Inger Marie Johnsen Aralt

Alder: 59
  RSS

Om Inger Marie Johnsen

Agnostiker, rødstrømpe, venstrevridd , bohem, oppvokst i Smiths venner, Følger med i samfunnsdebatten. Utdannelse: Sykepleier og apotektekniker.

Følgere

Innlegg i debatten om Smiths venner

Publisert rundt 4 år siden

Bakgrunn: Innlegg i Vårt Land forrige lørdag ang Smiths venner\BCC, og Alf Gjøsund sitt innlegg i Vårt Land på søndag ang Smiths venner.  Vår hemmelige fb gruppe av ex smiths venner ble hacket og messenger samtalen til et av medlemmene. Dette ble spredd av BCC\ Smithsvenner toppen Bernt Aksel Larsen som er en ivrig blogger.   

Jeg er medlem i den meget omtalte lukkede fb gruppen på ca 100 ex smiths venner.  Gruppen ble opprettet i mai i år. Jeg har vært med helt fra begynnelsen. Det har vært utrolig kjekt å møtes på denne måten. Vi har delt både gleder og sorger. Gode minner og dårlige minner. Noen har skrevet triste historier. Men vi har et sterkt og godt fellesskap, der vi kan støtte hverandre. Mange treffes også i det virkelige liv. Og ikke minst masse humor. Sinne har jeg sett lite av. Men det forekommer og. Helt naturlig når ca 100 medlemmer skriver på en lukket side. De aller fleste er aktiv på siden på en eller annen måte. 

 

Smiths venner, idag BCC, med Bernt Aksel Larsen i spissen med sine ca 10.000 medlemmer og sine mange millioner, finner tydeligvis denne gruppen på 100 medlemmer, så interresant at intet mindre enn seks blogginnlegg er blitt skrevet om oss. Og to personer i gruppen hengt ut med fullt navn. Nemlig Johan Velten( forfatter av bøkene Ansatt av Gud og Spor)  og Oscar Floor (som også driver en åpen diskusjons side kalt nettopp Smiths venner), der det klart fremgår at han ønsker debatt fra ex medlemmer og medlemmer fra BCC. Altså ment som brobygging. Dette har også falt BAL tungt for brystet tydeligvis. Ingen av oss på gruppen hadde drømt om at vi skulle få så stor oppmerksomhet. Vi oppfattes tydeligvis som en trussel. Ellers tror jeg ikke BAL hadde skrevet så mange blogg innlegg om oss. 

I Vårt Lands overskrift overskriften fremstilles det som om Johan Velten har hamret løs på SV i 15 år. Johan Velten har skrevet 2 bøker om SV. Han har naturligvis også holdt på med helt andre ting. Innholdet i artikkelen var mer balansert. Der hjelpekilden og Modum bad fikk uttale seg.

Feile påstander om overgrep er lagt døde og maktesløse for lengst. BAL sitt navn ble heller ikke nevnt i gruppen. Kun i messenger samtalene. Som ikke vi visste innholdet av, vi som er medlemmer i gruppen. Messenger samtalene og gruppens innhold rotes sammen i blogg innleggene til BAL. Det kan i hverfall lett oppfattes sånn av de som leser( og det tror jeg er meningen). I tillegg har han to blogg innlegg der den lukkede fb gruppen omtales som løgnfabrikken. Løgnfabrikken en og to. 

 

Dette er påstander vi ikke kjenner oss igjen i. Vi vil ikke ha faktafeil i gruppen. Men mest av alt er vi en støttegruppe for hverandre. Og det er lenge siden jeg har ledd så høyt og lenge av alle humoren vi har i lag. Og har noen en vanskelig dag, kan man skrive det og. Jeg opplever bare kjærlighet og støtte der inne. At noen av oss kan være ramsalte i kritikken av Smiths venner både før og nå. Er ingen hemmelighet. 

Men hvorfor er vi kritiske? Det er ikke menneskene vi kritiserer men organisasjonen BCC. Det er viktig å få frem. Vi er kritiske til dagens BCC ledelse, fordi mange opplever at hvis de åpent kritiserer BCC, blir de truet med sanksjoner i forhold til familie de har der inne. Noen mister derfor helt\delvis kontakt med egne barn og foreldre og søsken. Eller gamle venner. Et trossamfunn som ikke tåler kritikk, må jeg si at jeg er svært kritisk til i utgangspunktet. I tillegg har også navnet på oss som er medlem i ex Smiths venner gruppen, blitt spredd rundt til medlemmer i BCC. Og mange er blitt truet med sanksjoner ifht familie. Og utelukking fra  minnesamvær etter begravelse i BCC sin regi. Denne praksisen har de drevet på med en stund. Og mitt inntrykk er at den er blitt verre de siste årene. De som er samboere får ikke ha med sin samboer. De som er gift for andre gang får ikke ha med sin ektefelle. Eller de som har kritisert høyt kan trues med å bli utelukket helt, selv om det er ens egne foreldre som er falt bort. Dette oppleves som et nytt overgrep fra BCC\ Smiths venner sin side. 

 

Mye ble forandret noen år etter vekkelsen på 90 tallet. Kvinnene\jentene er ikke lenger tvunget til å gå med skjørt og fletter f eks. Man drikker alkohol, har tv og går på kino. Noe som før var strengt forbudt. Jeg syns det skulle bare mangle at en organisasjon som har vært en del av det norske samfunnet i over 100 år, ikke skal integrere seg. Så det var på høy tid. Men fremdeles er BCC et paralell samfunn. De holder seg mest for seg selv og bygger store bygninger. Dette fører til et enormt økonomisk press og et enormt dugnadspress. Godt dokumentert av Tønsberg Blad og Dagens Næringsliv. 

Når noen er redd for kritikk tenker jeg at de har noe de er redd for. Kanskje de er redd for tap av medlemmer? Det er en kjennsgjerning at BAL er mistenkt i en svindel\hvitvaskingssak i Nederland. Kåre Smith er også innkalt som vitne. Men har ikke møtt. Det er opp til domstolen å dømme. Jeg bare nevner det. 

 

Imidlertid har BAL i mellomtiden blitt skribent i Vårt Land. Jeg velger å tro at der i beste mening. Vårt Land vil gjerne inkludere BCC\Smiths venner i det kristne fellesskapet i Norge. Det er i utgangspunktet en tanke jeg heier på. Selv som agnostiker. Men da må BCC tåle kritikk. Både om fortid og nåtid. De må heller ikke omskrive historien og skylde det gale som skjedde i gamle Smiths venner på utbryterne. Det er historieforfalskning. Man må også gå ut og unnskylde overgrep overfor ex medlemmer, som et resultat av forkynnelsen,  begått både i gammel og nyere tid. Og ikke minst alle som ble kastet ut i vekkelsen. Og i andre situajsoner som har oppstått både i gamle Smiths venner og i sin nye drakt BCC. Det hadde vært så enkelt å ta dette oppgjøret. Men selverkjennelse faller visst BCC ledelsen tungt for brystet. 

Redaktør Alf Gjøsund skriver at Velten sin kritikk er for uforsonlig. Jeg oppfatte Velten som en redelig mann, som vil ha frem sannheten. Les bøkene hans og bedøm selv. Han gjør det ikke for sin egen del. Men for ex SV som ikke har vært så heldige i livet som han har vært. Det er også grunnen til at jeg engasjerer meg. Jeg kjenner for mange mennesker som ikke har komt godt ut av å ha vokst opp i SV. Jeg kjente trykket selv på kroppen i de 28 årene jeg gikk der. Jeg har gått videre og har fått et liv utenfor. Men det er godt å snakke med andre mennesker som har kjent akkurat det samme på kroppen som jeg har. Og ikke minst tale saken til de som ikke har et godt liv. Og ikke minst fremtidige generasjoner. At de ikke skal utsettes for det samme presset. Bare på andre måter.  

 

Jeg opplever at Alf Gjøsund alt for lett hopper over ting som fremdeles er problematisk i BCC\Smiths venner. Og BAL fremstiller BCC som en minoritet som utsettes for hets. Skal de bli en del av det kristne fellesskapet i Norge idag. Må de ta et oppgjør med seg selv og andre. Og dette vet Vårt Land og spesielt Alf Gjøsund en del om. Alf Gjøsund er oppvokst der og var før en ivrig kritiker. Også av den nye ledelsen. Det er den samme ledelsen som sitter idag, som i vekkelsen på nittitallet. Da mange hundre medlemmer ble brutalt kastet ut fordi de ikke var enige med den nye ledelsen (jeg er ikke en av de, men forlot SV før dette frivillig ) Dette kan man ikke bare hoppe bukk over. Ledelsen i BCC må ta et oppgjør med det. Og Vårt Land og BCC må forstå at kritikken fortsetter så lenge dette oppgjøret ikke er tatt. Og så lenge vi er bekymret for familie der inne som utsettes daglig for økonomisk press og dugnadspress.

Innlegget er redigert av red. Informasjon om endringene er sendt innsender.

Gå til innlegget

Fysisk avstraffelse av barn i Smiths venner

Publisert nesten 7 år siden

Mitt fulle svar uten forkortelser, til Harald Kronstad i Smiths venner, etter at jeg stod frem som sannhetsvitne mot fysisk avstraffelse av barn.


Debattinnlegg om fysisk avstraffelse av barn i religiøse samfunn

FYSISK AVSTRAFFELSE AV BARN I SMITHS VENNER

Etter å ha stått frem som sannhets vitne, har jeg fått en del tilbakemeldinger.  Og de har vært svært positive. Og mange har vært opprørt over Kronstads bagatellisering av problemet. 

Tro meg jeg stod fram fordi jeg er opprørt over at noen enda ser det som å være bibeltro, når en fysisk avstraffer sine barn. Jeg vil ikke at dette skal skje igjen. Og her var det Menigheten Kilden på Sørlandet som kom med forskrifter om dette. Det var ikke ment som å havne i debatt med sv. Men jeg føler at Kronstads utspill ikke kan stå uimotsagt.

Jeg skal ikke slå under en stol at det har sin pris og stå frem som sannhetsvitne. Jeg har tenkt mye på om jeg har såret noens følelser. Og jeg var svært glad i mine nå avdøde foreldre. Mot meg var de snille og omsorgsfulle. Bortsett fra de gangene jeg fikk ris. For å ha sagt det kan jeg telle på en hånd de gangene jeg fikk ris med bjørkeriset. Men det ble likevel en skjellsettende opplevelse, som sitter som spikret i minnet mitt.

Foreldrene mine stod i hverdagen på en beundringsverdig måte, til tross for at de hadde tolv barn å forsørge. Som yngste i familien kom jeg nok også tettere på mine foreldre, rett og slett fordi de hadde bedre tid til meg. Jeg fikk også god kontakt med de som gamle og syke. Min far var akkurat som meg glad i å fundere over livets mange spørsmål.  Han nevnte ofte at han riste oss med tungt hjerte. For meg blir det nesten noe absurd i det. Hvordan kan en snill og velmenende mann som er glad i sine barn gi dem ris med bjørkeris?

Dette har jeg tenkt på mange ganger. Og har diskutert med andre. Og har lest meg litt opp på sekter og sektskader. At Smiths venner var en sekt er ikke noe å lure på. Sterk påvirkning fra talerstolen i timer etter timer flere ganger i uken, setter sine spor hos mennesker. Det har jeg erfart selv. Jeg har mange ganger siden prist meg lykkelig for at jeg aldri giftet meg og fikk barn mens jeg gikk i sekten (her sårer jeg og sikkert noens følelser).  De fikk jeg heldigvis etter at jeg forlot sekten 28 år gammel.

Ja jeg forlot sekten i 1990. Og jeg siterer Kronstad:– Da den nye barneloven som forbyr fysisk avstraffelse av barn kom, sto vår daværende leder fram. Sigurd Bratlie sa at han var svært glad for loven. Både i samfunnet rundt oss og i familier han hadde vært i kontakt med, så han at fysisk avstraffelse ble brukt som et middel i barneoppdragelsen. Alle ledere etter Bratlie har også vært sterkt imot dette.Sitat slutt.

 Jeg er født i 1962. Og loven kom på begynnelsen av 70 tallet. Den gang var Aslaksen leder. En mann som var for ris og tukt.  Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg hørte aldri hverken Bratlie eller andre «stå frem og være svært glad for at loven kom». Jeg var på de fleste møter og stevner. Eller kjente noen som var der. Hadde det blitt sagt høyt i forsamlingen hadde jeg visst det!! Det er jeg temmelig sikker på. Men jeg husker at en sa til meg når loven kom, sånn på tomannshånd , at nå måtte vi ikke snakke høyt om at barn ble rist.

Det har kun vært en leder siden Bratli. Han ble leder etter at jeg forlot sekten. Det er Kåre Smith. Jeg kan med hånden på hjertet aldri huske at han gikk imot dette offentlig. Det jeg husker fra ham er tordentaler. Noe som fikk meg til å forlate trossamfunnet, 28 år gammel.

Jeg husker svært godt et stevne på Stord like før jeg forlot sekten, der Kåre Smith laget et tema rundt skriftstedet om å knuse de spede barn mot klippen. Jeg husker ikke hvor det står og har heller ikke undersøkt det siden. Den talen ble en svært traumatisk opplevelse. Han gjentok det så mange ganger, at jeg til slutt så disse barna bli knust mot klippen. Jeg forstod at det var billedlig tale. Men jeg gikk ut av forsamlingen i protest etter talen. Jeg hørte også andre reagere. Det var nok ikke ment at man skulle gjøre det. Men bare det å stå og male opp igjen og opp igjen på et sånt skriftsted, fikk meg til å reagere. Det var da jeg fikk det siste puffet til å forlate sekten. Så var det sagt. Jeg har siden skjønt at denne talen hadde noe med splittelsen i sv venner å gjøre. Så slike sterke virkemidler brukte han i sine taler den gang. Og siden har jeg hørt opptak. Mantraet er det samme. Den som ikke gjør sånn og sånn har djevelen til far osv.

 

I dag vil de ikke være bekjent av at barn ble rist til langt opp på nittitallet. Dette som en følge av forkynnelsen og kulturen i sv. Jeg vet, og ser Kronstad skrive det i artikkelen og at de hadde foreldre møter i 1996 angående barneoppdragelse. Dette var nok hardt tiltrengte møter der man forhåpentligvis gikk imot fysisk avstraffelse av barn. Men hvorfor kan ikke Smiths venner, eller i dag BCC gå ut å beklage at så mange ble fysisk avstraffet? For i dag fremstår de som motstandere av det. Tenk hvilken oppreisning det hadde blitt for alle som ble utsatt for fysisk avstraffelse. Men det er ikke kulturen til Smiths venner.  Tåkesnakk og fortielser, eller rett og slett løgn for å beskytte sv, er vanlig og utbredt.  Alt for sekten.

Jeg vil understreke at jeg ønsker ingen av de som går der noe vondt. Men jeg håper at de får opp øynene for ledelsen og kulturen i sv.

 

Sitat Kronstad :Kronstad sier han kjenner Aralts familie og at hennes far verken var en ledende bror eller forkynner. Sitat slutt.

Jeg har selv sett og hørt forkynnende og ledende brødre i Smiths venner rise sine barn.

Min far talte ofte imot den strenge forkynnelsen i sv. Han var oppvokst som pinse venn. Der er det nåden og at Jesus døde for våre synder på korset som står i fokus har jeg skjønt. Dette var min far opptatt av. Og talte det, men fikk altså taleforbud. Jeg var litt flau av min far den gang. Men er i dag stolt av at han hadde mot til å stå opp og si imot.

 

Skrevet av Inger Aralt

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere