Kjell Ødegård

Alder:
  RSS

Om Kjell

Følgere

Føler seg diskvalifisert i debatter.

Publisert rundt 8 år siden

"Stakkars oss, vi har meninger som vi ikke alltid kan underbygge, men likevel synes vi det er merkelig at folk ikke alltid viser oss respekt for standpunkter som virker urimelige for dem."

I en verden hvor det finnes mange grupper som fysisk forfølges og trues, trakasseres på det groveste eller blir nektet fundamentale menneskeretter, så virker det selsomt på meg når en muslimsk mann og en kristen kvinne står fram i Vårt Land  og klager over at de, ifølge dem selv, "diskvalifiseres" i debatter pga. sin tro. ( se dagens forside). Jeg er selv kristen og skjønner på en måte hva de mener, men det kan jo ikke sies å være noe stort problem, tvert imot der det ganske naturlig, og man må forvente det når man tenker på hvor mye dårlig som har kommet fra religiøst hold opp igjennom tidene. 

 Det er folk der ute som er forutinnatte, men ikke alltid uten grunn, og spesielt ikke når det gjelder oss religiøse. For mange religiøse har en tendens til å debattere utifra at de har "hellige" skrifter  som de anser for å være  skrevet av Gud, og de mener i praksis at det som står der ikke kan debatteres, det er nærmest lover som man ikke kan bryte.  Kanskje er det da  ikke så merkelig at de som ikke deler den troen vil ha noen forutinntatte holdninger når de har erfaring fra noen slike debatter.  Er man da en troende som har et avvikende syn fra det mer fundamentalistiske, så har man faktisk et ansvar for å få fram dette, siden motstanden man kan få er ganske forståelig.

Man må ikke være så hårsår at man klager over å bli "diskvalifisert". Er man derimot en type troende som ikke kan endre sine religiøst baserte standpunkter, selv når han/hun ser at de framstår som urimelige/ukjærlige/skadelige for andre, ja, da har man jo ikke fortjent annet enn å bli "diskvalifisert" i debatter.

Spesielt når det gjelder en mann som Usman Rana, som til deg grader har tilgang til norske redaksjoner, så fortoner det jo seg spesielt merkelig at han kjenner seg diskvalifisert.  Han er ikke på ytterkanten, men likevel relativt konservativ innefor sin religion, og han må da ta ansvar for at han forholder seg til Koranen, som i likehet med Bibelen, hvis man tolker alt bokstavelig, gir rom for en rekke tvilsomme standpunkter og synspunkter som bryter med grunnleggeende mennskerettignheter.  

Det er nok DETTE som er problemet, og ikke at religiøse "diskvalifiseres". De som ikke er religiøse eller som er såkalt liberale religiøse, har virkelig grunn til å være skeptiske når det gjelder å gå inn i ærlige debatter med de selvutnevnte "rettroende". De har nemlig standpunkter som ofte ikke kan forsvares uten å vise til at de må forholde seg til noe som de påstår at Gud har sagt til dem.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere