Geir Jørgen Bekkevold

21

Samfunnet som integrerer

Noe av det verste som kan skje er at innvandrers barn ikke føler seg norske. Og at de ikke har like gode muligheter som andre som er født i landet.

Publisert: 15. des 2010

Barn av innvandrere skårer ikke nevneverdig dårligere på sosiale indikatorer i dag, enn befolkningen forøvrig. Men antallet innvandrere i Norge har de siste årene økt. Det må tenkes annerledes om innvandringspolitikk i dag enn det vi tenkte for 10 år siden. Fordi situasjonen er annerledes.

Norge har, sett under ett, ikke spesielt mange innvandrere. Men det er en sterk konsentrasjon av innvandrere på Østlandet.

De som innvandret på 70-tallet kom som arbeidsinnvandrere til et mer homogent samfunn. De som innvandrer til Norge i dag, møter et flerkulturelt Norge. De er i stor grad arbeidsinnvandrere fra nærliggende land, men også en stor andel på familieinnvandring og asylsøkere fra konfliktområder.

Vi står ovenfor en rekke problemer knyttet til integrering. Et mer segregert Oslo. Lav yrkesdeltakelse blant enkelte innvandrergrupper. Noen barn av innvandrere tar ikke utdanning, fordi de ikke tror de har en sjanse til å lykkes. Vi kan også se etniske nordmenn  som tar barna sine ut av skoler med høy innvandrer andel.

Jeg tror ikke på enkle løsninger. Problemene kommer ikke til å forsvinne. Men hvis vi kommer dit hen, at barn av innvandrere har de samme mulighetene som alle andre barn, hvis disse barna får en like god utdannelse og opplever et nærmiljø som bryr seg om dem og et storsamfunn som de er en del av – så vil Norge bli et samfunn som integrerer.

Et samfunn som inkluderer handler om mye mer en statlige eller kommunale integreringstiltak. Et samfunn som inkluderer er et varmt samfunn. Der menneskene er trygge på sine verdier i møte med andres. Et samfunn som inkluderer handler om sosiale felleskap som inkluderer nordmenn og innvandrere, som arbeidsplasser, organisasjoner og lag.

Et godt eksempel på et integrerende felleskap er Vålerenga Fotball. Vålerenga er Norges mest fargerike fotballklubb. Klubben har en målsetning om å være en inkluderende klubb. ”Fotball for alle handler om respekt og rettferdighet. At alle skal ha mulighet til å bli involvert i og for fotball uavhengig av etnisk bakgrunn, religion, seksuell orientering, sosial bakgrunn eller funksjonshemning. ” http://www.vif-fotball.no

Det er den enkelte innvandrer og innbyggers mulighet til å oppnå trygghet, arbeid, sosial tilhørighet og fremtidstro – som skaper et samfunn som integrerer.

Samfunnet som integrerer, er et varmt samfunn.

Kommentar #1

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Mye bra her

Publisert over 10 år siden
Geir Jørgen Bekkevold. Gå til den siterte teksten.

Vi står ovenfor en rekke problemer knyttet til integrering. Et mer segregert Oslo. Lav yrkesdeltakelse blant enkelte innvandrergrupper. Noen barn av innvandrere tar ikke utdanning, fordi de ikke tror de har en sjanse til å lykkes. Vi kan også se etniske nordmenn  som tar barna sine ut av skoler med høy innvandrer andel.

Jeg tror ikke på enkle løsninger. Problemene kommer ikke til å forsvinne. Men hvis vi kommer dit hen, at barn av innvandrere har de samme mulighetene som alle andre barn, hvis disse barna får en like god utdannelse og opplever et nærmiljø som bryr seg om dem og et storsamfunn som de er en del av – så vil Norge bli et samfunn som integrerer.

Et samfunn som inkluderer handler om mye mer en statlige eller kommunale integreringstiltak. Et samfunn som inkluderer er et varmt samfunn. Der menneskene er trygge på sine verdier i møte med andres. Et samfunn som inkluderer handler om sosiale felleskap som inkluderer nordmenn og innvandrere, som arbeidsplasser, organisasjoner og lag.

Det sies mye bra her, men jeg føler behov for å komme med noen kritiske merknader:

Jeg blir sittende igjen med inntrykket av at Bekkevold her gjør seg til talsmann for noe vi har hørt utallige ganger de siste tiårene, nemlig at hvis bare nordmenn kunne bli flinkere til ditt, eller gjøre litt mer/mindre av datt, da ville integreringen bli vellykket. Nå understreker han riktignok at han ikke tror "enkle løsninger", men man blir altså likevel sittende igjen med et visst inntrykk av at det er nordmenns eller det norske samfunnets skyld at situasjonen er blitt som den er blitt. Nå vil det, rent prinsipielt, alltid være mulig å hevde at om nordmenn og det norske samfunnet hadde oppført seg annerledes på visse områder, ja da ville situasjonen i dag ha vært annerledes. Utvilsomt. En slik tenkning blir likevel en overforenkling; situasjonen er mer kompleks enn som så. Bekkevold er stortingspolitiker for KrF, og det er selvsagt ikke tilfeldig at han kom med et innlegg av denne typen nå. Det jeg savner hos KrF, er en grunnleggende gjennomtenkning av hva det faktisk er mulig å oppnå når det gjelder integrering. Jeg føler meg nokså overbevist om at det norske samfunnet, i likhet med en rekke andre vestlige land, er i ferd med å gape for høyt. Jeg tror med andre ord vi er i ferd med å sette oss i en situasjon der alt håp om en vellykket integrering er fåfengt. Denne muligheten ser ikke ut til å så mye som å ha streifet Bekkevold eller andre sentrale KrF'eres tanke; de tar det for gitt at dette vil gå bra dersom vi bare legger godviljen til og anstrenger oss. At omfattende forskning forteller oss at menneskets natur effektivt vil hindre dette, ser ikke ut til å affisere KrF det aller minste. Det skremmer meg.
Kommentar #2

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

innvandring og integrering

Publisert over 10 år siden

Om det politiske system mener alvor så har man jo hatt mange år på å bevise det og fremdeles funker det ikke ?  Det hadde kanskje hjulpet om poitikere hadde hatt mere av  "praksisk-plasser" ute i det virkelige liv, slik det tidligere/eller i fjor ble gjort et eksperiment med å la politikere hospitere på sykehjem m.m. Dette synes jeg var interessant og man burde kanskje spinne videre på dette og utvide hospiteringen til asylmotakj og boenheter for innvandrere, kanskje noe lengere enn det ble vist i tv-programmet ?  Når eks. Halvorsen snakker om den velykka integreringa så lurer jeg på Hva hun har sett eller Hva hun har blitt vist på sine rundreiser. Det finnes sikkert "glansbilder" av asylmotak men jeg har helt andre erfaringer, og sum sumarius synes det som dagens innvandring og integrering ikke har vært særlig velykket og kan føre til rassisme og fientlighet mellom folk. 

Kommentar #3

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Rasisme og rass-isme..

Publisert over 10 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.

sum sumarius synes det som dagens innvandring og integrering ikke har vært særlig velykket og kan føre til rassisme og fientlighet mellom folk. 

Hei Asbjørn

Vil bare kort minne om forskjellen mellom rasisme og rass-isme.  De to er tidvis beslektet og det ene kan lett føre til det andre.

Og siden herr Bekkevold trekker inn elementet fotball i dette temaet, er det nærliggende for meg å henvise til dette eksempelet på fenomenet.:-)

Kommentar #4

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

ja den norsken :)

Publisert over 10 år siden

Hei Per

Ja den norsken...rasisme er selvfølgelig helt rett, med to SS så blir det mye spekulasjoner, eller r-ass-isme :)

Kommentar #5

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

På an igjen

Publisert over 10 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.

At omfattende forskning forteller oss at menneskets natur effektivt vil hindre dette, ser ikke ut til å affisere KrF det aller minste. Det skremmer meg.

Ole Jørgen , det som skremmer meg mest er din tankegang om IQ som en viktig del av integrerings debatten,

En annen ting, som politikerne faktisk skjønner men ikke alle bloggerne her, er at Norge faktisk er multikulturell og har vært det i 30 år minst.

 Det er ikke kun problemer med innvandrere, men velsignelse , mange av dem klarer seg utmerket og blir gode skattebetalere som alle oss andre. Regnet i verdi for Norge så kan egentlig verdien for hver innvandrer regnes i verdien for hvert nyfødte barn.

Norge importerer jo for eksempel ingeniører fra India, og som hjelpepleier så må jeg bare si at jeg tror ikke sykehjemmene og de gamle hadde fått såpass godt stell som de får dersom det ikke hadde vært for innvandrerne. Sykehjemmene er full av innvandrere som gjør en flott innsats for Norges mødre og fedre, og de betaler skatt til fellesskapet også.

 Dessverre så er det slik at sekulariseringstanken er det som tar knekket på nordmenn; de vil jo ikke føde barn, de vil ikke ha Gud- men leve i en sekulær virkelighet...og da må vi jo bare takke Gud for innvandrerne , eller så blir Norge avfolket akkurat som Italia og mange andre land i Europa.

Jeg har tidligere skrevet et innlegg ang. innvandring og folks litt seine "oppvåkning" ang. innvandring:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread58476/

Kommentar #6

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

Til Anfindsen

Publisert over 10 år siden

Nå har jeg ikke lest Selvmordsparadigmet (får ta det i jula) så med forbehold skriver jeg.

SLik jeg forstår det så er dette med IQ bare en liten del av ditt engasjement vedrørende innvandring og bærekraft?

Om så er tilfelle hvorfor vektlegges dette i debatter når det blant mange nordmenn oppfattes så kontroversielt ?  Vil ikke dette forstyrret fokuset å ødelegge for hoved debatten ?

 

Kommentar #7

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

Nei, Norge er hittil ganske homogent

Publisert over 10 år siden

Nei, Mai. Norge er ikke flerkulturellt. De fleste nordmenn er fortsatt etniske nordmenn, og de fleste nordmenn deler også vestlige grunnleggende verdier. Men dette kan selvsagt endre seg over tid.Men å si at Oslo er en flerkulturell by nå, må være lov å si derimot. Og vi ser nok av utfordringer der, som jeg ikke ønsker hit eller andre steder i landet.

Torbjørn Røe Isaksen i Høyre mener forøvrig heller ikke at Norge er et flerkulturellt land: http://konservativ.no/2010/08/flerkulturelt-samfunn/

Jeg reagerer også, som Anfindsen, på at dette innlegget fokuserer mye på hva nordmenn kan gjøre når det kommer til integreringen. Hva med innvandrere selv da, har ikke de også et ansvar her? At vi trenger en strengere politikk er det i hvert fall ingen tvil om. Det er bare synd at KrF ligger så bakpå her.

Kommentar #8

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

feige politikere

Publisert over 10 år siden
Martin Drange. Gå til den siterte teksten.

At vi trenger en strengere politikk er det i hvert fall

Krf gjør den store feilen mange gjorde i sin barndom; de vil være venner med alle - og ender opp uten noen venner til slutt. De må nok fronte sine saker på en mye klarere måte i tiden frem mot valget hvis det skal være verdt for noen flere enn de evig lojale å snuse på dem som et alternativ.

Befolkningen er desverre mer opplyste i dag og godtar ikke den ensidige  indoktrineringen politiske partier ønsker å gi oss. Vi undersøker selv i alle retninger og får med oss både det som skjer lokalt og sentralt. Det hjelper lite å love gull og grønne skoger i valgkamp lenger. Vi har sett de rødgrønnes løfter smuldre opp og forsvinne med egne øyne - og lar oss slett ikke lure i neste omgang. Ihvertfall ikke i like stor grad.... håper jeg.

Uttrykket "vi må bli bedre på" kjenner mange av oss godt fra yrkeslivet. Vi vet at det sjelden fører noe kampånd med seg. Det må langt mer konkrete uttalelser til hvis det skal komme handling ut av det. Hva må bli bedre? Hvordan kan det bli bedre? Hvem kan bidra konkret og med hva?

Og fremfor alt kanskje: hva er hovedmålet? Dette bør gjøres godt kjent for alle involverte parter!

Det kan jeg på ingen måte se at politikere har gjort i innvandrings- og integreringsspørsmålene. Tvert imot, har de heller bidratt til å latterliggjøre alle som ønsker å vite og de har rakket ned på det eneste partiet som har hatt mot til å snakke høyt om sine mål. Skammelig feigt!!!

Kommentar #9

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Ikke bare IQ

Publisert over 10 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.

Nå har jeg ikke lest Selvmordsparadigmet (får ta det i jula) så med forbehold skriver jeg.

SLik jeg forstår det så er dette med IQ bare en liten del av ditt engasjement vedrørende innvandring og bærekraft?

Om så er tilfelle hvorfor vektlegges dette i debatter når det blant mange nordmenn oppfattes så kontroversielt ?  Vil ikke dette forstyrret fokuset å ødelegge for hoved debatten ?

Du har helt rett, Bergseng. Når jeg snakker om menneskets natur så mener jeg selvsagt ikke bare IQ, men hele spekteret av lyster, laster, tilbøyeligheter, evner og anlegg som - på godt og vondt - preger oss mennesker. Det er nettopp derfor jeg tidligere har henvist til den glimrende, populærvitenskapelige boken Det biologiske mennesket, en bok som ikke minst trekker veksler på William D. Hamiltons banebrytende innsikt (han regnes gjerne som en av det 20. århundres største biologer, men norske politikere og samfunnsforskere vet knapt hvem han er, langt mindre hvilke samfunnsmessige konsekvenser som følger av hans innsikt).

Det er mange etiske dilemmaer knyttet til å drøfte IQ, det skal jeg være den første til å innrømme. Det er minst to grunner til at jeg likevel jevnlig trekker det frem:

Dette er et område som gjennom hele etterkrigstiden har vært gjennomsyret av intellektuell uredelighet. Slik uredelighet er et onde i seg selv, og jeg tror vi trenger å ta et grunnleggende oppgjør med uvesenet. Ærlighet varer lengst, og sannheten setter fri. Kristne, herunder KrF-politikere, burde stå i første rekke i kampen for sannhet, og mot løgn og hykleri. Dessverre ser vi at KrF gang på gang feiger ut, og skyr disse spørsmålene som pesten; den valgte taktikken ser for tiden ut til å være å sitte musestille og ignorere alle og enhver som ymter frempå om disse tingene. Som jeg har sagt og skrevet om og om og om igjen (og som ikke minst Mai-L. Hauger bør ha fått med seg), så handler min innvandringsrelaterte bekymring ikke primært om IQ-forskjeller, men om at vi er programmert fra naturens side til å identifisere oss med, og dermed bevisst eller ubevisst favorisere, dem som står oss nær rent genetisk, altså vårt eget folk. Når politikerne får det for seg at denne universelle, menneskelige egenskapen er umoralsk, og derfor noe man ganske enkelt kan se bort fra når samfunnet skal styres, da må det nødvendigvis gå galt. IQ-forskjellene kommer i tillegg til dette, og gjør at utfordringene i en del tilfeller blir enorme, ja nærmest uoverstigelige.

KrF har skikket seg lik med denne verden, og sluttet opp om en ideologi som er tvers igjennom utopisk. Hvis det er noen som burde gå foran med et godt eksempel, og fortelle norge at de multikulturelle keiserne mangler klær, så er det muslimer, kristne, humanetikere og andre som har en grunnleggende overbevisning om nettopp dette at ærlighet varer lengst, og at sannheten setter fri. Dessverre ser KrF ut til å være lammet av frykt, usikkerhet og manglende evne til å tenke klart og selvstendig i denne typen spørsmål. Jeg håper at det med tiden blir et tilstrekkelig sterkt press fra grasrota (både innenfor og utenfor partiet) til at ledende KrF-politikere etter hvert kvinner- og manner seg opp til å ta et oppgjør med disse tendensene

 

Kommentar #10

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Få eller mange?

Publisert over 10 år siden

Til Geir Jørgen Bekkevold!

Du skriv: "Norge har, sett under ett, ikke spesielt mange innvandrere."

Sidan dette ikkje var hovudsaka i innlegget ditt, valde eg å kommentere det i eit eige innlegg. Viss du er interessert i å lese det eller kommentere innvendingane, så finn du det her.

Kommentar #11

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

Innlegg !!

Publisert over 10 år siden

Jeg undres hva som er hensikten når en politiker skriver et innlegg på en debattside (VD), men ikke går inn i debatten når hans innlegg besvares?? Var det hele bare for å skrive noen ord om innvandring eller ??

Kommentar #12

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Jeg har undret meg over at det er så få innvandrere å se på arrangementer som foregår i det offentlige rom. La gå at det ikke er spess interessant å delta på den kristne delen av Olavsfestdagene, men sånn som i dag når det er julemarked i Trondheim sentrum og det tilbydes kanefart er det ikke et menneske med fremmed bakgrunn å se som tar med barna sine på en liten kjøretur med hest. Sentrum er som evakuert for innvandrere. Tross alt så skjer det en del som ikke er religionsbetinger, slik som martna'n i juni, Middelaldermarkedet ved Domkirken i juli, og i det hele tatt et yrende folkeliv. Men nei, deltagelsen strekker seg ikke lenger enn til flaskeplukking 17. mai. Dette synes jeg er synd for vi har også andre ting å by på.

Kommentar #13

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

enig

Publisert over 10 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.

Jeg undres hva som er hensikten når en politiker skriver et innlegg på en debattside (VD), men ikke går inn i debatten når hans innlegg besvares?? Var det hele bare for å skrive noen ord om innvandring eller ??

Tydeligvis

Kommentar #14

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

shame

Publisert over 10 år siden

Jeg registrerer også at det er bortimot 17000 visninger på dette emnet og den har toppet "mest lest" i lang tid.  Det er jo da ekstra synd at debatten stilner så brått fordi trådstarter rett og slett ikke virker interessert i å ta den videre.

Det burde jo spesielt for en politiker være ytterst interessant hva andre mener om så viktige ting og slett ikke bare hva han selv mener.

Kommentar #15

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

IQ og smartness

Publisert over 10 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.

Ærlighet varer lengst, og sannheten setter fri.

Enig med deg i dette, Ole Jørgen. Personlig har jeg overhode ikke noe problem med at også IQ er en del av tematikken. Er det slik, ja, så er det slik.

Men jeg forstår også godt Asbjørn Bergseng. En ting er at en ikke skal underslå sannheten, men en behøver kanskje heller ikke å "mase" om den? Jeg mener oppriktig at du slett ikke gjør det, men mange oppfatter det åpenbart slik - og de griper begjærlig anlending til å spore av debatten. Sannheten er viktig, men det er også ofte en pedagoisk tilnærming.

For øvrig er jeg en av de du som regel kan regne med her inne. Ditt verdifulle arbeid er høyt verdsatt av mange - og heldigivs av stadig fler.

Kommentar #16

Nelly Bjerketvedt

60 innlegg  676 kommentarer

Hva består utfordringene i, Bekkevold?

Publisert over 10 år siden

Du nevner noe av det som kan inkludere, men hva består utfordringene i når det gjelder innvandring?

Som stortingspolitiker har du et spesielt ansvar for å være med og tydeliggjøre debatten, og da må vi sette konkret ord på hva utfordringer og problemer består i.

Et eksempel: hvordan vil du og ditt parti (Krf) møte den høyst reelle trusselen som islamismen innebærer for vårt samfunn, vår kultur?

Hvordan ser du på at det er nettopp høyt utdannede innvandrere som "leder an" i islamistenes fremstøt mot vestens demokratier -inkludert Norge?

Ser at man etterlyser trådstarter her. Du har det sikkert travelt, men håper du ikke legger ballen død så raskt etter at du har sparket den i gang!

 

Kommentar #17

Geir Jørgen Bekkevold

21 innlegg  4 kommentarer

Takk for innspill!

Publisert over 10 år siden

Kjære verdidebattanter,

Takk for at dere viser stort engasjement rundt det innlegget som jeg har skrevet. Jeg tror ikke jeg har kapasitet til å fullt og helt begi meg inn i alle debattene, men jeg leser og noterer meg de innspill som kommer inn.

Jeg vil komme tilbake med mine tanker om islamisme og andre utfordringer i innlegg fremover.

Men det jeg kan jeg si så langt er at KrF er sterk motstander av en type Islamisme som ønsker å motarbeide og sette til side fundamentene i vårt samfunn. Vi vil være med å bekjempe disse holdningene.

Det er mange spørsmål knyttet til innvandring og integrering

* Hvor mange innvandrere kan vi ta i mot til landet vårt årlig?

* Hvordan skal man få samfunnet til å fungere best mulig med større forskjeller innad i samfunnet?

* Nye utfordringer knyttet til minoriteter: islamisme, radikalisering osv

* Hvem har legitime grunner til å få asyl i Norge?

* Hvordan behandler vi de som allerede er kommet til Norge?

Ingen av disse spørsmålene er enkle. Men KrF har alltid vært opptatt av at nestekjærligheten ikke kjenner landegrenser. Noen har ment at dette har resultert i en naiv politikk. Det er jeg uenig i. Men vi står ovenfor andre utfordringer i dag enn for bare noen få år siden. Vi trenger en innvandringspolitikk for fremtiden. Og vi trenger en integreringspolitikk for fremtiden.

Innlegget "samfunnet som integrerer" handler om hvordan jeg mener man må tenke i møte med integreringsdebatten. Vi må sørge for at vi bygger sosial kapital og har et samfunn med stor sosial mobilitet. Samtidig som vi trenger større bevissthet på vår norske kulturelle identitet og våre verdier. For jeg tror det er slik at er vi tryggere på våre verdier er det enklere for innvandrere å bli en del av vårt samfunn.

 

Kommentar #18

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Geir Jørgen Bekkevold. Gå til den siterte teksten.

Men det jeg kan jeg si så langt er at KrF er sterk motstander av en type Islamisme som ønsker å motarbeide og sette til side fundamentene i vårt samfunn.

Ja, hvem er vel ikke det?

Kommentar #19

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Islamisme

Publisert over 10 år siden
Geir Jørgen Bekkevold. Gå til den siterte teksten.

Men det jeg kan jeg si så langt er at KrF er sterk motstander av en type Islamisme som ønsker å motarbeide og sette til side fundamentene i vårt samfunn. Vi vil være med å bekjempe disse holdningene.

Det er fint. KrF har selvsagt fått med seg Hege Storhaugs kronikk i Aftenposten om denne tematikken. En annen artikkel som kan være vel verdt å få med seg, er Da islamismen kom til Sverige av Nina Hjerpset-Østlie. Dette er ubehagelig lesning, men her formidles en del fakta som nordiske politikere snart må slutte å bagatellisere. Det er ikke nok å snakke om at man ønsker å stoppe islamismens fremmars; vi må sette inn tiltak som sikrer at islamistene vil gå tapende ut av den pågående kampen. I øyeblikket ser det dessverre ut til at de har forholdsvis gode muligheter for å lykkes.

Kommentar #20

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Ulike verdisystemer

Publisert over 10 år siden
Geir Jørgen Bekkevold. Gå til den siterte teksten.

Hvordan skal man få samfunnet til å fungere best mulig med større forskjeller innad i samfunnet?

Et viktig spørsmål. Et homogent og ensrettet samfunn er såvisst ikke noe å strebe etter. Samtidig må vi ha klart for oss at det er grenser for hvor store forskjeller et samfunn kan takle uten å bli dysfunksjonelt.

I England ser vi nå at de etniske, kulturelle, religiøse og verdimessige forskjellene mellom briter og innvandrere gir seg stadig flere tragiske utslag, og noen av dem som får sine liv ødelagt pga et multikultieksperiment som har gått av skaftet, er unge og ressurssvake jenter som blir sexmisbrukt av pakistanske gjenger. Jeg har tidligere skrevet VD-innlegget Multikulturalismens ofre om denne problematikken (denne tråden har i kveld fått en ny kommentar, basert på en artikkel fra The Scottish Daily Express).

Hva vil KrF gjøre for å sikre at vi aldri får engelske (alternativt svenske, nederlandske, tyske, franske, ...) tilstander i Norge?

Kommentar #21

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

strakstiltak må til mot islamisering!

Publisert over 10 år siden
Geir Jørgen Bekkevold. Gå til den siterte teksten.

Men vi står ovenfor andre utfordringer i dag enn for bare noen få år siden. Vi trenger en innvandringspolitikk for fremtiden. Og vi trenger en integreringspolitikk for fremtiden.

Jeg vil påstå, ut fra de utfordringer vi gjøres kjent med bare via media (for ikke å snakke om alt som foregår utenom det) at det faktisk haster stort å få en slik politikk opp å gå. Dette er ikke noe man kan unne seg å sitte og krangle om i en ny runde før neste valg. Det må settes inn strakstiltak, som bør begynne med at man fjerner absolutt all økonomisk støtte til alt arbeid innen muslimske miljøer som også innebærer politisk virksomhet. Det bør kunne gå an i et moderne samfunn å få oversikt over slike miljøer - dersom man virkelig går helhjertet inn for det. Og det mener jeg at seriøse politikere skylder sine like seriøse velgere! Dette er en veldig viktig tid og det er klart og tydelig for alle borgere. Det er store brytninger i vårt samfunn som skyldes en heller slapp politisk innsats hittil. Folk flest finner seg rett og slett ikke i at mennesker som ønsker å direkte motarbeide vårt demokrati, skal få lov å gjøre det til og med finansiert av vår felles velferdskasse. Det er en stor hån mot alle som lydig betaler sin skatt og gjør sitt beste for å være en lovlydig samfunnsborger. Det Krf og alle andre partier må innse, er at dette er med på å skape unødig mye uvilje og endog hat. Ønsker vi en slik utvikling?

Kommentar #22

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Menneskets natur

Publisert over 10 år siden
Geir Jørgen Bekkevold. Gå til den siterte teksten.

Hvor mange innvandrere kan vi ta i mot til landet vårt årlig?

Dette er et av de viktiste og mest sentrale spørsmålene for samtlige land i vest-Europa i dag. Spørsmålet lar seg imidlertid ikke besvare uten at man tar i betraktning en del egenskaper som er nedlagt i menneskets natur.

For noen år siden registrerte jeg at Høyre-leder Erna Solberg sa omtrent følgende: "Mennesket er et kulturvesen som har hevet seg over sin natur". Til hennes forsvar bør det tilføyes at hun selvsagt ikke har sugd dette av eget bryst; dette er noe SSSM-svada hun har snappet opp ett eller annet sted, og som hun fant det for godt å etterplapre.

Det er på tide at KrF-politikere (samt selvsagt deres kollegaer i Høyre, Arbeiderpartiet, m.fl.) leser seg opp på det som har med menneskets natur å gjøre. Jeg tilater meg å henvise til VD-tråden om boken Det biologiske mennesket, der to av Norges fremste forskere innen menneskelig adferd, Terje Bongard og Eivin Røskaft, gir en populærvitenskapelig og lettlest gjennomgang av hva de siste tiårs forskning kan fortelle oss om hvordan vi mennesker egentlig er. En politikk som neglisjerer dette, vil ikke kunne være bærekraftig.

Kommentar #23

Nelly Bjerketvedt

60 innlegg  676 kommentarer

Verdidebatt.. debatt eller enetale?

Publisert over 10 år siden
Geir Bekkevold skriver:"Takk for innspill!Publisert 23 timer siden Kommentar #17

Kjære verdidebattanter,

Takk for at dere viser stort engasjement rundt det innlegget som jeg har skrevet. Jeg tror ikke jeg har kapasitet til å fullt og helt begi meg inn i alle debattene, men jeg leser og noterer meg de innspill som kommer inn.

Jeg vil komme tilbake med mine tanker om islamisme og andre utfordringer i innlegg fremover.

Men det jeg kan jeg si så langt er at KrF er sterk motstander av en type Islamisme som ønsker å motarbeide og sette til side fundamentene i vårt samfunn. Vi vil være med å bekjempe disse holdningene."

 

Dette er for dårlig, Geir!

Her snakker du som en reinspikka politiker - uten særlig forståelse for hvilke spilleregler som bør gjelde i en demokratisk debatt.

Du har sparket i gang en ball, og vi savner deg i debatten - som en med-debattant!

Det oppleves ganske nedlatende når du bare "takker for engasjement", men ikke behandler folk som likeverdige diskusjonspartnere. Stortingspolitiker eller ikke, her på Verdidebatt håper jeg vi kan ha nettopp det, og ikke bare innlegg uten senere å delta i den påfølgende utvekslinga av synspunkter!

Det er nå debatten går! Det er nå du får komme med svar og utdypende kommentarer! - ellers synes nå jeg at du kan spare deg for senere innlegg om "islamisme og andre utfordringer".

Til det siste du skriver: det er en så platt selvfølgelighet at selv Krf ikke kan si noe annet. Men en slik slapp holdning er ikke særlig til hjelp i møte med ekstremt demokratifiendtlige og farlig undertrykkende krefter.

Velkommen inn i debatten, Geir!

Kommentar #24

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

En prestefrues bekjennelser

Publisert over 10 år siden

Artikkelen A stranger in my own land, skrevet av en britisk prestefrue, burde interessere både kristne generelt og KrF'ere spesielt (samt egentlig enhver samfunnsinteressert person). Jeg siterer fra innledningen (min uthevelse):

I have just returned to London, where I have lived since I was 11. I have been away for four years, living as an ethnic minority in a monocultural part of the world, amassing a host of stories to tell to disbelieving friends. On the whole, I am glad to return. I shan’t miss some locals’ assumptions that, being a white woman, if I was outside after dark, as I occasionally was, usually to walk the few metres between my house and the church, I must be a prostitute eager to give them a blow job. I shan’t miss the abuse my priest husband received: the daubing of “Dirty white dogs” in red paint on the church door, the barrage of stones thrown at him by children shouting “Satan”. He was called a “f***ing white bastard” more than once, though, notably, never when in a cassock. I will also not miss the way our garden acted as the local rubbish dump, with items ranging from duvets and TV sets, to rats (dead or twitching) glued to cardboard strips, a popular local method of vermin control to stem the large numbers of them which scuttled between the rubbish piled in gardens and on pavements. Yes, I am very glad to have left Britain’s second city.

For four years, we lived in inner-city Birmingham, in what has been a police no-go area for 20 years. We know that because some plain-clothed cops told us when they asked to use our vicarage as a stake-out to bust drugs rings that pervade the area. Having heard a parishioner’s tales of what his neighbours did to him when he was wrongfully suspected of having grassed up a cock-fighting ring, we refused, explaining that we had to live here, they didn’t.

Les videre: A stranger in my own land.

I praksis er det en fremtid av denne typen KrF og SV ivrer for at vi skal få også i Oslo og andre norske byer.

Kommentar #25

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

En anonyms bekjennelser

Publisert over 10 år siden

Jeg kommer ikke lenger i min søken etter hvem denne prestefruen er. Hennes fortelling er gjengitt flere steder på nettet, men alltid som "anonym".

Det er å håpe at noen kan bidra til å gi denne forfatteren et navn. Inntil da må innholdet erklæres dødt og maktesløst, og mest sannsynlig diktet opp av en brite som har sett seg mektig lei på innvandrere, men som ikke tør å stå fram.

Internett florerer av ville oppdiktede historier, så jeg tar for gitt at Anfindsen kan bidra  til å få et navn på plass. Anfindsen kan da umulig ha slukt denne historien med krok, søkke og kork uten å ha fått den verifisert?

 

 

Kommentar #26

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Tja

Publisert over 10 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Internett florerer av ville oppdiktede historier, så jeg tar for gitt at Anfindsen kan bidra  til å få et navn på plass. Anfindsen kan da umulig ha slukt denne historien med krok, søkke og kork uten å ha fått den verifisert?

Joda, internett florerer med oppdiktede historier. Men denne kommer altså fra Standpoint Magazine. Jeg tar det for gitt at dette tidsskriftet, som har et rykte å ivareta, kjenner prestefruens identitet, men at de aksepterer at hun har behov for anonymitet. Forøvrig er det lite eller ingen ting som er overraskende i denne artikkelen, for dem som har fulgt utviklingen noen år. Det er denne veien det går over hele Europa. Med partier som SV og KrF som de ivrigste pådriverne her hjemme.

Kommentar #27

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Rubb

Publisert over 10 år siden

Her er noen artikler fra en skribent som bruker pseudonymet Rubb. Jeg har brevvekslet med ham, og vet at han tidligere var en ivrig multikulturalist. Han ble imidlertid innhentet av virkeligheten, og har en stund nå levert den type artikler jeg henviser til nedenfor. Det kan forøvrig nevnes at han ble intervjuet av Nrk i en mye omtalt reportasje statskanalen hadde fra Groruddalen i fjor. Dette bør være obligatorisk lesning for innvandringskåte politikere, særlig fra SV og KrF:

Hvordan skal det gå med det norske?. Et lite skråblikk på hovedstadspressen. Hva mener folk i innvandrertette bydeler om den multikulturelle hverdagen?. Tilpasser våre “nye landsmenn” seg til det norske samfunnet?. Oslo: En reise fra øst til vest. Fremtiden sitter på skolebenken. Mye vold mot lærere i Oslo skolen.

Den legendariske KrF-nestlederen Jon Lilletun sa i sin tid "Vi har vært for naive". Han ble raskt bragt til taushet av Bondevik og hans folk. Siden har ingen hørt noe lignende fra noen KrF-politiker. Finnes det ingen i dette partiet som kan ta fatt der Lilletun slapp? Forholdene i Oslo er skammelige, og om utviklingen fortsetter vil de bli en skandale. Likevel hører vi stadig snakk om at integreringen er vellykket. De som sier det må enten være uvitende. Alternativt ha en litt for snever definisjon av 'vellykket'.

Kommentar #28

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Thilo Sarrazin

Publisert over 10 år siden

Den amerikanske forfatteren, journalisten og redaktøren Christopher Caldwell har skrevet en artikkel i The Spectator om den tyske forfatteren Thilo Sarrazin. Christian Skaug har sørget for at artikkelen finnes i norsk oversettelse med tittelen Man kan ikke si sånt her!. Her er noen utdrag.

Sitat.

I Berlin la jeg i september merke til at Deutschland schafft sich ab («Tyskland avskaffer seg selv»), den tabubrytende knallsuksessen av en bok skrevet av Bundesbank-sjefen Thilo Sarrazin, akkurat var kommet i nytt opplag etter å ha vært utsolgt i en uke. Når jeg gikk på jobb om morgenen var det alltid et digert bord fullt av halvmeterhøye stabler med lyserøde eksemplarer ved inngangen til bokhandelen Hugendubel i Tauntzienstrasse. Når jeg dro tilbake til hotellet om kvelden var bordet nesten tomt, bare med et og annet eksemplar her og der, omtrent som en bar etter at studenter har hatt fyllefest.

Sarrazin hadde i den forbindelse gitt noen intervjuer, og det ble sagt helsprø ting om ham i aviskronikker. Han gjorde eugenikk til noe respektabelt. Han var rasist. Han drev innfødte tyskere til xenofobi, islamofobi eller andre o-fobier. Han hadde kort sagt skrevet en Mein Kampf for vår tid. Bundesbank og statsminister Angela Merkel mobbet ham bort fra jobben sin. Det sosialdemokratiske partiet ekskluderte ham. Og selv om boken med intervjuer av paven skjøv ham ned fra toppen av bestselgerlistene noen dager i november, og en kriminalroman kalt Snehvit må dø gjorde det samme denne uken, er boken hans hele tiden nær toppen. Den har solgt i 1,2 millioner eksemplarer, og er den viktigste bokutgivelsen i Tyskland siden krigen.

[...]

Derav følger en av Sarrazins mest kontroversielle tanker: at velutdannede tyskere burde få flere barn. Hvis man mener at intelligensen i noen grad er arvelig og i noen grad henger sammen med inntektsnivået, vil det å anspore de fattige til å få flere barn enn de rike redusere samfunnets intelligens. Dette fullstendig logiske resonnementet ligner på de som ble gjort i The Bell Curve (1994), den amerikanske bestselgeren av samfunnsviteren Richard Herrnstein og statsviteren Charles Murray. I likhet med The Bell Curve er Sarrazins bok blitt oppfattet som om den foretar støtende sammenligninger basert på rase — et område hvor vi alle kunne ønske oss at den tyske tilbakeholdenheten i etterkrigstiden varte enda litt lenger. Men kjernen i Sarrazins diskusjon om IQ er faktisk en helt annen, nemlig de uønskede klassemessige virkningene av meritokratiet, eller prestasjonssamfunnet, som Michael Young var den første til å redegjøre for i 1958. Et prestasjonssamfunn tømmer fattigere områder for intelligente personer med forbløffende effektivitet. Jo åpnere et samfunn er, desto raskere går denne hjerneflukten. Det er et skrekkelig paradoks. Den sosiale mobiliteten ikke bare unnlater å løse underklassens problem, den er underklassens problem.

Det Sarrazin har å si om innvandringen har skapt nesten like mye raseri. «I etterpåklokskapens lys,» skriver han, «var gjestearbeiderprogrammet på 1960- og 70-tallet en kolossal tabbe.» Og det av to grunner. For det første sank ikke innvandrerbefolkningen så snart jobben de var blitt invitert til å gjøre, var gjort. Den steg takket være stadig «famliegjenforening», og det samme gjorde velferdsavhengigheten. For det andre forandret disse innvandrerne kulturen på en måte som ingen hadde regnet med. Kun 550.000 italienere er igjen i Tyskland av de to millionene som kom for flere tiår siden, men den tyrkiske befolkningen har steget raskt fra 750.000 til dagens tre millioner (etter Sarrazins forsiktige estimat). Det er ikke at Sarrazin har noe imot å bo i nærheten av tyrkere, men han liker ikke tanken på at ingen i Tyskland vil lese Goethe om hundre år. Innvandrernes liv i Tyskland har nå et muslimsk særpreg som bekymrer ham, selv om han merker seg at «en hær av integrasjonsspesialister, islameksperter, sosiologer, statsvitere og aktivister, samt en haug med naive politikere, hvileløst arbeider hånd i hånd med benektelser, bagatelliseringer og selvbedrag».

Dette er grunnen til at Sarrazin har truffet en nerve også i saker som går langt utenfor innvandrings- og fattigdomspolitikken. Eufemismenes regime har ikke bare ført til feilgrep. Det har også gitt makt til en klasse av såkalte Gutmenschen i staten og akademia. Hvis Sarrazin har rett er ikke mye av det de har gjort den senere tiden bare forfeilet, men også korrupt, uansett hvor gode hensikter de har hatt. De kjemper med stor dyktighet for sine politiske liv. Sarrazins få politiske forsvarere pleier ellers å ha én ting til felles: De er gått av med pensjon. Om ti år eller der omkring vil tyskerne undres over at de en gang betraktet Sarrazins bemerkninger som noe annet enn sunn fornuft. Og det vil være sannheten om disse bemerkningene, hva enten de tar dem til følge eller ei.

Sitat slutt.

Les artikkelen i sin helhet hos Document (norsk) eller hos The Spectator (originalversjonen på engelsk).

Kommentar #29

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Julia Caesar

Publisert over 10 år siden

Journalisten Julia Caesar (pseudonym) er blitt en fenomen i Skandinavia. Få kommentatorer skriver med en slik tyngde om utviklingen i Sverige. Hittil har hun, så langt jeg har kunnet registrere, primært fokusert på religiøse og kulturelle utfordringer knyttet til innvandringen. I en av sine siste kronikker kommer hun inn på spørsmål som er minst like viktige, nemlig de som har med etnisitet å gjøre. Her er et utdrag fra artikkelen Taqiyya är inte pursvenskt.

Sitat:

Långtidsmarinerade i nationellt självförakt

Vi svenskar finns inte, har en ihärdig PK-elit beslutat åt oss. Om vi inbillar oss att vi finns är vi självklart ”rasister”. Alla andra folkslag finns, men inte vi. Inte har vi någon egen kultur heller. Genom att under årtionden ständigt smutskasta, förneka och förlöjliga allt svenskt har politikerna och chefsideologerna inom tyckareliten systematiskt velat undergräva den svenska identiteten, beröva svenska folket dess nationella självkänsla och medvetet skapat ett nationellt självhat. Det har varit ett viktigt led i att psykologiskt bereda marken för massinvandring från andra länder och kulturer. Ett folk som fråntas rätten att vara stolta över sig själva och sitt land har ingenting att sätta emot utländska styrkor, vare sig de kommer som fientliga trupper i krig eller genom politiska beslut om massinvandring. Ett folk som har långtidsmarinerats i nationellt självförakt kan inte förväntas göra motstånd när främlingar tar över deras land.

De som skriker ut svenskfientliga budskap högst av alla är synnerligen förutsägbara (de mest förutsägbara bryr jag mig inte om att citera. Ingenting tråkar ut mig mer än förutsägbarhet.) De har givetvis fritt tillträde till medias megafoner. Ett exempel är Dagens Media:

“Det har länge varit obegripligt varför spaltutrymme ges åt Ulf Nilson. Kan han inte skriva på Politiskt inkorrekt, som sina meningsfränder?”, twittrar Andreas Ekström, PK-journalist på Sydsvenskan.

Johan Wirfält, chefredaktör för Rodeo: “Ulf Nilsons rader om “pursvenskar” bör vara bland det brunaste en svensk journalist tillåtits skriva sedan 30-talet. Någon form av gräns har passerats i och med publiceringen av Ulf Nilssons krönika i dagens Expressen. Ska bli intressant att se följderna”.

[...]

Toleransfascisternas regim är dömd att kollapsa

Martin Wicklin är ett typiskt exempel på den allra mest högljudda gruppen åsiktsdiktatorer – toleransfascisterna. När deras tvärsäkra åsikter ifrågasätts tappar de, skummande av raseri, både masken och brallorna.

Ulf Nilsons krönika har lockat fram toleransfascisterna. De som menar att för att främja pluralism och tolerans måste vi skoningslöst straffa och censurera alla som tycker annorlunda.

Angreppen på Ulf Nilson och brännmärkandet av alla som har dragit ”fel” slutsatser av självmordsbombningen handlar om mer än ideologi för våra makthavare. De slåss för sina karriärer nu. Det är i slutänden deras feta löner och privilegier som står på spel. Deras ursinne kommer att stegras och tonläget bli allt gällare, men det är ingenting att låta sig skrämmas av. En ancién regime som är så murken som den hos Ann-Charlotte Marteus, Helle Klein, Jan Guiilou & Co är dömd att kollapsa. Nedräkningen har redan börjat” skriver bloggen Allra Underdånigast.

Själv skulle jag vilja sträcka mig ännu längre än Ulf Nilson och hans pursvenskhet. Jag kan gott tänka mig att dräma till med ”äktsvensk”. Eller ”ursvensk”. Det är vi som är födda i Sverige och lever här sedan många generationer tillbaka. Är det någon som tror att man kan göra anspråk på att kallas för ”saudiarabier” om man flyttar till Saudiarabien eller ”somalier” om man flyttar till Somalia? Knappast.

Sitat slutt.

Copyright Julia Caesar, Snaphanen, HRS och document.no.

Se også oversikt over Julia Caesars kronikker.

Kommentar #30

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Våldtagen av staten

Publisert over 10 år siden

Svenska folket har påtvingats det mångkulturella samhällsexperimentet av ansvarslösa och maktdrogade politiker i samtliga partier. Det är det största demokratiska nederlaget i vår tid och ett övergrepp utan motsvarighet i svensk historia. Politikerna spelar rysk roulette med befolkningens trygghet och välfärd som insats. De vet att experimentet är dömt att misslyckas. De vet att de själva har bäddat för splittring av det svenska samhället och vad den amerikanske statsvetaren Samuel P Huntington (1927-2008) kallar civilisationernas krig. Det vill säga: långvariga och uppslitande konflikter mellan olika kulturellt, etniskt och ideologiskt betingade grupperingar som kommer att leda till samhällets sönderfall.

”Kombinationen av helt öppna gränser, ett generöst välfärdssystem och en arbetsmarknad med höga ingångslöner och andra spärrar för inträde är katastrofal, såväl socialt som finansiellt. Ledande politiker inom alla ansvarsbärande partier, inte minst socialdemokratin, förstår det. Säkert även en och annan journalist. Men inför offentligheten, när det bränner till, tar den politiska korrektheten över. Ingen får sjunga i disharmoni med änglarna” skriver Hans Bergström i en kolumn i Dagens Nyheter.

Bergström, tidigare ledarskribent på Dagens Nyheter, bor sedan några år i USA, och som bekant ökar möjligheten att säga sanningen med kvadraten på det geografiska avståndet till Sverige.

Vi ska inte tro annat än att politikerna har börjat fumla efter utlösningsknapparna till sina egna fallskärmar och flytvästar. Rädde sig den som kan innan hela mångkulturexperimentet kraschar. Men vad göra med folket? För folket finns inga livbåtar när skeppet sjunker. I varenda diktatur som har kollapsat har den totalitära propagandan pågått ända till det bittra slutet. Sverige är inget undantag. Den statliga propagandan ska ösas över oss till the point of no return. Vi trodde kanske att vi hade några privata utrymmen kvar som vi kunde betrakta som våra egna. Men den statligt anbefallda mångkulturen ska pressas på oss ända in i sovrummet. Ända in i våra psykens innersta, känsligaste och mest privata vrår ska vi tvångsinjiceras med mångkultur. Inte ens vår sexualitet och våra underliv lämnas i fred av den statliga propagandaapparaten.

Staten klampar in i våra sovrum

Staten har sina förlängda ideologiska armar, alltid lika tjänstvilliga. Bland andra UR (Utbildningsradion), journalistikens Samhall, uppsamlingsplats för det journalistiska B-laget och ökänt tillhåll för det sista uppbådet av bokstavstrogna marxist-leninistiska fossiler ur 68-vänstern. Och så RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning), grundat i folkrörelseanda 1933 av bland andra Elise Ottesen-Jensen (1886-1973) för att sprida kunskap om sexualitet och födelsekontroll bland vanligt folk, men sedan 1970-talet alltmer förvandlat till lobbyorganisation för särartsfeminism, HBT-intressen och mångkultur. För propagandaändamål disponerar den svenska staten också generösa tillgångar genom Allmänna Arvsfonden, det vill säga efterlämnade pengar från avlidna svenskar som saknar bröstarvingar och inte har varit förtänksamma nog att skriva testamente. Det är ingen vågad gissning att flertalet donatorer skulle rotera i sina gravar om de visste vad pengarna går till.
Sålunda rustad klampar staten in i våra sovrum och tar sig rätten att peta i vår sexualitet och våra underliv. Nu ska här fastslås med vilka svenska folket ska utöva vår sexualitet. Utan samvetsbetänkligheter används tonåringar som försöksråttor i det mångkulturella försökslaboratoriet i UR:s sexualupplysningsfilm för 14-åriga skolbarn, ”Sex på kartan”, som sändes första gången i SVT den 17 januari.

Filmen är JK-anmäld och har enligt UR:s egna uppgifter utlöst mer än en halv miljon protestskrivelser.

Duger jag som jag är?

Filmen är tecknad och visar fem högstadieelever som undervisas om sex av en lärarvikarie med det traditionellt pursvenska namnet Jao. På ädel skånska delar han frikostigt med sig till ungdomarna av sina kunskaper om analsex, oralsex, orgasmer, kukar och fittor. Jao huttlar inte om terminologin. Det ska heta ”kuk”, ”fitta” och ”knulla”. Alternativa uttryck ingår inte i filmens vokabulär. Vi får se hur den mörkhyade ynglingen Abdurachman välinstruerat och rutinerat utövar oralsex och penetrerar en ljushyad flicka som bär det genuint svenskklingande namnet Melody. Filmmakarna nåddes tydligen av ett ögonblicks eftertanke: flickan heter inte Linda eller Ellen, inte heller är hon blond. Hon är en ideologiskt betingad konstruktion som har avidentifierats delar av sin svenska identitet. Iförd svenskt blå-gula träningskläder men befriad från byxor och trosor förlorar Melody sin oskuld tillsammans med Abdurachman. [...]

Detta är alltså en sexupplysningsfilm för 14-åringar. På gränsen mellan barn och vuxen. I huvudet på 14-åringar brukar mängder av frågor tumla runt, ofta ångestfyllda. Frågor som ”Duger jag?”, ”Är jag normal?”, ”Finns det någon som kan tycka om mig?”, ”Vill någon vara med mig?” och ”Vem är jag egentligen?”. Vad tonåringar behöver är framför allt bekräftelse på att de duger som de är. Att de är värda att älskas med all sin valpighet och sitt pubertetstrots. Fjortonåringar ska inte ha samlag över huvud taget. Det är förbjudet i lag. Femtonåringar och uppåt kan behöva höra att det inte är bråttom med sexet, det är normalt och inte fel att vänta tills man har blivit några år äldre och har träffat någon som man verkligen älskar.

[...]

Ett råd till UR: Släng sexupplysningsfilmen i papperskorgen och erkänn misslyckandet. De sociala, etniska och kulturella skillnader och konflikter som är oundvikliga i ett mångkulturellt samhälle går inte att lösa genom att smeta över lite sex. Den sociala ingenjörskonsten har sin plats bland de ideologiska soporna. Inte i svenska folkets sovrum.

--------

Ovenstående er utdrag fra en lengre kronikk av Julia Caesar.

Tidligere kronikker av samme forfatter

Copyright Julia Caesar, Snaphanen, HRS och document.no. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

 

Kommentar #31

Darius Henrik Arnesen

1 innlegg  85 kommentarer

Ingen grenser...

Publisert over 10 år siden

Takk for innlegget. Julia Caesar er en åpenbaring.


Innholdet i artikkelen derimot gjør at jeg utsetter lunsjen min med en time eller to.

 

Kommentar #32

Geir Jørgen Bekkevold

21 innlegg  4 kommentarer

Økt innvandring fører til større mangfold

Publisert over 10 år siden

Norge har alltid tatt til seg innflytelse fra omverden, men de siste ti årene har Norge blitt et mye mer mangfoldig samfunn enn noen gang. De viktigste faktorene for å få innvandrere i jobb og ønske om å bidra til det norske samfunnet er de samme for alle i utsatte grupper med en lavere produktivitet, enten dette skyldes at de ikke kjenner norsk kultur, behersker norsk eller har et handikapp. Det handler om å skape et samfunn som i sitt vesen er inkluderende og hvor forskjellighet ikke er et hinder for å ha like muligheter. Et samfunn der man velger å tro at alle kan bidra hvis de blir ansvarliggjort og får muligheten til det. 

 

Økt innvandring fører til større mangfold, større avstander og mer forskjell innad i et samfunn, både når det gjelder økonomi, kultur og verdier. Norge har forandret seg fra et homogent samfunn til et samfunn med mer mangfold på kort tid. Selv om innvandring i all hovedsak er et Oslo fenomen, er dette noe som angår oss alle. De siste 20 årene har tallet på innvandrere i Norge nesten tredoblet. I dag er det innvandrere fra 216 land og selvstyrte regioner bosatt i Norge. I 2009 hadde Norge innvandring på 65200 innvandrere.

 

Mange opplever større mangfold som noe negativt. Spesielt i boområder som har endret seg rask fra et dominerende norsk miljø til et miljø preget av minoriteter. Tradisjoner kan være vanskeligere å opprettholde i disse boområdene og mange barnefamilier ønsker at deres barn skal få del i de samme kultur og tradisjoner som de selv har fått en del av. Økt segregering i Oslo er en utfordring som er en sterk motsats til en ønsket integrering. Hovedstaden vår fremstår som en delt by, spørsmålet er hvordan vi kan reversere dette, slik at vi ikke ender opp med å være en delt nasjon.

 

Hvilke tiltak mener dere må til for å få et mer integrerende samfunn? (Jeg kommer nok ikke til å svare alle, men jeg leser alle innspill jeg får!)

Kommentar #33

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Integrering og innvandring.

Publisert over 10 år siden
Geir Jørgen Bekkevold. Gå til den siterte teksten.

Hvilke tiltak mener dere må til for å få et mer integrerende samfunn?

Poenget med eit "integrerande samfunn" er vel å få eit mest muleg integrert samfunn. Skal ei meiningsutveksling bli fruktbar, bør ein både definere kva ein legg i desse to omgrepa og seie klart i frå om målet berre er å innlemme eller inkludere fleire personar og kulturar i eit stadig større og meir diffust "vi". I Stortingsmelding nr 49, 2003-04 står det slik om "integrering":

"Det blir ofte uttrykt bekymring for at enkeltpersoner, befolkningsgrupper eller miljøer ikke er «godt nok integrert». Enkelte hevder at integreringspolitikken er mislykket. Den som sier dette har sannsynligvis et bilde av hvordan det helst burde være. Problemet er at det ikke finnes en enhetlig oppfatning eller definisjon av hva integrering betyr. Begrepet gir forskjellige assosiasjoner, og brukes i ulik mening. Den ene hovedbetydningen er når integreringsbegrepet omtaler veien mot målet. Det omhandler integreringsprosessen og integreringsfremmende tiltak. Andre ganger snakker man om integrering som mål og resultat av en prosess. Grupper av mennesker eller enkeltpersoner kan være mer eller mindre godt integrert i forhold til politiske målsettinger, for eksempel i arbeidslivet. Hvis målene ikke er presise og etterprøvbare er det stor fare for at en snakker forbi hverandre".

Når Geir Jørgen Bekkevold skriv om "et mer integrerende samfunn", kan ein tolke det velvillig og seie at det bør vi sjølvsagt prøve å få til. Men ein kan også forstå utsagnet som om integreringa primært er avhengig av korleis samfunnet er organisert eller tilpassa ulike grupper, og mindre av kva eigenskapar eller kultur den einskilde gruppe eller det enkelte individ har. Og talet på individ som skal inkluderast i eit samfunn, er det heller ikkje tatt stilling til, sjølv om dette er svært avgjerande for resultatet.

Mange måler integreringa til ei gruppe ved å sjå på kor mange prosent (av gruppa) som tek del i arbeidslivet. Det er sjølvsagt ein viktig målestokk, men truleg det området der det trass alt er lettast å få til suksess. Ein kan jamvel skifte ut heile befolkninga og likevel teoretisk ha same grad av sysselsetjing.

Skal Noreg overleve som eit land der det i hovudsak bur nordmenn med slektsrøter og kulturelle røter til historia vår, er det viktig at innvandrarar får del i og blir ein del av vår kultur og ikkje omvendt, dvs det må til ein assimilasjon. Skal dei bli assimilert i vår kultur, kan dei ikkje vere for mange; elles skjer det motsette. Slik er det også med parallellsamfunn. Viss individa i parallellsamfunn kjem i fleirtal, vil dei representere storsamfunnet. Ein kan såleis ikkje sjå innvandring og integrering/assimilasjon som to skilde spørsmål. Dei heng svært mykje saman. All tale om integrering utan å kome inn på innvandring, er difor uærleg.

Kommentar #34

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Mangfold kan bli destruktivt

Publisert over 10 år siden
Geir Jørgen Bekkevold. Gå til den siterte teksten.

Økt innvandring fører til større mangfold, større avstander og mer forskjell innad i et samfunn, både når det gjelder økonomi, kultur og verdier. Norge har forandret seg fra et homogent samfunn til et samfunn med mer mangfold på kort tid. Selv om innvandring i all hovedsak er et Oslo fenomen, er dette noe som angår oss alle.

Du har helt rett; dette angår oss alle; ja, mange vil mene at Norges og Europas fremtid avhenger av at flere politikere kommer til den erkjennelse som jeg synes å se skinne igjennom noe tydeligere enn før i din siste kommentar på denne tråden, nemlig at multikulturalismen er mislykket. Som samfunnsredaktør Erling Rimehaug skriver i sin kommentarartikkel på side 2 - 3 i dagens VL:

Multikulturelt. «Kristendommen er en viktig del av vår nasjonale identitet. Det er viktig at vi som folk har et forhold til det», sa Ola Borten Moe i Vårt Land i forrige uke.. Hans rådgiver Halvor Fosli sa nylig at Borten Moe mener multikulturalismen har spilt fallitt. I deler av pressen har den nye Sp-stjernen blitt stemplet som nasjonalkonservativ eller det som verre er. Men senterpartimannen står i en europeisk trend her. Den britiske statsministeren David Cameron omtalte nylig multikulturalismen som død, og Tysklands Angela Merkel og Frankrikes Nicolas Sarkozy har sagt omtrent det samme.

Det foreligger en enorm mengde forskning som KrF (samt selvsagt Sp o.a.) kan støtte seg på dersom man trenger argumenter å slå i bordet med for å si at Norge trenger en kursendring dersom vi skal unngå alvorlige problemer i fremtiden. Et stadig økende mangfold (etnisk, religiøst, kulturelt, språklig) vil før eller siden gjøre våre samfunn dysfunksjonelle. Mange vil mene at vi allerede ser en utvikling i en slik retning. De politikere og partier som leder an i den snuoperasjonen som før eller siden vil tvinge seg frem også her i Norge, vil sannsynligvis høste stor anerkjennelse, og ditto velgeroppslutning.

Få har samlet og systematisert denne forskningen på en grundigere og mer overbevisende måte enn hva professor Byron M. Roth har gjort i sin monumentale bok The Perils of Diversity - immigration and human nature (2010). Se omtale i VD-tråden Mangfoldets farer.

Kommentar #35

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Integreringstiltak

Publisert over 10 år siden
Geir Jørgen Bekkevold. Gå til den siterte teksten.

Hvilke tiltak mener dere må til for å få et mer integrerende samfunn?

Ja, dette er det store tusenkronersspørsmålet. Jeg har ingen fasitsvar, og det tror jeg ikke det er mange andre som har heller. Jeg drister meg likevel frempå med noen strøtanker:

Et viktig skritt i riktig retning er at man (i likhet med ovennevnte David Cameron, Angela Merkel og Nicolas Sarkozy) innrømmer at vi har store utfordringer på dette området. Ja, jeg synes kanskje vi - i hvert fall på noen områder - burde være villige til å bruke et litt sterkere ord enn bare 'utfordringer', f.eks. 'problemer'. Et annet viktig moment er at vi tillater demokratisk debatt. Det må bli slutt på at det brukes hersketeknikker for å sable ned den som ymter frempå om integreringsproblemer, og det er på tide at mediene i større grad enn hva vi hittil har sett, legger til rette for den åpne og demokratiske debatten vi trenger. Samtidig trenger vi en bred erkjennelse - særlig hos politikere, mediefolk og 'eksperter' - om at vi er nødt til å se integrering i sammenheng med innvandring (slik Runde allerede har vært inne på); dersom vi tillater at innvandringen går så fort at integreringen ikke er i stand til å holde tritt, da vil vi mislykkes. Garantert. Ikke alle innvandrere er like enkle å integrere; noen integreres på mindre enn én generasjon, andre trenger et ukjent antall generasjoner. Litt forenklet er det summen av språklige, kulturelle, religiøse og genetiske forskjeller som tilsammen utgjør de utfordringene som må overvinnes dersom man skal oppnå integrering. Svært mange politikere, mediefolk og 'eksperter' ser ut til å være av den oppfatning at det er rasistisk å tenke i slike baner. Men hvis ovenstående påstand om de utfordringer som må overvinnes dersom man skal oppnå integrering, faktisk er sann, da vil vi før eller siden bli innhentet av virkeligheten selv om vi insisterer på å late som om menneskets natur er annerledes enn hva den faktisk er; ærlighet varer lengst, og sannheten setter fri.

Mye mer kunne selvsagt ha vært skrevet her, men dette får holde i første omgang.

PS: Den artikkelen av Rimehaug som jeg henviste til for noen dager siden, er nå lagt ut på VD.

Kommentar #36

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

KrS - Kristelig Selvmordsparti?

Publisert over 10 år siden

Opp gjennom årene, og ikke minst som aktiv deltager her på VD siden høsten 2009, har jeg fått et klart inntrykk av at mange kristne (inkludert en del folk med sympati for- eller direkte tilknytning til KrF) faktisk er av den oppfatning at det ikke er så farlig om Norge/Europa/Vesten begår demografisk eller sivilisatorisk selvmord.

F.eks. kunne Lasse Moer her forleden legge frem følgende:

"Hvem har sagt at vi eier dette landet, selv om vi har bodd her i tusener år? Vi kan ikke sitte høyt til hest og storslagent bestemme hvem som skal slippe inn og hvem som skal vises bort. Innvandrerne har lik rett til dette landet og våre ting." sa Biskop Georg Hille i Dagbladet 21/5-88 og satte en sterk rekord i naivitet og norskutslettende tankegang.

På Kirkemøtet i 2005 var dette en av sakene: KM 6/05 Norsk asyl- og flyktningpolitikk. Sakser dette fra referatet: "Gjestfrihet er et sentralt motiv både i Det gamle og Det nye testamentet. Ikke minst Jesus viste i ord og handling en holdning som sprengte grenser der vi lett tenker trangt og avgrensende. Den holdning Jesus sto frem med i møte med ”den andre” var ikke preget av kjølig beregning, men av å gå ”den andre mil”. Man må i asyl- og flyktningsaker til og med kalkulere med risikoen for å bli ført bak lyset, slik Jesus selv opplevde å bli sveket."

Her blir altså dumsnillhet gjort til prinsipp for å være sikker på at man er snill nok! Snillhet er jo selvfølgelig fint for kristne å vise frem, og her har man hatt en kjærkommen mulighet... som ikke har kostet noe særlig for en selv...på kort sikt.

Selv har jeg latt meg forferde av KrF-leder Dagfinn Høybråten som har reagert på bekymring over den demografiske utviklingen med latterliggjøring og beskyldninger om populisme m.m. Nå har jo Bekkevold gjort det klart at han ikke lover svar på innspill som kommer her på denne tråden; kun at han leser alt som kommer. La meg likevel stille ham følgende spørsmål: Synes KrF det er greit at våre barn eller barnebarn kan risikere å bli en minoritet i vårt eget land?

Jeg synes det er relevant å stille dette spørsmålet, ikke minst fordi KrF har stått i fremste rekke når politikere og andre har ønsket å latterliggjør dem som har uttrykt bekymring nettopp for en slik utvikling (parafrasert): "Nordmenn vil selvsagt ikke bli en minoritet i Norge; SSBs prognoser viser at noe slikt er utenkelig." Dessverre er noe slikt alldeles ikke utenkelig, det er tvert imot et resultat som sannsynligvis vil inntreffe en eller annen gang mellom 2050 og 2150 (kanskje litt før, kanskje litt senere). Og jeg spør igjen: Synes virkelig KrF dette er greit? Og har KrF i så fall noen konsekvensutredninger som kan fortelle oss noe om hva en slik utvikling vil medføre i praksis?? Dessverre kan man få inntrykk av at svarene på disse to spørsmålene er hhv ja og nei.

La meg sitere litt fra en kronikken Hva er det som går av Høybråten? (fra 2006):

For femten år siden presenterte SSB prognoser for perioden frem til 2050. De nye SSB-fremskrivningene som kom i fjor, viser at estimatene fra 1991 må oppjusteres. Hvorfor er tallene fra 1991 blitt mer eller mindre verdiløse allerede nå? Svaret ligger i de forutsetningene de gamle prognosene bygde på, om hvilke SSB skrev: ”Bare hvis de politikkvalg de innebærer er interessante […], er beregningsresultatene av interesse.”

 

Men Høybråten og alle andre politikere som står bak dagens innvandringspolitikk, har gjort helt andre valg enn de som lå til grunn for SSBs prognoser, og dermed er disse blitt ugyldige, slik SSB-forsker Lars Østby innrømmet på NRK Norgesglasset 16. desember.

 

Og dersom Høybråten har satt seg inn i dette stoffet før han gir seg til å ”dundre løs” på folk som er bekymret for utviklingen, da må han vite at vi befinner oss i nøyaktig samme situasjon nå som i 1991: Bare dersom våre politikere har til hensikt å begrense gjennomsnittlig netto innvandring til maks 24,000 per år i hele femtiårsperioden fra 2010 til 2060, har de nye SSB-tallene relevans.

 

Dersom vi fortsatt skal tillate ”naturlig vekst” i netto innvandring, slik vi har gjort i mer enn 30 år nå, da er det aldeles ikke utenkelig med et muslimsk befolkningsflertall i inneværende århundre, kanskje til og med før 2050. Når Høybråten forsøker å bagatellisere denne utfordringen, da er han uredelig. Han burde for lengst være kjent med at SSBs prognoser høyst sannsynlig forutsetter en innstramning i innvandringspolitikken. Han bør også vite at SSB selv understreker at det er stor usikkerhet knyttet til de nye tallene. Hvordan kan han da tillate seg å bruke disse tallene som utgangspunkt for å latterliggjøre dem som tror SSBs fremskrivninger er for lave?

 

Høybråten bør slutte å bruke ironi og nedlatenhet i så viktige spørsmål. Dette har ikke å gjøre med om innvandrere er ålreite folk eller ikke. Det har å gjøre med å innrømme det vi alle egentlig vet, nemlig at kultur, språk, religion og etnisk bakgrunn har mye å si for tilhørighet og identitet. Å fornekte virkeligheten fører sjelden noe godt med seg. I stedet må vi forsøke å håndtere de tilhørende utfordringene på en konstruktiv måte. Gjør vi ikke det, vil vi miste det indre samhold et velfungerende samfunn er avhengig av.

 

Den innvandringspolitikken Høybråten ser ut til å omfavne, er en hån mot vår kristenhumanistiske kulturarv, og store deler av Europa ser ut til å være på vei mot stupet. Vi trenger ikke ledere her i landet som bare dilter etter blinde politikere i Sverige, England og andre land som er ivrig opptatt med å grave sin egen grav. Vi trenger ledere som tør å tale Roma midt imot, og som kan ta et oppgjør med den politiske korrekthet som fremdeles lammer både intellektuell og moralsk dømmekraft.

 

Det siste året har jeg skrevet en rekke kronikker og innlegg om den demografiske utviklingen, senest i Aftenposten 30. januar og 17. februar (samme dag som Høybråten slo om seg med sine overforenklinger). Enhver politiker som er oppriktig interessert i disse spørsmålene, har altså tilgang på all den dokumentasjon som trengs for i det minste å forstå at utfordringene på dette området er enorme, og at selv SSB ikke kan gi oss sikre svar.

 

Likevel opplever vi at mange fremdeles forsøker å bagatellisere det hele, og da gjerne med henvisning til SSBs nye tall, som om det var noen fasit. La meg trekke frem noen få av en rekke mulige momenter som kan være med å sette Høybråtens påstander i perspektiv.

 

Lale Akgün, opprinnelig fra Tyrkia og nå representant for SPD i Bundestag, drøfter i en artikkel i Die Zeit 16. februar problemstillinger knyttet til innvandring og integrasjon. Hun minner leserne om at det allerede er slik at 40 prosent av alle elever i skolene i Vesttyskland har minoritetsbakgrunn. Hun hevder videre at prognoser som tilsier at man om 20 år vil ha like mange innvandrere som tyskere i landet, slett ikke er ”grepet ut av tomme luften”.

 

Hva er det som får våre politikere til å tro at utviklingen i Norge, uten evt en omlegging av innvandringspolitikken, vil bli radikalt annerledes enn i resten av Europa?

 

La meg minne om et annet poeng, som faktisk ble understreket i Aftenposten nettopp den 17. februar, men som Høybråten og hans rådgivere tydeligvis ikke fant det nødvendig å bry seg om før man satte i gang med å dundre løs på de som ikke vil styre landet etter samme sinnelagsetikk som han selv (tror virkelig KrF at et land i det lange løp kan styres etter sinnelagsetikk?). Middle East Media Research Institute (MEMRI) siterer en av verdens mektigste islamister, Yusuf al-Qaradawi, på følgende: ”Islam will Return to Europe as a Conqueror”, altså at islam vil vende tilbake til Europa som seierherre.

 

Qaradawi er en av verdens mest innflytelsesrike islamister og en av de viktigste lederskikkelsene innen Det Muslimske Brorskap. At dette er en organisasjon med stor makt, har blitt svært så tydelig demonstrert de siste ukene. Og organisasjonen er så ressurssterk at den utvilsomt har tilgang på all den demografiske ekspertise den måtte trenge.

 

Og den demografiske utviklingen er altså så gunstig sett med Qaradawis øyne at han er overbevist om at det allerede nå er for sent å hindre en islamsk revolusjon i Europa. Det Muslimske Brorskaps demografer mister neppe særlig mye nattesøvn bare fordi SSB kommer med nok en forsiktig prognose. Men selv den er altså dramatisk nok til at folk nå snart bør våkne.

 

Islamistene har fulgt utviklingen i Europa med argusøyne i mer enn 30 år, og de er nå så sikre i sin sak at de ikke engang forsøker å skjule hvilke planer de har for kontinentet vårt. Men Høybråten har lest de siste tallene fra SSB, og dermed mener han å ha tilstrekkelig grunnlag for å kunne avfeie alle bekymringer som populisme og det som verre er.

 

Dette er ikke tillitsvekkende. Og fleip og bagatellisering i spørsmål som vil få avgjørende betydning for våre barns fremtid, sømmer seg ikke.

 

------------

Les kronikken i sin helhet på HonestThinking.

 

Kan vi håpe at KrF tar disse problemstillingene på alvor, eller vil dere fortsette å leve opp til økenavnet KrS?

 

Se også Åpent brev 03.05.2006, Dagfinn Høybråten, Kristelig Folkepartis stortingsgruppe (skrevet av min bror Jens Tomas).

 

 

Kommentar #37

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.

Synes KrF det er greit at våre barn eller barnebarn kan risikere å bli en minoritet i vårt eget land?

Du bruker feil syntaks her. Hvis dine barnebarns generasjon skulle havne i et mindretall vil det ha oppstått et annet flertall. Det vil da ha vokst frem en annen gruppe nordmenn som befolker landet, og som ut fra hva du ellers tenker ikke vil opprettholde et status quo sett med dagens øyne.

Slik må det gjerne bli. Det er den demokratisk utvikling om så skjer. Skulle det flytte så mange svensker hit at de utgjør en majoritet vil det være udemokratisk å stoppe dem, eller si legge spesielle føringer på hvor stor andel nordmenn med tre generasjoners botid som skal sitte i Stortinget. Dette vil ikke henge sammen når alt kommer til alt. Det må være de som til en hver tid bebor riket som bestemmer hvordan styre og stell skal være.

En annen side er at om du frykter innvandrere fra den østlige kulturkretsen, spesielt asiatiske eller arabiske, vil ikke disse ha noen mulighet til å vinne makt i Norge for den livsstil de migrerer fra. Dagens opprørske tendenser handler ikke om å skaffe mer islam til Midt-Østen. Snarere tvert i mot. Det er ikke skaperkraft i islam til å bygge moderne samfunn som leverer de varene, tjenestene og den livsstilen dagens innbyggere i Vest-Asia/Nord-Afrika ønsker. De vil ikke ha noen livsstil å eksportere til Norge, og de vil ergo aldri vinne frem med å innføre middelalderen her igjen. De vil bli stoppet av det til en hver tid sittende demokratiske flertall, hvori opptatt immigranter fra alle deler av verden. Islam vil være på vikende front og ikke bære preget av at islamitter søker makt eller har noe å tilføre på annen måte enn gjennom eksisterende partivesen. De vil derfor ikke vinne frem med reaksjonære fascistiske politiske programmer mer enn det finnes reaksjonære fascister i Norge til å støtte dem, fra før av.

Forøvrig; hvis du er seriøst interessert i å påvirke denne utviklingen er det temmelig uinteressant hva partier under sperregrensen mener. Du bør heller søke til en av de mulige flertallskonstellasjonene fremfor opportunismen hos de rene av hjertet som ikke kan levere varene.

Kommentar #38

Trygve Johannes Lereim Sævareid

16 innlegg  32 kommentarer

Forandring fryder

Publisert over 10 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.

vi er programmert fra naturens side til å identifisere oss med, og dermed bevisst eller ubevisst favorisere, dem som står oss nær rent genetisk, altså vårt eget folk.

Det er jo grunnleggende kultur psykologi at mennesker har en hang til å se positivt på og favorisere den gruppen man føler tilhørighet til. At nordmenn favoriserer sitt eget folk er helt naturlig. Jeg har imidlertid ikke tro på at denne favoriseringen har noe med genetikk å gjøre. Det jeg har tro på er at gruppen/folket man føler tilhørighet til kan utvides til å inkludere andre enn de som opprinnelig utgjorde gruppen/folket. Gruppe tilhørighet er ingen konstant, man kan føle tilhørighet og være like positiv til gruppen/folket selv om den blir endret til å inkludere andre enn den opprinnelige sammensetningen. For å få til en god prosess knyttet til endring i gruppesammensetning krever det positiv innstilling til endring, både fra de som var i gruppen opprinnelig og de som kommer inn i gruppen.

Jeg kjenner lite til dine tanker rundt IQ og integreringsdebatt. Det er mulig at jeg misforstår. Men, for meg høres det skremmende ut at man velger å inkludere IQ inn i en integreringsdebatt. En slik tanke minner meg om kampen for de svartes rettigheter i USA. Der ble det argumentert med at svarte har lavere IQ enn hvite. Noe jeg fikk med meg fra mine studier på Clark University, et av USA sine beste universitet innen psykologi, er at man ikke blir tatt seriøst om man hevder at hvite har høyere IQ enn svarte i dag. Og godt er det.   

Kommentar #39

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

oppskriften kommer her:

Publisert over 10 år siden
Geir Jørgen Bekkevold. Gå til den siterte teksten.

Hvilke tiltak mener dere må til for å få et mer integrerende samfunn?

Gå i direkte dialog med beboere som velger å flytte vekk fra innvandrertette områder. Spør dem (med et oppriktig ønske om å forstå som utgangspunkt!) om hvorfor de tar et slikt valg. Hva kunne medvirket til at de ikke tok dette valget? Er det noe dere politikere kan gjøre i forhold til dette?

Og sist, men ikke minst: er dere politikere villige til å lytte til hva etnisk norske faktisk forteller dere? Uten å sette piggene ut og forsvare egen politikk?

Kommentar #40

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Dynamisk etnisitet

Publisert over 10 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Du bruker feil syntaks her. Hvis dine barnebarns generasjon

Jeg kan ikke helt følge deg i dette resonnementet, men gir gjerne min tilslutning til tanken om at innvandrere bør la seg assimilere og etter hvert smelte sammen med det norske folk. Dette er imidlertid en langdryg prosess, og vil i en del tilfeller kreve mange generasjoner. Av ulike grunner ser dette for noen grupper ut til å være mer eller mindre umulig, og folk som mangler evne og/eller vilje til faktisk å bli en del av det norske folk, bør ikke få anledning til å overta landet vårt. Å tillate en slik utvikling vil være et svik mot våre barn og barnebarn, og vil kunne føre til borgerkrig, oppsplitting av landet eller andre katastrofer.

Kommentar #41

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

KrF under sperregrensen

Publisert over 10 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Forøvrig; hvis du er seriøst interessert i å påvirke denne utviklingen er det temmelig uinteressant hva partier under sperregrensen mener. Du bør heller søke til en av de mulige flertallskonstellasjonene fremfor opportunismen hos de rene av hjertet som ikke kan levere varene.

Dersom KrF skulle finne på å leve opp til økenavnet KrS (Kristelig Selvmordsparti), da håper jeg de havner under sperregrensen slik at partiet ikke lenger får mulighet til å påvirke rikspolitikken.

Jeg føler meg imidlertid nokså sikker på at KrF har mange medlemmer som er dypt bekymret over de stadig tydeligere indikasjonene på at dette med å styre norsk innvandringspolitikk etter sinnelagsetikk ikke var noen spesielt god idé. Særlig ikke en sinnelagsetikk hvis teologiske/bibelske og moralfilosofisk forankring er heller tynn.

Norsk politikk kunne ha god bruk for et KrF som tar på alvor oppfordringen om å være lys og salt i verden, og som derfor tar klart avstand fra enhver utopisk ideologi som brukes for å ødelegge samfunnet.

Kommentar #43

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Nei, inni er vi nok dessverre ikke like

Publisert over 10 år siden

Det jeg mente å sitere fra Sævareid var følgende (min uthevelse): "Noe jeg fikk med meg fra mine studier på Clark University, et av USA sine beste universitet innen psykologi, er at man ikke blir tatt seriøst om man hevder at hvite har høyere IQ enn svarte i dag." (lagt inn etter at sitatfunksjonen sviktet ved første gangs publisering av denne kommentaren)

Det har vært vanlig å indoktrinere barn med sanger om at "inni er vi like", på samme måte som det over hele den vestlige verden har vært vanlig å indoktrinere studenter med et budskap om at det ikke finnes raseforskjeller. Dette budskapet er dessverre falskt.

Selv en mann som Richard E. Nisbett, som i mange år har hevdet den type ting Sævareid ble fortalt da han studerte ved Clark University, innrømmer nå (Sailer 2009a):

At menneskelig IQ er et reelt og viktig fenomen. At IQ-tester måler dette fenomenet på en pålitelig måte. At det eksisterer betydelige, rasemessige forskjeller i gjennomsnittlig IQ. At IQ-tester ikke er kulturelt diskriminerende.

Det er fremdeles en del forskere som kjemper en innbitt kamp mot denne typen erkjennelser (se f.eks. VD-tråden Mangfoldets farer), men dette er en kamp de er dømt til å tape. Summen av det teoretiske, empiriske og genetiske bevismaterialet er i ferd med å bli for omfattende til at det i det lange løp vil være mulig å benekte at raseforskjeller faktisk finnes.

Jeg har skrevet en rekke VD-artikler som belyser dette, samt laget en litteraturoversikt for den som ønsker å sette seg inn i denne typen problemstillinger. Jeg planlegger å komme med mer stoff om dette her på VD i ukene og månedene fremover.

En populærvittenskapelig, lettlest og grei oversikt gis i et vellkjent opprop fra drøyt femti intelligensforskere (opprinnelig publisert i The Wall Street Journal 13.12.1994; like aktuelt i dag): Racial Differences in Intelligence: What Mainstream Scientists Say.

Kommentar #44

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Øians stråmenn

Publisert over 10 år siden

Ingen som legger ut en artikkel her på VD, skal behøve å oppleve at tråden deres spores av på grunn av heftige diskusjoner mellom andre debattanter. Øian og jeg er allerede i full gang med å debattere interessante spørsmål i den allerede nevnte VD-tråden om Mangfoldets farer. Han og jeg kan fortsette vår debatt der (samt selvsagt i nye tråder som måtte komme til), og interesserte lesere kan gå dit for å finne ut hvofor vi er så uenige.

Jeg nøyer meg her og nå med å påpeke at Øian ikke hadde behøvd å bekymre seg for at jeg "forutsetter at etniske grupper og nasjonale kulturer er stabile og homogene enheter som bæres av en eller annen form for tidløs essens" dersom han hadde sett hva jeg skrev i kommentaren Dynamisk etnisitet ovenfor.

Kommentar #45

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Groruddalen tømmes for nordmenn

Publisert over 10 år siden

Under overskriften Det er vanskelig å være etnisk norsk her kunne vi nylig lese følgende i Aftenposten:

- Jeg lar ikke mine barn vokse opp her. Det tar jeg ikke sjansen på.

Han har bestemt seg. Etter et helt liv i Groruddalen i Oslo, har de siste årenes utvikling skremt Patrick Åserud vekk. Til sommeren flytter han med kona og barnehagedatteren fra Furuset og ut av byen.

Han flytter fra et lokalmiljø han mener er i ferd med å knekke sammen under vekten av mislykket integrering.

Urovekkende historier
- Det er blitt vanskelig å være etnisk norsk i Groruddalen. Det handler om massive språkproblemer, i tillegg til et press om å tilpasse seg normer som føles helt fremmede for oss som har en vestlig levemåte og tenkesett.

- Det finnes barnehager der nesten ingen barn eller foreldre snakker norsk, og skoler der barn blir truet med juling for å ha med seg salami på matpakka.

- Jenter blir mobbet for å være blonde, og farger håret mørkt for å passe inn. Det er ikke greit å være homofil på skolen, ikke ateist og i hvert fall ikke jøde. Særlig de siste tre årene har det vært skremmende å se og høre om det som skjer, sier Åserud.

[...]

Les reportasjen i sin helhet i Aftenposten.

---------------

 

Kommentar #46

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Oslo segregeres i rekordfart

Publisert over 10 år siden

Over 6.000 nordmenn har flyttet fra Groruddalen og Søndre Nordstrand de siste tre årene. Samtidig har innvandrerbefolkningen økt med om lag det dobbelte, i underkant av 11.000. Fortsetter utviklingen er nordmenn i minoritet i disse bydelene i 2015. Dette viser beregninger fra Human Rights Service (HRS).

 

I et nytt notat ”Oslo segregeres raskt”, påviser HRS den dramatisk demografiske endringen i Oslo de siste årene. Tallenes tale er klar: Som andre storbyer i Europa, segregeres Oslo svært raskt. I Groruddalen og på Søndre Nordstrand utgjør innvandrerbefolkningen nå 43,1 prosent. Med dagens vekst vil nordmenn bli en minoritet i disse bydelene i 2015. Minoriteten skal da integrere majoriteten.

 

Tallene levner ingen tvil: dess flere ikke-vestlige innvandrere i bydelene, jo flere nordmenn flytter ut. Prosessen med gettoisering er selvforsterkende.

 

Den demografiske endringen ser vi også på fødselsratene. I eksempelvis bydel Stovner hadde 70 prosent av barna født i 2009 utenlandsfødt mor. 96 prosent av disse mødrene var ikke-vestlig.

 

Ingen land i Europa har klart å få til en god integrering i områder der innfødte blir en minoritet. Erfaringene tilsier heller at det utvikles parallelle samfunn der statens maktmonopol, politiet, mister kontrollen, og der normer og verdier fra opprinnelseslandene kan dominere.

 

Les mer om denne saken hos HRS (ovenstående tekst er sakset derfra).

Se også HRS-notat 1-2010: Oslo segregeres raskt (pdf).

Kommentar #47

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Fellesskap og trygghet forvitrer med innvandringen

Publisert over 10 år siden

En ny nederlandsk undersøkelse viser at dess flere ikke-vestlige som flytter inn i et nabolag, jo mindre trygge føler folk seg. Livskvaliteten reduseres. Undersøkelsen, som bygger opp under Robert Putnam’s tese, viser også at tilliten borgeren imellom reduseres kraftigere dersom marokkanere er den dominante innvandrergruppen.

Undersøkelsen er formildet av tre forskere i vitenskapsmagasinet Mens & Maatschappij (Menneske & Samfunn), og bakgrunnsmaterialet for undersøkelsen er hentet fra Amsterdam.

An article in the most recent edition of social science magazine Mens & Maatschappij (Man and Society) claims that the greater the ethnic diversity in Amsterdam neighborhoods, the lower the sense of well being of its residents. The article claims that “a higher number of non-Western immigrants leads to a reduced sense of security and well-being among residents. A larger number of Western immigrants leads to an increased trust in the quality of life and future of the neighborhood”. The article is written by three researchers basing their conclusions on existing data bases.

The provided summary of the abstract reads, “This research investigates whether Robert Putnam’s (2007) well-known findings on the negative influence of ethnic diversity on social cohesion hold in Amsterdam. In the present study neighbourhood trust is the measure of social cohesion. Using data from the ‘Living in Amsterdam’ monitor (Wonen in Amsterdam, 2007), multilevel analysis shows that neighbourhood trust is lower in ethnically diverse neighbourhoods. Furthermore, the percentage of first generation non-Western immigrants and second generation non-Western immigrants is also negatively related to neighbourhood trust. The percentage of second generation non-Western immigrants affects neighbourhood trust more strongly than the presence of first generation non-Western immigrants. In addition, the effect on neighbourhood trust differs for various non-Western ethnic groups. Neighbourhood trust is higher in neighbourhoods with a large percentage of immigrants from the Dutch Antilles and trust is lower in neighbourhoods with a higher presence of Moroccans.”

Et naturlig spørsmål som melder seg er om media tillater at denne problemstillingen blir ved årets lokalvalg, ikke minst nå som det er åpenbart for enhver at Oslo segregeres i rekordfart, som HRS påviste i fjor høst.

 

-----------

 

Ovenstående er sakset fra HRS, og bygger på denne artikkelen: Non-Western Immigrants Reduce Trust in Amsterdam Neighborhoods.

Kommentar #50

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Jeg slutter meg til dette som svar til Anfindsen også.

I tidligere tilsvar til meg omgir han seg med frykten for det fremmedartede. Jeg vil be ham se på andre land som lar innvandring skje, og forsøke å se det positive ved det, slik som i Tyskland, England, Frankrike, Canada og USA. Landene er mer fragmenterte i dag enn i 1945, men alle er gjenkjennelige som de landene de også var den gang. Det går an å si at innvandring til og med funker som en evolusjonsprosess for nasjonens utvikling. Alle disse nasjoner er hva de er i dag fordi de har hatt tatt i mot skaperkraft, kreativitet og pågangsmot fra andre lands eliter.

Assimilering tror jeg knapt jeg vil tenke på, men jeg ser det som det beste alternativet for integrering. Det går ikke an å leve som en nasjon i nasjonen, man må i sterk grad gli inn i det samfunn hvor man bor. Når dette kan synes vanskeligere i Norge enn i de landene jeg nevnte er det fordi små bygdedyr som Anfindsen setter opp grinder og skal ha grindpenger for å slippe fremmede gjennom. Skal innvandring ha en chanse må det være gjennom å få et visst minimum av aksept for selve handlingen, og så i andre omgang prosessen som følger av det.

Kristelig Folekparti har tapt på at Frp har sagt at de skal oppfylle Landløftene for Israel. Man er så lite politisk kyndig i vestlandske misjonskretser at man tror at det er Frp som bestemmer over parlamentet i Jerusalem eller i klanstyrte Hamas som ingen i Frp vet hvordan de skal takle. Vil man alvor med landløftene må Krf-velgerne slutte å være redde for andre religioners religiøse, og de må satse på konstellasjoner som har en chanse til å få gjennom en politikk. Dere er lurt, lurt og rundlurt av noen fristende løfter. Et parti som ikke kan holde buksesmekken sin lukket overfor ulovligheter i Norge er mer å stole på enn et parti under sperregrensen? Politikk skaper de underligste sengekamerater, men dette er altså Krf-ere på vandring komfortable med?

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere