Martin Drange

126

Hvordan mitt drømmeparti skulle vært

Publisert: 21. jul 2009

Det er garantert kjipt at det ikke finnes noe parti som jeg føler meg helt hjemme i. Det finnes ikke noe parti som har kombinasjonen av alle følgende punkter, som er de viktigste for meg personlig:

 • En Radikal, offensiv miljøpolitikk med virkemidler som gir resultater!
 • En streng integrerings-politikk og streng men verdig(!) asyl-politikk.
 • Mot å få Norge med i EU (dette skal jeg komme tilbake til).
 • Med på å avskaffe EØS-avtalen og heller gå for Sveits sin modell.
 • Gå inn for en tøff og solidarisk utenrikspolitikk.
 • For en streng abort-politikk, med tilbud til mødre som trenger hjelp
 • For å kutte statsstøtten til moskeer som støtter islamisme.
 • For å sende så mange soldater som mulig til Afghanistan.
 • For å tvinge Israel til å fjerne bosettere og urettferdige inngjerdinger.
 • Nekte å gå med på palestinske flyktningers “rett” til å “vende tilbake”
 • For skille av stat og kirke, men for at gamle kirkebygg blir ivaretatt.
 • For mye statlig bistand, men med strengt oppsyn over hvor midlene går.
 • Er varsom med lover ang. personvern
 • For religiøse friskoler, men med en del grunnleggende strenge krav.
 • Er i mot verneplikt.
 • For strengere straffer av voldtekt, og også økt satsing på oppklaring.

Dessverre finnes ikke et slikt parti. Ser man de tingene jeg er for her, er det selvsagt morsomt at jeg på noen punkter er på linje med Senterpartiet men på andre områder er enig med Frp, på noen områder typisk Venstre og på andre områder halvveis lik SV og KrF. Sånn er det, vi velgere kan ikke få i både pose og sekk. Men da vet dere altså litt om hvor jeg står i ulike saker.

EU-saken skal jeg komme tilbake til som sagt…leste nylig på Frps nettsider for å finne ut hva de mente og det var skuffende å lese at de ville “respektere hva nordmenn flest ville bli enige i om i en eventuell folkeavstemmning.”. Jeg mener at det er feigt av dem å ikke ta et standpunkt om noe så fundamentalt. Det vil ha en enorm innvirkning på Norges politikk om vi blir medlem. Dette, ved siden av miljøpolitikken, er nok det jeg er mest misfornøyd med når det gjelder det partiet jeg selv har valgt å omsider støtte: Høyre.

Men som jeg har skrevet før. Per i dag ser jeg på det som det minste av ondene. Vi trenger en tøffere integrerings og utenriks- politikk, mener jeg. Og jeg ser heller ikke på det som dumt at vi redefinerer hva en velferdsstat egentlig er, hva som er dens oppgaver. Uten at dette skal gå ut over de som trenger sosialpenger osv. Jeg snakker mer om pengestøtte til landbruk, pressestøtte. Slike ting.

Jeg ser selvsagt frem til kommentarer, men jeg vil faktisk utfordre andre bloggere, jeg, til å også skrive ett innlegg om hvordan deres drømmeparti skulle vært. Utfordringen er herved gitt!

Kommentar #1

Odvar Omland

369 innlegg  550 kommentarer

Politikk

Publisert over 12 år siden

Det er neppe noen velgere som er 100 %t enig i det som står i det enkelte partis program. Med interesse deltok jeg i Nettavisens partitest forleden. . For mitt vedkommende var  jeg naturlig mest enig med KrF. Testen viste 63,5%. Deretter kommer  i denne rekkefølge: 

Sp 62 %

Venstre 52 %

Høyre 51,9 %

Ap 45 %

Sv 41 %

FrP 37,5 %

Siden jeg ble myndig har  de verdispørsmål som programmet viser  og som KrF`s  fremste kvinner og menn stort sett  har "forvaltet" på en god måte både i storting. regjering, fylkesting og kommunestyrer, vært avgjørende for min stemmegivning.

Noe drømmeparti får vi nok aldri, men jeg håper at mange ved høstens valg vil avgi sin stemme i takknemlighet for at vi lever i et demokratisk samfunn med  visse påvirkningsmuligheter.

 

Kommentar #2

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Høyre som minste onde

Publisert over 12 år siden

Jeg synes det er interessant, men trist at du velger et parti ut fra minste onde.

Jeg kan ikke se mye felles med høyre og de viktigste sakene dine, kanskje særlig med unntak av streng integreringspolitikk og friskoler, så da vil jeg tro det er mye ved de andre partienes politikk du er uenig i? Jeg håper dette er de viktigste sakene for deg.

Forøvrig kan man alltids engasjere deg i et politisk parti og forme politikken, så har du kanskje et bedre parti å stemme på neste gang! :-) 

Kommentar #3

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

RE: Høyre som minste onde

Publisert over 12 år siden

 

21.07.09 kl. 09:24 skrev Audun Hjertager:

Jeg synes det er interessant, men trist at du velger et parti ut fra minste onde.

Jeg kan ikke se mye felles med høyre og de viktigste sakene dine, kanskje særlig med unntak av streng integreringspolitikk og friskoler, så da vil jeg tro det er mye ved de andre partienes politikk du er uenig i? Jeg håper dette er de viktigste sakene for deg.

Forøvrig kan man alltids engasjere deg i et politisk parti og forme politikken, så har du kanskje et bedre parti å stemme på neste gang! :-) 

 Til Audun Hjertager: For meg er integreringspolitikken høyt oppe på listen. Miljøpolitikken ligger rett etter, derfor kan jeg logisk nok ikke elske Høyre :P

MEN jeg ser på de som et fornuftig borgerlig parti, og jeg er sikker på at skal vi ha en ny regjering må Høyre være sterkt. Det jeg ikke har så veldig sansen for når det gjelder en del partier, f.eks SV, er at de f.eks vil straffe bilister og jeg tror det er feil vei å gå. Mange er helt avhengig av bil i landet vårt, jeg tror vi må tenke større enn dèt.

Etter alt det jeg har lest om forvaklede holdninger i en del innvandrermiljø, så ser jeg meg "nødt" til å stemme på partier som kan føre en streng integreringspolitikk. Det er på min hjertesak, akkurat som miljø er din. Derfor kunne jeg ikke stemt Venstre f.eks, selv om de riktignok har kommet med en del konstruktive forslag ang. integreringen. Abid Raja har tatt bladet fra munnen, og det respekterer jeg ham for :)

Sosialisme? Har ikke tro på det. Sosialdemokrati? Vi er alle sosialdemokrater (vel de fleste :P ). Men hva er en velferdsstat? SKal den være svært omfattende eller mindre? Det er jo det de ulike partiene i det store og det hele diskuterer, og jeg har da mest tro på den "borgerlige politikken" for å si det litt flåsete.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere