Ingar Evje

Alder: 75
  RSS

Om Ingar

Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole 1971.
Ledsager for Kirkenes Verdensråd på Vestbredden, Palestina i perioden april-juni 2014

Følgere

Sionisme og europeiske kolonimakter

Publisert rundt 3 år siden
Bernt Evensen – gå til den siterte teksten.

Med andre ord var det i Europa to hovedkrefter bak opprettelsen av Israel:

-  jøder med behov for å føle seg trygge i en egen stat etterat 1/3 av dem hadde blitt utryddet.

- europeiske land som øynet en mulighet til å bli kvitt konflikten mellom sine jøder og ikke-jøder ved å gi jødene et sted å utvandre til.

Jeg tror du må gå atskillig lenger tilbake enn Holocaust for å finne hovedkreftene bak opprettelsen av staten Israel. De starter med sionistenes planer om et jødisk hjemland, som ble laget på 1890-tallet....og europeiske kolonimakters ønske om en "vennligsinnet" stat i "havet" av arabiske "fiender". For kolonimaktene var Palestina en strategisk god plassering - splitting av landområdene med arabisk befolkning og mellomstasjon på båtreiser til kolonier gjennom Suez-kanalen.

På Youtube finnes en grundig Al-Nakba dokumentar som er vist på Al-Jazeera. Den består av fire deler á 45 min. En rekke kjente israelske og palestinske historikere bidrar.

I dokumentaren vises en film laget av franske sionister i 1925. Den viser hvor mange dunum land, og plassering, som da var på jødenes hender, samt planene for besittelse de neste 25 år.  Planene viser kontroll med store korridorer fra det som i dag er Israel og til Jordan-dalen (dvs Vestbredden), samt Golan-høydene i Syria, sørlige deler av Libanon og sågar deler av Østbredden av Jordan.

Etter opprettelsen av staten Israel, er det i Israel utarbeidet en rekke planer for Israels kontroll av Vestbredden: Allon, Drobles, Sharon....  Det er ingen tilfeldighet at de alle har samme struktur som sionistplanen fra 1925. Det skremmende er at Oslo-avtalen nærmest er en blåkopi. Den gir Israel full kontroll med 60% av Vestbredden. Min påstand er at Israel ALDRI har vært interessert i en to-stats løsning. Utbygging av bosettingene beviser det til fulle. I forhandlingene med palestinerne har Israel alltid lagt inn krav som de vet ikke kan aksepteres.

Slik jeg ser det, må løsningen på konflikten være én stat med like rettigheter for alle. Med tilbakeføring av stjålet land til arabere/andre der det er mulig, evt. full kompensasjon. 

Ettersom Israel fortsetter å undertrykke, stjele og drepe, ser jeg dessverre ingen annen mulighet enn Boykott, Desinvesteringer og Sanksjoner.

Gå til kommentaren

Motiver

Publisert over 3 år siden

Hva slags ødeleggelser er dette? Er det resulatet av rene krigshandlinger - eller gjengjeldelse for angrep, eller er det målrettede ødeleggelser basert på andre motiver?

Kjetil Nilsen har allerede nevnt en rekke ødeleggelser, som har som formål å knekke det palestinske sivilsamfunnet.

I løpet av mine tre måneder som ledsager på Vestbredden i 2014, opplevde jeg to slike ødeleggelser. Den ene var strømforsyningen, finansiert av Belgia, til en liten landsby utenfor Al Aqaba. Israel knuste en rekke boliger, og en moské pga manglende byggetillatelse. Noe palestinerne meget sjelden får i område C.

Den andre var steingjerder rundt en brønn i et prosjekt for å sikre fattige, utsatte familier ressurser til daglig brød. Finansiert av svenske SIDA.

Motivet er åpenbart: forfølge den sionistiske planen om full kontroll av natur-ressursene på Vestbredden, og fordrive palestinerne. Se min tidligere kommentar.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Erling Rimehaug, Arne Danielsen m.fl.

Det virker for meg som dere ikke kjenner sionistenes plan for det gamle mandatområdet Palestina?

Jeg anbefaler dere å se Al-Nakba serien, som er produsert av Al-Jazeera. Det er fire episoder a 45 min.  Den starter med Napoleons ønske om å skape en jødisk stat, som skal være vestlig-sinnet, i et hav av fiendtlige arabere.  Og viser utviklingen videre.....den jødiske innvandringen, jødenes fordriving av palestinske bønder fra tidlig på 1900-tallet, britenes undertrykking av palestinerne og deres støtte til de jødiske innvandrerne.....sionistenes terroraksjoner mot palestinerne og britene...britenes overgivelse av områder og infrastruktur til staten Israel...Israels massakrer og fordriving av 7-800 tusen palestinere. 

I denne dokumentarserien vises sionistenes planer for områdene. Disse planene er fra 1920-tallet, muligens lenge før, og viser Yerez Israel...det omfatter det internasjonalt godkjente Israel fra før 1967 ....PLUSS  Vestbredden, Golan-høyden, deler av Sør-Libanon OG Østbredden av Jordan-elven.

Senere foreligger det en rekke planer for hvordan sionistene skal kontrollere områdene: Allon, Drobless, Sharon, Netanyahu ......alle er nyanser over de gamle sionistplanene. De viser hvordan palestinerne skal samles i enklaver (bantustaner), adskilt fra områdene under jødisk kontroll. Det tragiske er at Oslo-avtalen er en blåkopi av disse planene. 

Derfor kalte/kaller Nelson Mandela og Desmund Tutu, Israel for en apartheid-stat. Det samme ble påpekt av den jødiske organisasjonen B'Tselem i en omfattende rapport fra 2003.

Utbyggingen av bosettingene, stjeling av palestinsk jord, og den stadige undertrykkingen/trakasseringen for å få palestinerne til å reise fra lander sitt, burde være tilstrekkelige beviser på at sionistene forfølger trofast sine planer. Israel har ALDRI vært interessert i noen tostatsløsning. 

Erling Rimehaug, Arne Danielsen..m.fl....alle argumentene deres for å forklare hvorfor Oslo-avtalen ikke har ført fram, blir for meg ganske patetisk. Analysen er veldig enkel: Israel/sionistene ønsker status quo. De har kun ett problem: hvordan bli kvitt palestinerne?

Sionismen er rasistisk. Denne ideologien er basis for staten Israel, som beskyttes av verdenssamfunnet og forsvares av alle såkalte Israels-venner. Undertrykking av millioner av palestinere bryr man seg ikke om.

Boikott, desinvesteringer og sanksjoner burde vært selvsagt for å få slutt på slik politikk. Som det var mot Sør-Afrika.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Erling Rimehaug, Arne Danielsen m.fl.

Det virker for meg som dere ikke kjenner sionistenes plan for det gamle mandatområdet Palestina?

Jeg anbefaler dere å se Al-Nakba serien, som er produsert av Al-Jazeera. Det er fire episoder a 45 min.  Den starter med Napoleons ønske om å skape en jødisk stat, som skal være vestlig-sinnet, i et hav av fiendtlige arabere.  Og viser utviklingen videre.....den jødiske innvandringen, jødenes fordriving av palestinske bønder fra tidlig på 1900-tallet, britenes undertrykking av palestinerne og deres støtte til de jødiske innvandrerne.....sionistenes terroraksjoner mot palestinerne og britene...britenes overgivelse av områder og infrastruktur til staten Israel...Israels massakrer og fordriving av 7-800 tusen palestinere. 

I denne dokumentarserien vises sionistenes planer for områdene. Disse planene er fra 1920-tallet, muligens lenge før, og viser Yerez Israel...det omfatter det internasjonalt godkjente Israel fra før 1967 ....PLUSS  Vestbredden, Golan-høyden, deler av Sør-Libanon OG Østbredden av Jordan-elven.

Senere foreligger det en rekke planer for hvordan sionistene skal kontrollere områdene: Allon, Drobless, Sharon, Netanyahu ......alle er nyanser over de gamle sionistplanene. De viser hvordan palestinerne skal samles i enklaver (bantustaner), adskilt fra områdene under jødisk kontroll. Det tragiske er at Oslo-avtalen er en blåkopi av disse planene. 

Derfor kalte/kaller Nelson Mandela og Desmund Tutu, Israel for en apartheid-stat. Det samme ble påpekt av den jødiske organisasjonen B'Tselem i en omfattende rapport fra 2003.

Utbyggingen av bosettingene, stjeling av palestinsk jord, og den stadige undertrykkingen/trakasseringen for å få palestinerne til å reise fra lander sitt, burde være tilstrekkelige beviser på at sionistene forfølger trofast sine planer. Israel har ALDRI vært interessert i noen tostatsløsning. 

Erling Rimehaug, Arne Danielsen..m.fl....alle argumentene deres for å forklare hvorfor Oslo-avtalen ikke har ført fram, blir for meg ganske patetisk. Analysen er veldig enkel: Israel/sionistene ønsker status quo. De har kun ett problem: hvordan bli kvitt palestinerne?

Sionismen er rasistisk. Denne ideologien er basis for staten Israel, som beskyttes av verdenssamfunnet og forsvares av alle såkalte Israels-venner. Undertrykking av millioner av palestinere bryr man seg ikke om.

Boikott, desinvesteringer og sanksjoner burde vært selvsagt for å få slutt på slik politikk. Som det var mot Sør-Afrika.

Gå til kommentaren

Ikke religioner, men ideologier og grådighet

Publisert rundt 5 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.
Religion Sverre, religion.

Forøvrig et grundig og godt innlegg, men krigen forvoldes av religion som er er politisert. Så kan man spørre hva slags religion kan forårsake så mye hat og selvdestruksjon? Så nylig en debatt tilbake fra 2011 om hvorvidt Islam var en fredens religion.

Er i det store og hele enig med Lars Randby i hans svar. La forøvrig merke til pavens kommentar til drapet på den katolske presten: "Vi er i krig. Ikke religionskrig, men krig om makt og ressurser. Og om grådighet" (sikkert ikke helt korrekt gjengitt, men det var budskapet). Jeg deler hans syn fullt ut. Tenk på nazismen, maoismen, gjerne også kommunismen, sionismen, imperialismen. Og kapitalismen som er selve inkarnasjonen av grådigheten. Greier man å knytte religion til de forskjellige formålene får men en ekstra eksplosiv blanding.
Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere