Anders Helge Myhren

275

Er du etterkommer av Israels 10 stammer?

Publisert: 5. des 2010

 

På nettet kan vi finne mye interessant, og jeg har ofte lurt på hvor Israels 10 stammer ble av?  De skulle som kjent bli like tallrike som havets sand!  Her får du svaret:

Historien kan vise til mange gåter. En av dem er "Israels ti tapte stammer". Etter fangenskapet i Assyria i det 7. århundre f. Kr. forsvant ti av israels tolv stammer (i hvert fall hovedmassen av dem) brått fra Bibelen og historiens annaler. Det er uforståelig at de skulle forsvinne så brått uten å sette spor etter seg. Eller kanskje sporene likevel finnes?

Hentet fra nettsiden, innsyn.

http://www.innsyn.com/artikler/israel2.html

Det er et udiskutabelt faktum at hovedmassen av ti av Israels tolv stammer, sammen med et større antall av Juda og Benjamin stamme, ble bortført til Assyria i årene 740-715 f.Kr. Denne etniske omgrupperingen kan vi lese om i Bibelen. Akkurat dette volder ikke problemer, fordi det står skrevet i Guds ord.

Det som derimot volder problemer for mange, for ikke å si de fleste, er: Hvor ble det av disse stammene og deres etterkommere? Hvor ble det av de millioner av hebreere som var Abrahams, Isaks og Jakobs etterkommere? Ble de assimilert i Det assyriske rike, slik enkelte hevder, og forsvant på den måten? Eller ble de spredt rundt omkring på jorden, utvannet ved inngifte og på andre måter, og forsvant på den måten, slik andre hevder? Disse to teoriene er direkte i strid med de evige pakter Gud opprettet med Abraham, Isak og Jakob (Israel). En tredje teori går ut på at hebreerne vandret videre fra Assyria og inn i Europa, og dermed dannet opphavet til den hvite, europeiske rase -- de kristne nasjoner i nord-Europa. Vi må aldri glemme at Guds løfte til Abraham, var at hans ætt skulle bli overmåte tallrik, så hvor finner man dem i dag? Det er helt klart at det ikke dreier seg om dagens jøder, som jo ikke kan sies å være særlig tallrike. De er en liten minoritet (ca. 16 millioner) i verdenssamfunnet.

Arkeologien har ved en rekke interessante funn løst to store problemer. 1) Hva skjedde med de hundretusener av israelitter som "forsvant" syd for Kaukasus? og 2) Hvilket folk var opphavet til kimmeriene og de gåtefulle, nomadiske stammene som gikk under navnet skytere, et folk som plutselig dukket opp nord for Kaukasus, og på samme tidspunkt i historien? Begge disse folkeslagene var israelitter. Det dreide seg bare om en etnisk omgruppering. Der den ene forsvant, dukket den andre opp.

Denne artikkelen forsvarer teorien om at hebreerne vandret videre innover i det til da stort sett ubefolkede europeiske kontinent og ga opphav til en rekke av Europas nasjoner og kongehus. Det er mange indisier fra både historie og arkeologi, folklore, tradisjoner og legender, som gir støtte for denne teorien. Som vi etter hvert vil oppdage, er den både logisk og fornuftig, og er i harmoni med Bibelen.

Som vi også vil oppdage, utvandret en rekke hebreere vestover allerede fra den tid Israel oppholdt seg i Egypt og senere, etter hvert som utferdstrangen ble for stor og Kanaans land for trangt. Dette gjelder spesielt Dans stamme.

Uforbeholdne løfter

Bibelens store troshelter, Abraham, Isak og Jakob, fikk ved gjentatte anledninger et uforbeholdent løfte fra Gud om at deres etterkommere skulle bli til en mengde folkeslag.

"Og Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg! Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes" (1 Mos 12,1-3).

Skandinavia

Etter at angelsakserne vandret over til England ca. 450-600 e.Kr., ble det tilbake på vestkysten av Norge to viktige grupper av skytisk/israelittisk opphav: Daner og nordmenn. Historiebøkene kaller disse noe uriktig for "vikinger". Den norske befolkning nedstammer så godt som totalt fra disse nordmenn. De var en gren av skyterne som kom fra Skandinavia. De nedstammer fra israelitter av enten den skytiske eller den kimmeriske gren av de gamle gimirri, det assyriske navnet på israelitter.

I sitt verk The Viking Age sier Du Chaillu at --

"Med hjelp av oldtidens greske og romerske skribenter vil en omhyggelig gjennomgåelse av sagaene bidra til å hamre ut en ganske så kontinuerlig historie, og uten noe alvorlig avbrudd i begivenhetenes kjede. Dette kaster betraktelig lys over forfedrene til det engelsktalende folk og deres vandringer nordover fra deres gamle hjem ved bredden av Svartehavet, deres religion og deres bosetting i Skandinavia og England" (National Message, 13. nov. 1926, s. 715).

Norrøn mytologi

Snorres Ynglingesaga forteller om Odin, som ledet asa-folket fra bredden av Svartehavet gjennom Russland til Syd-Skandinavia, der de kom til å utgjøre aristokratiet, den regjerende slekt. Asa-folket kalte seg en guddommelig rase. Det er gjenom eddaene vi hører om de norrøne guddommer Odin, Thor, Frøya, Balder, Frigg etc. Prof. L.A. Waddell har påvist at navnet Thor er avledet av Dar i "Indara", det arianske navnet på Jehova. Thor ble gjort til tordengud.

De fleste gotiske sagaer kretser om Odin, som selv om han på et senere tidspunkt ble mytologisert, likevel var en virkelig, historisk person. Han var leder for asa-folket eller æser (asia-folket) med sitt hovedsete i Asgard i Asia, der han også hadde sin borg Valhall. Odin kom fra Asaheim (Sentral-Skytia). Ifølge Andersons Kongelige ættetavler levde Odin i siste halvdel av det 3. århundre e.Kr. Odin-folket (asa, æser) var kort og godt israelitter som hadde tatt Zoroasters tro, Ashas religion, som Asia har fått sitt navn etter. Asa-folket beseiret de kongelige skytere og inntok deres hovedstad Gerrhus (det nåværende Kiev) ved elven Dniepr. Gerrhus ble kalt Asgard. Asa-invasjonen drev de kongelige skytere (sakai) inn i det nåværende Tyskland, der de ble kjent som saksere. Odin samlet en stor hær i Asgard, og de vandret opp Dniepr-dalen og vestover til Østerjøen, som tidligere ble kalt Pelagus Scythium, skyternes hav. Til slutt kom de til Skandinavia. Det var fra Odins hær Svear at Sverige fikk sitt navn. En av Odins sønner, Balder, ble visekonge over anglerne, og fra ham regner angelsakserne sitt opphav. De to saksiske høvdingene Hengist og Horsa, som kjempet med engelskmennene i det 5. årh. e.Kr., regnet Odin eller "Wodin" som sitt opphav.

Et manuskript i Herald's College forteller om Odin, som i år 250 e.Kr. giftet seg med Freja, datter av den engelske silurkongen Cadwalladr (det var mange småkonger i England på den tiden. Siluria var en engelsk provins med sin egen konge). Cadwalladr nedstammet fra Brutus, som igjen nedstammet fra Juda. Fra Odins sønner nedstammet Rurik, som grunnla Det russiske rike i 840 e.Kr., samt de skandinaviske kongehus. Europa har hatt de fleste kongehus, igjen en oppfyllelse av Guds løfter til Abraham, Isak og Jakob: "Konger skal utgå fra deg."

Rev. Milner viser i sine ættetavler at Odin nedstammet fra kong Priam av Troja, som i likhet med Gallam, Irlands erobrer og Brutus, Londons grunnlegger, nedstammet fra Juda/Serah. Odin bosatte seg senere i Danmark og Syd-Sverige, der han døde. Odin ble senere mytologisert i Syd-Sverige. Byen Odense i Danmark er oppkalt etter Odins komme til Danmark.

Skandinavene har sitt opphav fra områdene syd for Svartehavet og Det kaspiske hav. Den såkalte "nordiske rase" oppsto ikke i nord, men av israelittene i Asia.

Jylland og Danmark

Før anglerne kom inn i Nord-Tyskland, vandret en annen beslektet stamme, jydene til halvøya nord for Angli, og kalte den Jutland (Jylland). Jydene stammet fra Arianas (Persias) juti, som igjen nedstammet fra de av Judas stamme som assyrerkongen Sankerib førte til Assyria i Esekias' tid (2 Kong 18,13). Sankerib sier selv på Taylor-prismet at han tok 200 150 fanger av Juda stamme.

Den jødiske skribenten Eldad (9. årh. e.Kr.) skrev til spanske jøder at på kong Jeroboams tid (975 f.Kr.) var Dans stamme uvillige til å utgyte sine brødres blod, og heller enn å utgyte Judas blod, forlot de Israels land og vandret over til Grekenland og Danmark. (Danmark = Dans mark). De kalte landet for Danmares, Dans land.

Språk

Engelsk, tysk, hollandsk og de skandinaviske språk er alle grener av en sentralstamme: gammel-gotisk, som først ble representert ved runer og futharker, men som igjen er avledet av ariansk/fønikisk. Både gresk og latin har gitt sitt bidrag til det engelske språket, men det vil overraske de fleste å høre at over 75% av de engelske ordene stammer fra hebraiske ord eller deres røtter. Lange sammenlignings-tabeller viser dette klart. Mange språkforskere (etymologer) har bemerket den uvanlig store likheten mellom hebraisk og walisisk. I sin Welsh Grammar bemerker Dr. Davies at omtrent hver eneste side i den walisiske oversettelsen av Bibelen er full av hebraismer. Dr. Duncan M' Dougall sier at man kan ta en hvilket som helst setning på hebraisk og oversette den til gælisk ord for ord, uten å endre det aller minste på setningsbygningen, og man vil i hvert enkelt tilfelle få en korrekt gælisk setningsbygning. Dette kan man ikke gjøre med noe annet europeisk språk, sier han. Rev. Eliezer Williams bemerket at det knapt var en hebraisk rot som ikke hadde sin tilsvarende avledning på engelsk.

Dette er klare indisier på at de første engelskmenn var hebreere, israelitter. Tyrerne og fønikerne, som talte en tidlig form for hebraisk, var de første som kom til "Tinn-øyene" for å lete etter tinn (som de brukte til å lage bronse), bly, sølv og jern. Mileserne og dannan-folket talte hebraisk. Bevisene er overveldene for at hebraisk dannet selve grunnvollen for det engelske språk, ganske enkelt fordi hebreerne var de første engelskmenn.

Minnesmerker

Danittene, som var nært knyttet til fønikerne, har satt spor etter seg på sine vandringer over det europeiske kontinent. Dan var imidlertid også en sjøfarende nasjon, og utvandret også sjøveien. Overalt hvor fønikerne dro, hører vi om danai-folket. Vi finner bl.a. mange stedsnavn f.eks. elver, der navnet er knyttet til Dan: Danube (Donau), Danastris (Dniester), Danapris (Dniepr), Don, Rhodan (Rhone), Eridan (Po). Også andre navn er knyttet til Dan: Danzig, Codan (Østersjøen), Danmark, Doncaster, Dannonia, (Devonshire), Dundalk, Donegal. Det er ikke så oppsiktsvekkende at erobrere oppkalte steder etter seg selv. Ser vi på et kart over Aleksander den stores hellenistiske rike, ser vi at omtrent hver eneste by bærer navnet Aleksandria eller Aleksandropolis. Et av Dans kjennetegn var at han skulle sette spor etter seg, "som en slange på stien" (1 Mos 49,17).

På Krimhalvøya ved Svartehavet er det funnet mange dysser og gravhauger med interessante inskripsjoner som forteller om hebreernes vandringer. Prof. Bruce Hannay nevner f.eks. et slikt manuskript som ble funnet i en av disse gravhaugene, og som lyder:

"Jeg er Jehudi, Mose sønn, sønn av Jehudi den mektige, en mann av Naftali stamme, som prins Salmanesser i Israels konge Hoseas dager bortførte fra Samaria sammen med de andre Israels stammer. De ble bortført til Halah, til Habor -- som er Kabul -- til Gozan og til Chersonesus -- som er Krim."

På Krim har man også funnet tallrike gamle gravkammere med hebraisk/fønikiske innskrifter på gravsteinene. Prof. Chwolsen fra Petrograd tydet syv hundre av disse inskripsjonene. En av disse lyder:

"Dette er gravsteinen til Buki, sønn av presten Itzhak. Måtte hans hvile være i Eden ved tiden for Israels frelse. I året 707 av vår landflyktighet." Hvis vi daterer dette fra Samarias fall i 717 f.Kr. stammer gravsteinen fra ca. 15 f.Kr.

Det er påfallende at det finnes så mange minnesmerker etter hebreere på Krim, og at de av en eller annen grunn blir ignorert av moderne forskere.

Raser

Stikk i strid med tilvante forestillinger var Adam en hvit mann. På hebraisk er betydningen av ordet Adam, aw-dam, "å vise blod i ansiktet", å være "lys, rødkinnet, å være i stand til å rødme" -- et særtrekk for den hvite rase. (Se Strong's Concordance, #119, 120 GT.) Det er tydelig at Adam ble kalt aw-dawm fordi han hadde disse særtrekkene -- en lys hud med rødaktig skjær på grunn av blodets fargestoff, hemoglobin, som vistes gjennom den pigmentløse huden. Dette er betydningen av ordet Adam, og disse fysiske særtrekkene til aw-dawm finnes bare hos den hvite rase. At også Adams hustru Eva var av samme rase, er vel selvinnlysende. De var begge fullkomne, skapt i "Guds bilde".

Blant Dødehavsrullene som ble funnet i grotte 1 finnes en rull som kalles Genesis Apocryphon, også kalt Patriarkenes rull. Her står det at Abrahams hustru Sara hadde "hvit og myk hud", og at hun hadde langt, vakkert hår. Abraham nedstammet i rett linje til Sem, Noas sønn. Noa selv nedstammet i rett linje til Adam. Det er ikke grunnlag for å tro annet enn at også Noa, Sem og Abraham var hvite. Dette strider vel mot de vante forestillinger, men det er ikke grunnlag for å tro annet.

Laban, Rebekkas bror, var sønn av Nakor, Abrahams bror. Abraham ønsket at hans sønn Isak skulle ha en hustru av hans egen slekt (1 Mos 24,4). Navnet Laban betyr "hvit". Det er ikke grunn til å tro annet enn at resten av Abrahams slekt var hvite. Isak, Abrahams sønn var naturligvis også en hvit mann.

Alle indisier tyder på at bibelens israelitter, Abrahams etterkommere, tilhørte den "nordiske rase", med lys hus, klassiske trekk, lyst hår og blå øyne. Egyptiske relieffer viser bl.a. fanger fra Kanaan, som viser utseendet til israelittene/judaittene. De avbilder dem som høyvokste mennesker med alle europeiske trekk. Naturligvis var det også variasjoner blant dem. Har noen egentlig tenkt nøye over hvem som opp gjennom historien og fram til denne dag utgjør Abrahams etterkommere? Han skulle jo bli til "en mengde folkeslag (nasjoner)". Det er ikke afrikanere, heller ikke asiater, men den hvite, europeiske rasen som befolket Den vestlige verden. Så enkelt er det.

I sitt verk The Passing of the Great Race (1916) påpeker historikeren Madison Grant at sacai (skyterne, israelittene) var blonde, lyse mennesker som antropologisk sett var langskaller. Han nevner også at historikeren Strabo kaller disse menneskene for skytere og sakasener.

Romerske forfattere omtalte germanerne som "høyvokste, blonde og blåøyde" (Aschehoug/Gyldendals ettbinds-leksikon, art. germanere.)

Både essenerlitteratur og andre kilder forteller at israelittene, og Jesus selv, var høye, lyse, blonde, blåøyde mennesker. I en rapport som Pilatus sendte til keiseren, beskriver han Jesus slik:

"En dag da jeg gikk forbi Siloa, så jeg mange mennesker som var samlet. I midten av denne gruppen la jeg merke til en ung mann som lente seg mot et tre og stille og rolig talte til forsamlingen. Det ble meg fortalt at dette var Jesus. Det kunne jeg egentlig ha tenkt meg, så stor var forskjellen mellom ham og de som lyttet til ham. Hans gylne hår og skjegg ga ham et nærmest himmelsk utseende. Han så ut til å være rundt tredve år gammel. Aldri før hadde jeg sett et så mildt ansikt med en slik opphøyd ro. Hvilken kontrast mellom ham og hans tilhørere, med deres svarte skjegg og svartmuskete utseende." (Uthevelser tilføyd.) Dette manuskriptet befinner seg i Archo-bindet i Konstantinopel som kap. VIII, Valleus' anmerkninger -- Acta Pilati, eller Pilatus' rapport til keiseren om Jesu arrestasjon, rettssak og korsfestelse.

I Archo-volumet finner man også et intervju med Gamaliel, som beskriver Jesus slik: e2ec4b25-4c33-4abe-a1fd-dedbd958fb9f

"Josef er en tømmermann. Han er svært høy. . . .Håret hans ser ut til å ha vært kastanjebrunt i yngre dager. Øynene hans er grå. . . .Jesus. . . .Han er et bilde på sin mor, men har ikke hennes myke, runde ansikt. Håret hans er noe mer blondt enn hennes, noe som også kan skyldes solen. Han er høy. . . .Øynene hans er store og blå." (Uthevelser tilføyd.) Denne beskrivelsen faller sammen med den beskrivelsen Pilatus ga.

Enda en beskrivelse av Jesus finner vi fra Publius Lentrelus i et brev til keiseren i Rom. Publius Lentrelus bodde i Judea på keiser Tiberius' tid. Dette brevet dukket først opp i skriftene til erkebiskop Anselm av Canterbury i det 11. århundre:

"På denne tid bor det i Judea en mann av helt spesiell moral. Hans navn er Jesus Kristus. Hans etterfølgere elsker og tilber ham som Den udødelige Guds Sønn. . . .Han er en høy, velproporsjonert mann med et vennlig og ærverdig utseende. Håret hans har en farge som knapt kan etterlignes, og som faller i elegante krøller. . . .kinnene hans er lytefrie, med en frisk rødfarge. . . .Skjegget hans har en farge som passer til håret. . . .Øynene hans er tindrende blå, klare og rolige." (Uthevelser tilføyd.)

Det skal nevnes, at da den engelske maleren William Holman Hunt i 1840-årene fikk i oppdrag å male Jesus, "Verdens lys", gjorde han grundige forundersøkelser for om mulig å finne ut hvordan Jesus hadde sett ut. Var han mørk, eller var han lys? Holman Hunt reiste bl.a. til Jerusalem for om mulig å komme på sporet der. Etter alle sine forundersøkelser malte han Jesus, Verdens lys -- lys og blond, med blå øyne.

Vi har av og til hørt fra talerstolen at Jesus lignet på en hvilket som hest araber. Synes du ovennevnte beskrivelser passer på en mann med et østerlandsk, eller arabisk utseende?

Flere av oldtidens skribenter, som f.eks. Polemon av Ilium, Galienos og Klemens av Aleksandria, beretter at sakaiene eller skyterne, var lik kelterne og germanerne i utseende, lyse, med rødaktig hud. Ammianus (ca. 350 e.Kr.) beskriver den skytiske stamme alanerne som "høye og vakre, med et nesten gult hår og et fryktinngytende blikk." I sin bok The Ultimate World Order avslører major R.H. Williams at de opprinnelige italienere var lyse i huden og hadde blondt hår og blå øyne. De opprinnelige grekere (som var israelitter) ble beskrevet (ifølge Polemo) som lyshudete med rødskjær, blondt hår -- en høy, muskuløs mennesketype med blå øyne. (Se f.eks. Elizabeth C. Evans: Physiognomics in the Ancient World, den jødiske lege og sofist Adamantios (4. årh. e.Kr.), Hans F.K. Günther: The Racial Elements of European History m.fl.) Når vi ser på statuer av de gamle grekere, minner de ikke mye om dagens grekere. De var av en utpreget nordisk type.

I den talmudske litteratur blir Jakobs sønn Josef beskrevet som "hvit" og fager, med et ansikt som blusset som en rose. Det er ikke mye arabisk ved denne beskrivelsen, som heller passer på en nordisk mennesketype.

Det er den hvite, europeiske rase, hebreernes etterkommere, som har vært de store oppdagere, kolonibyggere og sivilasjonsskapere. Selv i dag er det den hvite mann som erobrer de høyeste fjell, de tørreste ørkener, de kaldeste poler og de dypeste hav -- ja, selve verdensrommet. Overalt hvor den hvite mann slo seg ned, grunnla han blomstrende nasjoner. Den hvite rase er den eneste som er blitt til "mange nasjoner." Gud hadde velsignet dette folket framfor alle andre folkeslag, ikke bare med fruktbart land på den vestlige halvkule, men på mange andre måter. Den hvite mann er blitt verdens mest framgangsrike jorddyrkere. Det er den hvite mann som har frambrakt kunstens store skikkelser i litteratur, musikk og bildende kunst. Den hvite mann har stått for de store oppfinnelser og teknologiske nyvinninger som har gjort livet lettere for jordens innbyggere. "I deg skal all jorden velsignes", var Guds løfte til Abraham, og vi ser at disse løftene til fulle er gått i oppfyllelse.

Det er den hvite mann som har brakt Evangeliet om Jesus til alle jordens folkeslag. Det er han som har trykt 97% av all verdens bibler. Det er påfallende at apostlene dro vestover med Evangeliet, og ikke østover. De dro i kjølvannet til "de tapte får av Israels hus", og det var også disse som var de første til å ta imot budskapet. Senere ble "de tapte får av Israels hus" de fremste forkynnere av Sannheten. Dette lyder som en lovsang over den hvite mann og kan kanskje oppfattes som "rasisme". Det er imidlertid ikke "rasisme", men et uomgjengelig faktum, som er grunnlagt på Guds egne ord og hans egne løfter til Abrahams ætt, "den hvite mann". Sviktet Gud disse uforbeholdne løftene til de store trosheltene? Aldri! Ingen andre folkeslag har fått disse store løftene. Det lar seg ikke bortforklare. Gud hadde aldeles ikke til hensikt at dette folket, Abrahams, Isaks og Jakobs ætt skulle forsvinne og utvannes når det kom i kontakt med andre raser. Guds løfter til trosheltene i fordums tid var uforbeholdne evige. "Du skal bli til mange folk."

Et omfattende emne

Denne artikkelen har bare forsøkt å gi et oversiktsbilde over hebreernes vandringer både før og etter deportasjonen til Assyria. Det er et stort og vidløftig emne, som krever et omfattende studium av tilgjengelig kildemateriale. Det er ikke plass her til å gå inn i alle detaljer, og flere emner er utelatt, av hensyn til oversikten.

Det er en legende som sier at profeten Jeremias kom til Irland i 586 f.Kr., sammen med en hebraisk prinsesse som giftet seg med en irsk prins (som nedstammet fra hebreerne) og førte den irske kongerekke videre. Dette og andre emner som har med Israels vandringer å gjøre, vil jeg ta opp i etterfølgende artikler.

Det er sikkert noen som vil hevde at mye av dette stoffet er bygget på myter og legender, og derfor ikke kan tas alvorlig. Det er imidlertid slik at en legende (sagn) er bygget over en virkelig hendelse, og derfor gir viktige, historiske hint. Eksempler på dette er norrøn mytologi, Arthur-legendene, irske sagn, samt greske og romerske sagn. Disse sagnene bygger på virkelige, historiske hendelser, som senere er blitt kledd i atskillige flere fjær enn den opprinnelige fjæra. Hendelsen er blitt en legende -- et sagn. Disse gir imidlertid viktige nøkler, bl.a. i våre studier av folkevandringer og nasjoners oppkomst.

Hvorfor vier ikke moderne historikere, etnologer og arkeologer det gamle Israel større oppmerksomhet? Hvorfor ignorerer de tilsynelatende de klare indisier på at Israel er opphavet til den hvite, vestlige verden? Svaret er enkelt. Moderne forskere har ingen tro på Bibelen og dens beretning om menneskets og folkeslagenes opprinnelse. Deres vantro får dem til å ignorere eller fortie viktig materiale som bekrefter Bibelens troverdighet. De prøver derfor å belyse historien fra helt andre vinklinger. I likhet med mennesket, hevder moderne forskning, oppsto også nasjonene nærmest av seg selv. Skyterne "oppsto" i Asia, og Europa ble etter hvert befolket med folkegrupper som alle "kom et eller annet sted fra" i Asia, bare ikke syd for Kaukasus, der Israel ble bortført! Ironisk nok kaller forskerne den hvite rase for "Den kaukasiske rase", og sporer den tilbake til Kaukasus-områdene. Hvis forskerne hadde belyst det hele fra bibelsk ståsted, og gått over Kaukasus, ville de løst problemet på gåten. Men da ble de samtidig tvunget til å ta Bibelens beretning om menneskets og nasjonenes/folkeslagenes opprinnelse nærmere i øyesyn. Så enkelt er det.

Som nevnt tar denne artikkelen bare sikte på å gi et overblikk over hebreernes vandringer. Det er store mengder stoff som må gjennomgås for å kunne skrive en slik artikkel, og mulighetene er derfor til stede for at det kan ha sneket seg inn feil og unøyaktigheter. Det er imidlertid ikke de enkelte detaljer som er viktige, men derimot helhetsbildet: Hva skjedde med Abrahams ætt, som skulle bli umåtelig tallrik? Hva skjedde med Bibelens israelitter, som forsvant fra sitt eget land? Denne artikkelen har forsøkt å klargjøre disse spørsmålene ut fra alle indisier som foreligger.

Copyright (c) 1996: Å. Kaspersen

www.evangeliekirken-arendal.no

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Afghanerkoden

Publisert over 10 år siden


Har noen undret seg over likheten mellom Afghanistans president Hamid Karzai og Stoltenberg-familien? Var det ikke for klesdrakten til den afghanske presidenten kunne han ha spasert gjennom hvilken som helst norsk bygd i en påkledning fra Dressmann uten at noen hadde snudd på hodet. Likheten er ingen tilfeldighet. Historisk forskning gir klare indikasjoner på at nordmennene er mer eller mindre etterkommere etter afghanere, dvs. afghanere fra Sadah-provinsen i nordvestre Afghanistan.

Ved det Etymologiske instituttet ved Universitetet i Helsinki har det i flere år vært forsket på dette fenomenet med alle likheter mellom nordmenn og afghanere fra ovennevnte provins. For likhetene er faktisk omfattende - noen vil hevde oppsiktsvekkende.

Det er godt mulig det ikke er noen tilfeldighet at i Sadah-provinsen (egentlig et stort dalføre på 143 km.) finnes stedsnavn som Bregeny, Zrondiemie, Boda og Xarachoka. Elven som renner gjennom den nederste delen av dalføret heter forøvrig Klomma.

Men det er ikke stedsnavnene som opptar forskerne mest, men språklikhetene mellom ordene som idag benyttes av befolkningen på 4,9 millioner i Sadah og det norske (og delvis islandske). I Rukan i Sadah heter f.eks. sukker det samme som på norsk. Ordet for "jorden" er det samme som på islandsk - Heimsins. Det finske instituttet har klart å finne hele 4-500 ord som her så godt som identiske, og over 1000 ord og uttrykk som ligner mye.

Forklaringen synes å være - igjen ifølge det finske instituttet - en større folkevandring som fant sted fra Afghanistan mot nord-vest Europa på 500-tallet. Man er noe usikker på hvilken rute som er valgt - noen mener via Kaukasus. Imidlertid er man enig om at vandringen gikk via Kola-halvøya, via dagens Finland og derfra til Norge, hvor man spredte seg sørover i landet. Det finnes også spor at det ble bosetninger i Nord-Sverige, men merkelig nok ingen i Finland selv.

Det synes derfor ikke å være mye tvil om nordmenns egentlige og opprinnelige herkomst. Det som imidlertid er oppsiktsvekkende er hvorfor denne forskningen er så lite kjent her i Norge og Norden generelt. Har vi behov for å skjule vår virkelige identitet?

---

Etterskrift.
Som de fleste har gjettet, er historien over rent oppspinn. Det finnes ingen Sadah-provins i Afghanistan, heller ikke noe Etymologisk institutt i Helsinki (såvidt vites). Det hele er oppdiktet fra ende til annen for å anskueliggjøre hvor lett det er å komme med påstander som for det ukritiske øyet lett svelges som god vare, påstander som ofte er dårlig dokumentert og vanskelig å etterprøve. Som f.eks. at den hvite rase kommer fra en gren av Abrahams etterkommere. Internett flommer over av påstander som bare er spennende lesning inntil man oppdager at det er skrevet med helt andre motiver enn å opplyse.

Det eneste som er sant i historien er at det finnes likhetspunkter mellom det afghanske språk og det norske, samt at det er rasemessige likheter mellom afghanere (og iranere) og folkegrupper i Vest.

Kommentar #52

Kjell Arne Norum

60 innlegg  670 kommentarer

Grunnløst

Publisert over 10 år siden

Det finnes mye rart på nettet, og det ser ut til at du, Myhren, har slukt denne artikkelen med hud og hår. Jeg vil kommentere noe av det den tar opp.

Det bibelske grunnlaget for disse teoriene henter forfatteren i 1. Mos 12,4. Han sier at Abraham fikk et løfte om å bli stamfar til mange folkeslag. Men det står ikke det. Hvem som helst kan slå opp i sin Bibel og se etter. Det står: "I deg skal alle slekter på jorden velsignes." Det er vitterlig noe helt annet.

At folkeslagene skal bli velsignet gjennom Abraham og hans ætt, det svarer til bønnen i Salme 67: "Gud, vær oss nådig og velsign oss! La ditt ansikt lyse over oss, så din vei blir kjent på jorden, din frelse blant alle folkeslag. Folkene skal prise deg, Gud, ja, alle folk skal prise deg."

Videre svarer det til Messias-profetien i Jes 49, en av sangene om Herrens lidende tjener: "Jeg gjør deg til et lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende."

For oss som tror på Jesus, er det naturlig å tenke at det er Abrahams etterkommer Jesus som oppfyller disse løftene. Slik har den kristne kirke alltid tenkt.

Når det gjelder det vitenskapelige grunnlaget for Kaspersens teorier, vil jeg bare kommentere det jeg har mest greie på. Der faller disse teoriene helt igjennom.

 Den hebraiske betydningen av navnet Adam er ikke "å vise blod i ansiktet". Navnet betyr rett og slett "menneske". Vanskeligere er det ikke, og det gir god mening.

Kaspersen hevder at 75% av engelske ord stammer fra hebraiske ord eller deres røtter. Han er helt på jordet. Hebraisk er er semittisk språk. Det har store likheter med arabisk. Men engelsk? Jeg har måttet lære meg såpass hebraisk at jeg kunne ta en eksamen i det. Det som gjør språket så vanskelig for oss nordmenn, er at det er så totalt forskjellig fra de språkene vi kjenner. Dette gjelder både grammatikk og enkeltord.

Så var det dette med utseendet til jøder flest i gammel tid og til Jesus. Det finnes ingen troverdige kilder som skildrer Jesu utseende. Acta Pilati, for eksempel, er ikke skrevet av Pilatus og gir seg ikke engang ut for det. Forskerne er enige om at det er fra 300-tallet. Det har et visst antisemittisk tilsnitt og regnes ikke for å ha noen historisk verdi når det gjelder saken mot Jesus. Og ser du ikke det, Myhren, at sitatet fra dette skriftet bekrefter at jødene var mørke? "Hvilken kontrast mellom ham og hans tilhørere, med deres svarte skjegg og svartmuskete utseende."

Dette siste sitatet virker ikke akkurat som noen vennlig formulering i forhold til jødene. Og hvorfor skulle det være så fint å være lys? Ringer det noen bjeller her?

Jeg har ikke noe greie på folkevandringer. Men jeg tror de fleste nå vil ane hvorfor forskerne ikke har interessert seg for teoriene som Kaspersen legger frem.

Det finnes hundretusener av teologer og millioner av vitenskapsmenn og -kvinner. Det vil alltid være mulig å finne en forsker som vil støtte en nær sagt hvilken som helst teori. Det var for eksempel en teolog en gang som ville stedfeste Edens hage til Nordpolen. Og jammen tror jeg ikke også at det var en annen som i fullt alvor la det til stjernebildet Orion. De som ønsker å vise det som du var inne på, Myhren - at de er i stand til å fornye seg og tenke noe annet enn da de var 18 år - de har rike muligheter til å finne gode prosjekter.

Kommentar #53

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

litt mer for bidra til debatten ;)

Publisert over 10 år siden

For å øke forvirringen. Her er en link.  ;)

 

http://orthodoxzoroastrianism.wordpress.com/

Kommentar #54

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

Vikinger i Libanon

Publisert over 10 år siden

For en tid tilbake ble det gjort DNA-undersøkelser av døde på en større gravplass i Libanon. Undersøkelsene viste seg at menneskene hadde identisk arvemateriale som vikingene. De ble offentliggjort på et offentlig tysk nettsted, men ble raskt fjernet derifra. Grunnen skal visstnok være at det var enkelte elementer i samfunnet som overhodet ikke likte dette i og med at de ikke passet inn i det historiske bildet.

 

Kommentar #55

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Takk for det

Publisert over 10 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.

Det finnes mye rart på nettet, og det ser ut til at du, Myhren, har slukt denne artikkelen med hud og hår.

du skrev her, Norum, selv om det hele gjør det vanskelig å konkludere.  Da er det best å gå til bibelen og der står det i 1. Mosebok 12:13:

13 Da stod Herren foran ham og sa: «Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det landet du ligger i, vil jeg gi deg og din ætt. 14 Din ætt skal bli som støvet på jorden. Du skal bre deg ut mot vest og øst, mot nord og sør, og i deg og din ætt skal alle slekter på jorden velsignes. 15 Se, jeg vil være med deg og bevare deg hvor du går, og føre deg tilbake til dette landet. For jeg skal ikke forlate deg, men gjøre det jeg har lovt deg.»

Dersom vi ser litt stort på det, så må vel alle innrømme, at dersom en ætt skal bli som støvet på jorden, så må dette folkeslaget nødvendigvis være synlig?  Det finnes ikke noe annet folkeslag enn den hvite rase som oppfyller dette skriftstedet.  Så enkelt er det!  Nå trenger nødvendigvis ikke ALT som skrevet står i KASPERSENS teorier være sanne.  Men jeg tror og ser at hovedinnholdet er sant og troverdig.

Kommentar #56

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Se det ja,

Publisert over 10 år siden
Verner-Ronald Hansen. Gå til den siterte teksten.

For en tid tilbake ble det gjort DNA-undersøkelser av døde på en større gravplass i Libanon. Undersøkelsene viste seg at menneskene hadde identisk arvemateriale som vikingene. De ble offentliggjort på et offentlig tysk nettsted, men ble raskt fjernet derifra. Grunnen skal visstnok være at det var enkelte elementer i samfunnet som overhodet ikke likte dette i og med at de ikke passet inn i det historiske bildet.

dette underbygger virkelig det som artikkel forfatteren påstår har skjedd med de 10 israelske stammer.  Slike funn blir som regel holdt skjult fra almenheten, da det ikke passer med den godtatte politiske lære!  Takk for ditt bidrag, Verner-Ronald Hansen!

Kommentar #57

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Verner-Ronald Hansen. Gå til den siterte teksten.

De ble offentliggjort på et offentlig tysk nettsted, men ble raskt fjernet derifra. Grunnen skal visstnok være at det var enkelte elementer i samfunnet som overhodet ikke likte dette i og med at de ikke passet inn i det historiske bildet.

 

Her demonstrerer du på en eminent måte Verner-Ronald hvordan man med et enkelt håndgrep kan fortelle omverdenen selv de villeste historier. Linken til det offentlige tyske nettstedet oppgis selvsagt ikke. Årsaken til den angivelige slettingen av dette eksplosive funnet sikres mot løgn ved å insertere ordet "visstnok".

Og vår alles kjære broder Myhren sluker tilsynelatende historien med kork, søkke og krok.

Men ethvert bidrag teller - å nå listetoppen på forsiden over de mest aktive trådene på VD er nå innen rekkevidde i løpet av dagen... Nå trenger vi bare et par lignende påstander til så er alt i boks.

 

 

Kommentar #58

Kjell Arne Norum

60 innlegg  670 kommentarer

RE: Takk for det

Publisert over 10 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.

Da er det best å gå til bibelen og der står det i 1. Mosebok 12:13:

13 Da stod Herren foran ham og sa: «Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det landet du ligger i, vil jeg gi deg og din ætt. 14 Din ætt skal bli som støvet på jorden. Du skal bre deg ut mot vest og øst, mot nord og sør, og i deg og din ætt skal alle slekter på jorden velsignes. 15 Se, jeg vil være med deg og bevare deg hvor du går, og føre deg tilbake til dette landet. For jeg skal ikke forlate deg, men gjøre det jeg har lovt deg.»

Dersom vi ser litt stort på det, så må vel alle innrømme, at dersom en ætt skal bli som støvet på jorden, så må dette folkeslaget nødvendigvis være synlig?  Det finnes ikke noe annet folkeslag enn den hvite rase som oppfyller dette skriftstedet.  Så enkelt er det! 

Jødefolket er blitt "tallrike som havets sand" uten at vi trenger å bringe de hvite folkeslagene inn i bildet. Jødene har dessuten spredd seg i alle himmelretninger. Og i Bibelen er Jesus den store velsignelsen som dette folket bringer til verden. Alt annet blir smått i forhold til det.

Jeg oppdaget forresten enda en åpenbar feil i artikkelen til Kaspersen. Han skriver at apostlene dro vestover med evangeliet, ikke østover. Men evangeliet spredde seg faktisk østover helt fra første stund.

 

Kommentar #59

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

Leif Gullberg

Publisert over 10 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Her demonstrerer du på en eminent måte Verner-Ronald hvordan man med et enkelt håndgrep kan fortelle omverdenen selv de villeste historier. Linken til det offentlige tyske nettstedet oppgis selvsagt ikke. Årsaken til den angivelige slettingen av dette eksplosive funnet sikres mot løgn ved å insertere ordet

Hei, Leif. Hvordan skal jeg kunne vise til en kilde som er slettet fra nettet?

Det eneste du og likesinnede her inne er ute etter er å diskvalifisere det andre kommer med, selv om det foreligger dokumentasjon på det. Hvis det ikke passer med deres tillærte oppfatning, da forkastes alt som skulle komme i veien og rokke med den. Deres største fornøyelse er å sverte og trykke ned andre menneskers integritet og forståelse, for ved det å heve seg over andre.

Er ikke interssert i om du tror det eller ikke dette med gravene i Libanon og at det skulle være vikinger. Helt uinteressant for meg. Du får tro hva du vil. Jeg skal ikke gøre det minste forsøk på å overbevise deg, for det har ingenting for seg. Dessuten er slike debatter som dette utdebattert for min egen del og har ingen interesse å gå noe lengre med spørsmålene omkring dette i Anders Helge Myrens gode innlegg. Han har i hvertfall gjort et forsøk med et åpent hjerte, noe jeg dessverre ser er mangelvare hos en del debattanter.

Sinnet er som en fallskjerm. Det fungerer bare så lenge det er åpent!

Kommentar #60

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Det som er sikkert og som bibelen fortel i detalj om er korleis forlkeslaga spreidde seg etter syndefloda  2317 år  f.kr

Det står slik 1 Mosebok 10.

Folkeslagene på jorden

Dette er de ættene som stammer fra Noahs sønner, Sem, Kam og Jafet. De fikk sønner etter storflommen.  2 Jafets sønner var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras.  3 Gomers sønner var Asjkenas, Rifat og Togarma. ...............

Dette fortel og Josefus og Berosus om.

http://www.ccel.org/j/josephus/works/ant-1.htm

CHAPTER 6.

HOW EVERY NATION WAS DENOMINATED FROM THEIR FIRST INHABITANTS.

1. Now they were the grandchildren of Noah, in honor of whom names were imposed on the nations by those that first seized upon them. Japhet, the son of Noah, had seven sons: they inhabited so, that, beginning at the mountains Taurus and Amanus, they proceeded along Asia, as far as the river Tansis, and along Europe to Cadiz; and settling themselves on the lands which they light .............................

http://www.annomundi.com/history/travels_of_noah.htm

His first three sons were:

Sem, which means "famous". He was otherwise called Melchisedech. Cham, which means "subtlety and craft". He was the second son, although Berosus affirms him to be the youngest. (I wonder if he was the second, but was relegated to third in Noah's estimation because of his misdeeds). Japheth, which means "liberty and freedom". (If Cham was relegated to third, Japheth becomes "the elder" as in Gen. 10:21).

When the waters of the flood subsided, the Ark rested on a high hill called Gordicus in Armenia. Noah and his family, eight people altogether, came out of the ship, 833 years before the foundation of Troy and 2317 years before the birth of Christ.

Noah passed along the land and found on a plain a pillar of marble, where he engraved the story of the Flood. The stone is called to this day (1601), Myri-Adam, meaning the "Issue of Noah", and stands in the country of Armenia.

Additional Children of Noah, After the Flood

Noah begat of his wife Tytea, after the flood, 30 children (although I only count 29 in this list). They were:

Tuyscon the giant. Prometheus, Iapetus, Macrus. 16 titans which were all giants. Cranus, Granaus, Oceanus, Tipheus. Daughters:
Araxa surnamed The Great,
Regina, Pandora, Crana, Thetis.
Some authors allege more (although I am not sure if this means more sons and daughters, or just daughters
Kommentar #61

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Jeg husker

Publisert over 10 år siden

den gangen jeg var nyfrelst, det er "bare" 29 år siden.  Jeg visste ikke så mye om åndelige ting da, men den dagen jeg fikk vite, ifølge bibelen, at skapelsen ble gjort ferdig på 6 dager, det ble en ny revolusjon for meg.

Den første revolusjonen opplevde jeg da jeg ble født på nytt, mens jeg kjørte en buss i hjemdistriktet mitt.  Jeg lo og gråt i mange timer etterpå, så deilig og lyst kjente jeg det! Så var det så enkelt å bli frelst, det var bare å henvende seg til Jesus, Frelseren vår, og si til Han:  "Jeg vil at du skal være Herre i mitt liv, kom inn i mitt liv nå, Jesus."  Da både visste og kjente jeg at jeg ble en kristen og at Jesus lever, uansett hva andre måtte mene.

Men tilbake til den andre revolusjonen, skapelsen på 6 dager, den er noe av det samme som da jeg ble fortalt om Israels 10 stammer.  Disse tingene er sannheter hvor vi bare kan lese og skjønne, at det må ha foregått slik,det som både bibelen og andre tolkere sier og mener.  Så må alle andre få lov til å mene noe annet.  Men jeg er nå så frimodig, at jeg tør si som Paulus: " Det beste er å mene slik som meg..."

Kommentar #62

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Verner..

Publisert over 10 år siden
Verner-Ronald Hansen. Gå til den siterte teksten.

Det eneste du og likesinnede her inne er ute etter er å diskvalifisere det andre kommer med, selv om det foreligger dokumentasjon på det. Hvis det ikke passer med deres tillærte oppfatning, da forkastes alt som skulle komme i veien og rokke med den. Deres største fornøyelse er å sverte og trykke ned andre menneskers integritet og forståelse, for ved det å heve seg over andre.

Jeg ser i ettertid at kommentaren min også kan oppfattes som sarkastisk, noe jeg selv ikke har noen særlig sans for i direktetale, og kan bare uforbeholdent beklage dette. Det var heller ikke ment som noe personangrep på deg, men som en kritikk av måten vi ofte argumenterer på.

Det er jo heller ikke verdens undergang om noen tror at den hvite rase stammer fra Midt-Østen. Mitt poeng er kun å argumentere for det motsatte - nemlig at slikt er lite sannsynlig etter det som foreligger av materiale om dette for idag.

 

Kommentar #63

Jon Petter Etnestad

0 innlegg  22 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Men... Det er da den som kommer med påstander som skal dokumentere og begrunne de påstandene de kommer med i tilstrekkelig grad. At noen ved bruk av ironi og humor setter påstandene dine i et kritisk lys er da bare det en kan forvente.

Kommentar #64

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

I boken Jewish History, Jewish Religion om ortodoks jødedom står det om konvertering til jødedommen 

Kjemiprofessoren Israel Shahak var ingen ekspert på jødisk lov. Tvert imot, hans bok Jewish History, Jewish Religion har blitt sterkt kritisert og han ble anklaget for å fabrikere hendelser og feiltolke jødiske kilder på en svært tendensiøs måte.

Det er verdt å merke seg at hans bok ikke brukes i noe akademisk studium av jødedom, derimot siteres den flittig på antisemitisk hjemmesider (samme typen hjemmesider der det påstås at Rupert Murdoch er jøde, hint, hint, Leif!).

For mer om dette se Wikipedias artikkel om Israel Shahak.

Om konvertering til jødedom:

Fra Center for Conversion To Judaism (Konservativ):

"Orthodox and Conservative rabbis require both male and female conversion candidates to immerse themselves in a ritual bath called a mikveh. [...] According to traditional Jewish law, three male witnesses must be present, although this rule has been reinterpreted so that, in some movements, Jewish females can be witnesses. When there are male witnesses and the candidate is female, the witnesses wait outside the mikveh room and are told by a female attendant that the immersion has been completed and the blessings recited."

Fra israelske myndigheter:

"Immersion is an essential part of the conversion process and takes place in the presence of three rabbis. In the case of women’s immersion, modesty is strictly observed and a loose robe is worn."

Fra Rabbinical Council of America (Ortodoks):

"The modesty of the female convert should be protected by the presence of a covering as she enters the water – before the dayyanim enter the mikveh room."

Kommentar #65

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Jeg ser i ettertid at kommentaren min også kan oppfattes som sarkastisk, noe jeg selv ikke har noen særlig sans for i direktetale, og kan bare uforbeholdent beklage dette. Det var heller ikke ment som noe personangrep på deg, men som en kritikk av måten vi ofte argumenterer på.

Vi reagerer nok alle forskjellig :)

På en måte er jeg enig med kritisk holdning til ny informasjon og ny viten. Hadde  fornuften og et kritisk blikk på alt som blir servert en vært ikke-esisterende, da vil jeg ikke vite hvor vi har vært. Dette er en god menneskelig egenskap Gud har utrustet oss med, og som vi kan takke for.

På den annen side, slik som i spørsmålet om hvem som er de ti tapte stammer av Israel, er det faktisk ingen som har kommet med godt  dokumentert historie-forskning på hvor de har tatt veien etter Babylons fangenskap. Men ifølge skriften er det mest sannsynlig at europeerne og den hvite rase er de ti tapte stammer. Derfor behøver vi vel ikke å forandre noe av historien i så måte? Hvis saken har vært slik at dette spørsmål hadde kommet i direkte konflikt med en godt dokumentert og stadfestet del av vår historie, da kunne slikt som dette bli slått tilbake.

Konklusjonen min må bli noe som dette: Sunn skepsis er bra. Men når en blir stilt fram for historie som dokumenteres( og det finnes støtte for i Bibelen)og som tidligere er dårlig, eller ikke i det hele tatt gjennom den etablerte historieforskning blitt belyst, da kan vi ikke bare forkaste dette.

Men det er nok nyanser ved denne historien som i dag er tilgjengelig om de tapte stammer som kunne belyses bedre og kanskje korrigeres. I hverfall burde det som er fremkommet bli underkastet vitenskapelig forskning med utgangspunkt i det materiale som foreligger.

Kommentar #66

jan erik andresen

0 innlegg  6 kommentarer

det har jeg aldrig skrevet....

Publisert over 10 år siden

I debatten refereres det til en side som angivelig er slettet fra nettet, men har du adressen er sjangsen stor for at den finnes her;  www.archive.org/web/web.php    siden er et internett arkiv som strekker seg tilbake til 1996. har selv mye morro med å se tilbake på hva som var "cutting edge" på nittitallet  på feks din side.no.

Kommentar #67

Jon Petter Etnestad

0 innlegg  22 kommentarer

Uansett er da ikke internettlenker eller for den saks skyld BEVIS for en storstilt israelsk migrasjon vestover bevis for den mildt sagt søkte rasistiske eventyrfortellingen trådstarter ser for seg. Trådsy

Publisert over 10 år siden

Uansett

Kommentar #68

Jon Petter Etnestad

0 innlegg  22 kommentarer

Uansett er da ikke internettlenker eller for den saks skyld BEVIS for en storstilt israelsk migrasjon vestover bevis for den mildt sagt søkte rasistiske eventyrfortellingen trådstarter ser for seg. Trådsy

Publisert over 10 år siden

Uansett

Kommentar #69

Jon Petter Etnestad

0 innlegg  22 kommentarer

Uansett er da ikke internettlenker eller for den saks skyld BEVIS for en storstilt israelsk migrasjon vestover bevis for den mildt sagt søkte rasistiske eventyrfortellingen trådstarter ser for seg. Trådsy

Publisert over 10 år siden

Uansett

Kommentar #70

Jon Petter Etnestad

0 innlegg  22 kommentarer

Uansett er da ikke internettlenker eller for den saks skyld BEVIS for en storstilt israelsk migrasjon vestover bevis for den mildt sagt søkte rasistiske eventyrfortellingen trådstarter ser for seg. Trådsy

Publisert over 10 år siden

Uansett

Kommentar #71

Jon Petter Etnestad

0 innlegg  22 kommentarer

Uansett er da ikke internettlenker eller for den saks skyld BEVIS for en storstilt israelsk migrasjon vestover bevis for den mildt sagt søkte rasistiske eventyrfortellingen trådstarter ser for seg. Trådsy

Publisert over 10 år siden

Uansett

Kommentar #72

Jon Petter Etnestad

0 innlegg  22 kommentarer

Uansett er da ikke internettlenker eller for den saks skyld BEVIS for en storstilt israelsk migrasjon vestover bevis for den mildt sagt søkte rasistiske eventyrfortellingen trådstarter ser for seg. Trådsy

Publisert over 10 år siden

Uansett

Kommentar #73

Kjell Arne Norum

60 innlegg  670 kommentarer

Noen ord til

Publisert over 10 år siden

Den artikkelen som det vises til i det første innlegget, hevder at nordmennene så godt som totalt nedstammer fra israelittene. Da vil jeg først påpeke at det bodde mennesker i Norge allerede i steinalderen og bronsealderen. Videre: Om det skulle ha kommet en stor innvandring med mennesker av israelittiske røtter, måtte vi ha ventet å finne spor av dette i språket. Imidlertid finnes det ikke fnugg av slike spor i det norske språk. Språket vårt tilhører den indo-europeiske språkfamilien. Dette viser at nordmenn har et annet opphav enn fra Israels folk. Det gjelder også de andre folkene med indo-europeiske språk, som engelskmenn, tyskere, franskmenn, spanjoler osv.

Forøvrig: Jeg ble litt ironisk på slutten av min første kommentar. Det var unødvendig. Beklager! 

Kommentar #74

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Hvem skal vi tro på?

Publisert over 10 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.

Den artikkelen som det vises til i det første innlegget, hevder at nordmennene så godt som totalt nedstammer fra israelittene. Da vil jeg først påpeke at det bodde mennesker i Norge allerede i steinalderen og bronsealderen. Videre: Om det skulle ha kommet en stor innvandring med mennesker av israelittiske røtter, måtte vi ha ventet å finne spor av dette i språket. Imidlertid finnes det ikke fnugg av slike spor i det norske språk. Språket vårt tilhører den indo-europeiske språkfamilien. Dette viser at nordmenn har et annet opphav enn fra Israels folk. Det gjelder også de andre folkene med indo-europeiske språk, som engelskmenn, tyskere, franskmenn, spanjoler osv.

Dette blir jo påstand mot påstand!  Men som jeg har skrevet tidligere, så er denne artikkelen om Israels 10 stammer tydelig og nøyaktig dokumentert, så jeg velger å tro på den kilden.

Med all respekt for Norum sin del, så har han 6 år med teologisk utdannelse.  Der lærer han blant annet at barnedåp er den bibelske dåpen.  Selv en nyfrelst skjønner ut i fra skriften av dette ikke er hva Jesus mener og sier, etter en uke med lesing!  Det samme gjentar seg når det gjelder tungetale.  Selv om Paulus talte mere i tunger enn alle sammen, skal på en måte dette holdes skjult.  Altså ingen tungetale heller.  Så har vi bønn for syke, det er så godt som forsvunnet i kirken. Hva sier det teologiske fakultet om dette tro? Altså svært lite bønnesvar også.  Så har vi  omvendelsen.  Meg bekjent er det ingen synlig omvendelse i teologien til prestene, bare barnedåp og konfirmasjon, så her er det også bom...  Så kan vi jo ta med Israel og jødene, der har jamen erstatningsteorien blitt sannhet.  Altså, nå er det menigheten som er Guds utvalgte folk, ikke jødene som det var først.  Bom der også.   Så kan jeg avslutte med en arabergruppe som valgte å kalle seg palistinere.  Nå har den norske kirken ment ganske lenge, at Israel er pliktig til å gi bort mye av sitt land til dem!  Bom igjen...og slik kan jeg nok fortsette, men dette får klare seg.  Får ikke den lutherske prestestand litt sannhetsproblemer, og er det noe vits lenger å høre på noe fra den kanten?

Kommentar #75

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 10 år siden

 

4.Eras bok

4.Esra er et apokryfisk skrift, skrevet i store deler på hebraisk og datert til ca.100 år f.Kr.og senere. Sitatet vi finner interessant her, er fra den hebraiske delen som også er blitt funnet blant dødehavsrullene. Her leser vi: "Dette er de 10 stammer som ble ført bort som fanger fra sitt eget land i kong Hoseas dager, disse stammene som Salmanassar, assyrer kongen, førte bort og drev til den andre siden av Eufrat. Derfra ble de ført til et annet land. For de hadde rådslatt med hverandre og blitt enige om, at de ville vekk fra hedningene og fare til et land langt borte, der mennesker ikke hadde vært før, for at de kunne holde de lovene som de ikke hadde holdt i sitt eget land. Og de dro inn i den trange dalen der Eufrat-elva går. For Den Høyeste gjorde under for dem: han holdt tilbake alle elvekilder til de alle var kommet over. (Fulgte de elven nord over?) Og gjennom det landet var det en lang vei å gå, en ferd på halvannet år (!). Og strøket kalte de Arsareth (i den syriske utgaven står det: Arsaph)."

Josephus, jødisk historieskriver fra første århundre etter Kristus skrev; "de ti stammene har til nå vært bortenfor Eufrat, og er et enormt menneskehav som ikke kan telles (Bok XI kap.5,2 om Antiquitates Judiea).

http://www.mensviventer.no/mvv12/tistammer.htm

http://bmonline.no/download/Norronafolket.pdf

Kommentar #76

Kjell Arne Norum

60 innlegg  670 kommentarer

RE: Hvem skal vi tro på?

Publisert over 10 år siden

Jeg har hørt om en militær regel som lyder slik: "Kjenner man seg truet i fronten, så skal man angripe i flanken." Er det det du gjør nå, Myhren?

Kommentar #77

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Veldig interessant

Publisert over 10 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

4.Eras bok

4.Esra er et apokryfisk skrift, skrevet i store deler på hebraisk og datert til ca.100 år f.Kr.og senere. Sitatet vi finner interessant her, er fra den hebraiske delen som også er blitt funnet blant dødehavsrullene. Her leser vi: "Dette er de 10 stammer som ble ført bort som fanger fra sitt eget land i kong Hoseas dager, disse stammene som Salmanassar, assyrer kongen, førte bort og drev til den andre siden av Eufrat. Derfra ble de ført til et annet land. For de hadde rådslatt med hverandre og blitt enige om, at de ville vekk fra hedningene og fare til et land langt borte, der mennesker ikke hadde vært før, for at de kunne holde de lovene som de ikke hadde holdt i sitt eget land. Og de dro inn i den trange dalen der Eufrat-elva går. For Den Høyeste gjorde under for dem: han holdt tilbake alle elvekilder til de alle var kommet over. (Fulgte de elven nord over?) Og gjennom det landet var det en lang vei å gå, en ferd på halvannet år (!). Og strøket kalte de Arsareth (i den syriske utgaven står det: Arsaph)."

Josephus, jødisk historieskriver fra første århundre etter Kristus skrev; "de ti stammene har til nå vært bortenfor Eufrat, og er et enormt menneskehav som ikke kan telles (Bok XI kap.5,2 om Antiquitates Judiea).

http://www.mensviventer.no/mvv12/tistammer.htm

http://bmonline.no/download/Norronafolket.pdf

Langesæter!  Her er det bare å øse inn informasjon, alt er av interesse.  Dette stadfester det som den første artikkelen hevder, skulle jeg mene!

Kommentar #78

Jon Petter Etnestad

0 innlegg  22 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Jeg beklager mitt rotete innlegg igår. Iphone var ikke helt egnet til verdidebatt :)

 

Men jo: "påstand mot påstand"??

Dine innlegg, der "den hvite rase" påstås å være israelske stammer, kun begrunnet med internettlenker (?) og bibelvers er påstander.

Å si at det er påstand mot påstand er bare latterlig. Hele historiefaget og den kumulative kunnskap vi kan kalle et vitenskapelig verdensbilde står i skarp kontrast til din rasistiske konspirasjonsteori-lignende påstand som du ikke har belegg for. Det er ikke påstand mot påstand, det er påfunn mot funn - mangel på bevis som argument FOR et historiesyn som får Holocaustfornektere til å virke mainstream. Hjelpes!

 

Kommentar #79

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Huff da, nei,

Publisert over 10 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.

Jeg har hørt om en militær regel som lyder slik: "Kjenner man seg truet i fronten, så skal man angripe i flanken." Er det det du gjør nå, Myhren?

det var ikke meningen å fornærme deg og prestestanden, men når jeg først kommer inn på alt dette, så blir jeg ikke til å stoppe!  Jeg har enda en del ting som jeg kunne ha tatt med.

Men litt skryt skal prestestanden ha, nemlig deres fine bruk av Guds ord i begravelser.  Jeg har ofte tenkt på benken, at hvorfor taler dere ikke slik på søndagen også?

Kommentar #80

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Langesæter!  Her er det bare å øse inn informasjon, alt er av interesse.  Dette stadfester det som den første artikkelen hevder, skulle jeg mene!

Svar:

Eg har ein kamerat som har skrive bok om dette.

Aasmund Aukland heiter han.

Elles er denne personen  Kristen Døssland godt inne i faget.

http://christsassembly.com/literature/kragh/artikler/Dossland%20.%20Israels%20Gud%20Elohim%20Jave.htm

Det finst mange kunnskapsfulle folk som kan dette skikkeleg.

http://www.youtube.com/watch?v=Fk0QHKN4Z8A&feature=related

http://endtimepilgrim.org/tentribes.htm

"THE LOST TEN TRIBES OF ISRAEL DRIFTED WEST.
THERE IN WESTERN CHRISTENDOM THEY ARE STILL LOST.
THEIR SELFISM AND THEIR PAGANISM CAUSE AMNESIA.
THEIR IDOLATRY AND WITCHCRAFT STILL BIND THEM.
THEY DO NOT REMEMBER THEIR GOD OR WHO THEY ARE.
THEY AWAIT THE PROMISED
END-TIME REVIVAL AND
A MAGNIFICENT REDEMPTION AND RESTORATION.

Kommentar #81

Kjell Arne Norum

60 innlegg  670 kommentarer

RE: Huff da, nei

Publisert over 10 år siden

Neida, Myhren, jeg ble ikke fornærmet. Og det er jo hyggelig at du iallfall har noe godt å si om oss prester! Vi blir nok ikke enige i den saken vi har diskutert her, og jeg har ikke noe mer å si om den. Men så kan vi kanskje være enige om at folk kan lese det vi og andre har skrevet, og så får de gjøre seg opp en mening selv. Med det takker jeg for samtalen!

Kommentar #82

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Takk,

Publisert over 10 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.

Neida, Myhren, jeg ble ikke fornærmet. Og det er jo hyggelig at du iallfall har noe godt å si om oss prester! Vi blir nok ikke enige i den saken vi har diskutert her, og jeg har ikke noe mer å si om den. Men så kan vi kanskje være enige om at folk kan lese det vi og andre har skrevet, og så får de gjøre seg opp en mening selv. Med det takker jeg for samtalen!

selv Norum.  Dere gjør også en veldig god samfunnsnyttig jobb, med brylluper, begravelser og dere har også tid til å høre på andre mennesker.  Uten dere hadde nok psykologene fått mye mere å gjøre!

Kommentar #83

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Hei igjen Langesæter

Publisert over 10 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Eg har ein kamerat som har skrive bok om dette.

Aasmund Aukland heiter han.

Elles er denne personen  Kristen Døssland godt inne i faget.

jeg mener vel å ha sett at du selv ikke tror på dette med den ariske rase som de 10 israelske stammer?  Men her har nå jeg fått en ny interesse, og det er visst mange som har den samme! Du nevnte også en bok som du siterte fra, interessant!

Kommentar #84

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Boka til Aukland

https://secure.kolofon.no/index.aspx?pid=2453&docid=99

Eg har rett og slett studert dette for lite ,men skal gjera det skikkeleg framover.

Jorunn Pettersen har skrive om dette og.

 

 

 

Kommentar #85

Jon Petter Etnestad

0 innlegg  22 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Kommentar #86

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

Etterkommere av hvem?

Publisert over 10 år siden

Det eldste indoeuropeeiske språket i Europa er litauisk. Der er det mange felles ord med det utdødde språket Avestan og Pahlavi. At arierne er etterkommere av en israelittisk stamme er vel heller en våt drøm enn realitet.

Vi har nok mer felles med de gamle perserne enn jødene

Kommentar #87

Kjell Arne Norum

60 innlegg  670 kommentarer

En rettelse

Publisert rundt 10 år siden

Jeg må rette opp en feil i noe jeg har skrevet ovenfor. Acta Pilati er ikke fra 300-tallet, slik jeg feilaktig fant i en kilde. Skriftet er et bedrageri fra 1879, utgitt av den presbyterianske presten W. D. Mahan fra Missouri, USA. Boka er egentlig en fortelling som ble skrevet av franskmannen Joseph Méry og gitt ut i 1937. Mahan gav også ut Archko Volumes, som han selv hadde kokt ihop, blant annet med innhold fra romanen Ben Hur. Mahan ble dømt av en kirkelig domstol for plagiat og bedrageri.  Kilder: Edgar J. Goodspeed: "Modern Apocrypha", 1956.  Per Beskow: "Fynd och fusk i Bibelens Värld. En bok om vår tids Jesus-apokryfer." Stockholm, 1979.

Kommentar #88

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Vås fra ende til annen!

Publisert rundt 10 år siden

Dette er en av de mest tullete og uvitenskaplige debatter jeg noen sinne har lest. Maken til vås og tullete påstander skal man lete lenge etter. Man fremsetter påstander uten kildebelegg, men historie er faktisk er en vitenskap, den krever emperi, ikke mildt sagt fantasifulle påstander bygd på heller tvilsomme religiøse og politiske grunnlag, som hadde stått til stryk ved en eksamen.

De som hevder at den fremsatte teorien kan anses som rasistisk har rett, men det er verre enn det, den er direkte anti-semittisk! Og de fleste med kjennskap til historiefaget vet vel hvilken politisk retning som i sin tid hadde en forkjærlighet for fantasifulle og mystifiserte tolkninger av historien. Også de som oftest totalt uten kildebelegg. De hadde endatil en egn avdeling for fantasivåset sitt, Ahnenerbe hette den.

At isralittenes ti tapte stammer skulle ha befolket Europa er vås fra ende til annen. Europa ble befolket av indo-europeerne ca 2000 til 1500 fkr, altså før isralittene ble ført i assyrisk fangenskap. Videre er det riktig som det blir hevdet, at det ikke finnes spor av semittisk i de europeiske språkene. Heller ikke språkene til pre-indoeuropeiske folk som grusere og baskere. Hva angår skyterne som nevnes sammen med kimmierene , så var de et nomadefolk av iransk opprinnelse, man har mange historiske beretninger om dette folket fra klassisk tid, og man har også til dels rike arekologiske funn. Så neida, de var nok ikke en av de tapte stammene.

Av og til kan man i sannhet undre seg på hva presumtivt oppegånde og voksene mennesker beskjeftiger seg med.

 

Kommentar #89

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Aarsund

Publisert rundt 10 år siden

For å gjøre din leseropplevelse komplett: velkommen inn i den langt ferskere tråden av samme forfatter: Skal vi kristne tilbake til Israels land?

Kommentar #90

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Postmoderne forvirring!

Publisert rundt 10 år siden

Og hva mener han ? At de kristene skal okkupere Israel, opprette kongdømmet Jerusalem igjen ? Og hva vil han i så fall gjøre med den jødiske befolkningen?

Vår tids politiske  debatter preges av merkelige, ja ofte direkte facistoide holdninger, og det som verre er. Og nå ser man også at den samme ideologiske/idee-historiske forvirringen gjør seg gjeldende i religiøse kretser.

Bunner det i manglende teologisk og idee-historisk kunnskap? Ser man ikke at en del av de politiske retningene som ligger bak en del av de kvasireligiøse teoriene dirkte strider mot kristendommens verdifundament, dens menneskesyn?

Er vi vitne til en post-moderne fragmentering og forvirring?

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere