Jan Christensen

20

En ny reformasjon er på vei

Publisert: 20. jul 2009

Evangeliets lys vil igjen begynne å lyse klarere over Norge, vi har hatt mange vekkelser i Norge.
Vekkelsene kom som følge av at det var mennesker som fikk se evangeliets lys og forkynte evangeliet klart og tydelig.

Evangeliet er gode nyheter, handler om hva Jesus allerede har gjort.
Jesus tok ble gjort til synd på korset så vi skulle få del i Guds rettferdighet, er kun ved tro at vi får del i Guds rettferdighet.
Ikke gjennom strev, gode gjerninger, egne prestasjoner osv.
Men kun å barnslig tro at Jesus døde på korset og stod opp fra de døde, og fortelle andre om sin tro.
Da Jesus døde på korset ropte Han ut med høy røst: "DET ER FULLBRAKT"
Da var alt ferdig, på Gudstjenester i Den Norske Kirke sier de så fint når de feirer nattverd:
"KOM FOR ALT ER FERDIG"

Norge trenger som aldri før å høre budskapet at KOM ALT ER FERDIG.
Jesus har gjort alt for oss alle, når du skal ha vann da bare åpner du vannkrana.
I ganle dager måtte folk gå ut å brønnen for å hente vann, i dag er det bare å åpne krana.
Er gjort ett grunnarbeid med rør inn i huset så det er enkelt å få vann.

Slik har og Jesus gjort grunnarbeidet da Han døde på korset, Han er bare en enkel bønn unna.
Alle dem som påkaller Herrens navn (JESU NAVN) skal bli frelst.
Er så enkelt at vi ofte gjør det vanskelig.

Broderlig hilsen
Jan Christensen

Kommentar #1

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

RE: En ny reformasjon er på vei

Publisert over 12 år siden

 

20.07.09 kl. 18:55 skrev Jan Christensen:

Evangeliets lys vil igjen begynne å lyse klarere over Norge...

 

Overskriften på innlegget er "En ny reformasjon er på veg" og innlegget innledes med "Evangeliets lys vil igjen begynne å lyse klarere over Norge..."

Med fare for å bli oppfattet negativ eller kanskje også utilbørlig, vil jeg gjerne spørre: Er dette en profeti eller et sterkt ønske?

Kommentar #2

Jan Christensen

20 innlegg  114 kommentarer

RE: RE: En ny reformasjon er på vei

Publisert over 12 år siden

Jeg har ikke skrevet at dette er en profeti eller ett ønske.

En bibelsk sannhet som jeg tror Gud leder forkynnere og bibellærer å løfte frem for tiden er: Nådebudskapet og Den Nye Reformasjonen.

På 80 og 90 tallet var det tro, nå er det: nådebudskapet og den nye reformasjonen.

Beklager hvis dette ble oppfattet som en profeti eller ett sterkt ønske.

Broderlig hilsen

Jan Christensen

 

 

20.07.09 kl. 20:29 skrev Arne D. Danielsen:

 

20.07.09 kl. 18:55 skrev Jan Christensen:

Evangeliets lys vil igjen begynne å lyse klarere over Norge...

 

Overskriften på innlegget er "En ny reformasjon er på veg" og innlegget innledes med "Evangeliets lys vil igjen begynne å lyse klarere over Norge..."

Med fare for å bli oppfattet negativ eller kanskje også utilbørlig, vil jeg gjerne spørre: Er dette en profeti eller et sterkt ønske?

 

Kommentar #3

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

RE: RE: RE: En ny reformasjon er på vei

Publisert over 12 år siden

 

20.07.09 kl. 20:48 skrev Jan Christensen:

Jeg har ikke skrevet at dette er en profeti eller ett ønske.

En bibelsk sannhet som jeg tror Gud leder forkynnere og bibellærer å løfte frem for tiden er: Nådebudskapet og Den Nye Reformasjonen.

På 80 og 90 tallet var det tro, nå er det: nådebudskapet og den nye reformasjonen.

Beklager hvis dette ble oppfattet som en profeti eller ett sterkt ønske.

Broderlig hilsen

Jan Christensen

 

 

20.07.09 kl. 20:29 skrev Arne D. Danielsen:

 

20.07.09 kl. 18:55 skrev Jan Christensen:

Evangeliets lys vil igjen begynne å lyse klarere over Norge...

 

Overskriften på innlegget er "En ny reformasjon er på veg" og innlegget innledes med "Evangeliets lys vil igjen begynne å lyse klarere over Norge..."

Med fare for å bli oppfattet negativ eller kanskje også utilbørlig, vil jeg gjerne spørre: Er dette en profeti eller et sterkt ønske?

 

 

Jan,

Nei da, jeg mente ikke at du hadde skrevet at en mulig vekkelse er en profeti eller et ønske. Det var bare jeg som lurte på dette ettersom du skriver innledningvis i innelegget ditt: "Evangeliets lys vil igjen begynne å lyse klarere over Norge, vi har hatt mange vekkelser i Norge."

Kommentar #4

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

RE: RE: RE: En ny reformasjon er på vei

Publisert over 12 år siden
20.07.09 kl. 20:48 skrev Jan Christensen:

En bibelsk sannhet som jeg tror Gud leder forkynnere og bibellærer å løfte frem for tiden er: Nådebudskapet og Den Nye Reformasjonen.

På 80 og 90 tallet var det tro, nå er det: nådebudskapet og den nye reformasjonen.

Unnskyld meg, men kan jeg få spørre:  HVA er det du snakker om?  Hva er "Den Nye Reformasjonen"? Hva eller hvem er det som skal "reformeres", og hvordan tenker du deg at det skal skje?

Nådebudskapet om frelse ved tro på Kristus har såvidt meg bekjent blitt forkynt i dette landet i flere hundre år.  Er det noe vi ikke har fått med oss?

Videre sier du i tittelen din at en ny reformasjon er "PÅ VEI".  Betyr det at den ikke har kommet ennå?  Hva er det i så fall som ikke har kommet, og når kommer det frem?

Når du åpner en debattråd og lanserer dette vidløftige tema, forventes det kanskje også at du besvarer dette på en seriøs måte?  Ellers blir det dessverre lett til åndelig floskel-servering.

Det du her forkynner om Kristus er god, gammeldags bedehuskristendom - hverken mer eller mindre - og som jeg antar de fleste av denne bloggens lesere er godt kjent med.  Veldig bra, herlig og helt sant! 

Men med all respekt - ikke minst for de som har forkynt disse sannhetene gjennom mannsaldere før oss:  Intet nytt og reformatorisk.

Kommentar #5

Jan Christensen

20 innlegg  114 kommentarer

RE: RE: RE: RE: En ny reformasjon er på vei

Publisert over 12 år siden

 Er mye som trenger å reformeres, måten vi forkunner evangeliet på.

I norge har vi hatt en noe mørk kristendom med mye fokus på synd.

Jeg var 18 år før jeg fikk høre evangeliet klart og tydelig og fikk nåde til å ta imot.

Før det hadde jeg for det meste hørt alt som var synd, alt en ikke kunne gjøre, var ingen som hadde klart forklart meg hvordan få kontakt med Gud.

Så jeg er overbevist at Norge trenger og at en ny reformasjon er på vei over Norge.

Gud er jo interesert i at mennesker i Norge skal få oppleve Hans store kjærlighet og nåde.

Tidligere har vi hatt vekkelser hvor folk kom til våre kirker, bedehus og menigheter.

I dag er det veldig få kirkefremmede som oppsøker forsamlinger.

Synes at Aril Edvardsen gikk forran som ett godt eksempel med å arrangere folkemøter rundt i norske byer.

På disse folkemøtene var det mange som søkte frelse, bare på ett møte var det flere enn mange menigheter opplever å be med i løpet av ett helt år.

Er bedre å tenne ett lys enn å forbanne mørke, vi trenger å forkynne evangeliet klart og tydelig, ikke blande inn loviskhet.

Hvis JESUS HAR GJORT ALT, DA MÅ JO DET HOLDE, har hørt mye forkynnelse som går på alt hva vi skal gjøre.

Hadde vi bare bett mere, lest mere osv. så hadde vi hatt vekkelse, har gått hjem fra møter og følt meg fordømt og anklaget.

Følte at årsaken til at det ikke er vekkelse i Norge er at en ikke ber nok og gjør nok.

Tror og at Den nye reformasjonen vil være en vekkelse ute på gater og streder, de innbydte unnskyldte seg, og Han sa gå ut på gater og steder så mitt hus kan bli fult.

De fleste nordmenn tror på Gud, men er langt borte fra våre kirker, menigheter og bedehus.

Tror at denne nye reformasjonen er på vei, tror at mange menigheter vil begynne å arrangere annerledels møter, møtene våre i dag er mest lagt opp for at vi som allerede tror skal kose oss.

Mesteparten av våre penger går og til å vedlikeholde menigheter og de som allerede tror.

Jesus var opptett av å søke og frelse det som var fortapt.

Helt enig med deg at Kristus forkynnelse er bra, vi trenger mere av det.

Vi har og hatt vekkelser i norge, for folk har forkynt Kristus.

Guds fred!

Broderlig hilsen

Jan Christensen

 

 

 

20.07.09 kl. 23:45 skrev Per Søetorp: 20.07.09 kl. 20:48 skrev Jan Christensen:

En bibelsk sannhet som jeg tror Gud leder forkynnere og bibellærer å løfte frem for tiden er: Nådebudskapet og Den Nye Reformasjonen.

På 80 og 90 tallet var det tro, nå er det: nådebudskapet og den nye reformasjonen.

Unnskyld meg, men kan jeg få spørre:  HVA er det du snakker om?  Hva er "Den Nye Reformasjonen"? Hva eller hvem er det som skal "reformeres", og hvordan tenker du deg at det skal skje?

Nådebudskapet om frelse ved tro på Kristus har såvidt meg bekjent blitt forkynt i dette landet i flere hundre år.  Er det noe vi ikke har fått med oss?

Videre sier du i tittelen din at en ny reformasjon er "PÅ VEI".  Betyr det at den ikke har kommet ennå?  Hva er det i så fall som ikke har kommet, og når kommer det frem?

Når du åpner en debattråd og lanserer dette vidløftige tema, forventes det kanskje også at du besvarer dette på en seriøs måte?  Ellers blir det dessverre lett til åndelig floskel-servering.

Det du her forkynner om Kristus er god, gammeldags bedehuskristendom - hverken mer eller mindre - og som jeg antar de fleste av denne bloggens lesere er godt kjent med.  Veldig bra, herlig og helt sant! 

Men med all respekt - ikke minst for de som har forkynt disse sannhetene gjennom mannsaldere før oss:  Intet nytt og reformatorisk.

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere