Guttorm Ihlebæk

10

Allmennreligiøs nødhjelp

I VL 11. nov. har Atle Sommerfeldt et innlegg der han imøtegår professor Arne Olav Øyhus som 8. nov, har hevdet at Kirkens Nødhjelp "til forveksling er lik offentlige og rent sekulære bistandsaktører."

Publisert: 12. nov 2010

Sommerfeldts innlegg viser imidlertid at hans organisasjon like godt kan sløyfe ordet "Kirkens" i organisasjonens tittel. Han avviser å skulle legge seg på en linje som misjonsorganisasjonene skal ha, nemlig å "invitere mennesker til å skifte religion". KN ser det heller som en oppgave å  "utvikle relasjoner til organisasjoner med annen religiøs tro (enn) den kristne, for i fellesskap å kjempe for global rettferdighet og gi rom for den livshjelp som religiøs tro kan gi mennesker." Altså: kristen tro er ikke eksklusiv i så måte.

Jesus sa: "Jeg er veien, sannheten og livet", og "gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler". Kirkens diakoni er nøye knyttet sammen med forkynnelsen denne spesielle Jesus.

Når man leser Sommerfeldts innlegg, blir konklusjonen at organisasjonen hans like gjerne kunne kalle seg "Allmennreligiøs Nødhjelp". Dessverre. Men vi har heldigvis organisasjoner som har forstått hva "Kirkens" er, og dem kan vi støtte. Bistanden de gir er minst like god!

Guttorm Ihlebæk

Kommentar #1

Vegar Monsen

30 innlegg  641 kommentarer

Ja, ekkel upartisk nødhjelp.

Publisert rundt 11 år siden

Jeg skal starte Sekulær Nødhjelp hvor den eneste regelen er at vi kun skal sende ned militante ateister som skal tvinge fattige og desperate til å forkaste sin religion for oss, før de får vann og medisiner. Fordi det er det vi er der for. Ellers kunne noen finne på å tro at vi faktisk bare ville hjelpe folk fordi vi er gode mennesker uavhengig av vårt livssyn....

Kommentar #2

Guttorm Ihlebæk

10 innlegg  37 kommentarer

Uklart

Publisert rundt 11 år siden

Forstår ikke innlegget ditt. Men du kan sikkert forklare deg med et bedre norsk!

Vennlig hilsen

Guttorm Ihlebæk

som er for, og støtter, nødhjelp uten krav om trosomvendelse 

Kommentar #3

Vegar Monsen

30 innlegg  641 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden
Guttorm Ihlebæk. Gå til den siterte teksten.

Men du kan sikkert forklare deg med et bedre norsk!

Haha, var det bevisst? :D

Din kritikk så ut til å gjelde Kirkens Nødhjelps manglende fokusering på å forkynne de hjelpeløse. Og jeg prøvde å si at det burde være irrelevant for en nødhjelpsorganisasjon å påtrenge sin religion samtidig som du gir ut livsviktige medisiner og drikkevann. Ikke bare fordi det er forkastelig å insinuere at nødhjelpen har en baktanke, men også fordi at det kan skape store problemer i de regionene hvor det er konkurrerene religioner og organisasjoner som ikke uten videre liker kirkens tilstedeværesle. Det kan ødelegge for all nødhjelp. I afghanistan blir leger fra røde kors skutt fordi de antar at de er krisne misjonærer.

En fin historie fra Afrika: "Når de hvite kom til landet hadde de bibelen og vi landet. De sa, la oss be. Når vi var ferdige å be så hadde vi bibelen, og de landet." Nå sier jeg ikke at det er slik Kirkens Nødhjelp fungerer, men blandingen av agenda og hjelp til fattige har en notorisk historie.

Nødhjelp uten religioners forkynnelse er ærlig nødhjelp, og ærlig nødhjelp trenger man ikke forsvare.

Kommentar #4

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden

Jeg har bibelen i en hånd, brød i den andre. Du kan få brød, men du må .......

 

For meg er det noe av det mest umoralske en kan gjøre, da jeg mener at du utnytter andres nød til å tvinge din tro (les hva som helst) på dem. Kristne kan kanskje tenke at de får både åndelig og fysisk brød, men allikevel så må det vel føles galt og koble de to sammen?

Kommentar #5

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Unødvendig problematisering

Publisert rundt 11 år siden

Opprinnelig mener jeg kirkens nødhjelp var en slags paraplyorganisasjon for å samle inn og kanalisere penger til nødhjelpstiltak som var satt i gang av kristne nordmenn i utlandet. Det var gjerne misjonærer som så stor nød og ville hjelpe. De arbeidet da gratis, lønnen var betalt av misjonsorganisasjonene, og Kirkens nødhjelp hadde da en høy stjerne fordi den ble utført med lokalkunnskap og med små organisasjonsutgifter av mennesker som brant for saken. Da hadde det mening å si "Kirkens nødhjelp". Hvordan det drives i dag er en annen ting, men jeg har da inntrykk av at det fortsatt er folk med en klar kristen tro som driver det hele.

Nå blir jo alt dette mistenkeliggjort.

Selvfølgelig påvirker man mennesker man gir til. Hvis en kristen oppfører seg pent mot meg, får jeg et godt inntrykk av kristendom. Hvis en muslim oppfører seg pent mot meg får jeg et godt inntrykk av Isam. Det er sånn verden fungerer. Man misjonerer i alt man gjør. Selv om man sendte programmerte roboter ned for å hjelpe, ville noen vite hvem som sendte robotene.

Når Vegard er hyggelig tenker man gode tanker om landets ateister, når han er spydig tenker man også sitt.

Kommentar #6

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden

Det er forskjell på å oppføre seg pent, og å tilby hjelp med en intensjon om å endre andre uavhengig av deres vilje. Man bør ikke skjule at en er kristen, eller at de verdier en har er formet av sin tro, men man bør ikke presse sin tro på andre mot deres vilje, eller bruke menneskers lidelse og/eller egen makt mot mennesker i nød.

Kommentar #7

Guttorm Ihlebæk

10 innlegg  37 kommentarer

Tillagt mening

Publisert rundt 11 år siden

"Man bør ikke presse sin tro på andre mot deres vilje" skriver Morten. Helt enig! Men hvem har i debatten her hevdet et slikt syn? Ikke jeg.

Kommentar #8

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Bør heller ikke "lure" sin tro på andre

Publisert rundt 11 år siden

Man bør heller ikke "lure" sin tro på andre.

Folk som er i en dårligere stilt posisjon enn oss selv, er langt letter å "lure"/"overtale"/"frelse", enn personer man treffer på likt ståsted som en selv.

I tillegg så har man mennesker som er lett påvirkelige. Som feks barn.

Det å blande inn religion i nødhjelp på noe vis (enten det er nødhjelp til fattige eller "nødhjelp" til rusmisbrukere her hjemme), blir for meg å utnytte en situasjon der noen er "svakere" enn en selv til å omvende og/eller forkynne uten at vedkommende selv har oppsøkt og bedt om å få høre "det glade budskap" helt på egenhånd.

Kommentar #9

Vegar Monsen

30 innlegg  641 kommentarer

;O

Publisert rundt 11 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.

Når Vegard er hyggelig tenker man gode tanker om landets ateister, når han er spydig tenker man også sitt.

Når Vegard er her hyggelig så kan man godt tenke tanker om landets ateister, men det er ufortjent da disse ateistene ikke har noe mer å gjøre med meg og min oppfatning av verden enn de fleste andre. Når Vegard er spydig, selv om han ikke helt ser det på som spydig å bruke det han oppfatter som trådstarters tankegang til å sette ting i perspektiv, så er det kun Vegard som fortjener ufine tanker. Du er heller ikke ansvarlig som kristen til andre ateister hvis du gjør noe som ikke kommer fra din religion. :)

Desutten, man trenger ingen religion for å drive med nødhjelp. Jeg er selv medlem i den veldig ferske Ingeniører Uten Grenser som skal arbeide for å bygge opp infrastrukturen i fattige land. De arbeider i dag sammen med Leger Uten Grenser men skal starte en egen gren lik som de fleste andre land i Europa.

Du er en dr.ing Jan, bli med!

http://iugnett.ning.com/forum

Kommentar #10

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden
Vegar Monsen. Gå til den siterte teksten.

Desutten, man trenger ingen religion for å drive med nødhjelp. Jeg er selv medlem i den veldig ferske Ingeniører Uten Grenser som skal arbeide for å bygge opp infrastrukturen i fattige land. De arbeider i dag sammen med Leger Uten Grenser men skal starte en egen gren lik som de fleste andre land i Europa.

Hvordan presser man noen til å bli kristne? Er det sverdmisjon man tenker på er vel ikke det særlig aktuelt. Eller er det sånn at man skal holde seg unna folk som er i en vanskelig situasjon fordi de da er så lett påvirkelige hvis de får hjelp? Man kan virkelig undre på hvordan man skal holde sin sti ren når man leser denne tråden.

Jeg lurer på hvordan ateister kan drive nødhjelp i et religiøst land uten å påvirke i ateistisk retning? Tror de virkelig at de kan være "nøytrale"? Hvor dumme tror de folk er?

Det er sånn at kristne, fordi de er kristne og leser Jesu ord, gjerne vil hjelpe andre i vanskeligheter slik Jesus sa man skulle gjøre. Og hvis jeg som kristen har noen penger å avse, vil jeg foretrekke å gi dem til kristne aktører fordi jeg stoler litt mer på deres motiver.

Personlig vil jeg velge det framfor å gi til Ingeniører uten grense, fordi ingeniørkulturen på ingen måte borger for uegenyttig innsats. Hvis jeg da ikke kjente personlig noen ingeniører som ville reise ut. (Jeg kjenner noen, men de er kristne)

Men om ingeniører eller muslimer eller ateister også vil hjelpe, så er det jo flott. Enhver som beveger seg blant andre mennesker påvirker dem kulturelt også, og da er det bedre at folk som vil hjelpe reiser til mennesker i krise, enn folk som vil utnytte.

P.S. At du skulle være spydig var et tenkt tilfelle. Men om du noen gang skulle være det på et forum som dette hvor ingen kjenner deg personlig, tror jeg du tar feil om du mener at du ikke blir tolket som representant for noe. Sånn tenker mennesker automatisk.

Kommentar #11

Vegar Monsen

30 innlegg  641 kommentarer

Kanskje

Publisert rundt 11 år siden

Kanskje vi tenker litt feil her, jeg vet ikke. Jeg syntes bare at det instinktivt virker litt feil å blande inn sin religion på et vis, aktiv misjonering, til folk som kanskje er ute av stand til å dekke sine egne primære behov. Jeg mener bare at man bør være veldig forsiktige med å gi noe bak en agenda, da med forbehold at de har en slik agenda som å misjonere. Hvis folk er avhengige av deg blir det liksom litt utnytelse av en maktposisjon å ta opp tro. Jeg tenkte at det var det trådstarter etterlyste når ha anklaget Kirkens nødhjelp for å være for sekulære. Kanskje jeg har misforstått?

Hvis jeg ikke har misforstått:

Man er vel aldri nøytral uansett. Men jeg mener nøytral i agendaen. Den eneste grunnen jeg er med i IUG er fordi jeg vil bidra til noe bra. Jeg har ingen agenda om å spre ateisme til fattige. Hvis jeg skulle reist en plass ville jeg heller ikke aktivt prøvd å ødelegge religionen til andre, og hvis noen lokale spør og jeg sier jeg er ateist, og siden jeg er i en slags maktposisjon som kanskje påvirker de til å tvile på sin religion (noe jeg tviler på ville skje), så har vel det en effekt av en sort. Men jeg reagerer mest på selve agendaen. At man er kristne og driver med nødhjelp er jo ikke noe jeg er imot. At man sier man er kristen er jo og lovt. Men jeg reagerer mest mot en aktiv misjonering i de tilfellene hvor man er i en maktposisjon. Det er jo ikke utenkelig heller, det var vel slik mesteparten av bistand skjedde før i tiden. Kanskje dette bare er noen av de mange tingene vi er uenige i Jan :)

Dette med IUG var forøvrig for å henvise til at folk er kanskje godt villige til å hjelpe uten å ha grunnlaget fra en tro eller agenda utenom å hjelpe. Dette inkluderer selvfølgelig kristne og. Jeg opplever det slikt at mange egentlig kunne tenkt seg å hjelpe andre, også for opplevelsens skyld. Men vi mangler strukturering og kanaler. Ingeniører er jo en typisk teknisk ting som man trenger mange plasser, det samme med leger osv så det er jo litt tilfeldig egentlig. Men selvfølgelig, noen i IUG ble/blir jo (sivil)ingeniører BARE for å drive med nødhjelp og, slik som lederen.

Og jeg kan selv se jeg har vært spydig mot enkelte. Men jeg føler ikke jeg har vært det ufortjent og da mener jeg det er berettiget :)

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere