Arnfinn Clementsen

45

Snakk åpent om sex

Vi må våge å ta bladet fra munnen og snakke åpent og naturlig om sex med den unge generasjonen, uten å rødme. Sex må på agendaen i kristne skoler og ungdomsarbeid, og det i tidligere alder enn vi ønsker å tenke.

Publisert: 10. nov 2010

 

Programmet Trekant er etter min mening et overtramp fra NRK, og har mange slagsider. De unge som eksponeres i programmet ser neppe rekkevidden av hva de er med på, og det å bruke en 18-åring i et slikt program er i seg selv et overtramp. Seksualiteten løsrives fra kjærlighet, troskap og trygge rammer, og gjøres til en teknikk for egoisme og nytelse.

Sexopplysning er bra og nødvendig, men må settes i rett sammenheng. Når sex løsrives fra dette og blir teknikker for å oppfylle egoistiske behov, blir det galt. Jeg mener det er helt feil at landets ledende TV-kanal lanserer et slikt program som til de grader vil bygge opp under den egosentriske sexindustrien, og gi et feilaktig bilde av seksualitet.

På den annen side vil jeg si til pastorer og ungdomsledere i kristne forsamlinger: Snakk åpent om sex! Hele tiden kommer vi kristne i bakkant, og det nytter ikke i vår tid. Vi må gi god sexopplysning og sette det inn i en ramme av kjærlighet og troskap. Gud har skapt seksuallivet, ikke bare for forplantning, men også for nytelse mellom to mennesker i et forpliktende samliv. Vi må våge å ta bladet fra munnen og snakke åpent og naturlig med den unge generasjonen, uten å rødme.

Seksuallivet med all sin intimitet og alle sine følelser er ikke gitt bare for forplantning, men for å gi nytelse, velvære, tilfredsstillelse og harmoni. Noen spør hva det er lov til å gjøre i ektesengen. Det aller meste, bare det ikke overkjører den andres naturlighet, følelser, grenser eller samvittighet.

Sex må på agendaen i kristne skoler og ungdomsarbeid, og det i tidligere alder enn vi ønsker å tenke. Vi må helst komme den offentlige skolen og media i forkjøpet. Vi må undervise om sex som en gudgitt gave til mennesket, og det må settes inn inn den rammen det hører hjemme, ekteskap og troskap. Det er nødvendig å være konkret og “ikke snakke rundt grøten”.

La oss våge å snakke om sex. Den unge generasjonen fortjener å få informasjonen, ikke av NRK, men av sine foresatte og ledere i hjem og menighet.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere