Øystein Skauge

Prost
10

NRK - brukar Gelius for å legge skugge over Kvarme

Publisert: 17. nov 2010

Legg merke til NRK. Gelius var på teppet fleire gonger hjå biskop Stålsett. Han er NRKs store bispehelt, og blir i Dagsrevyen anonymisert i denne sak som "den forrige biskop". Det er for sterkt for NRK å seie rett ut at til og med biskop Gunnar Stålsett ville ha han bort.
Men Kvarme er ein ekkel mørkemann i flg NRK, og dei lar det passere at han av ein mann som har sete i vårt Storting vert stempla som ein namngjeven "mulla" i vår kyrkje.
NRK - vårt fremste kampanjejournalistiske reir!

Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Under en hver omstendighet må det gå an å se at Gelius har sauset det til for seg helt på egen hånd. Jeg kan ikke akkurat se at han får mer enn hva vil være naturlig i en sådan stund. Han later til å ha glemt at han er ansatt i en kirke, og at det ikke gjelder religionsfrihet i kirken.

Jeg har undret meg i årevis over at dette har fått lov å pågå tilsynelatende med velsignelse fra biskopen. Jeg er glad for at det ikke var så galt som jeg trodde, men at til og med Stålsett har reagert. Det bør få det til å gå opp et lys for mange når Gelius krenket til og med Stålsetts liberalitet. Når en prest tror at han kan være dommer i en skjønnhetskonkurranse ringer det en kirkeklokke i mitt hode, og jeg spør meg om det kan være forenelig med prestegjerningen.

Slik som presten i en bygd i Gudbrandsdalen som fortalte til Se og Hør for noen år siden at når han endelig(!) var ferdig med dagens preken og messe på søndag kunne han få lov å komme hjem til sin mannlige samboer, bli ikledd lær og få pisk. Vi er alle bare mennesker, men prester har et større ansvar enn andre for å ta vare på et bilde av menneskeligheten i vårt samfunn. Noen av kirkens menn har vist seg lite egnet til dette, og det kan ikke overraske noen at en biskop må reagere på eksesser.

Kommentar #2

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Sublimt

Publisert over 10 år siden
Øystein Skauge. Gå til den siterte teksten.

NRK - vårt fremste kampanjejournalistiske reir!

Nettopp - og mange ganger lurer jeg på hva vi kan gjøre. Hvordan kan man organisere en protest som de blir nødt til å ta hensyn til?

På den ene side gjør NRK så mye som er bra og uunnværlig. På den annen side er man akkurat det du sier - et kampanjejournalistisk reir. Et meget godt uttrykk forøvrig.

NRK misbruker sitt statlige oppdrag på en så sublim måte at det synes  umulig å sanksjonere mot dem.

Kommentar #3

Stein-Vegard Antonsen

7 innlegg  6 kommentarer

Hva annet har Kirken i vente?

Publisert over 10 år siden

Det er klart man blir oppgitt over å se hvordan norske medier vinkler Gelius-saken slik at Den norske kirke igjen blir "syndebukk." Og der hvor etermedier og aviser holder litt igjen, sparer ikke bloggerne seg i det hele tatt. Kunnskapsløse og fordomsfulle gyver de løs på Kvarme og kirke og kristendom.

Trøsten får være Jesu ord i fra saligprisningene: "Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere (..)" Kirken har ikke annet i vente "i verden" om den vil være tro mot sin Herre, og det gjelder såvisst ikke bare i denne saken. Da er det nok om å gjøre at vi ikke går fullstendig i selvrettferdig baklås, men heller "gleder og fryder oss" over at vi må ta litt juling for ham som tok alt for oss.

Likevel melder det seg spørsmål: Det kan ikke være lett å være folkekirke; folkets og skattebetalernes eiendom. Statens leilending, alltid like avhengig av myndighetenes og folkets nåde som den fra Vårherre selv. Det blir stadig baluba fordi Den norske kirke ikke bare - i manges øyne tydeligvis ikke en gang først og fremst - er kirke. Nei, den er folkets felles eiendom, den skal stelle pent med våre verdier og folkemeninga, gi oss kunst og kultur, den skal ikke utfordre oss men bekrefte, være folkelig og grei, kort sagt som "folk flest." Bare med alba og stola, klokkeklang og ritualer. Straks kirken er Kirke melder protestene seg fra justiminstere og forfattere, musikere og skuespillere og alle andre som har latt seg indignere over at kirken faktisk mener at et eller annet er sant og rett! Noe så uhørt, vet de ikke hvem som betaler og bestemmer?!

Denne gangen (også) er det sognepresten, showmannen og sex-skribenten i Vålerenga kirke det gjelder. Uansett om Kvarme liker metaforen eller ikke, så er Gelius-begeret temmelig fullt. Og nå er det i tillegg storm i det.

Men: Stiller man seg ikke litt for laglig til for hugg når man prøver å være kirke for både Gud og hvermann?

 

 

 

 

Kommentar #4

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

NRK og kirken.

Publisert over 10 år siden

Skarpt observert!

Kommentar #5

Stein Robert Osdal

5 innlegg  7 kommentarer

bra observert

Publisert over 10 år siden

støtter innlegget ditt!

Kommentar #6

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Hr. Antonsen. Jeg har lest så øyet blir stort og vått, og jeg synes det er en vakker prekentekst du har skrevet. På den andre siden, hvis du skulle ta chansen på en konklusjon, hvor ender du da? Er det et ja eller nei til hovedinnlegget? Er det et ja eller nei til Gelius' behandling i media?

Naturligvis koster det å være statskirke. Den prisen har kirken betalt hele tiden, og man trenger ikke være atomfysiker for å forstå såpass. Svært mange prester føler seg vel i statens varme, andre har to sett langt undertøy på lur. For noen har dratt sine slutninger mens andre leter etter det endelige svaret enda en stund.

Men så var det hr. Antonsen da, i sin preken, snart på ene snart på andre foten. Hvor faller du ned?

Kommentar #7

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

ikke for hvermannsen

Publisert over 10 år siden
Stein-Vegard Antonsen. Gå til den siterte teksten.

Men: Stiller man seg ikke litt for laglig til for hugg når man prøver å være kirke for både Gud og hvermann?

Jo!

Og bare navnet: "Den norske kirke" gir jo et preg av en allmakt som slett ikke ligger for "Gud og hvermann"

Så det beste ville nok absolutt være å innse at dette slett ikke er Gud og hvermanns kirke og dermed drive etter det - på lik linje med andre kirkesamfunn.

Man ligger som kjent som man reder.

Kommentar #8

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Stein-Vegard Antonsen. Gå til den siterte teksten.

Det er klart man blir oppgitt over å se hvordan norske medier vinkler Gelius-saken slik at Den norske kirke igjen blir "syndebukk." Og der hvor etermedier og aviser holder litt igjen, sparer ikke bloggerne seg i det hele tatt. Kunnskapsløse og fordomsfulle gyver de løs på Kvarme og kirke og kristendom.

Hvilke fordommer? Kvarme er en mann jeg har liten respekt for som menneske, og kirkens oppførsel i slike saker har jeg også liten respekt for. Det har ikke noe med kunnskapsløse og gjøre, det har med min moralske oppfattning av hva som er ett godt menneske og hva som er gode handlinger.

Jeg registerer at medlemmene av Vålerenga kirke respekterer Gelius som ett menneske og jobben han gjør. Jeg registerer at ismannen Kvarme igjen er ute og rir. Hvorfor kan jeg ikke ha en mening om det? Rent bort ifra at jeg er tvunget inn i den norske kirken via grunnloven, så har jeg en rett til å mene noe om rett og galt. Så er ansettelsforholdet ett juridisk spørsmål, som det blir opp til partene og eventuelt rettsalen å mene noe om, men moralsk sett så har jeg rett til å mene noe.

Åpningsposten var preget av en tolkning av situasjonen som var meget vinklet.

Kommentar #9

Stein-Vegard Antonsen

7 innlegg  6 kommentarer

Kommentar til Njål

Publisert over 10 år siden

Takk for spørsmålet. Gelius blir folkehelt selv om han har vært illojal mot arbeidsgiver og kirke i lange tider. Hvorfor? Hans holdninger og meninger korresponderer bra med tidsånden. Det er ikke rettferdig at kirken må ta det skytset den tar i for eksempel denne saken her, men det er en ikke overraskende konsekvens av å være statskirke. Slike saker vil komme igjen og igjen så lenge ikke kirken sier farvel til sine stalige "privilegier." Jeg synes ikke man skal kalle et debattinnlegg for en andakt kun fordi den inneholder referanser til Bibelen. I en sak som gjelder Kirken burde lite være mer nærliggende. Men den tanken er vel ikke selvsagt i et system som snart er på den ene foten og snart på den andre - altså det statskirkelige dilemma.

Kommentar #10

Stein-Vegard Antonsen

7 innlegg  6 kommentarer

Til Morten

Publisert over 10 år siden

Hei! Det var virkelig mye rart å finne rundt på bloggene rundt omkring i går, alt fra manipulerte bilder til hårreisende og kunnskapsløse, tildels hatefulle utsagn. Dette var rettet mot Kvarme spesielt, og kirken generelt.

Selvsagt holder ikke alle blogginnlegg en så lav standard, men det er tydelig at man rører med noe straks klassisk kristendom/etikk kommer i en form for konfrontasjon med det som er mer gjengse holdninger i samfunnet.

Slik har det vært til alle tider, og for Den norske kirke blir dette naturligvis mer og mer utfordrende når avviket mellom kirkens lære og majoritetsholdninger i samfunnet blir større.

Det er flere ting her: For det første er det interessant å se hvor lite reflekterte på egne holdninger mange er når de snakker om at kirken, Oslo biskop osv er intolerante. Samtidig kan de selv frambære en argumentasjon som oppleves gjennomsyret av intoleranse. Det har du sikkert lagt merke til om du har lest en del blogginnlegg om denne eller andre kirkerelaterte saker, selv om du har et annet utgangspunkt enn meg.

Det andre er: Statskirkekonstruksjonen er komplisert. Derfor ønsker store deler - jeg tror faktisk flertallet - av lederskap og aktive medlemmer i Dnk å gjøre et uttog. Men "farao," her representert ved AP og SP, holder kirken tilbake. Fordi kirken tilhører staten, blir friksjonen stor hver gang det kommer opp saker hvor kirken er forpliktet til å stå for noe annet enn det som er populært. En veldig forenklet framstilling:

1. Man har/er vel en kirke fordi man tror på Gud

2. Tror man på Gud, må man forholde seg til Guds vilje

3. Det er (i prinsippet) ikke mulig for en kirke å la seg styre mer av flertallsoppfatninger i samfunnet enn av det man tror er Guds vilje.

Det er greit nok at man misliker det at noen følger sin tro og overbevisning, men prinsippielt må man gi dem rett til det (naturligvis unntatt slikt som terrorhandliger, vold osv.).

Å være statskirke er ikke lett om man skal forholde seg til de 3 punktene over, for den store andel av dem som er medlemmer har kanskje ikke særlig syn for hva det vil si å være kirke. De betaler sin skatt, har sin tilknytning og sin eierskapsfølelse. Og sitt helt eget sett med verdier, som de ønsker et "kirkerom" for. Kirkens utgangspunkt, med et budskap om at Jesus var stått opp fra de døde og nå kaller alle til omvendelse og etterfølgelse, er blitt uklart i manges bevissthet: "Folk flest" oppfatter kanskje at kirken egentlig snakker om nestekjærlighet og "du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill."  Det er jo en nokså raus ramme, med plass for alt det gode og norske. Men så er det altså noe annet som er kirkens budskap, noe som i sitt vesen strider mot det som er "naturlig" for oss. Kirken kaller til Kristus, og Kristus kaller til forsakelse, selvfornektelse og etterfølgelse. Dette utfordrer oss alle, og det vil alltid provosere. Men det er dette som er kirken, egentlig. Om den bare blir til det vi alle kan være enig om, det som ikke provoserer noen av oss, da har den mistet kraften sin, da er den ikke lenger salt.

Det er bare det at det er vanskelig å få kirkens innerste vesen til å harmonere godt med å være underlagt statlig styre. Se bare på denne AP-representanten som kaller Kvarme for en mullah, enda Kvarme kun gjør det han må og som forventes av ham. Og, mener jeg, det er nok et eksempel på det jeg omtaler som kunnskapsløshet og fordomsfullhet.

Kommentar #11

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Stein-Vegard Antonsen. Gå til den siterte teksten.

Se bare på denne AP-representanten som kaller Kvarme for en mullah, enda Kvarme kun gjør det han må og som forventes av ham. Og, mener jeg, det er nok et eksempel på det jeg omtaler som kunnskapsløshet og fordomsfullhet.

Språkbruk til side, ser ingen grunn til å benytte uttrykket mullah som et generisk uttrykk for dogmatisme, så er kritikken av Kvarme etter mitt syn helt korrekt. Det er problematisk med en folkekirke som gjør alt for å holde folk utenfor kirken.

Det er også problematisk at en politiker bruker slikt språk, men så lenge vi har statskirken så setter jeg pris på at politikere tar ansvar og forsvarer folkekirken. At det er problematisk for kirken er greit; konseptet statskirke skal oppleves vanskelig. Vanligvis er det vi som står utenfor, men som blir pådyttet denne statskirken som opplever ulempen, og statskirken forsvinner ikke før det blir virkelig problematisk for de som er innenfor og bruker statskirken til egen fordel.

Fra mitt ståsted så er kristendom det man gjør kristendom til, så jeg har ingen tro på en fasit. Den sitter ikke Kvarme på, og ikke Gelius. Jeg vet at jeg ikke liker Kvarme sin versjon.

Hvorfor er det fordomsfullt og mene at Kvarmes fordommer ikke er særlig høyverdige?

 

 

Kommentar #12

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Takk for spørsmålet. Gelius blir folkehelt selv om han har vært illojal mot arbeidsgiver og kirke i lange tider. Hvorfor? Hans holdninger og meninger korresponderer bra med tidsånden. Det er ikke rettferdig at kirken må ta det skytset den tar i for eksempel denne saken her, men det er en ikke overraskende konsekvens av å være statskirke. Slike saker vil komme igjen og igjen så lenge ikke kirken sier farvel til sine stalige "privilegier." Jeg synes ikke man skal kalle et debattinnlegg for en andakt kun fordi den inneholder referanser til Bibelen. I en sak som gjelder Kirken burde lite være mer nærliggende. Men den tanken er vel ikke selvsagt i et system som snart er på den ene foten og snart på den andre - altså det statskirkelige dilemma.

 

Jeg ser at jeg er så fersk at jeg ikke helt har mestret sitatfunksjonen enda (mea culpa), så først her kommer mitt nye innlegg;

Jo men altså.... du hopper smidig unna spørsmålet som ble stillet. Er det feil av NRK å profilere seg "mot" Gelius slik de gjør eller bør NRK spille mer på lag med Dnk med en mildere tone visavis denne?

Akkurat denne tråden handler om nettopp det etter det startinnlegget som kom i går. Det er plutselig et mylder av tråder om temaet hvor prekentekster av den typen du her presterer er mer på sin plass.

For å starte i en ende; Dette er en personalsak først og fremst. Kvarme mener at presten har begått en feiltolkning av sin rolle, og vil i lik linje med sin forgjenger irettesette ham på ett eller annet vis. NRK har påpekt dette. Man kan ikke omtale dette som at biiiiiiiiiip biiiiiiiiiip har sagt til biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip biiiiiiiiiiiiiiiiiiip at biiiiiiiiiiiiiiip biiiiiiiiiiiiiip har biiiiiiiiiiiiiip biiiiiiiiiiiiiiiiip og det endog til på kjøkkenbenken og biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip tror du ikke at og biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip. Det var liksom dette jeg spurte om da.

I stedet presterer du en masse utenomsnakk en helligdagspreken verdig som fortsatt ikke er til å bli klok på. Jeg tror - ut fra mine erfaringer med personstridigheter i kirken - at man gjør klokest i å holde både Gud, Den Hellige Ånd og andre ikke-jordiske utenfor sine jordiske stridigheter da de ingenting har med det menneskeskapte å gjøre. Det menneskeskapte er blitt til uten Guds vilje, ja direkte på tvers av den. Og til dere som tror at Gud har latt slikt skje.... les siste avsnitt om igjen. For dette hadde ikke skjedd hvis HAN hadde fått være tilstede i hjertene. Heller ikke Ånden.

Altså; En personalsak. Gjorde NRK rett i å nevne presten ved navn? Ja. Har presten gjort noe som ikke passer med sin stilling? Mest sannsynlig. Tilsynelatende klart ut fra det vi kjenner fra media, biskopen vet mer om det og kan lette på lakenet og si mer utfyllende om realiteter kontra fiksjon. I mellomtiden avventer vi ytterligere realiteter i saken.

Liker vi at media pirker i prester? Nei, men det må vel til. Prester må ta sin rolle på alvor og slutte seg til sin kirke eller gå ut hvis de ikke er fornøyd med responsen de får når de taler sin sak. Kirkens lære er omdiskutert inn i bispekollegiet og det er ikke noe annet å forvente. Prestene er i varierende grad enige i flertallets fortolkning av trosgrunnlaget. Kan de ikke leve med spriket må de ta konsekvensene av sitt syn. Jeg tipper nå som før at prestene er mer enn godt fornøyd om de får til smør på brødet og at trosgrunnlaget kan relativiseres så det passer.

Men da er vi over i en annen diskusjon enn den trådstarter inviterte til.

Kommentar #13

Stein-Vegard Antonsen

7 innlegg  6 kommentarer

NRK og biskop Kvarme - en presisering

Publisert over 10 år siden

Jeg skal ikke trette noen med dette, så det blir kort: Jeg oppfatter at innledningen til Øystein Skauge ganske enkelt handler om at NRK er ute etter Kvarme. Det belegges med at kanalen ikke en gang nevner Stålsetts navn i forbindelse med at Gelius ble innkalt til samtaler også mens Gunnar Stålsett var biskop. Kort sagt: NRK bruker denne saken til nok en gang å framstille Kvarme som mørkemann. At anledningen for det denne gangen er Gelius-saken, er her av underordnet betydning.

Til NRKs vinkling slik den framstilles av Skauge, sier jeg: Den er urettferdig, urimelig, pinlig eller hvilket ord du nå vil sette på det. Jeg mener jeg har fått dette fram i tidligere kommentarer også. Om NRKs beveggrunner kan man bare spekulere. Med det har jeg gitt min kommentar til det jeg oppfatter at innlederen tar opp.

Så tar jeg det litt videre, og anfører at jeg likevel ikke er overrasket over at slikt skjer, og det grunngir jeg bl.a. med noe Jesus har sagt.

Endelig påpeker jeg at statskirkeordningen er som skapt for kontroverser og påfølgende urettferdig negativt mediefokus, da den 1) “tilhører” folket, og verdslige myndigheter på mange måter har det siste ordet siden de utpeker topplederne, bevilger pengene og bestemmer hvilke lover Den norske kirke skal være underlagt til en hver tid, og 2) samtidig som kirke er underlagt Gud og Guds ords autoritet. Her blir det ofte mange hensyn som kolliderer. Klart at de ikke altfor innsiktsfulle nyhetsmediene liker å røre i denne suppa, når den kan krydres med slikt som “sexfiendtlig,” “middelaldersk”, “lav takhøyde” og så videre. Om dette hadde vært en debatt om kirkeordning generelt og statskirkeordningen spesielt, ville jeg anført at det er høyst betenkelig dersom det er sider ved kirkevirkeligheten som er unntatt Guds domene; den tanken er nok i alle fall Bibelens forfattere og urkirken temmelig fremmed for. Men det er altså ikke debatten, bare et apropos.

Hvis dette fortsatt ikke oppleves som klart, tar jeg det til etterretning. Jeg anser meg uansett ferdig med akkurat denne debatten.

Kommentar #14

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Hr. Antonsen, nå ble det endelig klart. Jeg forstår at ingen avkrok av kirken - statlig eller ikke er fremmed for Gud og ikke kan være det - men blander man Gud inn i hvem som skal hente kaffe står man overfor langt vanskeligere avveininger enn om man ser på saken fra et enkelt ståsted, og lar den som er mest kaffetørst evt. sitter nærmest trakteren sørge for bevertningen. Legger man hverdagens krangel mennesker i mellom inn under prekener om de første og siste ting får man en helt annen servitør av kaffe og noen farer vill på vei frem til de tørstende.

Så har jeg lært hvem jeg skal spørre om veien om jeg er i villrede. Bare Herren vet hvor jeg havner om jeg følger ånden i dine første innlegg men nå er vi der vi skulle ha vært hele tiden. Sånn kan det lett utvikle seg når man legger trykket på feil sted i enkle spørsmål.:-)

Kommentar #15

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Hvilke fordommer? Kvarme er en mann jeg har liten respekt for som menneske, og kirkens oppførsel i slike saker har jeg også liten respekt for.

Jeg kjente Kvarme i flere år da jeg var student. Mitt inntrykk av han var at det var et usedvanlig vennlig og reflektert menneske. Han levde som han lærte og framsto som en svært ydmyk og menneskekjær teolog. At du da kan stå fram og offentlig hevde at du har "liten respekt for han som menneske" viser for meg at du ikke kjenner han. Uansett er en slik kommentar bunn usakelig og har ikke noe på en debattside å gjøre.

Dine kommentarer er forøvrig en god illustrajon på nettopp det problemet tråden tar opp.

 

Kommentar #16

Tania Randby Garthus

69 innlegg  661 kommentarer

Takk!

Publisert over 10 år siden

Takk for innlegget ditt. Er helt enig med deg. Jeg synes det er helt absurd hvordan sekulære journalister løper i flokk med det såkalte "folket" i denne saken.

Ingen av dem tar seg bryet med å respektere Kvarme for at han gjør den jobben han er satt til, - som leder å gripe inn når noen er illojale mot den organisasjonen de er ansatt i.

At Kvarme nok en gang blir hetset sier aller mest om dem som hetser ham. "Folket" vil ha en uforpliktende kirke som gir dem kos og moro. De ønsker ikke å høre om Jesus og hans radikale budskap.

Hvor lenge skal folkekirken føre folket vill? Det er befriende når Kvarme endelig setter foten ned. Det burde ha vært gjort for lenge siden.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere