Ole Jørgen Anfindsen

173

Svenskesviket

Svenske eliter har systematisk og over lang tid tråkket på de fleste verdier og idealer som har formet og dannet de vestlige samfunn. Broderfolket vil i økende grad høste de bitre fruktene av dette sviket. Stakkars Sverige!

Publisert: 13. des 2010

 

For snart fem år siden skrev jeg et innlegg i Klassekampen som det kan være vel verdt å hente frem igjen etter at det multikulturelle eksperimentet nå har resultert i at Sverige er blitt et arnested for jihad mot Vesten. Her er et utdrag fra innlegget Svenskesviket (med noen nye lenker tilføyd):

Sitat:

Konsekvensen av det [Barbro Svensson skrev i et tidligere innlegg], er jo ganske enkelt at Sverige er på vei mot kaos og krise. Jeg mener, er det virkelig noen som tror at den svenske velferdsmodellen kan opprettholdes i det lange løp dersom innvandringspolitikken skal fortsette som nå? Før eller senere kommer dette systemet til å bryte sammen, noe som nok vil få de siste års erfaringer til å blekne.

Og det hele blir altså enda verre når man tar med i betraktning at kritiske røster undertrykkes som i knapt noe annet vestlig land. La meg gi et par eksempler i stikkords form. Sosialantropolog og professor Jonathan Friedman har i mange år skrevet fortvilte artikler, bøker og innlegg om den politisk korrekthet som dreper all debatt i Sverige. Han blir, så langt jeg kan bedømme, forsøkt oversett av mange.

Her i landet ser en rekke politikere fortsatt ut til å tro at et fremtidig muslimsk flertall i Norge er mer eller mindre utenkelig. I Sverige har man statsråd Jens Orback som sier: "Vi ska vara öppna och generösa mot islam och muslimerna för när vi blir i minoritet kommer de att göra likadant mot oss.”

Det er i og for seg prisverdig at en toppolitiker åpent og ærlig innrømmer at det er den veien det går. Det betenkelige ligger i at den svenske, politiske eliten ser ut til å være fast bestemt på å gjennomføre sitt innvandringspolitiske program uten plagsom innblanding fra folket. Denne eliten mangler både demokratisk, intellektuell og moralsk legitimitet, og er en skam for den vestlige verden!

Jeg gjentar derfor at Sverige er i ferd med å bli et av Europas mest ynkelige og patetiske samfunn; et skrekkeksempel på hva politisk korrekthet kombinert med maktarroganse og manglende ytringsfrihet kan føre til. Og jeg skal gjerne legge frem ytterligere dokumentasjon som underbygger min påstand om at Sverige ikke bare er inne i en destruktiv utvikling, men at dette også er knyttet til et politisk hykleri av sjeldent format.

Svensker flest er ålreite folk. Men i dette landet, som så å si alle nordmenn er glad i, finnes det en elite som ser ut til fullstendig å ha mistet gangsynet. Deres antivestlige prosjekt vil sannsynligvis lykkes i enda større grad enn de selv har regnet med, og konsekvensene kan komme til å bli enorme, ikke bare for Sverige, men også for nabolandene. Hvilket svik mot det svenske folket, og hvilket svik mot Norden forøvrig!

Sitat slutt.

Ovenstående er utdrag fra et innlegg skrevet i mars 2006; det er i tilgjengelig i sin helhet på HonestThinking.

Svenske eliter har tilsynelatende lært lite eller ingen ting siden den gang. Her er noen betraktninger fra Hans Rustad i Document:

Ønsket om å bortforklare og diagnostisere utsetter sannhetens øyeblikk. Det er det man har så vanskelig for: å innse sannheten.

Sverige har tatt inn 117.000 irakere. De kommer fra et land som eksploderte i vold etter at Saddam ble styrtet. De led under et forferdelig styre. Motsetningene, kollektive og individuelle, bare eksploderte.

I den politisk korrekte bevissthet som eliten er utstyrt med, er volden i Irak en reaksjon på amerikanernes invasjon. Man må gjerne tro det, så lenge det går ut over amerikanere eller andre utlendinger – i Irak. Problemet er bare at irakerne nå er i Sverige, og da går denne misforståelsen og virkelighetsforskyvningen ut over svensker og alle andre som måtte befinne seg i nærheten. Illusjonene har en høy pris. Lørdag kunne de ha kostet mange titalls eller hundretalls mennesker liv og lemmer.

Men likevel fortsetter formaningene: Bevar roen. Nei, man skal ikke bevare roen. Man skal tvert om bli desperat og si: Dette må vi forstå, vi må ha reelle svar, ikke fraser.

Svarene har ligget rett for øynene på den svenske og den norske eliten i mange år. Det har vært gjort uttallige forsøk på å forklare hva som skjer, hvordan dynamikken i det flerkulturelle samfunn virker når man erklærer den tradisjonelle kulturen og verdiene for avskaffet og oppløst og knesetter noen fellesverdier ovenfra. Til tross for at stadig større grupper sier at de ikke bryr seg om disse verdiene.

Diskusjonen om hvor mange ekstremister som finnes i Norge og Sverige, er helt uinteressant. Det interessante er hvor mange det er som lever på siden av samfunnet, som forkaster hele eller deler av verdiene i dette samfunnet. Det tallet kan si noe om hva vi har i vente. I Sverige er det mange, og det er langt flere i Norge enn forskere gir inntrykk av. De tenker mest på hva som forventes av dem.

Gjennombrudd

Vi står i en unik historisk situasjon. Eliten har manøvrert samfunnene, historiens mest vellykkede velferdssamfunn, inn i en posisjon der de vil bli undergravd og ødelagt innenfra: Både velferden og tryggheten ryker. Det er en utrolig utvikling. En som roper på en stor dikter eller historiker. Det er shakespearsk eller bibelsk format over sosialdemokratenes fall og undergang. Men det er det som utspiller seg. Prosessen er satt i gang, og den samme eliten som har orkestrert stykket, sørger for å slå seg selv med blindhet slik at den nedadgående skruen bare fortsetter.

Forklaringene som serveres er forklaringer som trøster eliten. De trenger suttekluter, for de tåler ikke møtet med virkeligheten. Derfor snakkes det nå om enkeltpersoner når alle med et minimum av kunnskap vet at vi snakker om et kollektivt fenomen.

Hendelsen på Drottninggatan lørdag 12. desember kl. 1700 var derfor et gjennombrudd på to plan. En selvmordsjihadist debuterte på svensk jord, tok krigen hjem. Men av enda større betydning var responsen: fortsatt bortforklaringer, fortrengninger og projiseringer. Hvilket sender et tydelig budskap til hele verden: “Vi forstår ingenting, vi er forsvarsløse”. Man må ikke tro at islamistene ikke forstår svenskene, selv om svenskene ikke forstår seg selv.

Det er det første og avgjørende steget mot seier: at man forstår motstanderen bedre enn han forstår seg selv.

Les denne artikkelen i sin helhet hos Document.

Arnfinn Pettersen har noen interessante betraktninger på sin blogg Tvilsbekjennelser (via Document):

Dette er, for å bruke ordet Sveriges statsminister ikke vil ta i sin munn, terror. Målet er å skremme oss fra å være oss, til å bli noen andre enn vi er. Mer som dem.

Og det skremmende er at det virker. Bare tanken på det har virket lenge. Folk som har tegnet noen fjollete tegninger fordømmes av skremmende mange. De fordømmes for å ha fristet ondskapen. For å ha gitt terroristene, de som vil drepe oss, en unnskyldning for å gjøre det. Eller verre: De sies rett ut å være grunnen til at de vil drepe oss. Det er deres, tegnernes, skyld.


Slik oppfører bare redde mennesker seg. Mennesker som inderlig håper at ved å fornekte det egentlige problemet, vil det bli borte av seg selv.


Men det blir ikke det. For det er ikke på grunn av tegnerne de vil drepe oss. Det er ikke en gang på grunn av den beskjedne innsatsen våre styrker gjør i fjerne land terroristene antagelig aldri har besøkt. Det er fordi vi er oss.


Det er fordi vi er vestlige. Fordi vi representerer en kultur der individets frihet er satt over religionens krav. Fordi kvinner er frie til å være dem de ønsker å være. Fordi homofile er frie til å leve ut sin legning. Fordi vi har et politisk system som, selv om det ikke er perfekt, gir hver enkelt rett til medbestemmelse. Fordi vi er frie til å tro hva vi vil. Og til å slutte med det. Fordi vi er oss – på godt og ondt.


Derfor vil de drepe oss. Ikke oss alle, men mange nok av oss til at vi slutter å være oss. Til at vi blir noe annet, litt mer som dem
.

Les Pettersens artikkel i sin helhet på Tvilsbekjennelser.

Om det ikke hadde vært for Olof Palme og hans ideologiske forbundsfeller over hele det politiske spekteret i Sverige (og tilsvarende med Kjell Magne Bondevik, Tony Blair og andre innvandringstilhengere som lyktes i å trumfe igjennom sin politikk i Norge, UK og andre europeiske land) hadde dagens krise vært mindre; dersom man hadde holdt seg til prinsippet om at innvandring aldri må få anledning til å gå så raskt at integreringen ikke kan holde tritt, da hadde vi knapt hatt innvandringsrelaterte problemer i det hele tatt.

Dessverre har ekstremt høy innvandring vært et mål i seg selv for den svenske eliten. Deres inderlige ønske om å rive ned alt det bestående, det tradisjonelle, alt som smaker av vestlig verdier, alt som springer ut av hvite menneskers kultur, ser nå ut til å lykkes over all forventning. Hvilket svik mot demokratiet, mot våre frihetsidealer, mot Sverige, mot Norden, mot Europa og mot hele den vestlige verden!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Ole Jørgen i historien

Publisert over 10 år siden

Jevnlig skriver jeg rosende om Ole Jørgen Andfindsen,om hans artikler og hans bøker såsom Selmordsparadigmet. Dessverre for ham selv og publikum har dette oppvakte menneske den akilleshæl at han ikke våger å trekke de tankemessige konklusjoner av sine egne observasjoner. Det han skriver om situasjonen er ekstremt barnslig,rett og slett naivt:

   "Innvandring aldri må få anledning til å gå så raskt at integreringen ikke kan holde tritt,da hadde vi knapt hatt innvandringsproblemer i det hele tatt." og deretter masse naivismer om Sverige.

    Det som er helt fraværende i Ole Jørgens perspektiv er en analyse av hva som har skjedd i Samtidshistorien fra Reagan og Bush 1 periode,fra Sovjetunionen fall i 1991 og Tysklands samling. Vilke tanker har blitt utviklet innen USA fra det tidspunkt de mente de kunne erobre verdenshegemoniet,vilke strategier har FN,EU,NATO hatt for omdanning av verden?

    Såfremt Ole Jørgen ikke kan gi noen ideer om dette,blir hans perspektiv provinsielt og en slags Vangsgutane-tenkning. Det virker som om han aldri har studert Zbigniew Brezinskis skrifter, det virker som om han aldri har hørt om Bank of Credit and Commerce International,heller ikke de sentrale tenketankene i USA hvor vi ikke trenger Wikileaks til å redegjøre for oss strategiene bak verdens omforming.

    For den globalistiske eliten (finansaristokratiet og politikerne) var masseinnvandring et politisk VÅPEN for å endre Westphalen-dokumentene fra 1648 -for å knuse nasjonalstatene. Jeg har for lengst merket meg at selv intelligente mennesker har sektorer i sinnet som gjør at de ikke tør ta i virkeligheten, men en fersk fest-tale-melding fra en av våre sentrale Globalisthøvdinger: Thorbjørn Jagland.

   "Deres Majesteter,mine damer og herrer; idag har verken nasjonalstaten eller flertallet innen nasjonalstaten ubegrenset myndighet.

    Menneskerettighetene begrenser hva nasjonalstaten og flertallet i en nasjonalstat kan foreta seg. Dette må gjelde for alle stater som er medlem av FN og som har sluttet seg til Den Universelle menneskerettighetserklæringen."

    Denne uttalelsen må sees på bakgrunn av hva EU-formann Herman von Rumpay sa at den homogene nasjonalstatens tid er forbi. Med dette er den globale elitens synspunkt,folket i Europa deler ikke denne oppfatningen, derfor fortsetter masseinnvandringen av muslimer og afrikanere for å knuse den "nasjonale" motstanden. Ole Jørgen vil ikke for sitt bare liv forstå at dette er et våpen i en internasjonal klassekamp.

    Og han har åpenbart ikke fått med seg at Carl Bildt er en av de aller største strategene innen globalismen. Alt tyder på at Jonas Gahr Støre jobber som en hest for å matche han.

    La meg gjenta et sitat fra USA-baserte Srdja Trikovic som har skrevet mye om globalismen som jo var det store neo-con prosjektet:

     "The justification for their project was as ideological,and the implications were as revolutionary as anything concocted by Bolshevik revolutionaries Zinoviev or Trotsky in their heyday."

      Som kjent var den kommunistiske verdensrevolusjonen bolsjevikenes store pasjon,den store pasjonen til globalistene er det samme med den forskjell at her skal banksjefene og konsernene herske og menneskene endres til konsument-tv-pepsi-sex-MacDonalds kløvdyr.

     Før nå mange iler til med meldinger om konspirasjonsteorier,hvorfor ikke bruke jula til å lese noen bøker om dette? Det er selvfølgelig behageligere med norsk NRK-virkeligheten,men jeg legger inn på tankebaazaren her noen tips til fordrivelse av provinsialisme:

    F.William Engdahl: Full spectrum Dominance,totalitarian democracy in the New World Order.

    Stephen  J.Sniegoski: The transparant Cabal, the neoconservative agenda

    Peter Dale Scott: The road to 9/11

    Til slutt: du vet Ole Jørgen at jeg har den aller største respekt for ditt arbeide.mvh Jan

 

Kommentar #2

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Tallenes tale

Publisert over 10 år siden

Denne saiten fra BBC gir en pekepinn om "muslimraten" i de vest-europeiske land som fører en form for oversikt over antallet muslimer i sin populasjon.

Jeg har tabulert disse tallene, og de viser at antall muslimer utgjør ca. 6% av totalbefolkningen i de oppgitte land, inkludert store land som Tyskland, Frankrike, Italia og Nederland. Sverige oppgir at tallet er 3%.

Det er åpenbart knyttet en del usikkerhet til tallene, men det må kunne antas at de kan brukes som en pekepinn om det reelle forholdet.

 

 

Kommentar #3

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Dette

Publisert over 10 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.

Og det skremmende er at det virker. Bare tanken på det har virket lenge. Folk som har tegnet noen fjollete tegninger fordømmes av skremmende mange. De fordømmes for å ha fristet ondskapen. For å ha gitt terroristene, de som vil drepe oss, en unnskyldning for å gjøre det. Eller verre: De sies rett ut å være grunnen til at de vil drepe oss. Det er deres, tegnernes, skyld.

Dette lille utdraget fra din sitering av Arnfinn Pettersen synes jeg at treffer spikeren på hodet. Det forklarer nok en betydelig del av terrorismens suksess, nemlig at den har mange apologeter i Vesten som i sin naivitet - og til tider selvhat? - legitimerer terrorismen, og dermed oppmuntrer til mer terror. At det er "offerets skyld at det er offer" (og ikke gjerningsmannen) er forøvrig ikke en uvanlig tanke i vår skandinaviske virkelighet, denne underlige mentaliteten kjenner vi godt igjen fra vår egen kriminalpolitikk.

Frykten for terror er nok reell hos mange, men jeg undrer meg om ikke frykten for å bryte elitens uskrevne regler (gjerne kalt "politisk korrekthet") er større. F.eks: at dersom man kritiserer fremmede kulturer eller religioner så kalles man rasist eller beskyldes for å lage fremmedfrykt etc. En anna grunn vil alltids være at man utsettes for et "splitt og hersk"- forsøk fra terroristenes side; terroristene spiller på de mulige splittelser som måtte finnes innafor vestlig politikk, (f.eks. venstresida mot høyresida).

(Merk forøvrig at de aller fleste islamske inntog i den kristne og europeiske verden har skjedd i ly av (eller pga.) intern splittelse blant sistnevnte, f.eks. invasjonen av Øst-Romerriket på 630-40-tallet, invasjonen av Iberia på 710-tallet, invasjonen av Anatolia (Bysants) på 1000-tallet og invasjonen av Balkan på 1300-tallet (og senere). Nå spørs det om man ikke igjen er i ferd med å gå i den fella.)

Kommentar #4

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Jan Hårstads globalisering - et kick som gir seg?

Publisert over 10 år siden

Jan,

Du er så drivende god når du tar oppgjør med dine tidligere så svermeriske revolusjonære stormtropper, i deres fusjoner med islamistene der ute. Men så faller du liksom i gjennom litt mer enn litt i det du tråkker utpå med det som for deg fortoner seg som en ny globalisering icenesatt av nykonservative (?) og deres mangslugne nettverk. For meg ser det ut som om du må ta enda en dusj for å bli kvitt slaggprodukter fra tida som kommunist, hvor USA er roten til alt vondt døgnet rundt.

I Ole Jørgens glimrende bok er det grenser for hva som kan hempes med tematisk og metodisk, da det hele skal ha en lesbar forståelsesramme, en narrativ struktur som sklir inn i tankeboksen til et høyst uensartet, politisk sammensatt publikum. Om han hadde lagt i vei med disse oppstillingene dine, Jan, er det med fare for å ha blitt kvestet både av forlagets konsulenter og helt samtidig - av høyrøstede representanter fra den politisk korrekte elite. Som jo som kjent har klippekort i de fleste medier i dette landet. Jeg kan ikke se at det ligger noen kongruens eller relevans i det å problematisere USAs nykonservative i globalistisk perspektiv, Jan; i rammen av det som tematisk og logisk hører hjemme i en såvidt revolusjonerende bok som Selvmordsparadigmet. Bare det å få utgitt en politisk ukorrekt bok er en kraftprestasjon i seg selv, slik Forlags-Norge nå er.

Når det er nevt. Bombemannen i Stockholm blir en bekreftelse på noen av oss visste ville komme. Det var et spørsmål om tid. Og nå produseres det snakkebombler fra mullaher som sier de syns slike selvmordsbomber er litt trist, egentlig. Men i ekkoet fra Stockholm sentrum midt i julehandelsen ligger det så mye mer. Og derfor er Selvmordsparadigmet rene indremedisinen. Vi befinner oss nemlig i en politisk tilstand i det gamle Kongeriket som er psykososialt farlig: Hvis vi ikke kommer oss ut av stresslessen nå heller, sitter vi der og sveller ut, med gikt og allverdens plager i mange år, om vi ikke går inn i garasjen og speiler en knakende aktuell boktittel fra Ole Jørgen Anfindsen. Boken hjelper mot depresjon, var det en nabo som sa til meg her forleden.

Det er noe med denne globalismen nå, som synes å ha blitt et kick for deg, Jan. Jeg tror vi må se å møtes over en liten rødvin et sted, slik at du får tømt deg skikkelig! Du skrev så snedig her om dagen at det ville vært arti om din kollega på Nationalteatret, Ole Oftebro kunne blitt plassert i et rom alene sammen med meg, men med live kamera på veggen; fordi vi angivelig er så lite lyttende begge to! Ha! Men DET skal du vite, broder, jeg har snakket med den gode Ole Oftebro mange ganger, siden vi begge har stått på scenen på Stiklestad i flere år, og hatt lange, teatralske seanser i skytterhuset en liten sykkeltur fra slagplassen til Heilagkongen. Jeg som amatørskuespiller og hærførar i sort kappe, han som konge og det som verre er. De to siste gangene vi møttes var i begge tilfeller på vinmonopolet (kun chilensk og israelsk rødvin!) på hjørnet til Klingenberggata (?), og duverden som vi lyttet til hinanden, Jan! Vi er like stinn av energi og voldsom til å prate begge to, sju.

Og slik går dagene. Slutt nå og mase med denne nykonservative globaliseringen. Du har kilt deg inn i et noe snevert spor du liksom ikke klarer å riste deg løs fra. Og så beskylder du MEG for å være konspiratorisk. Vel, da har sannelig du kommet i godt lag nok en gang :-)

Selvmordsparadigmet er en glimrende bok, og en minst like glimerende julegave, som går rett hjem til folk uansett partifarge. Og det er noe av bokens styrke. Den gir en identifisering; den setter navn på mange følelser som allerede er der.

Siden Jan Hårstad skriver om historie: Vi må ta historien tilbake, fra eliten, fra kardinalene der ute. Enten de har Marthas og Ari Behns engler i håret eller skrider rundt som biskoper og føler de må snakke om Gaza, så mye, mye mer enn Jerusalem og Betlehem! På veien fram til en ny Hans Nielsen Hauge er Ole Jørgen Anfindsen monumentalverk for hverdagsmennesket litt av en milepæl, et veimerke og en bauta helt samtidig.

Så, Jan. Din tur til å spandere rødvin. Du skal få snakke sammenhengende i minst to timer om farene som du måtte føle på inne i hodet, over de nykonservatives konspiratoriske grep om kloden vår. Jeg skal lytte. Men deretter er det sannelig min tur! Gi meg et par gratisbilletter til National så skal jeg formulere meg veldig diplomatisk og nyansert hele tiden.

Roy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar #5

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Vasallstaten

Publisert over 10 år siden

Roy: jeg har gjentatte ganger rost Ole Jørgens Selvmordsparadigme og jeg har alltid vært en beundrer av hans tankemot i middelmådighetens diktatur som Jens Bjørneboe kalte Norge i sin tid.

     Idag har Aftenposten et sammendrag av hva USAs ambassade-personell skriver om norsk politikk og norske politikere. Det åndelig-politiske innholdet i disse betraktningene er som de danske kongene forholdt seg til stattholderrapporter fra provinsen Norvegica under 400 årsnatten. nå må vi stramme opp disse underlevrandørene og husmenne,lære dem litt hut!

     Men slik er det jo helt fra Italia opp til Sverige/island: ambassadene,foruten å spionere på alt og alle,speider på alle tegn til at noen vasall/satelitt-politikere viker i sin loyalitet til Imperiet. Av redsel for at Europa blir for Russland-vennlig drar man til skruene for å feste grepet.

   Når det var mye styr om Nato-utvidelse østover,Balkan og rakettskjoldene,forklarte Brzezinski hva dette handlet om,nemlig "about Americas role in Europe - whether America will remain a European power and whether a larger democratic Europe will remain organically linked to America."

    Den store forskjellen i din og mins tenkning,Roy, er at jeg er for at de europeiske nasjonene skal være selvstendige allierte og lage et Europa som finner sin egen vei og sti.

Å kline seg opptil de ideene og de militære og økonomiske planene som USA skyver fram,det jeg kaller anglo-amerikansk globalisme - vil ende med en katastrofe. I dette ligger det ingen fluer på hjernen som skal dusjes ut, tenkningen min er ikke hentet fra fantasiloftet i Vildanden, men fra årelang lesning og studier. Løsningen på denne uenigheten vil bare tiden og historien gi oss. Det hjelper overhodet ikke å dusje mye.

Kommentar #6

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

Interresante tanker men..

Publisert over 10 år siden

Jan, jeg ser du kommer med noen bøker som jeg kanskje burde lese. Men jeg tenker følgende: Hvilke alternativer har vi annet enn å samarbeide nært med USA?

De er bortimot det eneste landet som støtter Israel fullt ut (i hvert fall uavhengig av hvem som sitter i sjefsstolen). Og de står generelt mer opp for vestlige verdier enn europeiske politikere, gjør de ikke det?

For all del, USA er jo sterkt påvirekt av idèen om flerkulturalisme og de har vel sine naive sider de også. Men så skakkkjørt som Europa er nå, mener jeg at vi fortsatt trenger dem.

Kommentar #7

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Høyst tvilsom analyse

Publisert over 10 år siden

Martin: presidenten i Knesset,Rivilin fra Likud,som regnes for en god analytiker,ga et intervju i Jerusalem Post for omtrent en måned siden hvor han sa at Israel må bygge om tenkningen sin: USA ser ikke lenger på Israel som en strategic asset. Samme typer tanker er framført mange ganger også av Caroline Glick som også er et godt hode.

     Faktisk har de strategiske tenkerne i USA vært dypt splittet på hva landet skulle gjøre i Midtøsten. En fraksjon har stått for at USA skulle komme i en allianse med Iran og derved nedprioritere Israel. Hvordan dette vil utvikle seg er det vanskelig å si noe om idag, men ser du på websidene i USA menes det både fra høyre og venstre at den israelske lobbyen,AIPAC og JINSA, har altfor mye innflytelse på USAs utenrikspolitikk.

    En alt oftere framført teori er at miltærvesenet,som vi vet er enormt i USA,vil foreta seg noe drastisk for å sette en stopper for den pro-israelske makten i Washington.

    De aller fleste protestbevegelsene (som vokser) er jo for at grenseneslusene og masseinnvandringen stoppes umiddelbart da enkelte stater såsom California har nådd et metningspunkt av multikultur. Her er både arbeidsløshet,teltleire og suppekjøkken og de ulike rasene væpner seg for framtiden. Siden Obama tok roret har salget av håndvåpen gått drastisk opp.

    Siden ikke main-stream norsk presse gjør det: vi trenger til en grundig oppdatering av hva som foregår i USA som kvitter oss med forestillinger fra 10 og 20 år siden.  Jeg siterte et annet sted en middelklasse svart dame som skrev at USA bør deles opp i ulike etnostater ellers blir det et nytt Rwanda.

    Siden økonomien ligger i ruiner,har USA bare et godt kort på hendene: Pentagons store hær. Men for å krige trengs tre ting; penger,penger,penger. Skal Norge og de europeiske Nato-landene finansiere alle de glupe krigene som Pentagon har på dagsorden? Pakistan,Jemen og Iran,etc

   Noen syns åpenbart det er flott å gå ombord på superskipet Titanic. For min egen del: jeg anbefaler alle å overveie andre framkomstmidler.

Kommentar #8

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

So many books - so little time

Publisert over 10 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.

Denne uttalelsen må sees på bakgrunn av hva EU-formann Herman von Rumpay sa at den homogene nasjonalstatens tid er forbi. Med dette er den globale elitens synspunkt,folket i Europa deler ikke denne oppfatningen, derfor fortsetter masseinnvandringen av muslimer og afrikanere for å knuse den "nasjonale" motstanden. Ole Jørgen vil ikke for sitt bare liv forstå at dette er et våpen i en internasjonal klassekamp.

Takk for interessante innspill fra flere, ikke minst Jan og Roy. Det er ikke vanskelig å lytte til kritikk fra en man merker vil en vel. Og jeg lytter altså gjerne til Hårstad, for han er åpenbart svært belest på områder der jeg selv kommer sørgelig til kort (det er f.eks. helt korrekt at jeg ikke har lest noen bøker av Brzezinski). Men som en eller annen hadde fått skrevet på T-skjorten sin for en del år siden: "So many books - so little time"; det er med meg som med de fleste andre: de fleste av de bøkene jeg burde ha lest, har jeg ikke tid til å lese.

Når det er sagt synes jeg nok kritikken fra Jan skyter over mål. Mine perspektiver blir ikke ugyldige bare fordi det også finnes andre perspektiver som har gyldighet. Olof Palme & co lyktes i å trumfe igjennom en enda mer ekstrem innvandringspolitikk i Sverige enn hva deres kollegaer andre steder i Norden klarte. Jeg tviler på at det ene og alene skyldes at neo-con-gutta i USA var så ekstremt mye mer opptatt av å få opp tallet på ikke-vestlige innvandrere i Sverige enn i de andre landene i området.

Forøvrig er den siste setningen i sitatet ovenfor ikke riktig; som jeg skriver i boken min, er jeg overhode ikke i tvil om at betydelige deler av eliten bruker innvandring som et våpen i sin kamp mot de forhatte nasjonalstatene.

Kommentar #9

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Pat Condell om Sverige

Publisert over 10 år siden

Den kunnskapsrike, formuleringssterke og hardtslående stand-up-komikeren Pat Condell har avlagt svenskene en aldri så liten visitt. Gå ikke glipp av hans seksminutters foredrag Goodbye Sweden - Adjöss med Sverige! (engelsk tale, svensk teksting).

Kommentar #10

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Dags att vakna, Sverige!

Publisert over 10 år siden

Någonting är allvarligt fel med svenskarna, i synnerhet svenska politiker. Men vad? Som yrvakna skogstroll tumlar vi fram under våra lavbevuxna stenar i de ändlösa skogarnas land och plirar misstroget mot ljuset från en självmordsbombares bländande fyrverkeri. Vi vill inte tro våra ögon. Inte kan sånt hända, inte i Sverige!

Jo, sånt kan hända. I Sverige. Det kommer att hända igen, och då räcker det inte med en självmordsbombares död. Taimour Abdulwahab, 29, var en klantig bombmakare. Annars hade hans politisk-religiösa extremism kostat många människor livet. Vi hjärntvättade svenska trygghetsnarkomaner i full tillit till Den Goda Staten måste kasta av oss skygglapparna. Det är hög tid att vakna upp ur en behaglig törnrosasömn och se vad våra politiker och media har gjort Sverige till – ett land där terrorister släpps in fullkomligt okontrollerat utan ID-handlingar och där tryggheten är en förlorad illusion.

Nu vimlar det i media av ”Inte kunde vi tro” och ”Inte i Sverige!”. Vi ser bilder där människor som intervjuas i TV skrattar, uppenbarligen mer smickrade av att få vara med i TV än i stånd att ta in allvaret i det som hänt. Många är naturligt nog i chock, och enligt normal pressetik ska chockade människor inte intervjuas eftersom de inte är vid sina sinnens fulla bruk och inte vet vad de säger. Men här ser vi etiska övergrepp på löpande band. I både SVT Rapport och Aktuellt på söndagskvällen får en granne till självmordsbombaren Taimour Abdulwahab, en äldre kvinna från Tranås, sätta dumstrut på sig själv genom att rada upp alla tänkbara floskler som står att uppbringa: ”Han var så trevlig och vänlig. Jag pratade med honom en gång. Å vad det är synd om honom!”

En klantig bombmakare

Det är alltså självmordsbombaren det är synd om! Inte Lars Vilks, som utsätts för ytterligare ett mordhot och tvingas leva med ständig bevakning. Inte svenska folket som ska dö, enligt det ljudband Taimour Abdulwahab skickar till Säpo och TT tio minuter han spränger sin bil och sig själv i luften. Vi ska ha klart för oss att det är enbart på grund av teknisk klantighet som han inte tog ett stort antal andra människor med sig i döden. Det kallas ”tur” i media, men ur Taimour Abdulwahabs synvinkel var det ett praktfullt misslyckande. Den här islamistiske jihadisten var mer slängd i att läsa koranen än att tillverka bomber hemma i köket i Tranås. Bara en av de sex rörbomber han hade apterat utlöstes, och den tog hans eget liv. Hans avsikt var att döda många. Han ville straffa svenska folket för våra trupper i Afghanistan och för att vi låter Lars Vilks teckna profeten Mohammed som rondellhund. Han hade valt tid och plats noga: mitt i julhandeln på Stockholms mest tättbefolkade gata, Drottninggatan, och under Nobelfesten när Sverige står i centrum för intresset från världens media.

Vi får också höra många bedyranden om att ”man inte kunde tro” att Taimour Abdulwahab var en självmordsbombare. Han såg ju så trevlig ut! En vanlig kille! Lugn och snäll och ”välintegrerad”. Fru och tre barn. Ändå sökte han ytterligare en fru på kontaktsajten muslima.com och uppgav att hans fru samtyckte till arrangemanget. När man i Sverige vill tillämpa polygami enligt koranen – hur välintegrerad är man då?

Stämmer perfekt med bilden av islamistisk extremist

När ska vi sluta tro att det syns utanpå vilka som är självmordsbombare och jihadister? En svärmorsdröm kan mycket väl rymma blodig och våldsam jihad. Faktum är att Taimour Abdulwahab stämmer perfekt med bilden av övriga islamistiska extremister som begår terrorbrott i Väst. Han kom till Sverige från Irak som elvaåring 1992 och växte upp i Tranås. Han var alltså andra generationens invandrare och muslim. Han var välutbildad och föreföll välanpassad och välintegrerad. Ingen kunde tro att han i Allahs och islams namn ville döda. Det är exakt den bild som går igen hos alla gärningsmän i de terrordåd som först skakade hela världen den 11 september 2001 i USA och sedan Madrid 2004, London 2005 och Glasgow 2007.

I boken ”From Fatwa to Jihad. The Rushdie Affair and its Legacy” gör den indisk-brittiske statsvetaren och författaren Kenan Malik upp med vrångbilden av de islamistiska terroristerna. Föreställningen att terrorism kommer ur fattigdom, psykisk omognad, isolering och utanförskap eller jagsvaghet som skapar mottaglighet för politisk-religiös hjärntvätt – kort sagt terroristen som ideologiskt vilseledd fanatiker och sociopat – den stämmer inte. Islamistiska terrorister kommer för det mesta från vanliga medelklassfamiljer. De är välutbildade, uppvuxna i Väst eller har kommit hit för att studera och talar ofta fem, sex språk. 75 procent är yrkesverksamma. De är ingenjörer, arkitekter, civilingenjörer, läkare. Eller som Taimour Abdulwahab: fysioterapeut. Bara en procent av dem har någon upptäckt psykisk avvikelse, vilket är väsentligt mindre än genomsnittsbefolkningen.

[...]

Affe på Affes Statistikblogg har utifrån Migrationsverkets statistik gjort en beräkning av hur många muslimer som invandrar till Sverige. Det är en preliminär beräkning, eftersom ideologisk tillhörighet inte registreras i den svenska folkbokföringen. Men invånarna i muslimskt dominerade länder är i allmänhet muslimer, för att de inte har något annat val.

Alla muslimer är inte islamister eller terrorister. Men vilka som är ”fredliga” muslimer och vilka som är våldsbenägna islamister vet varken svenska politiker eller myndigheter och absolut inte den svenska allmänheten. Vi är helt enkelt levande försökskaniner för ”den svenska öppenheten”.

Baserat på Migrationsverkets statistik för årets elva första månader över de invandrare som kom från världens 50 mest muslimdominerade länder blir siffran 3 378 per månad. För hela år 2010: 40 541 – en medelstor svensk stad. Eller 111 personer per dag. Sverige fylls alltså på varje dag med mer än hundra invandrare från muslimska länder. Som tar sin totalitära ideologi och sina blodiga våldsamma konflikter med sig och som har visat sig vara den mest svårintegrerade gruppen av alla.

Enligt flera olika beräkningar brukar andelen islamister hamna på mellan 5 och 10-15 procent av muslimerna. Om vi tar den lägsta siffran, 5 procent, innebär det att Sverige varje år importerar omkring 2 000 islamister. Det är en häpnadsväckande naivitet från Sveriges regering och riksdag om man tror att ett okontrollerat inflöde av islamister i den storleksordningen inte får konsekvenser i form av terroristdåd. Man kan inte med ena handen bedriva massimport av islamister och med den andra tala om att ”värna den svenska öppenheten”. Ekvationen går inte ihop. Sverige är redan ett land som håller på att rämna i fogarna till följd av fyrtio års massinvandring och mångkulturell politik.

Antagligen har vi de politiker vi förtjänar. Det gör mig mer orolig än något annat. Aningslösa och mångkulturbesatta politiker och media i kombination med massimport av islamister är en kombination som kommer att stå Sverige dyrt.

Svenska folket har inte anledning att sova lugnt om natten.

Av Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen, HRS och document.no.
Kommentar #11

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Herlig...

Publisert over 10 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.

Den kunnskapsrike, formuleringssterke og hardtslående stand-up-komikeren Pat Condell har avlagt svenskene en aldri så liten visitt. Gå ikke glipp av hans seksminutters foredrag

...retorikk fra standupkomikeren og religionshateren Pat Condell, og en gavepakke til Sverigedemokratene de knapt har drømt om i sine våteste drømmer. Condell klarer sikkert å overbevise mange om at Sverige virkelig ligger på statistikktoppen for voldtekter, takket være muslimske innvandrere, uten med et ord å nevne at Sverige i motsetning til de fleste europeiske land har en helt annen definisjon av hva som er voldtekt.

Og jamen klarte ikke Condell også å forklare hvorfor så mange jøder får en Nobel-pris av svenskene til tross for det angivelige massive jødehatet i Sverige også, påvirket som de er av hordene av muslimer i landet.

Takk Ole Jørgen for en fin åpning på onsdagen!

 

Kommentar #12

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Re: Condell

Publisert over 10 år siden

To korte kommentarer til Gullberg, som - om jeg forstår ham riktig - ikke er udelt begeistret over at jeg har henvist til Condell:

Jeg har ikke for vane kun å henvise til folk jeg er helt enig med. Når støtte du sist på en stand-up-komiker som, i sin utøvelse av yrket, legger vekt på å få frem alle sakens nyanser og detaljer?
Kommentar #13

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Melanie Phillips om ekstremismen

Publisert over 10 år siden

Da journalist og forfatter Melanie Phillips i sin bok Londonistan advarte om at Storbritannia var blitt et arnested for islamsk terrorisme ble hun utskjelt. I dag har hun en tankevekkende artikkel i Daily Mail, der hun knytter dette til lørdagens selvmordsangrep i Stockholm. Artikkelen er blitt oversatt til norsk av Nina Hjerpset-Østlie, og innledes som følger (Document).

Sitat:

For fire og halvt år siden skapte en bok jeg hadde skrevet en liten sensasjon.

Den het Londonistan, og handlet om på hvordan Storbritannia – forbløffende – hadde blitt det viktigste senteret, utenfor den islamske verden, for produksjon og eksport av islamsk terrorisme.

Verre enda, skrev jeg, selv etter 911-angrepet og 7/7 undergrunns- og bussbombene nektet britiske politiske-, juridiske- og sikkerhetsinstitusjoner å ta fatt i trusselen militante muslimer som ønsker å erobre Storbritannia for islam utgjør for landet.

Som takk for anstrengelsen ble jeg kalt “sinnsyk” av the Guardian, “skrullete”, “alarmistisk”, hysterisk” og selvfølgelig: “islamofobisk”.

Faktisk var det vanskelig å få boken publisert i det hele tatt. Den ble avvist av hvert eneste ordinære London-forlag fordi de anså mine synspunkter som farlig ekstremisme. En bemerket til og med: “Jeg tar heller giften ricin enn å utgi dette.” Trivelig!

En stund så det ut som om boken bare ville bli publisert i USA – men et par uker før den amerikanske utgivelsen, meldte et lite britisk forlag seg tappert frivillig til å publisere den her.

Gitt den skremmende naturen av hva jeg skrev i boken gir det meg virkelig ingen trøst å si dette – men faktum er at helt siden den ble publisert har en jevn strøm av avsløringer bevist at jeg hadde helt rett.

Denne uken fikk vi vite at Taimour Abdulwahab Al-Abdaly, som sprengte seg selv i et terrorangrep i Stockholm, var enda en radikalisert muslim uteksaminert ved et britisk universitet. Han var bare den siste i en uopphørlig rekke av britiske muslimer som har begått terrorangrep i andre land. Og mange har blitt utdannet til et høyt nivå i Storbritannia.

I løpet av det siste tiåret, har rundt 30 muslimske akademikere eller studenter ved britiske universiteter vært involvert i islamsk-inspirert terrorisme, inkludert tidligere University College London-student Umar Farouk Abdulmutallab, som er tiltalt for å ha forsøkt å sprenge et amerikansk passasjerfly med eksplosiver skjult i underbuksene.

Som for Luton – der Abdulwahab bodde og gikk på universitetet – har dette lenge vært ansett som et drivhus for islamsk ekstremisme.

Så hva skyldes det, med sikkerhetstjenestens jevne, skremmende advarsler om at de overvåker mer enn 2000 farlige, muslimske fanatikere og dusinvis av terrorplaner, at Storbritannia fortsatt feiler så til de grader med å tøyle sin hjemmesnekrede industri av islamsk terrorisme og ekstremisme?

Som jeg påpekte i min bok, lever mesteparten av det britiske establishment i fornektelse av hva det er oppe mot. Våre ledere vet at terrorisme er en stor trussel.

Men de forblir villet blinde for det faktum at terroristenes ultimate mål, islamiseringen av Storbritannia og Vesten, også forfølges av islamske grupper som ikke er voldelige, såvel som de som er.

Sitat slutt.

Les den oversatte artikkelen i sin helhet hos Document.

Kommentar #14

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.

Våre ledere vet at terrorisme er en stor trussel.

Men de forblir villet blinde for det faktum at terroristenes ultimate mål, islamiseringen av Storbritannia og Vesten, også forfølges av islamske grupper som ikke er voldelige, såvel som de som er.

Det samme kan vel i stor grad sies om våre norske ledere, desverre. De virker å sette sin store lit til at: det er jo langt fra alle muslimer som er voldelige...

Det de ikke ser ut til å ta inn over seg er at det jo ikke skal så veldig mange til - og de som er tilhengere av vold, er ofte velutdannende og innflytelsesrike personer. Derfor får de også mer respekt og anerkjennelse i muslimske miljøer enn naive vestlige ledere tror.

Det forteller jo mye om den store feigheten som rår, når en forfatter med avvikende meninger til det politisk korrekte møter holdninger blant sine egne som: “Jeg tar heller giften ricin enn å utgi dette.” Da har vel terroristene oppnådd det de ville, såvidt jeg kan se. Oppgaven er i stor grad utført og resultatet som bestilt. Folket er der man vil ha dem: truet til taushet. Og der de få som ikke lot seg true til taushet, kritiseres for å provosere frem terrorhandlinger!?

Men det er kommet til et veiskille, tror jeg, der mange våkner og ser hva som er i ferd med å skje.

Det er enda muligheter til å gjøre noe for kommende generasjoner og det må vi stå sammen om, alle vi som ønsker å fortsette å leve i frihet! Hvorfor bruke opp kreftene på å diskutere hvem som er mest politisk korrekt, når vi alle nå ser konturene av en innskrenket frihet?

Kommentar #15

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Vel...

Publisert over 10 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.

To korte kommentarer til Gullberg, som - om jeg forstår ham riktig - ikke er udelt begeistret over at jeg har henvist til Condell:

... du må selvsagt henvise til hvem du vil. Det som jeg syntes var festlig ved innslaget var den overbevisende måten han fremstilte sitt budskap på.

Forøvrig har jeg nok en mening om påstandene tåler dagslys, men her er det mye å lære for alle som vil kjempe for en sak og overbevise tvilere. Sverigedemokratene bør få ham inn på lønningslisten sin omgående.

Det er dessuten interessant å se hvordan Europa mer og mer "amerikaniseres" hva angår å gjøre alle tenkelige farer til et levebrød. Jeg har selv vandret en god del hos New Yorks bokhandlere og sett hvordan det florerer i bøker om hvordan man må passe seg selv for alle mulige tenkelige trusler. Nå har denne nisjen kommet til Europa. "Eurabia" av Bat Ye'or var en slik bok med advarsler om den kommende muslimske innvandringen. En lignende bok med et lignende navn er også dukket opp fra forfatteren Mark Steyns, som hevder at bombingen i London og Madrid bare var opptakten til den kommende europeiske borgerkrigen.

Den overhengende fare for Europa er - ifølge Steyns - at muslimer formerer seg som mygg som vil resultere i en ny rekolonialisering av muslimer i Europa.

Og flere og flere faller for den ganske overbevisende retorikken. Men jeg mistenker både Ye'or og Steyn og mange, mange andre for å le hele veien til banken. Sorry...

 

Kommentar #16

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Noen aktuelle referanser

Publisert over 10 år siden

Her er, i all hast på morgenkvisten, noen aktuelle kommentarer og referanser:

Ulf Nilson: Ingen risk att de militanta muslimerna lyckas i sin avsikt. Expressen. Nilson er en meget erfaren kommentator i svensk presse, og denne kommentaren har vakt stor forargelse hos PK-folket i Sverige; det er særlig hans bruk av begrepet "pursvenskar" som skaper harme  (jf DagenMedia og Document). Flere selvmordsaksjoner i vente. Hadde medhjelper. Det kan ikke skje her. Tyskland raider islamister for deres meninger. VG og Guillou – en del av problemet. VGs intervju med Jan Guillou der han lattergjør terrorfaren er noe av det mest nedrige som har stått på trykk i en norsk avis. Hva er motivet til Guillou? Det er å lamme arbeidet for å bekjempe terroren. Å hindre at det utvikler seg til et oppgjør med radikalisering og ekstremisme blant muslimer. Guillou ser det som en krig. Han har tatt muslimenes parti. De er det nye proletariatet. Han forsvarer dem med alle midler.
Kommentar #17

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Långtidsmarinerade i nationellt självförakt

Publisert over 10 år siden

Vi svenskar finns inte, har en ihärdig PK-elit beslutat åt oss. Om vi inbillar oss att vi finns är vi självklart ”rasister”. Alla andra folkslag finns, men inte vi. Inte har vi någon egen kultur heller. Genom att under årtionden ständigt smutskasta, förneka och förlöjliga allt svenskt har politikerna och chefsideologerna inom tyckareliten systematiskt velat undergräva den svenska identiteten, beröva svenska folket dess nationella självkänsla och medvetet skapat ett nationellt självhat. Det har varit ett viktigt led i att psykologiskt bereda marken för massinvandring från andra länder och kulturer. Ett folk som fråntas rätten att vara stolta över sig själva och sitt land har ingenting att sätta emot utländska styrkor, vare sig de kommer som fientliga trupper i krig eller genom politiska beslut om massinvandring. Ett folk som har långtidsmarinerats i nationellt självförakt kan inte förväntas göra motstånd när främlingar tar över deras land.

De som skriker ut svenskfientliga budskap högst av alla är synnerligen förutsägbara (de mest förutsägbara bryr jag mig inte om att citera. Ingenting tråkar ut mig mer än förutsägbarhet.) De har givetvis fritt tillträde till medias megafoner. Ett exempel är Dagens Media.

“Det har länge varit obegripligt varför spaltutrymme ges åt Ulf Nilson. Kan han inte skriva på Politiskt inkorrekt, som sina meningsfränder?”, twittrar Andreas Ekström, PK-journalist på Sydsvenskan.

Johan Wirfält, chefredaktör för Rodeo: “Ulf Nilsons rader om “pursvenskar” bör vara bland det brunaste en svensk journalist tillåtits skriva sedan 30-talet. Någon form av gräns har passerats i och med publiceringen av Ulf Nilssons krönika i dagens Expressen. Ska bli intressant att se följderna”.

[...]

Toleransfascisternas regim är dömd att kollapsa

Martin Wicklin är ett typiskt exempel på den allra mest högljudda gruppen åsiktsdiktatorer – toleransfascisterna. När deras tvärsäkra åsikter ifrågasätts tappar de, skummande av raseri, både masken och brallorna.

Ulf Nilsons krönika har lockat fram toleransfascisterna. De som menar att för att främja pluralism och tolerans måste vi skoningslöst straffa och censurera alla som tycker annorlunda.

Angreppen på Ulf Nilson och brännmärkandet av alla som har dragit ”fel” slutsatser av självmordsbombningen handlar om mer än ideologi för våra makthavare. De slåss för sina karriärer nu. Det är i slutänden deras feta löner och privilegier som står på spel. Deras ursinne kommer att stegras och tonläget bli allt gällare, men det är ingenting att låta sig skrämmas av. En ancién regime som är så murken som den hos Ann-Charlotte Marteus, Helle Klein, Jan Guiilou & Co är dömd att kollapsa. Nedräkningen har redan börjat” skriver bloggen Allra Underdånigast.

Själv skulle jag vilja sträcka mig ännu längre än Ulf Nilson och hans pursvenskhet. Jag kan gott tänka mig att dräma till med ”äktsvensk”. Eller ”ursvensk”. Det är vi som är födda i Sverige och lever här sedan många generationer tillbaka. Är det någon som tror att man kan göra anspråk på att kallas för ”saudiarabier” om man flyttar till Saudiarabien eller ”somalier” om man flyttar till Somalia? Knappast.

Ovenstående er utdrag fra Julia Caesars ferskeste kronikk, Taqiyya är inte pursvenskt.

 

Kommentar #18

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

...och under julen brinner skolan

Publisert over 10 år siden

Patrick van Hees är en mycket frustrerad man. Som professor i brandteknik vid Lunds tekniska högskola forskar han i ämnet skolbränder. Och han har mycket att göra. I genomsnitt sker mer än en skolbrand om dagen i Sverige. Problemen med anlagda skolbränder började öka lavinartat för drygt tio år sedan. Och värst är det under jullovet. Det er Politiskt Inkorrekt som melder dette.

Kommentar #19

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Offren väljs ut för att de har svensk bakgrund

Publisert over 10 år siden

I den i övrigt enormt politiskt korrekta tidningen Helsingborgs Dagblad smög det sig in en mening som vanligtvis inte brukar förekomma i svensk media. Det handlar om en skola i Landskrona, nämligen Dammhagsskolan, där över 90 procent av eleverna har invandrarbakgrund.

Under hösten har räddningstjänsten och polisen fått åka ut till skolan oräkneliga gånger p.g.a. skadegörelse, våldsbråk, bränder orsakade av fyrverkerier och smällare. Det händer att eleverna kastar sten på polisbilar. Mamman till en flicka av utländsk härkomst vittnar om följande terrorvälde: Les mer på Politiskt Inkorrekt.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere