Ingar Evje

Alder: 75
  RSS

Om Ingar

Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole 1971.
Ledsager for Kirkenes Verdensråd på Vestbredden, Palestina i perioden april-juni 2014

Følgere

Publisert rundt 3 år siden
Reidar Holtet – gå til den siterte teksten.

Når Ingar Evje bruker ordene kverulering og usaklighet om mine og andres forsøk på å få svar på konkrete spørsmål til Lars Gule, så må jeg nesten be ham påvise hvor han mener jeg har opptrådt slik. For øvrig: Feilaktige påstander fra Gule er ikke dokumentasjon.

Et eksempel på hva jeg mener er kverulering:

Du skriver: "Mandatfordelingen skjedde som en overenskomst i San Remo i 1920 i forlengelsen av fredskonferansen i Paris i 1919. I San Remo ble dette utformet som et vedtak med folkerettslig status. Palestinamandatet ble stadfestet av Folkeforbundet"

Gule kommenterer: "Derfor ble de nødt til å akseptere et kompromiss – styre gjennom mandater opprettet av Folkeforbundet. At man på San Remo-konferansen kom fram til hvem som skulle ha hvilke mandater osv., endrer ikke noe på at det var Folkeforbundet som var den overordnede legitimerende makten bak mandatene, selv om mandatfordelingen var avtalt på fohånd"

For meg er REALITETEN i disse to utsagnene nøyaktig det samme. Da forstår jeg ikke hvorfor du fortsetter å "mase".

Når Gule sier "Israel respekterte ikke delingsplanen" , så protesterer du og sier "Israel sa ja til delingsplanen". Misforstår du med vilje? Du bør vite at Israel tok kontroll over mer land enn delingsplanen skisserte. Altså: Israel sa ja, men respekterte den ikke.

Når du påstår at Gule bruker usannheter for å fremme Israel-fiendtlige holdninger, så er det en drøy påstand. Stygt synes jeg. Jeg vil påstå at jeg er ganske godt orientert i Palestina-spørsmålet. Etter det jeg har lest av Gule om dette spm, er din påstand usakelig.

Gå til kommentaren

Hvem er tåpelig?

Publisert rundt 3 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Og når han har mulighet til å oppklare konkrete påstander blir han arrogant og vil ikke nedverdige seg til å svare.
Slikt er heller IKKE etterrettelig.....men kun tåpelig.
Dermed har Holtet full

Gule har i en tidligere kommentar skrevet at han IKKE har hevdet slike påstander du "mener å huske".

Det må da være du som har bevisbyrden? Finn fram bevisene. 

Det jeg ser av harseleringer og karakteristikker av Gule fra deg, Holtet m.fl. er vemmelig å lese. Gule demonstrerer  store kunnskaper, men blir møtt med rene kveruleringer, tross omfattende dokumentasjon av sine synspunkter. At han ikke vil/kan bruke tid på alle usakelige kommentarer har jeg full forståelse for.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.
Araberne har ikke mer rettighet til landet enn jødene. Hvis de får det, vil jødene bli sendt på havet - massedrap! Det er ikke rom for noe slikt i profetiene. Så enten fortsetter det som det er nå, og til slutt vil jødene seire under Kristi ledelse, eller som sagt, vinner "palestinerne" på tross av profetiene, vil det ikke lenger finnes noen jøder - i Israel. 

Jeg siterte Bibelen.  Der står det at arabere og jøder har LIKE rettigheter. At det skulle medføre at alle jøder i Israel blir drept, er en helt ubegrunnet påstand. Palestinere jeg har snakket med sier klart at de ikke har noe i mot jøder. Det er den rasistiske staten Israel, okkupasjonen og undertrykkelsen de er i mot. Det kan ikke være vanskelig å forstå.

Gå til kommentaren

Hvem har rett til "landet"?

Publisert rundt 3 år siden
Fredrik Evjen – gå til den siterte teksten.
Ut fra dette svaret og det du skrev om Israels eldste historie mener du kanskje at de som bodde der før jødene eller de første som bodde har rett til å eie Israel. Mener du at etterkommerne etter disse har rett på Israel? Siden jeg er en kristen sionist mener jeg at jødene har rett til å eie og bo i Israel fordi Gud har gitt dem landet. Denne lille hyttetomten fortjener de. Araberne (palestinerne) har nok plass å boltre seg på. Det er forståelig at de som ikke tror på Gud har et annet syn enn meg.

Jeg har forstått Gule slik at han legger folkesuverenitetsprinsippet til grunn, og mener man kan gå 120-130 år tilbake for å rette opp overgrep/feiltrinn. Det synes fornuftig.

Det betyr at de som bodde i Palestina på begynnelsen av 19 hundre tallet, og som hadde flere hundre års røtter der, skulle ha full rett til fortsatt å bo der.

Som kristen sier du at det er jødene som har retten. Men Gud ga retten til Abrahams etterkommere. Ismael er Abrahams sønn. Hans etterkommere sies  å være araberne. Da må vel de ha samme rett?

Dessuten, les Esekiel, kap 47, vers 23. Der står det (etter at grensene for "landet" er beskrevet i versene foran): Innflytterne som bor hos dere og har fått barn blant dere, skal arve på lik linje som dere. ( litt fritt etter hukommelsen, men meningen er klar). Altså, den fordrivelsen Israel gjorde i 1948 er åpenbart i strid med Bibelen. Jeg er overbevist om at Jesus ville vært Palestina-aktivist, slik mange jøder også er.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Gule er vel ikke en kristen, slik at han kjenner bibelen

Det er fullt mulig å kjenne Bibelen uten å være kristen. Likesom de fleste kristne bare kjenner deler av Bibelen.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere