Ingar Evje

Alder: 76
  RSS

Om Ingar

Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole 1971.
Ledsager for Kirkenes Verdensråd på Vestbredden, Palestina i perioden april-juni 2014

Følgere

NRK Dagsnytt 18 hadde 8. feb et innslag med Dana Wanounou (DW) fra VL og Cora Alexa Døving fra Holocaust-senteret om norske jøders opplevelse av å bli ansvarliggjort for Israels politikk overfor palestinerne.

Bakgrunnen for innslaget var en kommentar fra DW etter et NRK P13 innslag. DW ønsker seg en annen type Midt-Østen debatt med mer åpne spørsmål, mindre pro-Israel og pro-Palestina. Undertegnede er sterkt engasjert i Israel-Palestina spørsmålet. For meg er realitetene viktigst. Ordbruken bør selvfølgelig være noenlunde kultivert. Overtramp bør påtales, men det bør ikke føre til "berøringsangst", som DW selv uttrykte det. Jeg hadde ellers problemer med å forstå hvordan DW ønsker seg debatten.

La meg gjøre en ting helt klart: Ingen jøder, verken i Norge eller andre steder i verden er ansvarlige for Israels politikk, med mindre de aktivt støtter den. 

Jeg er oppvokst i et sterkt Israel-vennlig hjem. Med informasjon som jeg nå vet var/er propaganda - både halvsannheter og ren løgn. Det var opplevelsene til norske FN-soldater og NRK-reporterne Odd Karsten Tveit og Sidsel Wold som førte til at "sannhetene" begynte å sprekke. Da jeg tok oppdrag som ledsager for Kirkenes Verdensråd på Vestbredden, våren 2014, fikk jeg selv oppleve hva Israels okkupasjon og undertrykkelse av palestinerne går ut på.

NRK P13 er visstnok en humoristisk rockekanal for unge voksne. At språkbruken da blir ganske sleivete, ligger i sakens natur. Det er ikke en kanal for meg, men jeg har sett utskrift av det som ble sagt i innslaget. Programlederens uttalelse om at han håpet covid-vaksinen ikke ville virke på israelerne, er helt forkastelig og utilgivelig etter mitt syn. Men, når DW henviste til dette i Dagsnytt atten, burde hun også nevnt at programlederen beklaget uttalelsen allerede i setningen etterpå i samme innslag. Betegnelsen "ræva land" er helt innenfor i en "sleivete" radiokanal, DERSOM man tenker på Israels undertrykkelse av palestinerne.

Jeg er født etter 2. verdenskrig, og har ingen skyld i forfølgelsen og utryddelsen av jødene. Men som nordmann skammer jeg meg over at altfor mange nordmenn sviktet jødene den gang. Jeg skammer meg over den norske regjerings behandling av flyktninger og asylsøkere og manglende kritikk av Israels undertrykkelse. Det var flaut å være nordmann på Vestbredden når Oslo-avtalen ble nevnt. Men jeg sier i fra - så godt jeg kan.

Vinner av Nobels fredspris, jøden Elie Wiesel sa: "Det motsatte av kjærlighet er ikke hat. Det motsatte av kjærlighet er likegyldighet". Likegyldigheten har rammet jøder i ufattelig omfang til alle tider, men den må heller ikke få ramme palestinerne når sionistene begår overgrep. Da bør, for å si det forsiktig, også jøder stå opp og si i fra. Mange jøder gjør det: B'Tselem, Breaking the Silence, Jewish Voice for Peace, Rabbies for Human Right, Yesh Din... Hadde ønsket meg at Det Mosaiske Trossamfund hadde kritisert undertrykkelsen.

Gå til innlegget

I en artikkel i VL i desember, skriver Joav Melchior om den jødiske lysfesten Hanukka. "Lyset vi feirer i Hanukka er strålingen fra en åpen, selvstendig og kritisk tankegang som fikk blomstre i jødedommen - og som blomstrer den dag i dag..........Jødedommen har helliggjort tora-studiene, som betyr å streve etter kunnskap med et åpent sinn". Men bruker han dette i sin kritikk av filmen Tårnet?

Jeg synes det var interessant å få et lite innblikk i jødenes Hanukka-fest og bakgrunnen for den.

Videre skriver Melchior: "I dag er imperativet det samme. Vi må ivareta en åpen og kritisk samtale - der ingenting er ferdigdebattert og alt utsettes for et kritisk lys. Dette er det motsatte av propaganda, der alle svar og alle historier er ferdig filetert".

Deretter tar Melchior for seg debatten om Midt-Østen. At jøder har empati med lidelsene til sine brødre i Israel, og at de fleste jøder har empati med araberne og deres lidelser i kampen for frihet og trygghet. At det er komplisert og at jødiske ledere i Norge uttaler seg i media når de opplever at debatten sklir ut, med fare for å fremme antisemittisme.

Her savner jeg Melchior åpne og kritiske sinn. Ikke minst en analyse av hvorfor situasjonen er som den er. Melchior vet sikkert at sionistene startet med å fordrive palestinerne (arabere) allerede fra begynnelsen av 1900-tallet? Ved oppkjøp av store jordeiendommer fra arabiske landeiere bosatt i utlandet. Finansiert bl.a franske grev Rotschild. Palestinske landarbeidere ble erstattet av jødiske immigranter. Ved opprettelsen av staten Israel ble 750.000 palestinere fordrevet. De flyktet fordi de ble jaget. Og de kjente til Deir Yassin massakren, utført av sionister, før opprettelsen av Israel. Formålet med massakren var åpenbart å få palestinerne til å flykte. De flyktet ikke på oppfordring fra arabiske ledere, slik Melchior påstår i en artikkel av Arne Guttormsen om filmen Tårnet, 3. jan.

Jeg har ikke sett filmen Tårnet, som Melchior kritiserer for "å skape emosjonelt engasjement - men uten den nødvendige kritiske refleksjon". Jeg undres hva Melchior mener med det. Tvert om mener jeg det er strålende at det skapes emosjonelt engasjement for de palestinske flyktningene. Det er nødvendig for å sette press på staten Israel. 

Melchior undres på hva reaksjonene ville blitt dersom det var laget en film om overlevende etter massakren på jøder i Hebron 1929. Jeg vet ikke, men jeg vet at Israelsk propaganda i alt for stor grad passerer fullstendig ukritisk i norske medier. Jeg er selv flasket opp med det fra barndommen. Det var først etter å ha bodd 3 mnd på Vestbredden at jeg kunne avdekke løgnene, basert på egne opplevelser. Israel er okkupant og undertrykker.

Jeg er oppriktig glad for alle de jøder som er sterke kritikere av staten Israel. Enkeltpersoner som Miko Peled, historiker Ilan Pappe og alle som lar seg høre gjennom B'tselem, Jewish Voice for Peace, Rabbies for Peace.........men jeg savner kritiske stemmer fra norske jøder. 

Gå til innlegget

Suzanne Aabel og NRK

Publisert nesten 6 år siden

Ei 13 år gammel jødisk jente ble drept av en 17 år gammel palestinsk gutt. Knivstukket til døde. Suzanne Aabel liker ikke medias dekning av saken.

"Hvorfor er det viktig å understreke at drapet på et sovende barn skjedde på okkupert område, NRK?", spør Suzanne Aabel.

Jeg svarer ikke på vegne av NRK, kun for meg selv. Jeg synes det er merkelig at Aabel ikke ser at det er en sammenheng. Israel bedriver en brutal okkupasjon som har pågått i snart 50 år. Dette vet Aabel. Israel stjeler land, dreper flere palestinere hver måned, fengsler i hopetall, også barn, og holder mange i fengsel i månedsvis uten lov og dom. Listen over israelske overgrep er lang, veldig lang.

I avisen Haaretz kom det frem at drapsmannen hadde en fetter som ble drept av israelske soldater i mars. Etter den hendelsen skjedde det endringer i Facebook-postene hans. Han begynte å lovprise terroristene. Det er altså en tydelig sammenheng mellom den ugjerningen han utførte og de overgrepene Israel gjør på okkuperte områder. Det er Israel som har ansvaret.

"Klarer du å drepe et barn som sover, ligger årsaken dypere enn uenighet om landegrenser", skriver Aabel. Ja, årsaken er undertrykkelsen - med utgangspunkt i Israels ønske om å tilrane seg alt land mellom Middelhavet og Jordan.

Så skriver Aabel om PA's økonomiske støtte til "terrorister" i israelske fengsler. Veldig mange av de som Israel betegner som terrorister, er slett ikke det. I palestinernes øyne er de motstandsfolk, mennesker som gjør opprør mot okkupasjonsmakten. Svært mange av dem har vært hovedforsørgere i familien. Derfor får familien økonomisk støtte.

En okkupasjonsmakt har ansvar for infrastruktur, skole, helsevesen... i de okkuperte områdene. Dette har Israel unngått ved at det internasjonale samfunnet finansierer PA-myndighetenes utgifter på disse områdene. Indirekte finansierer dermed det internasjonale samfunnet Israels okkupasjon. Det er mye verre enn den økonomiske støtten palestinere i israelske fenglser får.

Aabel skriver videre: "I artikkelen om den døde jenta passet NRK på å nevne hvor mange palestinere som også er døde. Men å dø i væpnet konflikt er én ting. Å bli drept av en hjernevasket terrorist mens du sover i sengen hjemme, fordi du er et jødisk barn, er hinsides. Etterpå sa moren til drapsofferet atil terristens mor: "I raised my daughter with love, you taught your son to hate." Jeg forsår henne."

Her bruker Aabel flere retoriske grep for å fremstille undertrykte palestinere som bestialske og israelske okkupanter som uskyldige ofre. Det har vært typisk for israelsk propaganda helt siden opprettelsen av staten Israel, men det blir ikke sant av den grunn.

Det er veldig mange av de drepte palestinerne det siste tre kvart år, som er like uskyldige som den jødiske jenta. Dette burde Aabel vite. Og ja, det er mange flere uskyldige palestinere som er "henrettet", enn det er uskyldige israelere. For de enkelte familier som blir rammet, er det uvesentlig.

Denne "terroristen" er blitt "hjernevasket" av Israels drap på hans fetter. Hatet har samme årsak.

Moren til drapsofferet sa at hun oppdro sin datter med kjærlighet. Som medførte at hun ble lært til å bosette seg på stjålet land? Og at moren til terroristen oppdro han til å hate. Det vet hun ingenting om. Ved å lese Haaretz er det tydelig at Israels drap på hans fetter, er det som har utløst hatet og ugjerningen. At Aabel fremmer slike "hat-myter" er trist. Det er israelsk propaganda. 

Gå til innlegget

Brev til mine palestinske venner

Publisert over 6 år siden

Palestinske tenåringer, oppvokst under Oslo-avtalen og opplevd undertrykkelse/ydmykelse hele sine unge liv, nekter å la seg kue. Reiser seg og protesterer, vel vitende om at det er med livet som innsats mot umoralske okkupasjonssoldater.

Jeg er rystet. Jeg er sjokkert. Jeg pines av alle lidelsene dere og hele det palestinske folket er utsatt for av den Israelske okkupasjonsmakten:

- stjeling av land, stjeling av vann, stjeling av barndom, stjeling av ungdom
- stjeling av framtid, fengsling av barn, trakassering i sjekkpunkter
- bulldosing av hus og hjem......

Det er forferdelig å se alle videoene fra de siste hendelsene:
- ung, ubevæpnet mann som løper mot politiet for å få beskyttelse mot en bosetter-mobb. Han blir skutt av politiet. Drept. Henrettet.
- ung kvinne, sittende alene på et fortau. Omringet av 10 sivile israelere med pistoler. Så skutt. Drept. Henrettet.
- ung kvinne holder hånden i været. Omringes av en gruppe soldater. En brutal skuddsalve sender henne i bakken, med store skader.
- eksemplene er mange flere.... og de fortsetter...

Jeg deler mange av disse grusomme videoene på Facebook. Berører det hjertene til mine landsmenn? Åpnes deres øyne så de ser undertrykkelsen? At Israel er en forferdelig overgriper, ja - terrorist?

De få "liker" og kommentarer gjør meg tvilende. Jeg vet at mange har forstått, men ikke orker å ta mere ondskap inn over seg. Dere må orke. Dere har ikke noe valg. Jeg skal stå på for deres sak, så lenge det er pust i meg. For urettferdigheten plager meg.

Jeg og mine landsmenn bor i et fredelig land, langt fra palestinernes virkelighet. Vi er oppvokst med Israel-propaganda. Impregnert mot kritikk av Israel og jødene.

Derfor - takk til norske NRK-journalister som har maktet å knuse glansbildet av Israel, og vise at landet er en grusom og kynisk okkupant og overgriper. Takk til dr. Mats Gilbert som har vist oss Israels slakting av sivile i Gaza.

Da jeg var ledsager på Vestbredden våren 2014 ble jeg kjent med mange av dere. Takk for at dere åpnet mine øyne - med det dere fortalte, og at jeg selv fikk se og oppleve. NÅ vet jeg at dere har det mye verre enn jeg hadde fantasi til å forstå.

Takk for at dere fortalte meg om Drobles-planen. NÅ vet jeg at Israel ikke ønsker en palestinsk stat - aldri har ønsket det. Bosettingene på okkupert område er beviset. Israel fordriver palestinerne fra naturressursene - samler dem i enklaver. Bantustaner. Det er Apartheid.

Moren til sjåføren vår sa: "Palestina er som et lam, liggende med bundne ben og spreller. Israel står med kniven hevet for å slakte det. Verdenssamfunnet ber lammet ligge stille". En presis analyse - basert på smertelig, personlig erfaring, da teltet hennes i Jordan-dalen ble bombet av Israel.

"Ydmykelse: Følelsenes atombombe". Ordene er fra en artikkel av professor Evelin Lindner ved Universitetet i Oslo, basert på hennes doktoravhandling om folkemord i Rwanda, Burundi og Somalia. Ydmykelse er det dere palestinere har opplevd av sionister siden før opprettelsen av staten Israel. I mer enn 70 år. Derfor forstår jeg det raseri unge palestinere nå viser.

Verdenssamfunnet ber lammet ligge stille. Mitt inderlige håp er at verdenssamfunnet våkner - og arresterer slakteren - Israel. Det må gjøres ved boikott, desinvestering og sanksjoner.

Jeg følger med på det som skjer hos dere. Jeg føler med dere og gjør mitt beste for å orientere mine mange "blinde" landsmenn om sannheten.

Skulle bare ønske jeg kunne gjøre mye, mye mer.

Salaam Alaikum

Ingar Evje

Gå til innlegget

Wenske, Guds ord og etnisk rensing

Publisert over 7 år siden

I nov 2014 ble Gro Faye-Hansen Wenske kritisert av journalist Alf Gjøsund for en kronikk i Dagen, fordi hun ville deportere palestinere fra Israel. Hun svarte i VL i inlegget "Guds ord er uforanderlig" og anklaget Fatah for etnisk rensning på Vestbr.

Jeg synes Wenskes innlegg inneholder så spesielle vinklinger at jeg ønsket å kommentere. Da jeg sendte innlegget mitt til debatt.vl fikk jeg flg. svar (som jeg synes er helt greit, men derfor poster jeg det her på Verdidebatt i stedet):

Hei  Pågangen er massiv. Wenske fekk ordet i tilsvarsrett. Skal vi følgje opp dennedebatten, må det bli i vesentleg kortare form enn det du har skrive. Beste helsingJohannes Morken Debattredaktør

Hovedpoenget med innlegget til Wenske, slik jeg oppfattet det, var å imøtegå kritikk om at hun ville etnisk rense Israel for palestinere. Det var palestinske terrorister, inkl. deres familie som skulle sendes til Gaza. 

Hamas og Fatahs Charter.​ Hun nevner at i disse charterne står det at Israel skal utslettes og alle jøder drepes.

I Hamas charter artikkel 31, beskrives Hamas, ifølge Wikipedia, som "en humanistisk bevegelse som ivaretar menneskerettighetene, og skal ledes av islamsk toleranse når det er snakk om å forholde seg til følgere av andre religioner". Og videre "under islamske vinger er det mulig for kristne, muslimer og jøder og sameksistere i fred og ro med hverandre, under forutsetning av at medlemmene av de andre religionene ikke setter seg opp mot islams suverenitet i området".

I Wikipedia fremgår også at Hamas har endret syn med tiden etter at charteret ble skrevet. Hamas-leder Khaled Meshaal, fastslo i 2010 at charteret "er et stykke historie og er ikke lenger relevant, men kan ikke forandres av interne årsaker".

I tillegg kan nevnes at en av forutsetningene i Oslo-avtalen er anerkjennelse av staten Israel. Når Hamas og Fatah på forsommeren 2014 ble enig om å samarbeide, var en av betingelsene fra Fatah at Hamas måtte godta dette.

Guds ord. Gro Faye-Hansen Wenske nevner Jes. 14,1 som belegg for sitt syn om deportasjon av terrorister. Slik kan det sikkert tolkes.

Jeg leste også vers 2. Der står det: "Folkeslag skal ta dem og føre dem hjem, og i Herrens land skal Israels hus gjøre dem til sin eiendom, til slaver og slavekvinner...."

Mine egne opplevelser som ledsager på Vestbredden er, dessverre, helt i tråd med dette. Og det er tydeligvis dette Drobless- og Sharon-planen bygger på: fordrive alle palestinere fra naturressursene, slik at de ikke kan drive egen produksjon, bare utføre arbeid for israelere.

Etnisk rensing i A og B delene av Vestbredden. Oslo-avtalen deler Vestbredden i A, B og C områder. Israel har full kontroll på C-områdene. C utgjør hele 60% av arealet: det aller meste av Jordan-dalen og forøvrig det meste av dyrkbar mark og naturreservater. Dette unnlater Wenske å nevne.

Selvstyremyndighetene har full kontroll kun over områdene A, som utgjør 18-19%. De resterende 21-22% skal styres i fellesskap av PA og Israel. Wenske gjør et stort poeng av at det ikke bor jøder i A og B områdene, mens det bor arabere i C.

Bildet ovenfor er et skilt som Israel setter opp ved veiene inn til A-områdene. Dette må da være bevis nok på at det er Israel som ønsker disse områdene "jøde-rene"?. Noen steder må vel "slavene" bo?

Når det gjelder C områdene, så er det riktig at det fortsatt bor palestinere der, men siden okkupasjonen i 1967 er hele 250.000 fordrevet fra Jordan-dalen. Er ikke det etnisk rensning?

Og de tvangsforflyttingene av beduiner som nå foregår sør for Hebron, samt riving av hus og husdyrly som jeg selv har vært vitne til i Tawayel og Al-Jiftlik, er ikke det etnisk rensning?

Tillater Israel at det bor palestinere i de jødiske bosettingene i C-områdene på Vestbredden? 

Sharon-planen går ut på å fjerne alle palestinere fra to store korridorer som skal forbinde Israel med Jordan-dalen. Hensikten er å dele opp de palestinske områdene i "bantustaner" som gjør det umulig å styre som en stat. B'tselem betegner dette som apartheid. Det samme gjør biskop Tutu. Det samme gjorde Nelson Mandela. De to siste vet/visste hva de snakker/snakket om.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere