Ingar Evje

Alder: 75
  RSS

Om Ingar

Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole 1971.
Ledsager for Kirkenes Verdensråd på Vestbredden, Palestina i perioden april-juni 2014

Følgere

Gaza - Vestbredden

Publisert rundt 5 år siden
Sverre Avnskog – gå til den siterte teksten.
Igjen en helt uforståelig opptreden av et undertrykt folk. Å begynne å slåss seg imellom må vel være toppen av dumskap på palestinsk side? Den eneste kloke må vel være han som trakk seg pga "skadelig oppførsel fra begge sider".

"I slutten av 2008 innledet Israel en omfattende bombing av Gazastripen og etterhvert en bakkeinvasjon etter at det hadde blitt sendt raketter fra Gaza og inn i Israel."

Igjen et eksempel på utrolig kortsiktig og uklok oppførsel, som nok en gang bidro til å gi ammunisjon til israelernes frykt og ønske om gjengjeldelse.

Før jeg kommenterer Gaza-situasjonen, føler,jeg behov for en avklaring. Trådstarten dreier seg om det folkelige opprøret på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Dette opprøret er ikke koordinert av noen. Bare at mange mennesker har "fått nok" av undertrykkelsene. Palestinerne har ikke drept israelere i Gaza - for det er ikke israelere der. Derimot har Israel både drept og skadet palestinere i Gaza, bla bønder som kommer for nær grensegjerdet, en sikkerhetssone Israel har definert, men som palestinerne ikke vet hvor går. Israelske soldater driver regelrett menneske-jakt. Hamas er en motstandsorg opprettet i 1987, dvs etter 20 års okkupasjon. Det vitner vel ikke om veldig stor aggressivitet? Hamas vant et demokratisk valg - fordi Fatha var mislikt pga korrupsjon og at Hamas driver et godt sosialt arbeid. Så vidt jeg husker uttalte Støre seg positivt, hvilket falt USA og Israel tungt for brystet. De definerer Hamas som terrororganisasjon. Det Avnskog muligens heller ikke vet, er at PA driver et sikkerhetssamarbeid med Israel. Sikkerhetssjefen på Gaza på den tiden het Muhammed Dahlan. Så vidt jeg har forstått: veldig upopulær. I linken nedenfor, på electronicintifada, er det hentet opplysninger fra magasinet Vanity Fair fra 2008, som sier at Bush betraktet han som "our" man, og at USA sammen med Fatha planla borgerkrigen. Hamas fikk greie på det, og kom dem i forkjøpet. Borgerkrigen var altså initiert av USA. Håper du skjønner hvor "dumheten" ligger begraver https://electronicintifada.net/content/revealed-us-plan-start-palestinian-civil-war/7396 Å be en motstandsbevegelse å avstå fra vold, er ikke det i overkant? Spesielt av voldsregimer som USA og Israel. I 1948 ble 70 000 palestinere deportert av Israel fra Jaffa til Gaza. Ytterligere flere tusen fra mange landsbyer. Disse og deres etterkommere ber du anerkjenne Israel. Jeg har de siste dagene sett de to første episodene av Al-Jazeera dokumentar om Al-Nakba (hver episode er 45 min). Den starter med at Napoleon i 1799 ville tilby jødene et hjemland, fortsetter med sionist-bevegelsen, innvandringen av jøder fra slutten av 18.-tallet. Hvis du vil få en meget god oversikt alt det skitne politiske spillet som har ført til dagens situasjon, så kanjeg anbefale den på det sterkeste. Du finner den ved å søke med Google på Al-Nakba
Gå til kommentaren

Moses drepte en egypter

Publisert rundt 5 år siden
Sverre Avnskog – gå til den siterte teksten.
Skal man først undersøke alle faktorer som ligger bak en terrorists ugjerninger, er det helt utilstrekkelig å påstå at en palestiner blir terrorist pga okkuoasjonen, mens en terrorist i Europa kun er terrorist pga forhold i ham selv. Punktum. En europeer kan lide like vondt pga andre forhold enn ren okkupasjon. Og en palestinsk terrorist kan også godt være en ustabil person.

Det er helt sikkert ustabile personer både i Israel og Palestina, som begår vold og drap i sine egne samfunn, og som vi aldri får høre om en gang. Da rammer volden de som tilfeldigvis befinner seg "på feil sted til feil tid". Som i Nice, han kjørte i hjel kristne, muslimer, jøder, ateister...så sant de var til stede der og da. De palestinske terroristene angriper/dreper israelske soldater og politi og sivile representanter for okkupasjonsmakten. Det kan da ikke være vanskelig å se at det er totalt forskjellig? Vi vet at 40% av den voksne, mannlige, palestinske befolkningen har sittet i israelske fengsler. De aller fleste i mange måneder uten lov og dom. De får ikke engang vite hvorfor. Vi vet også at mange av disse "terroristene" har ganske nære slektninger som er drept av okkupasjonsmakten, fått hus smadret osv... Hvorfor drepte Moses en egypter? Fordi det tilfeldigvis var han som var nærmest da han "klikket"? Selvfølgelig var det fordi han var undertrykker. Og så skjønner jeg at Avnskog ikke har peiling på hvordan det er for palestinerne å leve under Israelsk okkupasjon.
Gå til kommentaren

Ikke parallelt i det hele tatt

Publisert rundt 5 år siden
Gunnar Haaland – gå til den siterte teksten.
Jeg synes ikke vi skal glemme den første massakren Poraz brukte som parallell, den i Nice. Det er vel kanskje den mest interessante når vi diskuterer det siste årets kjøretøy- og knivangrep på Vestbredden og i Israel.

En totalt meningsløs sammenligning. Nice-mannen var en ustabil person som aldri har levet under et brutalt okkupasjons- undertrykkelses-regime. Palestinerne har levet under et slikt regime i 49 år. En relevant sammenligning er Moses som drepte egypteren. En reaksjon på brutal undertrykkelse.
Gå til kommentaren

Terrorister

Publisert rundt 5 år siden
Gunnar Haaland – gå til den siterte teksten.


Siden du er opptatt av sannhet: Kan du f.eks. dokumentere påstanden at "Israel kaller alle de dreper for terrorister, selv fullstendig uskyldige"? Dette er for meg en meningsløs påstand. Det finnes da vel en rekke eksempler (kanskje ikke mange nok) på at Israel innrømmer at de har tatt uskyldige sivile liv? Jeg er selvsagt enig i at israelske terroristtellinger ikke skal aksepteres ukritisk. Men ved å sette ordet "terrorist" i anførselstegn på den måten du gjorde, impliserte du vel at ingen av dem er terrorister? Hvis dette ikke var din intensjon, var det i hvert fall uheldig formulert.

Etter at jeg returnerte hjem etter ledsageroppdrag på Vestbredden våren 2014, har jeg fulgt nøye med på nyheter fra Israel/Palestina, med nesten daglig lesning av Ma'an News og Al-Jazeera. Siden det siste folkelige opprøret startet i oktober 2015, er mange flere enn 220 palestinere drept. Jeg har sett ETT eneste eksempel på at Israel har innrømmet å ha drept en palestiner (15 år) ved en misforståelse. Kjenner Haaland flere, må han gjerne korrigere meg. Det er gjort flere video-opptak som viser israelske soldaters drap på uskyldige palestinere, og flere tilfeller av planting av bevis for knivangrep ved plassering av kniv i nærheten av den drepte. Vitneutsagn sier der samme. Etter internasjonal lov er det legitimt å angripe okkupasjonsmaktens soldater og politi. Det er ikke å definere som terrorisme. Jeg vil anta at minst halvparten av angrepene siden okt 2015 er i den kategorien. Israel kaller dem konsekvent for terrorister. At min bruk av ordet terrorist i anførselstegn skulle implisere at ingen er terrorist, oppfatter jeg som vrangvillige lesning. Særlig fordi jeg i samme setning skriver: selv helt uskuldige. For å gjøre det helt klart: palestinere som angriper og dreper sivile israelere er terrorister. Haaland skriver videre: "Skal man presentere alternativ statistikk, holder det ikke med "enkel matematikk" og "logikk". Da må man faktisk gjøre grundige undersøkelser og kartlegginger. Derfor mener jeg at dine regnestykker blir alt for lettvinte." Sterkt uenig. I nyhetsoppslagene på Ma'an News har man siden opprøret startet, avsluttet med opptelling av antall drepte israelere og palestinere hittil. Da man var kommet til 220 palestinere, sluttet man å oppdatere tallene. Det har skjedd mange drap etter det. Derfor er tallet 220 som jeg benyttet i mitt regnestykke for lavt og går i Israels favør. Haaland aksepterer tydeligvis tallene fra Poraz, som sier at 170 terrorister er drept i samme periode. Altså er det drept mer enn 50 palestinere som Poraz ikke gjør rede for. De kalte jeg uskyldige. Tror Haaland at Israel har drept noen de ikke kaller terrorist, unntatt den ene som ble drept ved en feiltagelse?
Gå til kommentaren

Jeg skjønner fortsatt ikke

Publisert rundt 5 år siden
Gunnar Haaland – gå til den siterte teksten.
Du forstår ikke to ganske enkle spørsmål. Greit nok. Eller er det kanskje med vilje? ;-)

Dette er spm jeg ikke forsto, og fortsatt ikke forstår, beklager: "Det må da være en vesensforskjell mellom antall ubevæpnede og forsvarsløse som ble drept, og antall drepte angripere?" Hva er poenget?
Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere