Kjetil Hustoft

2

Med Kristelig Folkeparti inni fremtiden.

Alle som ser behovet for et kristendemokratisk parti i sentrum av norsk politikk må komme på banen og delta i det politiske ordskiftet.

Publisert: 11. nov 2010

Det er snart lokalvalg, og mange sympatisører av KrF sitter trolig på gjerdet.  Der sitter de som meiner at KrF ikke er kristelig nok, og de som meiner at KrF ikke er folkelig nok.  Jeg har vært med i ca 30 år, er fortsatt ung, og ser ikke noe annet parti som kan ivareta mine synspunkter. Det både engasjerte ”konservative” og ”radikale” KrF’ere glemmer, er at fellesskap og indre dynamisk diskusjon men med en felles front utad er det som stryker KrF.  Uten at verken du eller de andre på gjerdet hopper ned er det ikke kraft nok til å utgjøre et maktsentrum der en kristendemokratisk kristne verdier får innpass.

 

Er populisme et alternativ?

I min lange tid i KrF-ungdommen var den indre spenningen der også – men vi sto sammen! Jeg forstår ikke kristne velgere som hopper over og sympatiserer med Fremskrittspartiet. FrP sa ved sist valg at var du gammel og syk nok burde helsepersonell (slike som meg) assistere når pasient eller familie ønsket avslutning på livet.  Dette fordi man ikke skulle være til belastning for andre og det kostet mye for fellesskapet.  Likeså sang FrP på sitt Landsmøte sin partisang hvor det står at man er sin egen lykkes smed. Når man på et KrF informasjonsmøte viste hva FrP sa om Israel, så var det få korte linjer, mens KrF hadde et omfattende syn.  Nå sist diskuterer man i FrP om innføring av dødsstraff. Et parti som på den ene siden er liberalt og sier ned med skatter og avgifter, på den andre siden faktisk så sosialistisk at Staten skal betaler alt, et paradoks i seg selv, kan ikke få min stemme.  Kan det få din?

 

Er sosialisme et alternativ?

På den andre siden har vi en rød-grønn regjering, der SV vil sekularisere alt som har et snev av åndelighet i seg.  I SV har man ikke et åndelig perspektiv, man tror at alt er tilfeldigheter. Man vil ikke ta inn over seg at kristen demokratiske verdier er noe et samfunn trenger. Nå er det farlig å kalle en kirkegård for en kirkegård, og snart vil man kanskje også ta bort kristne symboler både i vårt flagg og at man kan bruke kors som smykke. Venstresiden i norsk politikk vil heller ikke ta inn over seg livets ukrenkelighet og egenverdi fra unnfangelse til grav.  Støtte til alternative abort organisasjoner er ikke det venstresiden i norsk politikk kjemper mest for.

 

Livets ukrenkelighet

KrF ser på verden ut ifra at vi forvalter den, gitt av Gud.  Det vil si at verdens økologiske systemer skal fungere slik at ikke naturen ødelegges og forurenses.  Likeså har KrF en særstilling i norsk politikk når man skal diskutere etiske verdier.  Bio-medisinske nyvinninger gjør at livets ukrenkelighet settes på prøve. Skal vi ha en nyttefilosofisk tilnærming der bare det er ”i det godes hensikt” så er det greit, eller finnes det grenser for hvordan vi skal tukle med Skaperverket?

 

KrF har en god Pappa-politikk.  God framtidig likestilling er å la far erfare å være hjemme med barna i de første årene.  At flere fedre jobber deltid og tar ut kontantstøtte kan bare anbefales fra meg som har prøvd det.

 

Kom ut kom fram!

Jeg vil derfor anbefale at når KrF nå skal ha nye ledere, bør man satse på Knut-Arild Hareide, Anita Apelthun Sæle og Dagrunn Eriksen. Da får man et lederteam fylt av dynamikk, vitalitet, spennvidde i livserfaring og god forankring i KrF’s innerste sjel. Så derfor tidligere radikale og konservative KrFU’ere og potensielle nye medlemmer; hopp ned fra gjerdet, kom ut fra ditt tankeloft og vær med å skape et sterkere sentrum i norsk politikk. Norge trenger det, og vi trenger deg!

 

Kjetil Hustoft,

nestleder Time KrF

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere