Kristian Kahrs

109

NLM trenges på misjonsmarken - i Dnk

Publisert: 11. jul 2009

Jeg vil gratulere de 561 delegatene på generalforsamlingen i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) med å ha avvist forslag i dag om at NLM skal bli et eget trossamfunn nå. Mindretallet på 314 ville at NLM skulle bli et trossamfunn for de som av samvittighetsgrunner ikke kunne være en del av Den norske kirke (Dnk). Men bør ikke samvittigheten først og fremst gå på misjonsengasjement, ikke hva slags kirketilhørighet man har?

Ingen kan tvile på NLMs engasjement på misjonsmarken utenlands, men det kan være gode grunner til å lure på hva de mener med sin misjonsstrategi i Norge og Dnk. Når man møter NLM i utlandet, er de veldig flinke til å tale klart om evangeliet i sammenhenger hvor det finnes få kristne. I Norge er situasjonen en helt annen. Mange aktive medlemmer av Dnk er frustrerte over at NLM ofte stiller seg på sidelinjen av livet i Dnk og bruker mer tid på å kritisere enn å bidra til aktive og levende menigheter.

I dag har jeg fulgt forhandlingene på web TV, og her var det mange gode innlegg som advarte mot at NLM skal isolere seg og være seg selv nok.  NLM trenges som salt og korreksjon til Dnk, og hvis NLM og de andre lavkirkelige organisasjonene hadde vært aktive i utgangspunktet, hadde ikke Dnk vært i den situasjonen de er i dag med teologisk utglidning og økende relativisme i sentrale teologiske spørsmål.

Men det er på ingen måte for sent. Høstens kirkevalg er en historisk mulighet til å få Dnk inn på rett spor, bort fra relativisme og en dialogklubb basert på synet til regjeringen og liberale lobbygrupper som er meget synlige i media. Regjeringen og stortingsflertallet har yppet til krig, og de har provosert kristenfolket med å vedta en ekteskapslov som fratar barnet far når det har fått en lesbisk medmor. Regjeringen er også klar til å begynne å bruke ordet medfar hvis homofile fedre  tar i bruk en surrogatmor for å føde et barn.

Selv om Trond Giske har en meget selektiv forståelse av demokrati, som for eksempel da han utnevnte en biskop i Stavanger, klart mot kirkens votum, har et enstemmig Storting også gitt oss en unik mulighet til å velge representanter til Kirkemøtet som sier et klart NEI til regjeringens forståelse av ekteskap.

I år kan for første gang vanlige medlemmer av Dnk stemme direkte på de som skal sitte i bispedømmeråd, og medlemmene av bispedømmerådet er også automatisk delegater til Kirkemøtet, det øverste organ i Dnk.  Her legges premissene for hva slags teologi Dnk skal forholde seg til, og selv om mange biskoper er upålitelige i mange spørsmål, er det Kirkemøtet som legger premissene.

Her trenger de aktive medlemmene av Dnk hjelp til å ta Dnk tilbake fra politisering og liberalisering. Mange har blitt frustrert og mistet troen på Dnk som trossamfunn, men situasjonen er ikke håpløs. Nå har vi sjansen til å sette helt andre premisser.

I dag sa flertallet på NLMs generalforsamling at NLM skal utsette opprettelsen av et eget trossamfunn til neste generalforsamling i 2012. På disse tre årene skal vi bruke tiden godt, og jeg håper NLM kan revitalisere Dnk. NLM har fantastiske ressurser, og de trenges på misjonsmarken - i Dnk.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: NLM trenges på misjonsmarken - i Dnk

Publisert nesten 12 år siden

 

Jeg er overrasket over at NLM sier nei til å opprette et eget trossamfunn.  Men jeg tror det kommer; ved neste korsvei.

 

Kommentar #2

Børge Løype

7 innlegg  133 kommentarer

Kan me "ta Kyrkja (Dnk) tilbake" ?

Publisert nesten 12 år siden

Slik eg oppfattar innlegget ditt , er svaret på dette spørsmålet eit tydeleg JA !

For min eigen del har eg god kontakt med NLM.  Der møter eg mange som er mismodige i høve til spørsmålet om å "ta Kyrkja tilbake".  Styrken i dette mismotet vert naturleg nok påverka av kor den lokale presten står teologisk.

Men er det rett å la (kyrkje)skipet segla sin eigen sjø ?

Svaret ditt synest å vera eit like tydeleg NEI !

Det gjorde meg GODT å lesa innlegget ditt !

Visst er her mykje vondt å vanskeleg , både internt i Dnk og når det gjeld den politiske styringa.  Likevel har Dnk gjennom generasjonar vore ein reiskap til å møta folket med Guds Ord.  Men all reiskap treng å "skjerpast" og haldast ved like.  Og det er tydelegvis til denne vedlikehaldsjobben du utfordrar NLM.

Men kva ende skal me starta i ?

Det viktigaste er kanskje å støtta AKTIVT opp om dei prestane som stille og trufast forkynner Guds Ord klårt og reint kringom i bygd og by , som utfordrar dei unge ved sanninga om at livet har TO utgangar , som talar VARMT om ekteskap og familie , som stiller opp og LYTTAR når livet vert vanskeleg , som ... , som...

Den tida me brukar på å klaga over det negative , kunne me heller bruka på å be for det positive i Dnk !  Ressursbruken målt i tid vert den same ...

No er eg klar over at mange NLM-folk vil kalla oss blåøygde optimistar.  Men er ikkje ALL misjon "blåøygd" - sett med menneskeauge ?  Vil Gud ikkje vera bygningsmann , me fårfengt på huset byggja.  (sjå Salme 127, 1)  Med Han i ryggen er det vel von - også for Den norske Kyrkja ?

Så lat oss starta med å ta Dnk med på bønelista vår , lata Gud få verta bygningsmann !

Me har vel eit ansvar for dei menneska som er OMBORD i det kyrkjeskipet som mange stader seglar for ver og vind ?

Kommentar #3

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

RE: Kan me

Publisert nesten 12 år siden

 

Det er flott vi kan stå sammen Børge, og det var fint at du nevner viktigheten av bønn. Her oppfordrer jeg alle til å ta del i bønnenettverket kirken.be som ber aktivt for de nye bispedømmerådene og valgene i Dnk.
På sine nettsider skriver de: Vi ønsker å bygge et bønnenettverk i alle landets 1280 menigheter i Den norske kirke. Vi vet at det er mange som ber og at det alltid er noen som ser på dette som sin tjeneste i det stille. Disse ønsker vi å komme i kontakt med, slik at vi kan stå sammen i bønn for Den norske kirke
Ellers vil jeg presisere at innlegget over er min personlige mening. Selv om jeg er engasjert i Nordisk nettverk for ekteskapet (NNFE), har ikke denne organisasjonen noen mening om indre spørsmål i for eksempel NLM.
11.07.09 kl. 21:11 skrev Børge Løype:

Så lat oss starta med å ta Dnk med på bønelista vår , lata Gud få verta bygningsmann ! 

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere