John Sverre Nordahl

Alder: 70
  RSS

Om John Sverre

Følgere

 

Kari Ann Volden er bosatt på Røst. Hun er 42 år. Hun er nordsjøpendler til vanlig. Nå har hun reist til India. Der har hun kjøpt egg hentet ut fra ei ukjent indisk kvinnes ovarier. Sædklatten har hun  kjøpt i Danmark. Den kommer fra en ukjent mann. I  India har hun  leid seg ei livmor  via en klinikk som har spesialisert seg på og kommersialisert barnekonstruksjon.

Det ble som resultat av dette skapt to fine gutter. De kommer til å ligne sin far og mor og sine slektinger på begge sider. De er uskyldige personer som har fått frastjålet det viktigste i sin bagasje – sin identitet. Å starte sitt liv på en løgn allerede fra befruktningen er en tung skjebne.

Guttene har blitt til som et resultat av kynisk egoisme der man tramper i vei over barns verdighet for å tilfredsstille sine egoistiske behov. Barn er ikke et objekt for å tilfredsstille voksnes behov for å skaffe mening i sine liv. Barn trenger sannhet, omsorg og forutsigbarhet. Disse barna er fratatt sin grunnleggende verdighet allerede før de er født. Dette må de leve med hele sitt liv.

Kari Ann Volden er ikke barnas mor. Hva hun måtte innbille seg er noe annet.  Om Kari Ann Volden overhodet er den rette til å ta seg av disse barn videre avstår jeg fra å tenke videre om i denne sammenheng.

Dette er bare toppen av et isfjell.                                                                      Det finnes i dag en rekke barn også i Norge som også er frastjålet sin identitet. Og stadig nye skapes for å tilfredsstille noen kvinners egosentrerte og narsissistiske behov. Ukjente sædklatter kan kjøpes ved klinikker i Danmark. En rekke norske kvinner har gjort dette.  Eller man kan bestille sæd nedfrosset, levert pr post og med bruksanvisning for egeninseminering.  Også norske kvinner og menn ligger ute på internettbaser og tilbyr både salg av sæd, egg og utleie av livmor. Har man god råd kan man designe sine barn ytterligere. Norske menn ønsker også  å handle ”varer” på det samme markedet. Markedet er stort. Det er også egoismen og kynismen.

De mange eventyrere hevder at disse konstruerte barna skal være glad for at nettopp ”deres” egg og ”deres” sædcellen fant hverandre. Det var deres eneste mulighet for å bli født. De var heldige så derfor bør alle de som tenker og ser noe annet holde kjeft. Sammenhengende morsalsk tenkning er fullstendig fraværende mange steder i dag.

Barneloven ble forandret i Norge pr 1.1. 2009 for å tilfredsstille norske lesbers behov for enkelt å kunne skaffe seg billig norsk sæd fra en av de to norske sædbankene.  Der heter det nå i § 4a i Barneloven  at et barn kan ikke ha både en far og ei medmor. Men disse norske barna har krav på å kunne spore sin far ved en viss alder. Litt av et tilbud!  Norsk lov mener faktisk å kunne frata barnet sin far. Og hvorfor ikke også sin mor? 

Dette er moderne. Det moderne endrer seg hele tiden. Dette er  kynisk og absurd.

 

 

Gå til innlegget

Rumpa - en familieverdi?

Publisert over 11 år siden

Espen Evjenth er leder i Skeiv Ungdom. Han hevder i en artikkel i ukeavisen Ny Tid at Riksforbundet for seksuell opplysning (RFSU) i Sverige driver seksualundervisning i skolen: "RFSU lærer bort teknikk for analsex, og at det ikke finnes naturlig glidemiddel i rumpa på folk." Den glidemiddelsmurte rumpa representerer ifølge Espen Evjenth en sentral "verdi" i den enkjønnende homo-familien.

Gå til innlegget

Normalfamilien - en klam norm?

Publisert over 11 år siden

Norske barn skal nå utsettes for en radikal homoideologi - både i barnehagen og i skolen. Regjeringen ønsker at alle norske barn skal programmeres til å skjønne at det er flott å være farløs eller morløs. Å ha en medmor i stedet for far skal fremstilles som normalt, naturlig og bra. Foreldre, lærere og elever som mener at barn har rett til mor og far, vil få høre at slike holdninger er gammeldagse og fordømmende.

Espen Evjenth er leder i Skeiv Ungdom. For noen måneder siden skrev han en artikkel i ukeavisen Ny Tid med tittelen "Mønsterfamilien". Han skrev blant annet: "Familien er i betydelig endring. Men mor-far-barn synes fortsatt å være den klamme normen." Ifølge Skeiv Ungdom representerer altså normale familier en klam norm! Vanviddet fremstår i all sin absurditet.

Videre forteller Evjenth at Riksforbundet for seksuell opplysning (RFSU) i Sverige driver seksualundervisning i skolen: "RFSU lærer bort teknikk for analsex, og at det ikke finnes naturlig glidemiddel i rumpa på folk." Den glidemiddelsmurte rumpa representerer ifølge Espen Evjenth en sentral ?verdi? i den enkjønnende homo-familien.

I all sin absurditet får vi innblikk i en homostrategi der målet er å skape et samfunn preget av samlivsmessig anarki. Her har man ingen skrupler. Man fantaserer til og med om en ny verdensordning.

Skeiv Ungdom sier i sin ?Politiske plattform?, vedtatt på landsmøtet i 2009: "Vi må motarbeide den heteroseksuelle normen som tydeliggjøres allerede i barnehagen." Og videre: "Vi skal påvirke læreplanene, vi må lære opp lærerne, og vi vil reise ut til skolene for å synliggjøre mangfoldet." Det hele avsluttes slik: "Vi skal bygge hverandre opp, for sammen kan vi danne en ny verdensordning."

Denne ideologien har lenge hatt støtte sentralt i regjeringen. Den er dessuten utgangspunktet for den kjønnsnøytrale ekteskapsloven, som på sikt vil omforme Norge -  dersom loven ikke blir reversert av velgere som er opptatt av fremtiden for sine barn og barnebarn.

Når totalitære ideologier søker makt, er det viktig for dem å skaffe seg kontroll over barna. Man begynner med barnehage og skole. Gjennom manipulering av barna rammer man familien. Kynismen kjenner ingen grenser.

Espen Evjenth avslutter sitt innlegg om Mønsterfamilien med spørsmålet: ?Hvem bestemmer over dine familieverdier??

Dette er et betimelig spørsmål som alle bør ta inn over seg.

Trykket første gang i VG 21.6.10. Publisert i VÅrt Land 30.6.10 men da i en politisk korrekt redaksjonelt beskåret utgave.

Gå til innlegget

Normalfamilien - en klam norm?

Publisert over 11 år siden

Norske barn skal nå utsettes for en radikal homoideologi - både i barnehagen og i skolen. Regjeringen ønsker at alle norske barn skal programmeres til å skjønne at det er flott å være farløs eller morløs. Å ha en medmor i stedet for far skal fremstilles som normalt, naturlig og bra. Foreldre, lærere og elever som mener at barn har rett til mor og far, vil få høre at slike holdninger er gammeldagse og fordømmende.

Espen Evjenth er leder i Skeiv Ungdom. For noen måneder siden skrev han en artikkel i ukeavisen Ny Tid med tittelen "Mønsterfamilien". Han skrev blant annet: "Familien er i betydelig endring. Men mor-far-barn synes fortsatt å være den klamme normen." Ifølge Skeiv Ungdom representerer altså normale familier en klam norm! Vanviddet fremstår i all sin absurditet.

Videre forteller Evjenth at Riksforbundet for seksuell opplysning (RFSU) i Sverige driver seksualundervisning i skolen: "RFSU lærer bort teknikk for analsex, og at det ikke finnes naturlig glidemiddel i rumpa på folk." Den glidemiddelsmurte rumpa representerer ifølge Espen Evjenth en sentral ?verdi? i den enkjønnende homo-familien.

I all sin absurditet får vi innblikk i en homostrategi der målet er å skape et samfunn preget av samlivsmessig anarki. Her har man ingen skrupler. Man fantaserer til og med om en ny verdensordning.

Skeiv Ungdom sier i sin ?Politiske plattform?, vedtatt på landsmøtet i 2009: "Vi må motarbeide den heteroseksuelle normen som tydeliggjøres allerede i barnehagen." Og videre: "Vi skal påvirke læreplanene, vi må lære opp lærerne, og vi vil reise ut til skolene for å synliggjøre mangfoldet." Det hele avsluttes slik: "Vi skal bygge hverandre opp, for sammen kan vi danne en ny verdensordning."

Denne ideologien har lenge hatt støtte sentralt i regjeringen. Den er dessuten utgangspunktet for den kjønnsnøytrale ekteskapsloven, som på sikt vil omforme Norge -  dersom loven ikke blir reversert av velgere som er opptatt av fremtiden for sine barn og barnebarn.

Når totalitære ideologier søker makt, er det viktig for dem å skaffe seg kontroll over barna. Man begynner med barnehage og skole. Gjennom manipulering av barna rammer man familien. Kynismen kjenner ingen grenser.

Espen Evjenth avslutter sitt innlegg om Mønsterfamilien med spørsmålet: ?Hvem bestemmer over dine familieverdier??

Dette er et betimelig spørsmål som alle bør ta inn over seg.

Trykket første gang i VG 21.6.10. Publisert i VÅrt Land 30.6.10 men da i en politisk korrekt redaksjonelt beskåret utgave.

Gå til innlegget

Homofili og selmordsparadigmet

Publisert over 11 år siden

Heterofili har mye med sex å gjøre. Det har noe å gjøre med at begjæret søker sin tilfredsstillelse gjennom å bruke kroppen. Kroppen har en anatomi og fysiologi som gjør denne bruken mulig. Begjæret fører noen ganger til at mennesket formerer seg og bringer genene videre.

Homofili har også noe med sex å gjøre. Å skrive noe om det fører lett til sensur. Også her på Verdidebatt. Det korrekte blir fort snevert. Det "ukorrekte" farlig.

Selvmordspardigmet har mange sider.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere