John Sverre Nordahl

Alder: 70
  RSS

Om John Sverre

Følgere

Sannelig ikke lett

Publisert rundt 11 år siden
Frode Meland – gå til den siterte teksten.

er han for kristelig, får han kjeft fra de politisk korrekte.

Svar for deg selv!

Gå til kommentaren

"Keiserens nye klær"

Publisert rundt 11 år siden
Espen Ottosen – gå til den siterte teksten.

Joda, det er riktig at jeg har startet debatten. Men den startet ut fra en forholsvis kortfattet bokanmeldelse. Jeg har skrevet at jeg var enig med Monsen i mye. Derimot hadde jeg innvendiger mot formen hun bruker, og når jeg leste boken savnet jeg bedre argumentasjon og grundigere resonnomenter. Men jeg kan ikke se at du har grunnlag for å hevde at det åpenbart "er til stede" en dypere ueniget meg og Nina Karin Monsen. Det vil jeg jo tro du synes er både bra og beroligende :-)

Du fremtrer mer og mer som keiseren i eventyret.

Gå til kommentaren

Sannhet bedre enn enighet Espen Ottosen.

Publisert rundt 11 år siden

Espen Ottosen ønsker å avslutte debatten som han selv har startet om Nina Karin Monsen bok "Inn i virkeligheten".

Are Karlsen har skrevet et utmerket innlegg der han sier:

"Dette er etter min mening en uhyre viktig bok. Og jeg tror den i norsk sammenheng er unik. Et vitnesbyrd inne fra venstresiden, den delen av det norske samfunnet som har tatt et kulturelt hegemoni og tvunget kristne til taushet i det offentlige rom, i media, i kulturen, på universitetene, i forskningen. Det er dette faktumet som produserer adrenalinet i Monsens bok og får henne til å utbryte: "Vi må kjempe med aggressivitet"

Og videre:

"Men jeg opplever at du bruker det moderne bedehusets nye søker-sensitive norm når du bedømmer henne. Og har glemt at bedehuset (både lav- og frikirkeligheten) ble bygget med vekkelsesmøter og "svovelpredikanter". Men nå holder det kristne etablissementet, representert ved deg, en nervøs avstand. Fordi man har tilpasset seg tilværelsen under det nye hegemoniet og dets premisser. Da er det ikke så lurt å bli sett sammen med slike som Nina Karin Monsen."

I kommentar "97" den 5. desember skriver jeg:

"Jeg håper at der ikke er en egentlig motsetning mellom deg og Nina Karin Monsen - du har bare ikke forstått hva hun egentlig skriver Espen Ottosen. Derfor fremstår intensjonen din i et dårlig lys?

Dersom der virkelig er en dyptgripende forskjell i mening gjenspeiler det noe av forklaringen på hvorfor den kristne troen har så dårlige kår i vårt land. Det vil i seg selv være viktig å få fram".

 

Hvorfor tar du heller ikke tak i den uenigheten mellom deg og Nina Karin Monsen som åpenbart er tilstede?

Den går lang dypere og er vel det dette egentlig dreier seg om.

Det er tafatt av deg å avslutte på denne måten.

 

 

Gå til kommentaren

Hva med personen Espen Ottosen?

Publisert rundt 11 år siden

Det er en interessant debatt / synsing som har foregått i kjølvannet av Espen Ottosens uttalte respekt og beundring for Nina Karin Monsens mot og klarhet i mange sammenhenger, men derimot ikke for hva hun skriver i i boken "Inn i virkeligheten".

Espen Ottosen har ikke forstått personalistisk tenking, som nettopp er kjernen i det Nina Karin Mosen skriver ut fra. I stedet forsøker Ottosen å innvadere personen Nina Karin Monsen og skape et image av henne.

Flere av eventyrerne på dette forumet fortsetter å repetere sine overfaldiske synsinger

Nina Karin Mosens bok "Det elskende menneske" beskriver noen av personalismens grunnleggende begrep - personen, individet, egoet og masseindentitetene. Hennes bok "Det tenkende menneske" gir en svært grundig analyse av tanker og følelser og gir innsikt i å skille disse. Boken omhandler også grunnlaget for overhodet å kunne tenke sant og skille mellom sannhet og løgn. Noen synes å mene at der er ingen forskjell. Boken "Det sårbare menneske" omhandler skammen, skylden og synden. Mange ønsker ikke eller orker ikke å trenge inn i disse tankene.

Har du skaffet deg innsikt i Nina Karin Monsens bøker Espen Ottosen?

Det synes ikke som om personen i deg er den som bestemmer hva du skriver. Kanskje det ikke er nødvendig?

I anmeldelsen av "Inn i virkeligheten" i Utsyn den 3. desember skriver du: Men dessverre tror jeg ikke boken er særlig nyttig for mennesker som er på jakt etter gode grunner til å tro på Bibelens Gud.

Hvilke gode grunner har så mennesker for å tro på Bibelens Gud? Og hvorfor er ikke boken nyttig i en slik sammenheng Espen Ottosen?

I siste delen av "Inn i virkeliheten" fremstår Kristus som Personen. Personen i mennesket er den kjernen i oss som kan oppleve samhørighet med en Personlig Skaper. Å følge Kristus er å utvikle sin egen person.

Hva er det unyttige i en slik tenkning innenfor en kristen sammenheng?

Jeg håper at der ikke er en egentlig motsetning mellom deg og Nina Karin Monsen - du har bare ikke forstått hva hun egentlig skriver Espen Ottosen. Derfor fremstår intensjonen din i et dårlig lys?

Dersom der virkelig er en dyptgripende forskjell i mening gjenspeiler det noe av forklaringen på hvorfor den kristne troen har så dårlige kår i vårt land. Det vil i seg selv være viktig å få fram.

Gå til kommentaren

Å tenke selv

Publisert rundt 11 år siden

Ingen mennesker kan forholde seg i fullstendig taushet om de store sprøsmål i livet. Det er det da ingen som beskylder noen for det. Mener du virkelig at det er dette Nina Karin Monsen hevder?

 

Siden du ikke tror at "sosialister, humanetikere og statsfeminister tenker sant om de store spørsmålene" hvordan tenkes det da - mener du?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere