Helene Skaatan

Alder:
  RSS

Om Helene

Sosionom og psykisk helsearbeider

Følgere

En samlet verdensdag for psykisk helse

Publisert rundt 1 år siden

Den 10. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse i 150 land. Her i Norge kan vi i større grad delta i den internasjonale markeringen.

Verdensdagen i Norge har siden 2002 koordinert arbeidet med Mental Helse, på oppdrag fra Helsedirektoratet. De gjør en viktig jobb med å mobilisere oss til markering og til å rette fokus på psykisk helse. I Norge lager vi et eget slagord. I år er temaet: «Spør mer». Hva er grunnen til at vi ikke bruker det internasjonale temaet som utgangspunkt for markeringen?

I 1992 startet World Federation for Mental Health å markere verdensdagen den 10.10. Siden 1948 har dette vært verdens største grasrotorganisasjon som jobber spesifikt med kunnskapsutvikling og påvirkningsarbeid innen psykisk helse-feltet. Det startet med en bevisstgjøring om at psykisk helse var både et tabu å snakke om, å ha, og å jobbe med. Dette måtte gjøres noe med. Medlemmene besto av frivillige i sivilbefolkningen, inkludert pasienter med erfaring fra psykiske helsetjenester. Verdens Helseorganisasjon, WHO, promoterer årlig verdensdagen sitt tema, og har et offisielt samarbeid med organisasjonen.

WHO tar i bruk et tema med et anvendelig og relevant innhold og faglig substans. De publiserer et informasjonshefte til hvert tema. Temaet belyser hvordan vi spesifikt kan jobbe med psykisk helse i ulike sammenhenger og samarbeide om psykisk helse og helsefremmende arbeid. Årets tema handler om at vi er i en pandemi og om nødvendigheten av gode samarbeid og oppfølgingstjenester. Som å investere i psykiske helsetjenester.

Vi er et internasjonalt samfunn og vi har felles helseutfordringer som ikke kjenner landegrenser. I 2020 har vi sett hvor viktig en samlet og koordinert innsats er og at vi følger WHOs retningslinjer og anbefalinger. Norge har nettopp vunnet FN-pris for innsatsen i «Bedre helse, bedre liv»; en innsats i internasjonal utviklingspolitikk, for å bekjempe smittsomme sykdommer. Strategien tar i bruk erfaringer fra norsk folkehelsearbeid og er i nært samarbeid med WHO. Helsearbeidere og sosialarbeidere verden rundt, jobber i dag med psykisk helse i et menneskerettighetsperspektiv. Det er da interessant at vi ikke i større grad deltar i den internasjonale markeringen.

 Vi ser internasjonalt en økende økonomisk ulikhet, og ulikhet i hvem som mottar helsehjelp. Høsten 2020 har vi også sett Gro Harlem Brundtland rette kraftig kritikk mot USAs president på et WHO-webinar, dette på bakgrunn av at USA ønsker å kutte støtte til WHO. I samme webinar trekker Brundtland frem at det utdeles penger fra fond ved hvert store virusutbrudd. Det brukes derimot ikke noe på forebyggende arbeid. I 2018 ble hun bedt av Verdensbanken og WHO om å lede arbeidet med en rapport om hvordan verden ville håndtere en global pandemi. Rapporten med tittelen «A World at Risk from Deadly Pandemics» ble lagt fram i september 2019. I lanseringen sa Brundtland: «Altfor lenge har verdensledernes svar på helsetrusler vært et sted mellom panikk og fraskrivelse av ansvar». Dette var en varslet katastrofe. Vi må koordinere oss og samle oss om hvordan vi kan ha forebygging i fokus. Brundtland gjentar: «Vi må finne bedre måter å samarbeide på».

Målet for verdensdagen er å ha en internasjonal dag for å øke bevissthet, åpenhet og kunnskap om psykisk helse. Verdensdagen handler om å samles for å senke tabu og for å påvirke politikere og beslutningstagere om å satse på gode psykiske helsetjenester. I New Zealand brukes en hel uke til «Mental Health Awareness Week». Det henvises tydelig til det internasjonale temaet. I år arrangerer WHO for første gang et internasjonalt webinar den 10.10. Her oppfordres det til å dele meldinger og innspill på sosiale medier i forkant av verdensdagen. Dette er en internasjonal kampanje som er nyttig å ta i bruk, f eks i klasserommet.

Dagen markeres på sosiale medier, på gata, på skoler, på arbeidsplasser og i organisasjoner. Den internasjonale kampanjen ønsker å fylle et hull, mellom kunnskap – og handling. Hvordan kan vi fokusere på å skape tilgjengelige og trygge samarbeid i utvikling av tjenester, og i hverdagen vår?

Det kan virke imot sin hensikt å lage nye slagord. Setninger som «Spør mer» og «Se en gang til» kan høres ut som intetsigende setninger i en internasjonal kampanje. På denne dagen vil vi markere at vi ønsker og trenger åpenhet og kunnskap. Forebyggende arbeid innebærer blant annet at vi viser tydelig at vi er tilstede for hverandre, og at vi kan møte hverandre i gleder og i krise, smerte, ensomhet, selvmordstanker og uro. Det handler også om at vi stadig trenger kunnskapsutvikling og innsats innenfor et bredt spekter av temaer. 

Markeringen er en anledning til å vise hvordan vi ønsker å jobbe med psykisk helse, fra hver enkelt av oss til systemnivå. Det vil være formålstjenlig å gjøre seg kjent med det årlige, internasjonale temaet. Slik kan vi bidra godt inn i en internasjonal markering. Ha en fin verdensdag for psykisk helse, 10. oktober!

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere