Jarle Johansen

6

Akademias "seriøse" landløftedebatt

I enkelte debatter på verdidebatt.no debatten skal nok bare bønder, fiskere, snekkene, sjøfolk og andre lavintellektuelle holde seg unna. Her skal akademia få utfolde seg i fred og ro, uten utidig innblanding fra 'bermen'.

Publisert: 26. nov 2010

Undertegnede vil gi sin uforbeholdne støtte til Biskop Nordhaug i landløfte debatten.

Det skal bli interessant å overvåke hva som blir tolket som 'seriøst' i

Debatten mellom Nordhaug og Haaland
http://www.verdidebatt.no/debatt/post107925.zrm

Debattleder sier:
"De som har ytret seg i den gamle debatt-tråden på en mindre seriøs måte har nå fått sagt sitt. Alle tendenser til avsporinger ol. vil bli slettet.

Jeg legger ut utgangskronikken til Nordhaug på nytt, og Haalands svar deretter. Debattråden vil bli strengt moderert. Avsporinger og brudd på etiske retningslinjer kan medføre utestengelse fra verdidebatt.no."


Her i denne nye debatten skal nok bare fiskere, bønder, snekkene, sjøfolk og lavintellektuelle holde seg unna. Her skal akademia få utfolde seg i fred og ro, uten utidig innblanding fra 'bermen'.

De som enkelt ser (føler) fra hjertets perspektiv, kjærlighetens språk, at noe er feil og ikke 'henger på greip', må akademikerne intellektualisere over i 50 år med å twiste Bibelvers, før de finner ut at noe er galt.

Jeg observerer at Torstein Langesæter allerede har meldt seg som de 'seriøse' i debatten, og ser ut til å få stå, så han har vel den riktige seriøse 'mening' han da. Der var vel bare ca. 6 deltakere i den forrige debatten. Skulle vært interessant å vite hvem debattleder karakteriserer som 'useriøs' (?).

Debattleder har jo to ganger sagt sin mening i to tråder om hvilken vinkel han synest er interessant, og dermed seriøs........vi ser det jo også på hva som velges som gjesteskibenter og får uthevet plass på forsiden.

Undertegnede er forsåvidt sagt sitt i debatten, under den forrige tråden, som ble en veldig god og klargjørende debatt for min sin del.

Løftene og landet
http://www.verdidebatt.no/debatt/post107267.zrm

Kan vi se den samme arrogante, nedrige og overlegne holdning idag som Jesus observerte i møte med sin samtids fariseere og skriftlærde?

Trenger vi egentlig fariseerne og de skriftlærde, mer enn Jesus trengte de på sin tid?

Kommentar #1

Espen Utaker

298 innlegg  459 kommentarer

Fiskere og andre

Publisert rundt 11 år siden

er vel så velkomne som akademikere. Hovedsaken er at vi ønsker en seriøs debatt. Når debatten har skild ut slik den andre tråden har, må det strammes inn.

Det er dere selv som bloggere som ønsker en mer moderert debatt.

Kommentar #2

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden

Jeg observerer at Torstein Langesæter allerede har meldt seg som de 'seriøse' i debatten, og ser ut til å få stå, så han har vel den riktige seriøse 'mening' han da. Der var vel bare ca. 6 deltakere i den forrige debatten. Skulle vært interessant å vite hvem debattleder karakteriserer som 'useriøs' (?).

----------------

Svar:

Etter kva eg har forstått vil debattleiar senda advarsel om me går utanfor alminneleg folkeskikk.

I ein debatt må alle få seia kva dei meiner.

Du og eg hadde tydelegvis heilt motsette synspunkt.

Du støttar bjørgvinbispen og eg støttar Haaland.

Eg har stilt biskopen to enkle spørsmål og reknar med å få svar.

Teksten i Sakarja  14 er enkel:

"Eg vil samla alle folkeslaga til strid mot Jerusalem. Byen skal verta teken, husa plyndra og kvinnene tekne med vald. Halve byen skal førast bort i fangenskap, men resten av folket skal ikkje rydjast ut or byen.
     3 Herren sjølv skal fara ut og strida mot desse folka som på stridens dag, den dagen han gjekk til kamp.  4 Den dagen skal han stå med føtene på Oljeberget, som ligg rett aust for Jerusalem. Og Oljeberget skal dela seg i to frå aust til vest, så det vert ein brei dal. Den eine halvparten av fjellet vik unna mot nord og den andre mot sør"

Andre spørsmål kan vera:

1.Kven skal i fangenskap?

2.Kven vil verta valdteken?

3.Kven skal stiga ned på Oljeberget?

4.Oljeberget ,kva skjer med det?

5.Kven skal Herren stida mot?

_-----------

Kvar passar denne teksten inn?

"Alle som vert att av alle dei folkeslag som dreg imot Jerusalem, skal år etter år fara opp og bøya seg og tilbe Kongen, Herren, Allhærs Gud, og høgtida lauvhyttehelga. 17 Men om ei av ættene på jorda ikkje fer opp til Jerusalem og tilbed Kongen, Herren, Allhærs Gud, skal det ikkje koma regn over henne. 18 Og om egyptarætta ikkje fer opp og ikkje kjem, skal det heller ikkje koma regn over henne, men derimot den plaga Herren lèt koma over dei folkeslaga som ikkje fer opp og høgtidar lauvhyttehelga. 19 Dette skal vera straffa for egyptarane og alle dei folkeslag som ikkje fer opp og høgtidar lauvhyttehelga."

1.Kva er lauvhyttefesten?

2.Kva betyr det at det ikkje skal koma regn ?

3)Kvar skal folkeslaga reisa for å tilbe?

-----------

Slik kunne ein ta for seg tekst etter tekst.


 

 

 

 

Kommentar #3

Jarle Johansen

6 innlegg  100 kommentarer

Seriøse debatt

Publisert rundt 11 år siden

Espen;

Så vennligst definer 'seriøs debatt' for oss ikke-akademikere.

 

Nøyaktig HVA skled ut i andre debatten....

Kommentar #4

Jarle Johansen

6 innlegg  100 kommentarer

Lede diskursen

Publisert rundt 11 år siden

Torstein;

Takk for idedugnad for hva som kan anses som 'seriøst'. Jeg foretrekker å bestemme min egen vinkling.

Det er bare et lite MEN; Den som definerer HVA som er seriøst, definerer også hele diskursen.

Vi er ikke bare uenig i landløftet, vi er også uenig i HVEM som skal legge føringen for hva som er seriøst og ikke.

Nå vet jeg ikke med deg Torstein, men akademikere synest for meg å sitte i sitt intellektuelle elfensbenstårn, og tro at de er mer kapabel til å definere hva som er gangbar vinkling eller ei, for å være 'seriøst'.

La meg herved opplyse dere om at vanlige folk som oss bønder, fiskere, sjøfolk og snekkere, vi FØLER mer ting som rett eller galt, og de fleste mangler ord for å beskrive disse følelsene, får så være, men det hjelper dem jo ikke at debattleder er så nedlatende som han er.

Jeg er glad Jesus var fra vår kaste, og ikke deres. Kanskje har vi lettere for å forstå Ham, og også samtidig også Han lettere for å ha medfølelse for OSS ?

Jeg takker Vårherre, for at han skjenket meg den gave og talent å utrykke nettopp dette.

Kommentar #5

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

Moderering

Publisert rundt 11 år siden

Kanskje noen har "feil" syn om dagens Israel. Derfor innskjerping, moderering og utestengelse? Jeg vet ikke, men det slår meg...

Kommentar #6

Jarle Johansen

6 innlegg  100 kommentarer

I følelsen taler Den Hellige Ånde

Publisert rundt 11 år siden

Vel, Broder Verner-Ronald,

- den første innskytelse/følelse, bruker vanligvis å stemme godt.

Det er når en starter intellektualisere den, som akademikerne er så flink til, den havner på avveie.

:)

Kommentar #7

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

fritt ord?

Publisert rundt 11 år siden

Det er jo trist hvis ordet blir mindre fritt - etter "fritt ord" kom inn i bildet...

Jeg så ikke hva som stod i denne omtalte tråden, men hvis det dreier seg om "feil syn" i Israel-spørsmålet, så er man vel på ganske ville veier. Det kan da umulig stemme?

Jeg tror det er viktig å holde fast på noen kanaler i den offentlige debatt der hver og en kan få ytre seg - uansett syn. Tar man dette fra folk, vil det føre til mye innestengt frustrasjon og sinne. Følgene av det igjen gir ofte uheldige konsekvenser.

Kommentar #8

Jarle Johansen

6 innlegg  100 kommentarer

All pro-sionisme er 'seriøse'

Publisert rundt 11 år siden

Jeg er ganske så overbevist om at alle som er sionister, føler seg ikke truet av debattleders trusler i det hele tatt.

De vet nok at de er i samme 'seriøse' båt, og tror at debattleder må være folkeskikk-politi, og sender ham sikkert masse email om det samme. Derav må han 'moderere', men jeg skulle likt å sett enkeltes sin Bibel vranglære moderert..... skjer aldri. Ikke gidder jeg sende emailer og anbefale det heller, for jeg vet det ikke nytter.

Det er slik de har styrt diskursen de siste 60 år, i hele Norge og ikke bare her på verdidebatt.no - men alle steder hvor informasjon utveksles. Regelrett bullying.

Husk at Fritt Ord ble stiftet av Jens Kristian Hauge, som gav Israel atombomben med tungtvann fra Norge. Lurte Stortinget trill rundt. Det Frie Ord er fritt så lenge en følger ortodoksien:

De glemmer at deres folkeskikk dreper mennesker som fluer i midt-østen.

Det Norske Samfunnets Ortodoksi

På ethvert gitt tidspunkt finnes det en ortodoksi, et sett av ideer som man antar at alle rettenkende mennesker aksepterer uten å stille spørsmål. Det er ikke direkte forbudt å si dette eller hint, men det er ikke noe man gjør. Alle som utfordrer den herskende ortodoksi, oppdager at de bringes til taushet med forbausende effektivitet. En mening som går på tvers av det som er moderne, får nesten aldri en fair behandling, verken i den populære presse eller i de intellektuelle tidsskrifter.
Kilde/Forfatter: George Orwell

http://www.riksavisen.no/?p=4293

Kommentar #9

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Intellektuell

Publisert rundt 11 år siden

Å være intellektuell har ingen ting med utdannelse å gjøre. At ikke yrkesutdannede skulle kunne være intellektuelle eller bare kunne være lavintellektuelle er rett og slett feil.

Man kan jo kikke litt på hva wikipedia sier http://no.wikipedia.org/wiki/Intellektuell

 

 

Kommentar #10

Jarle Johansen

6 innlegg  100 kommentarer

WikiPedia

Publisert rundt 11 år siden

Lars,

Spiller ingen rolle hva wikipedia sier eller du eller jeg mener om det.

Det som spiller noen rolle, er hva noen TROR det betyr, og tror seg så veldig intellektuell.

Kommentar #11

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

fritt ord: En falsk frase

Publisert rundt 11 år siden

Personlig har jeg vært debattant her i over ett år. Har ikke vært med i mange debatter. Kjenner at den sekulærhumanistiske og intellektuelle ånd som herjer bloggen, og som har svært lite med sann kristendom å gjøre, ei heller med respekt for "de laverestående" i samfunnet. Dette gjør at en heller av og til bare følger en eller annen debatt.

Jeg kan ikke se at det skulle  være noen grunn til å moderere/utestenge noen i den debatten det her skrives om. Debatten bærer ikke preg av noen spesiell hets mot enkeltpersoner, ei heller at den skiller seg særsklilt ut i forhold til de andre debattene.

Selv har jeg lest ting her inne som ikke egner seg på trykk, ei heller gjenta her. Ting av en så grov, fornærmende, bespottende og injuriende karakter at de som eventuelt vakte anstøt med sine skriverier i den omtalte debatten blir rene engler i forhold, og som på ingen måte kan stille i samme klasse hva ångår nevnte.

Men det er nok en del "tilskuere" der ute som gjerne ser debattanter, særlig de som er skepsis til israelgalskapen, fjernet fra VD. Kanskje har de en agenda som ikke tåler dagens lys eller den menigmann ikke bør vite? Det skinner jo igjennom!  En kan godt gjøre ap av Jesus, kalle Paulus for en vranglærer, skrive de styggeste ting om kristne uten at det får konsekvenser. Men skriv ett negativt ord om Israel, og man risikerer utestengelse og muligheten for politianmeldelse er ikke langt unna. For det jobbes nå iherdig med et dekret og en lov som skal forby all antisemittisme. Hvor langt unna innføring av slike lover vi er, vet jeg ikke. Da vil det være forbudt å skrive/si ett eneste negativt ord om Israel og dagens "jøder". Straffen vil være minst like hard som å stille spørsmål  mot den etablerte oppfatning av holocaust slik det er i Sveits. Men for å holde liv i antisemittismen, og som er viktig for de mektige, er jeg og du Jarle på en måte "nyttige idioter", slik "israelvennene" er "nyttige idioter" for Illuminati, bare med motsatt fortegn.

Kommentar #12

Jarle Johansen

6 innlegg  100 kommentarer

Sionist-sosialistisk utopia; de Utvalgtes Verdensrike

Publisert rundt 11 år siden

Ja Broder,

Det passer dem nok dårlig at jeg sier det, men sies skal det.....

Det er nok bare en fortsettelse på den sionist-sosialistiske agenda, som er Den Nye Verdensorden, disse lovene går ut på.

Paulus er bedrager, sies det. Blir vel knapt mindre forbudt å si det. Helst blir det motivert mer og mer av det samme. Den kristne religionen skal utslettes innenfra, har de lovt. Vi får la lyset brenne så lenge vi kan.

USSR: De kristne kirkene brent, prestene drept, for ikke å glemme den kristne Tsar Nikolaj og hele hans familie kaldblodig mydet, - men synagogene fikk stå, og det ble av Lenin selv erklært døds-straff for 'anti-semittismen', - i det proletariske paradis bolsjevikske Sovjet, hvor alle skulle være så snille med hverandre, og arbeidsklassen skulle få sin renessanse. jfr. deres norske medhjelpere; Mot Dag

Kilder: Tolstoj, Alexander Solsjenitsin

Hva skulle de gjort uten proletarene, disse som ikke kan klare å gjøre en dags ærlig arbeid selv? Noen må tjene Herrefolket, den utvalgte elite, vet du....

De glemte Holocaust
http://www.riksavisen.no/?p=3588

Kina inntar Europa

http://www.riksavisen.no/?p=6006

Dette er deres utopia. Dette blir vår alles fremtid, på verdensbasis denne gang.  - Uten at Vårherre griper inn, for selv kan vi lite gjøre mot disse krefter, disse sataniske åndskrefter.

Like før no

Kina og Russland kutter ut dollar som betalingsmiddel
http://www.verdidebatt.no/debatt/post107686.zrm

Kommunismen reiser seg som Fugl Fønix og tar sin hevn....dens langsiktige plan iverksettes.

Kommentar #13

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden

 "Vi spør oss hvorfor det er slik at det er bare en gruppes offer i holocaust som skal huskes. Har det en spesiell verdi som tilbedelses symbol? Tjener det en agenda? Er det så mye fokus på ett spesielt holocaust, fordi det ikke ønskes oppmerksomhet for de andre? "

Svar.

Dette sitatet står her:

De glemte Holocaust
http://www.riksavisen.no/?p=3588

Det er sjukt.

Holocaust , denne uhyggelege tysk/lutherkristne massakren skal bagatelliserast og framstillast som eit gode for jødane.

Dette er antisemittisme på det aller verste.

 

Kommentar #14

Vegar Monsen

30 innlegg  641 kommentarer

Sjakk matt.

Publisert rundt 11 år siden
Verner-Ronald Hansen. Gå til den siterte teksten.

Personlig har jeg vært debattant her i over ett år. Har ikke vært med i mange debatter. Kjenner at den sekulærhumanistiske og intellektuelle ånd som herjer bloggen, og som har svært lite med sann kristendom å gjøre, ei heller med respekt for "de laverestående" i samfunnet. Dette gjør at en heller av og til bare følger en eller annen debatt.

Velkommen til verden av subjektivitet. Hvis vi skulle spurt alle her hvem som er intellektuelle og hvem som sitter på "rett kristendom" så ville vi nok fått veldig forskjellige svar. Hvis en vil ha noen å diskutere med som forstår alt du sier slik du gjør, som vet hva å tolerere hva du ser på som hellig, som angriper alt du syntes er urett så bør en finne seg det første og beste speilet.

Skal man debattere med andre så er det nesten et krav at man legger fra seg bildet av Utopia og hva som kan være. Man må se hvor man er hen og hvilke krefter som kan komme til å angripe deg. Man stikker ut nesen og vet ikke hvem som kommer til å knipse den. Man er et individ, et fritt sådan, og da må man akseptere at de putene man har under armene, de samme som man får når man er en i mengden, blir revet av en ganske kjapt. Det er omtrent som å være hjemme i sitt eget hus. Der kan man ofte kjefte og kommandere at SLIK SKAL DET VÆRE. Men med en gang man går utenfor døren sin så er det verden som står og ser på deg og uansett hva du syntes at verden skal være, så er du mer en sjakkbonde i verden, enn du er sjakkbrettet til verden. Det jeg ser Espen gjøre er å passe på at alle sjakkbrikkene beveger seg på lovlige markeringer som tilhører reglene, uten å legge seg oppi hvilken av de lovlige man velger. Selv om sjakkbrikken syntes det er fryktelig kjedelig å ikke få hoppe og sprette hvor en vil, og at det er veldig irriterende at motstanderens ateistsjakkbrikker prøver å herje med din brikke, så er en alle med i spillet. "All in the game" som man sier i gjengmiljøet i USA.

Men for all del, hvis du vil ha et perfekt miljø så kan du jo invitere folk til ditt hus hvor alle må spille etter dine regler. Problemet er bare å finne folk som syntes at dine regler er perfekte. Like barn leker best, men de skaper dødskjedelige diskusjoner. :)

Kommentar #15

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

oppklarende

Publisert rundt 11 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

De glemte Holocaust
http://www.riksavisen.no/?p=3588

Det er sjukt.

Holocaust , denne uhyggelege tysk/lutherkristne massakren skal bagatelliserast og framstillast som eit gode for jødane.

Dette er antisemittisme på det aller verste.

Ja hvis det gikk på denne type argumentasjon i nevnte tråd, så har det jo helt klart intet med det frie ord å gjøre, slik jeg ser det. Greit med en oppklaring, så takk Torstein!

Kommentar #16

Jarle Johansen

6 innlegg  100 kommentarer

Nå har Torstein kommet i humør ja

Publisert rundt 11 år siden

Og så står der følgende Torstein:

Hva kristne sionister må forstå er at det er ingen personer eller grupper av personer som har større rett til ‘Guds Rike’ enn andre, eller noen som helst rett til å være mer ‘eiendomsfolk’ enn andre. Etter Jesus så fikk ALLE som vil – svart, hvit, gul, rød – like rettigheter til ‘Guds Rike’. Jesus opphevet den gamle eksklusive pakten, og innførte en ny inkluderende pakt melllom G-d og mennesker.

Bildeteksten sier; 'Fakta: 56 million mennesker har blitt drept av sine egne regjeringer i det 20-århundre'. Det tallet er et understatement, som vi skal se.

Det er mer hjertets renhet som teller, enn blodets eller hudens beskaffenhet. Alle mennesker kan være like ondskapsfulle, eller like gode, som denne artikkel vil vise. Ingen kollektive unntak, og sjelens frelse er bare ett eneste sted å finne.

For hva ganger det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?” (Matt. 16:26).

Jeg synest det er utrolig sjukt at 6 millioner skal få så mye oppmerksomhet, og 66 million ++ kristne, så uendelig lite og bagatelliseres, derav tittelen 'De Glemte Holocaust'. Det er vel omtrent som det er skrevet opp i Vårherres regnskapsbok vil jeg anta?

Dette er anti-kristent sentiment på det aller verste, men sannsynligvis er det ikke så mange som bryr seg om det, fordi de er indoktrinert med det motsatte.

 

Kommentar #17

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden

Jeg synest det er utrolig sjukt at 6 millioner skal få så mye oppmerksomhet, og 66 million ++ kristne, så uendelig lite og bagatelliseres, derav tittelen 'De Glemte Holocaust'

Svar.

Tenk at du kan skriva slikt.

Jødane har fått slik oppmerksomhet fordi dei skulle utryddast som eit folk.

At mange millionar av menneske frå alle nasjonar gav livet sitt i krigen for å styrta Hitler er sjølvsagt ein viktig del av historien.

Typisk for israelshatarar er at dei prøver å bagatellisera jødeutryddelsen.

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar #18

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

Vegard

Publisert rundt 11 år siden

En filosof var vel det jeg trengte minst akkurat nå :)

At du klarte å dreie emnet til å gjelde min person, er pent sagt merkelig, uansett hvor stort ditt behov for analyse personen.

Her skrives det om sak, en meget viktig sak for dem det gjelder. For deg vil slike temaer ikke ha noen betydning akkurat nå for tiden, selv om det burde gjøre det for deg også. Fordi, før eller siden vil du også måtte smake de mektige herrers vrede, og da er det ikke lov å skrive, snakke eller uttrykke seg kritisk til dette. Og denne vrede kommer ikke fra de kristne(unntatt en og annen kristensionist av den ekstreme varianten), som du elsker å mene noe om.

Kommentar #19

Jarle Johansen

6 innlegg  100 kommentarer

Nektet tilsvar

Publisert rundt 11 år siden

Moderator;

Blir jeg nektet tilsvar på løgner som fremkommer om min artikkel? Som begynte slik..:

Jeg har nå sendt en klage på Torsteins utfall til redaksjonen:
"Lite respektfullt å kalle historiske realiteter om 66 million kristne drept under kommunismen som 'sjukt', og i det hele tatt at noen vil vise disse 66 million kristne drept den respekt å i det hele tatt minnes dem med en artikkel."
+ jeg la til at denne setningen er løgnaktig:
"Holocaust , denne uhyggelege tysk/lutherkristne massakren skal bagatelliserast og framstillast som eit gode for jødane."

Fordi i min artikkel Torstein viser til bagatelliserer jeg ingenting om det tyske holocaust, men jeg vil som kristen bare ære og hedre de 66 millioner kristne som ble drept under kommunismen med en egen artikkel om dem, artikkelen er basert på god dokumentasjon fra blant andre Nobelprisvinner Alexander Solsjenitsin.

 

PS: Fikk nettopp email om jeg var utestengt.

jaja,. det var gøy så lenge det varte....

:)

Kommentar #20

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

Jarle

Publisert rundt 11 år siden

At du ble utestengt viser jo bare at redaksjonen ikke er nøytral i dette: Enten er de redde for noe eller noen der ute, eller så er de totalt forblindet av israelpropagandaen. Hvem vet? Men slike signaler de sender ut med dette, burde få noen til å fatte... og det burde ikke bare ringe en bjelle, men mange store kirkeklokker.

Hadde det vært grove og alvorlig injuriende saker som det her er snakk om. Men dette er lavmål hva angår ytringsfrihet. Her har redaksjonen gjort en elendig jobb, men en god jobb for sionismens sak.

Hvis dere ikke stenger meg og ute herifra, kommer jeg til å legge inn jødevitser :)

Kommentar #21

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Takk for nå Jarle

Publisert rundt 11 år siden
Jarle Johansen. Gå til den siterte teksten.

PS: Fikk nettopp email om jeg var utestengt.

jaja,. det var gøy så lenge det varte.

Jeg vil takke deg for den tiden du var her. Det var både godt og interessant å bli litt kjent med dine åndelige sannheter, som du så sterkt og frimodig sto opp og presenterte.

Ha det fortsatt godt

massse hilsen mette,  -  - - -  som blir stående som din forløpige eneste   "venn", eller "følger", som det heter her :-)

Kommentar #22

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

til Jarle

Publisert rundt 11 år siden

Ja, dette var jo trist, Jarle. Jeg ser at det lett kan oppstå misforståelser når man ytrer seg om såpass alvorlige ting som du gjør, men som Mette mener jeg å ha oppfattet en ærlig og oppriktig kar i deg som har ytret din hellige overbevisning med største iherdighet og mot. Noen ganger kan det hende det blir too much - too soon - hvis du skjønner. At man ikke kan ta alt på en gang.

Jeg deler nok langt fra alt du står for, men man merker fort hvem som handler ut fra personlig overbevisning og hvem som bare kommer for å krangle. Jeg oppfattet aldri deg som en av de sistnevnte.

Jeg vil også ønske deg alt godt.

Kommentar #23

Espen Utaker

298 innlegg  459 kommentarer

Hvor går grensen?

Publisert rundt 11 år siden

Noen lurer på hvor grensen for utestengelse går. Når en debattant dømmer folk eller grupper til å brenne i Helvete, er grensen trådt over for lenge siden.

 

Kommentar #24

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden
Espen Utaker. Gå til den siterte teksten.

Noen lurer på hvor grensen for utestengelse går. Når en debattant dømmer folk eller grupper til å brenne i Helvete, er grensen trådt over for lenge siden.

Dette har jeg ikke fått med meg at Jarle har gjort? Nå har han heller ikke mulighet for å forsvare seg.

mvh  mette

Kommentar #25

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

re

Publisert rundt 11 år siden

Ein må kunna diskutera utan å ty til grove  personangrep.

Ofte kan folk som er gått tom for argument koma med slike hatske personkarakteristikkar.

Eg hugsar eit av dei aller fyrste innlegga eg skreiv i nokon norsk avis (Sunnmørsposten) for mange år sidan. Det handla om det same som eg skriv om no - GWB.

Då stod det det store bokstavar tilsvar. Litt av det var:

"Torstein Langesæter er medlem av hedningssamfunnet . Ikkje ha kontakt med denne sataniske hedningen .  Hilsen ekte kristen

Det er ofte ånda til ein del av desse kristne. Dersom du er ueinig så får du passet ditt påskrive og dommen vert avsagt.(evig pinsle med maks lidelse  i helvete )

 

 

 

 

Kommentar #26

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

rettferdighet

Publisert rundt 11 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Ein må kunna diskutera utan å ty til grove  personangrep.

Det er jo selvsagt å foretrekke i alle sammenhenger, ikke bare her. Men så synes det å være litt individuelle opplevelser og oppfatninger av hva som hører innunder personangrep og kanskje i særdeleshet hva som er grove utgaver.

I tråden som omhandler FN og bortfall av beskyttelse av seksuell legning, forekommer det at en debattant skriver at det å være homoseksuell og ikke få Guds forlatelse for synden det er, er det samme som å padle sin kano rett til helvete for egen maskin. (gjengitt med mine ord, se evt. kommentar 67) Dette opplevde jeg som svært så krenkende overfor gruppen homofile og jeg vet jo ikke om dette førte til utestenging.

Men jeg påpeker det fordi det kan være vanskelig å vurdere disse tilfellene rettferdig for alle deltagere. Og kanskje vil da noen sitte igjen med en ekstra stor følelse av å bli forfulgt.

Kommentar #27

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

Kan

Publisert rundt 11 år siden

ikke se at Jarle har dømt noen til fortapelsen i denne tråden.

Kommentar #28

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden

 padle sin kano rett til helvete for egen maskin. (gjengitt med mine ord, se evt. kommentar 67) Dette opplevde jeg som svært så krenkende overfor gruppen homofile ..

Svar:

Ein må ha lov å skriva og meina at bibelen forbyr homofili.

Så får Gud ta seg av dommen. 

Det er mange måtar å ordleggja seg på.

Eg likar ikkje den hatske ånda som mange kristne viser.

Jesus sa ein gong  nokre alvorsord til disiplane då dei ville gjera kort prosess med nokon som ikkje tok imot dei.

"Han sende bod føre seg, og dei drog av stad og kom til ein samaritansk landsby for å tinga hus til han. 53 Men der ville dei ikkje ta imot han, fordi han hadde vendt sine steg mot Jerusalem. 54 Då disiplane Jakob og Johannes fekk høyra dette, sa dei: «Herre, vil du at vi skal by eld fara ned frå himmelen og fortæra dei55 Men han snudde seg og tala dei til rette. [«De veit ikkje kva ånd de er av,» sa han. «Menneskesonen er ikkje komen for å ta menneskeliv, men for å frelsa.»] 56 Så gjekk dei til ein annan landsby"

Lukas 9

"Herre, vil du at vi skal by eld fara ned frå himmelen og fortæra dei

"De veit ikkje kva ånd de er av,» sa han"

Dette kan overførast veldig enkelt til ein del kristne i dag.

Dei gler seg til at fiendane deiera skal pinast i helvete.

Kommentar #29

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Enig

Publisert rundt 11 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Eg likar ikkje den hatske ånda som mange kristne viser.

Jesus sa ein gong  nokre alvorsord til disiplane då dei ville gjera kort prosess med nokon som ikkje tok imot dei.

Jeg er veldig enig med deg i dette Torstein. Jeg talte faktisk over det foregående søndag under overskrifta "Kristen smålighet og skadefryd - hvilken ånd er vi av?". Fortellinga i Lukas 9 (og f.eks. boka til profeten Jona) er "dessverre" veldig relevante for oss kristne selv i dag.

Kommentar #30

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden

Hei Magnus.

Eg har fått med meg at du ikkje har denne hatske ånda .

Du har eit fint vesen.

Kanskje det er grunnen til at du ikkje har fått denne falske tungetalen-:

Tenk etter sjølv.

Kva ÅND var Martin Luther av?

http://no.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther

"Luther kom blant annet med utfall som dette: «Hvis jeg kunne, ville jeg stukket dem (jødene) ned og i mitt raseri gjennombore dem med mitt sverd». Det finnes en rekke slike utsagn."

Ser du korleis denne ånda ofte har prega den paulistiske kristendomen?

Omvending med sverdet har ofte vore brukt.

Kvar trur du Martin Luther fann inspirasjonen sin:

"Då skal denne mannen overgjevast til Satan og kroppen hans bli øydelagd, så ånda kan bli frelst på Herrens dag. "  1 Kor 5

"Samvitet har nokre kasta frå seg, og trua deira har forlist. 20 Mellom dei er Hymeneos og Aleksander, som eg har overgjeve til Satan, så dei skal tuktast til å ikkje spotta. "

1 Tim 1

 

Kommentar #31

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Kanskje det er grunnen til at du ikkje har fått denne falske tungetalen-

Kan du begrunne hvorfor det er falsk å snakke i andre tunger med vers fra bibelen som sier at de som snakker i andre tunger er falske?

Jeg vil sitere noen ord fra Jesaia, for sikerhets skyld så tar jeg med flere oversettelser. Legg merke til King James Version.

 

Isaiah 28:9-12

Hvem [i dette og det følgende vers innføres de drukne førere talende.] vil han lære kunnskap, og hvem vil han få til å forstå budskap? Er det barn som nettop er avvent fra melken, tatt bort fra brystet?

For bud på bud, [nemlig: kommer han med] bud på bud, regel på regel, regel på regel, litt her, litt der.

Ja, ved folk med stammende leber og i et annet tungemål skal han tale til dette folk, han som sa til dem: Dette er ro, unn den mødige ro, og dette er hvile. Men de vilde ikke høre.

Kilde 1906/1930 Norwegian Bible (e-sword)

 

Jesaja 28:9 - 12

9 «Hvem vil profeten belære? Hvem vil han få til å skjønne sitt budskap? Barn som nettopp er avvent, som nylig er tatt fra brystet? 10 Bud på bud, krav på krav, – litt her og litt der!» 11 Ja, gjennom folk med stammende lepper og med fremmed tungemål skal han tale til dette folket, 12 han som sa til dem: «Her er stedet hvor de kan slå seg ned. La de trette få ro, her kan de hvile.» Men de ville ikke høre.

Kilde http://www.bibel.no/nb-NO/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=ISA&chapter=28

 

Isaiah 28:9-12

Whom shall he teach knowledge? and whom shall he make to understand doctrine? them that are weaned from the milk, and drawn from the breasts.

For precept must be upon precept, precept upon precept; line upon line, line upon line; here a little, and there a little:

For with stammering lips and another tongue will he speak to this people.

To whom he said, This is the rest wherewith ye may cause the weary to rest; and this is the refreshing: yet they would not hear.

Source: This is the 1769 King James Version of the Holy Bible (also known as the Authorized Version). (e-sword)

 

Kommentar #32

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Til Magnus og Torstein

Publisert rundt 11 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.

Jeg er veldig enig med deg i dette Torstein. Jeg talte faktisk over det foregående søndag under overskrifta

Til Magnus

Det skal jeg fortelle deg Magnus. - Sannheten vil alltid bli hengt på korset, av mennesker som sitter med makt og myndighet til det. Dette er det Jesus lærte oss, og for dette ble han også hengt på korset.

Derfor vil enkeltmennesker som reiser seg opp mot makten, med den styrke de bare kan ha fått fra Gud, bli de mennesker som først må utryddes. SANNHETEN blir ALLTID korsfestet av dem som sitter med makten!

Men fortell meg heller Magnus, hvem har gitt deg din makt? Hvem betaler lønna di?

For meg bekjent, så var det du som har stått for utkastelsene på teologisk forum, overfor dem som ikke tolket skriften rett? - Du har forsøkt å kaste meg ut, ved å påpeke , (som sikkert er riktig) at min debatt-teknikk ikke er god nok for dette forumet?

Og du er den første til å støtte redaksjonen for en riktig håndtering av de "klager fra brukerne" som redaksjonen har fått?

 

...........

Til Torstein

Du skriver: " padle sin kano rett til helvete for egen maskin. (gjengitt med mine ord, se evt. kommentar 67) Dette opplevde jeg som svært så krenkende overfor gruppen homofile .."

Det er flott av deg at du reiser deg for det du opplever støtende og urettferdig, og jeg er glad for at du formidler til oss andre hva det dreide seg om. -

Samtidig ser jeg hvorfor jeg ikke selv reagerte, for det hører til forståelsen av dette innholdet.

Det burde være enkelt for de fleste troende, at det hverken er våre fysiske drifter eller materielle begjær som fører oss til "frelse"? - Det er det bare den ånd som Jesus selv formidlet til oss som kan, og den tilhører ikke denne verden. Vanskeligere er det ikke. -

Dessuten skiller det heller ikke mellom heterofile og homofile for den saks skyld.

Håper dette var litt oppklarende.

vennlig hilsen mette

Kommentar #33

Espen Utaker

298 innlegg  459 kommentarer

Innlegget som førte til

Publisert rundt 11 år siden

utestengelse er selvsagt slettet.

Kommentar #34

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Innlegget som førte til

Publisert rundt 11 år siden
Espen Utaker. Gå til den siterte teksten.

utestengelse er selvsagt slettet

Nå leste jeg Jarles kommentar 19 før den ble slettet.

Han fremførte faktisk selv en klage til redaksjonen på hvordan Torstein beskrev hans meninger i kommentar 13 og 17 på denne tråden.

Han fremførte,( i sin kommentar 19, som senere ble slettet)  en klage  på, at Torstein holdt fram,  at han, Jarle sto for å være en israelhater som bagatelliserte jødeutryddelsen. (komm.17) og at han sto for " antisemmitisme på det aller verste", Torsteins kommentar 13.

 

Jeg kan ikke annet enn å føle med han hvor vonde disse beskyldningene må ha vært for han? Slik jeg har lest han her i forumet, kan jeg på ingen måte se at han forsvarer slike overgrep som har skjedd overfor jødene. Dette forklarte han selv i sin kommentar 16

Min oppfatning er at Jarle peker med styrke på motsetningene mellom den materielle og åndelige virkelighet vi mennesker lever i, og formaner oss til å utvise skjelneevne.

med vennlig hilsen mette

Kommentar #35

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden

Han fremførte,( i sin kommentar 19, som senere ble slettet)  en klage  på, at Torstein holdt fram,  at han, Jarle sto for å være en israelhater som bagatelliserte jødeutryddelsen. (komm.17) og at han sto for " antisemmitisme på det aller verste", Torsteins kommentar 13.:

Svar.

La det vera heilt klart. Eg har ikkje sendt klage på J.Johansen. Faktisk synest eg det var kjekt å ha han med.

Mitt spørsmål til Utaker er om han ikkje kan gje han ein sjanse til.

Kommentar #36

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Her

Publisert rundt 11 år siden

Hei Mette. Her var det mye på én gang. Noe er ukjent for meg, andre ting kan nyanseres og atter andre ting ligger langt tilbake. Jeg vil prøve å behandle det senere i dag. Mvh Magnus

Kommentar #37

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Veldig godt

Publisert rundt 11 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

La det vera heilt klart. Eg har ikkje sendt klage på J.Johansen. Faktisk synest eg det var kjekt å ha han med.

å høre Torstein

For jeg har alltid sett på deg også som en som våger å gå din egen vei i søken og forståelse av de hellige tekster, og ikke lar andre finne svarene for deg.  Det skal mot til slikt  :-)

masse hilsen mette

Kommentar #38

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden

Rudi Wara.

Me kan heller ta detten med Paulus og tungetalen skikkeleg  opp under ein annan tråd.

Nokre ord.

Etter mitt syn er Paulus falsk - bedragaren som Jesus advarte mot. Satans representant i kyrkja som har ført mange vill, inkludert nokre av dei ekte apostlane.

Det han skriv om tungetale er ein surdeig utan like.

Ekte tungetale er å snakka eit språk som folk forstår.

Tekstane i King James skal eg sjå på.

http://home.earthlink.net/~thogmi/lips/lips.html

"Many Pentecostal Ministers erroneously claim when a person vocalizes a STUTTERING or STAMMERING sound they are fulled or partial filled with the Holy Ghost. "

PS

I går vart eg sitjande å sjå på Gospel  Channel medan eg skreiv litt på dataen.

Eg må seia at det desse folka driv på med har ingenting med kristendom på gjera, Det er reine kremmarar på same måten som Visjon Norge.

På Gospel Channel får Erik Erikson loppa folk for penger.
Det er kvalmende å sjå på.

"Erik Erikson, founder of Gospel TV uses the lure of gold to secure donations in a distinctly ungodly way"

http://www.mukaumedia.co.uk/erik-erikson-gospel-tv-strikes-gold/

Det er det same oppatt og oppatt. Tigging om penger .
Heile tida er det i navnet til Jesus.

Me kan sjå denne engelsktalande mannen som ser deg inn i augene og diktar opp historiar og seier at han ser folk der ute som skal gje ulike summar pengar.

Svindel er det einaste dekkande ordet.

Studer møta til Howard Browne på Visjon Norge. Tungetale er det . Eg har vist tidelegare klipp frå denne Browne.

http://www.youtube.com/watch?v=ixOr_bT0mOk

Primitiv oppdikting og ekkel latter.

Alt med Paulus som alibi.

 

 

Kommentar #39

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Me kan heller ta detten med Paulus og tungetalen skikkeleg  opp under ein annan tråd.

Er enig at det bør taes opp i en annen tråd, men igjen se på Jesaia 28:9-12. Erstattnings teologien går utpå å ta ut det som ikke passer ens eget bilde av biblen. Herren underviser de som er ydmyke og lærevillig - kle på deg den ydmykes drakt da vil sannheten bli åpenbart.

Kommentar #40

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

fair

Publisert rundt 11 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Mitt spørsmål til Utaker er om han ikkje kan gje han ein sjanse til.

Det synes jeg er stort av deg, Torstein, og jeg støtter ditt spørsmål til debattleder.

Jeg har en følelse av at dette må dreie seg i stor grad om en misforståelse og ulike måter å uttrykke seg på på en oppglødd arena.

Kommentar #41

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

Misforståelser

Publisert rundt 11 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg har en følelse av at dette må dreie seg i stor grad om en misforståelse og ulike måter å uttrykke seg på på en oppglødd arena.

Vel, er ikke sikker om det dreier seg om misforståelser her... Tror nok det var en bevisst handling fra admin om å fjerne slike fra den offentlige debatt. Når de fant en grunn for å fjerne Jarle, brukte de den for alt den er verdt, selv om det han skrev ikke skiller seg ut fra andres kommentarer/fordømmelser her på bloggen. Hvis en sammenlikner andre kommentarer som kan betraktes som krenkende her, blir Jarle rene engelen i forhold. Personlig leser jeg ikke så mye her, unntatt de siste dagene, da jeg har hatt tid til det. Selv det lille jeg har lest har jeg funnet verre krenkelser enn det som han ble sensurert for. Hans ord var ikke til anstøt etter det jeg har lest og som ble sitert på et annet forum.

Syntes admin kunne la han få en sjanse til her inne. Grunnen til det er at det er substans i det han skriver, men ukjent for de fleste.

Her er for mye strutsetendenser her..

Kommentar #42

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden

å høre Torstein

For jeg har alltid sett på deg også som en som våger å gå din egen vei i søken og forståelse av de hellige tekster, og ikke lar andre finne svarene for deg.  Det skal mot til slikt  :-)

masse hilsen mette

-----

Takk for det , Mette.

Eg har som sagt gått gjennom fleire epokar i livet.

Etter mange år i SDA og mykje trøbbel har eg dei siste åra funne noko eg har klokketru på av den enkle grunn at det passar med Skrifta.

Men det var ein tung nedtur då alle truspillarane i SDA viste seg å vera fundamentert på sandgrunn.

No går eg linja fullt . kosta kva det kosta vil.

God helsing frå Torstein

 ,

 

Kommentar #43

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden

Det synes jeg er stort av deg, Torstein, og jeg støtter ditt spørsmål til debattleder.

Jeg har en følelse av at dette må dreie seg i stor grad om en misforståelse og ulike måter å uttrykke seg på på en oppglødd arena.

----

Svar:

Om  folk ynskjer å senda  meg til helvete så bryr eg meg ikkje så mykje om det.

Eg håpar at  alle mine  meiningsfiendar må har det bra.

Utaker er ein grei person som nok gjer det som er riktig.

 

 

 

 

Kommentar #44

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Svar til Mette

Publisert rundt 11 år siden

Hei Mette.

Mette: "Det skal jeg fortelle deg Magnus. - Sannheten vil alltid bli hengt på korset, av mennesker som sitter med makt og myndighet til det. Dette er det Jesus lærte oss, og for dette ble han også hengt på korset.

Derfor vil enkeltmennesker som reiser seg opp mot makten, med den styrke de bare kan ha fått fra Gud, bli de mennesker som først må utryddes. SANNHETEN blir ALLTID korsfestet av dem som sitter med makten!"

Magnus: Interessante formuleringer Mette, men hva er det du prøver å si med det (i forhold til du skriver nedenfor)?

--------------------

Mette: "Men fortell meg heller Magnus, hvem har gitt deg din makt? Hvem betaler lønna di?"

Magnus: Betaling av lønn? I hvilken sammenheng? Hvis du refererer til det jeg skrev om at jeg talte over et tema så er svaret "ingen" siden jeg ikke har lønna arbeid i kristen sammenheng. Jeg er med som frivillig i likhet med de aller fleste i mine kretser. Dersom du mener i åndelig forstand så håper jeg jo at Gud vil være den som utbetaler noe til meg, men det kommer jo helt an på om han godkjenner de ulike tingene jeg forsøker å tjene ham med. Forøvrig lurer jeg også på hvilken "makt" du taler om.

--------------------

Mette: "For meg bekjent, så var det du som har stått for utkastelsene på teologisk forum, overfor dem som ikke tolket skriften rett?"

Magnus: Hva slags anklager er dette? Jeg har aldri hatt mandat eller makt til å kaste ut noen fra noe som helst forum. Så hvordan noe sånt kan være deg "bekjent" er en gåte(!). Når du kommer med såpass alvorlige anklager så må du føre bevis for dem, men jeg skal gjøre det enkelt for deg: jeg har aldri vært administrator på noe som helst internettforum - være det seg teologisk eller ikke. Så dette må du trekke tilbake og beklage!

--------------------

Mette: "- Du har forsøkt å kaste meg ut, ved å påpeke , (som sikkert er riktig) at min debatt-teknikk ikke er god nok for dette forumet?"

Magnus: Dette er en merkverdig omtale av en episode for lang, lang tid tilbake. Jeg forsøkte ikke å kaste ut noen som helst - og hadde heller ikke mandat til det her på VD. Saken var i all korthet at jeg ordla meg for hardt mot deg i en debatt vi førte der du ikke villle argumentere for dine kraftfulle misjonsframstøt mot meg. Jeg beklaga like etter min ordbruk og vi skværa opp som følge av det. Det er merkverdig å se hvordan du trekker fram en gammel sak der du egentlig har skværa opp med din motpart.

--------------------

Mette: "Og du er den første til å støtte redaksjonen for en riktig håndtering av de "klager fra brukerne" som redaksjonen har fått?"

Magnus: Hva så? Jeg har fulgt med en del tråder i det siste som har inneholdt mildt sagt uhyggelige vendinger og ordbruk (les noen av islam-trådene), og ønsker for VDs del at man slipper dette i fortsettelsen. Forøvrig har jeg selv ikke sendt epost til Espen om denne saken (jeg ser at han refererer til at noen har gjort det).

--------------------

Oppsummert så vil jeg si at du tar deg vann over hodet i forhold til disse tingene. For det første så fremmer du en fullstendig gal - og ikke lite frekk - påstand om at jeg har kasta ut noen fra "teologisk forum" (et forum som jeg ikke har hatt noen posisjon i). Videre trekker du fram - og vrir på - en gammel episode som vi skværa opp i og la bak oss. Til slutt insinuerer du ivrig omkring min rolle vedrørende det redaksjonen har skrevet de siste dagene - igjen uten bevis, og igjen uten å ha truffet riktig! Jeg synes at du bør komme med en beklagelse - og det sier jeg fordi jeg vet at du ikke kan bevise påstandene dine.

Mvh Magnus

Kommentar #45

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Takk

Publisert rundt 11 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Hei Magnus.

Eg har fått med meg at du ikkje har denne hatske ånda .

Du har eit fint vesen.

Takk for hyggelige ord Torstein.

Når det gjelder Luther og Paulus, så ser jeg at du trekker sterke linjer mellom dem. Jeg, for min del, har mye å utsette på Luther, men er (i likhet med de fleste andre kristne) uenig med deg i ditt syn på Paulus. Luthers sterke antisemittisme er en tragedie for verden og kristenheten - og ikke minst jødene som ble ofrene - og det er bra at du ønsker å ta det opp. Jeg synes at VDs mange lutheranere bør kunne ta gode diskusjoner med deg angående Luther. Men som du selv skriver ovenfor så bør denne tråden ikke dreies over til å handle om Luther og Paulus (eller tungetale, en gave som jeg selv ikke har).

Mvh Magnus

Kommentar #46

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Luther

Publisert rundt 11 år siden

Jeg har erfart at Lutheranere ikke er villig til å drøfte Luthers angrep og støtte til myrding av jøder, bønder og dem han kalte gjenndøpere.

Kommentar #47

Verner-Ronald Hansen

4 innlegg  324 kommentarer

Rune Tvedt

Publisert rundt 11 år siden

Grunnen til at lutheranere ikke drøfter det ligger kanskje i at Luther aldri har støttet drap på noen som helst.

Kommentar #48

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Til Magnus

Publisert rundt 11 år siden

La meg ta det en gang til Magnus, så kanskje det blir klarere.

Jeg opplever at en sterk og frimodig kristen røst, en røst som endog kunne tilhørt frelseren selv, møter en voldsom motstand på dette forumet, og endog blir utvist.

Du stiller deg først i køen med applaus, i det du viser til Torsteins misforståelse, og fremhever hans ord om "hatske ånder som mange kristne viser". - Her fremhever du deg selv og din forkynning om nettopp dette, da du taler om "Kristen smålighet og skadefryd - hvilken ånd er vi av?" - Enda ligger det underforstått at det er Jarle Johansen du har i tankene.

Jeg tror Jarle har sin kraft i ordene sine fra Gud. - Men jeg tror ikke den samme makt ga deg kraft bak dine ord når du talte. Vår Herre selv er nok den eneste som lønner Jarle, men kanskje du har andre belønningssystem, tenkte jeg, for eget ego er også en sterk drivkraft for eksempel?

Jeg har undret meg over ditt "lederskap" her på forumet. - Og jeg har opplevd deg i en slags "lederrolle" overfor meg. - Det er godt mulig at du aldri har vært noen moderator noe sted, det trenger heller ikke du for å få igjennom din vilje. Dette kan du gjerne sette opp som både pluss og minuskvalitet, -for du er i kraft av sterke lederegenskaper, og det er jo avhengig av hvordan du bruker denne egenskapen?

Det er godt mulig at du ikke har vært i kontakt med VD i denne saken. - For nå er det jo opprettet gruppesamtaler utenfor det åpne rom, der planer legges for hvordan man skal takle uønskede individ.

Jeg vet at mange har stor tiltro til deg Magnus og din dømmekraft. Men personlig mistet jeg all tiltro til deg i forhold til slik du framsto i denne tråden. Da vet du hvor du har meg. -

med hilsen mette

 

Kommentar #49

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

NEI

Publisert rundt 11 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Du stiller deg først i køen med applaus, i det du viser til Torsteins misforståelse, og fremhever hans ord om

Du tar feil. Jeg har ikke sagt noe om Jarle i det hele tatt. Så slutt med de grunnløse anklagene dine. Du dikter opp ting om meg som du ikke har grunnlag for. Jeg har kun uttalt meg på generelt grunnlag, og hvis du har behov for å vite det så var det de til tider usaklige ordvekslingene mellom Rajpoot og Krasan i noen islam-tråder som jeg tenkte på i forbindelse med mine uttalelser. Videre dikter du vilt om mitt angivelige lederskap på forumet. Jeg er overraska over hva du tillater deg å insinuere overfor din meddebattant på et offentlig forum! Du vil heller ikke å beklage de overtrampene du har gjort. Det forskrekker meg hvordan du kan dømme meg på grunnlag av dine egne fantasier.

Kommentar #50

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Mulig det Magnus,

Publisert rundt 11 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.

Det forskrekker meg hvordan du kan dømme meg på grunnlag av dine egne fantasier.

men jeg har ingen andre enn meg selv å forholde meg til. - Så slik står saken fra min side akkurat nå.

Vi får se framover Magnus. - Jeg er åpen for at jeg har tatt feil av deg.

mette

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere