Inger M. Sverresen

Alder: -28
  RSS

Om Inger M.

Følgere

Publisert nesten 6 år siden

Takk for tilbakemelding!  Fint å få seriøs oppfølging når en legger ut noe.  Så lærer en underveis!

Partiet De Kristne ønsker imidlertid å ta kampen for de kristne verdiene samfunnet vårt har vært tuftet på, men som nå er under sterke angrep for å utraderes.  For spørsmålet er:  Hva får vi isteden?

Gå til kommentaren

Til Leif Gullberg

Publisert nesten 6 år siden

Du, med flere,  har etterlyst en lenke eller dokumentasjon til Alice Ann Baileys ti punkter.  Jeg har mottatt de via en venn fra en lege i Sverige som har god kjennskap til New Age.  Og jeg gjengir dette skrivet nedenfor.

Om dette er en "vandrehistorie" eller ikke kan jeg dessverre derfor ikke innestå for.  Søker en på nettet er det mye en kan lese om Alice Ann Bailey, og det er heller ikke noen som kan tilbakevise at disse ti punktene er skrevet av henne.  Uansett ser en at disse ti punktene i stor grad har blitt gjengs i vårt samfunn.  Og jeg fastholder at det ikke er til det gode for landet vårt! 

Alice Ann Bailey Född 16 juni 1880, död 15 December 1949

Introducerade begreppet New Age

Hon sa att år 1975 skulle tiden vara mogen för 10 punkts-planen. Då kunde man gå öppet till väga för att utplåna kristendomen. Judar och kristna ska överge sin tro, men inte genom ett frontalangrepp utan man skulle infiltrera och strypa församlingar, strypa tron på Jesus och bibeln.

The 10 Point Plan by Alice Bailey.

1. TAKE GOD AND PRAYER OUT OF THE EDUCATION SYSTEM.

1. Ta bort Gud och bön från utbildningssystemet.

2. REDUCE PARENTAL AUTHORITY OVER THE CHILDREN.

2. Reducera föräldrars auktoritet över barnen.

3. DESTROY THE JUDEO-CHRISTIAN FAMILY STRUCTURE OR THE TRADITIONAL CHRISTIAN FAMILY STRUCTURE

3. Förstör den judisk-kristna familjestrukturen eller den traditionella kristna familjestrukturen.

4. IF SEX IS FREE, THEN MAKE ABORTION LEGAL AND MAKE IT EASY.

4. Om sex är fri, gör då abort lagligt och gör det lätt.

5. MAKE DIVORCE EASY AND LEGAL, FREE PEOPLE FROM THE CONCEPT OF MARRIAGE FOR LIFE.

5. Gör det lätt och lagligt att skiljas. Befria människorna från begreppet livslångt äktenskap.

6. MAKE HOMOSEXUALITY AN ALTERNATIVE LIFESTYLE.

6. Gör homosexualitet till en alternativ livsstil.

7. DEBASE ART, MAKE IT RUN MAD.

7. Försämra, förnedra, förfalska konst, gör så att den verkar tokig.

8. USE MEDIA TO PROMOTE AND CHANGE MINDSET.

8. Använd media för att främja och ändra människors tänkesätt.

9. CREATE AN INTERFAITH MOVEMENT.

9. Skapa en Inter-religiös rörelse.

10. GET GOVERNMENTS TO MAKE ALL THESE LAWS AND GET THE CHURCH TO ENDORSE THESE CHANGES.

10. Få regeringar att skapa alla dessa lagar och få kyrkorna att rekommendera och godkänna de här förändringarna.

 

Om du undrar varför våra regeringar legaliserar lagar som är tvärt emot bibeln och varför kyrkor kompromissar med Guds ord. Det är en process för att fullborda  PLANEN.PLANEN- En 50 års strategi från New Age att fullfölja sitt slutliga mål att etablera EN VÄRLDSREGERING, ETT VÄRLDSEKONOMISKT SYSTEM och EN VÄRLDSRELIGION

Gå til kommentaren

Motiv og fakta.

Publisert rundt 8 år siden

Jeg ser at redaktør Helge Simonnes ikke kan akseptere at noen trekker Vårt Lands motiver i tvil.

Når man på forsiden av en avis skriver med fet skrift "Går du imot partiet, går du imot Gud", vet Simonnes og alle som jobber i en kristen avis hvordan leserne reagerer på en slik uttalelse.  Det er å forsøke å plassere personen og partiet i en sekterisk form. 

Og inne i avisen "Guds hærfører" til overskrift.   Når en vet fakta at Terje Simonsen ikke ønsket å være leder av partiet, ikke ønsket at  partisekretæren skulle være medlem i sentralstyret og  ikke ønsket å ha topp-plassering på noen stortingsliste, faller slike påstander døde til jorden.

Når Simonnes sier at de er klar over at de som har forlatt partiet også kan ha en agenda, og sier at de har lagt vekt på å ha åpne kilder og mange kilder, burde man vel også lagt vekt på å kontakte noen som fortsatt er i partiet.  Noen som har opplevd å være i partiet sammen med de som har gått ut, og som opplever hvordan det er å være i partiet nå.

Jeg tror Simonnes og andre som jobber i avisen er fullt klar over hvodan en slik artikkel kan skade, ikke først og fremst partiet, men en enkeltperson og hans familie. 

Jeg kan godt innrømme at jeg kunne brukt andre ord enn skittkasting og oppgulp, men sjelden har jeg lest en artikkel som har opprørt meg så dypt, og disse ordene var det som kom umiddelbart i mine tanker.  Kanskje også Simonnes og co burde innrømme at her har de gått langt over streken.

Inger Marit Sverresen

Fylkesleder for De Kristne i Østfold

Gå til kommentaren

Faktaopplysninger.

Publisert rundt 8 år siden

Har nå fått papirutgaven av VL.  Under overskriften Guds hærfører står det:  Terje Simonsen skulle være konge i et parti Gud ba ham stifte: 

Faktaopplysninger:  Etter at Bjarne Bjelland trakk seg, var det flere som foreslo Terje Simonsen som leder.  Han takket bestemt NEI.

Før Landsmøtet var det forslag på at partisekretæren skulle være medlem av sentralstyret.  Terje Simonsen gikk sterkt imot dette og partisekretæren er ikke medlem og har ikke stemmerett i sentralstyret, kun talerett.

Da kandidater til Stortingslistene ble foreslått, var det mange som ønsket at Terje Simonsen skulle være en av toppkandidatene.  Han ønsket ikke å være kandidat på noen stortingsliste.

* Tilsier dette samsvar med at han ønsker å være konge i eget partì? 

* Tilsier dette at han styrer partiet som diktatur?

* Eller:  Tilsier dette at det er beskyldninger som ikke har rot i virkeligheten? 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til kommentaren

De Kristnes drømmer.

Publisert rundt 8 år siden

Ja, Askjem!

Jeg håper virkelig at hva som er sannhet og løgn skal komme fram.

Når det gjelder at hele partiets eksistens bygger på skittkasting mot KrF mener jeg du feilinformerer.  Jeg har vært med lenge i KrF og kjempet for saker jeg har tro for innad i partiet.   Når bekjennelsen blir borte og andre saker jeg brenner for blir lite vektlagt ser jeg ikke at detter er et parti for meg lenger .  Men de som er enige i KrF's valg stemmer selvfølgelig på dette partiet.  Saklig uenighet må det være lov å komme med! 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere