Roald Øye

Alder: 87
  RSS

Om Roald

Født i 1933, bor i Kristiansand, pensjonert lektor gift og har 4 voksne barn. Konservativ kristen.

Følgere

Harvard Law School Professor» Emeritus Alan Dershowitz, som var gjest hos «Breitbart News» den 6. november 2020, sa i programinnslaget, «The Dershow», at president Donald Trump etter all sannsynlighet kom til å vinne rettsaken som hans advokater har anlagt i Pennsylvania. Advokatene utfordrer legitimiteten av poststemmene som kom inn til stemmelokalene etter at tidsfristen var ute på valgdagen den 3. november. Alan Dershowitz er ingen «hvem-som-helst» i dette spørsmålet.

Alan Dershowitz forutsa at USAs høyesterett kom til å ta opp president Trumps anliggende hvis stemmene, som kanskje ikke var gyldige var mange nok til å forandre utfallet av valget i Pennsylvania. “I do think that Trump will win the Pennsylvania lawsuit,” sa Dershowitz på SiriusXM’s Breitbart News Tonight med Joel Pollak som programleder. Han sa: «Sakens kjerne er spørsmålet om de Demokratiske stemmene, som ble avlagt før valgdagen, men som ikke nådde frem til valglokalet før etter fristens utløp, skal bli regnet som gyldige. Pennsylvanias lovgivende organ sa i utgangspunktet «nei» til spørsmålet, mens Pennsylvanias høyesterett sa «ja» på grunn av pandemien, som forsinket leveringen av stemmesedlene. Det kunne i teorien ha vært en riktig beslutning, men forfatningen tillater ingen instans,  bare den lovgivende forsamling i staten Pennsylvania, å ta avgjørelser om gjennomføring av valg.

Hvis saken kommer opp i amerikansk høyesterett, kan det bli «en 5 til 4 votering« i Trumps favør. Det gjenstår å se om de omdiskuterte stemmene er mange nok til å få følger for utfallet av valget. Presidentvalget i USA kan bli avgjort ved valget av to nye senatorer i delstaten  Georgia den 6. januar 2021. Hvis Republikanerne vinner begge plassene, kan det republikanske  Senatsflertallet utpeke to nye konservative høyesterettsdommere, som i en dom vil støtte President Trumps påstander om  juks og korrupsjon i  presidentvalget. Stemmegivningen i rådet kan bli 5 for og 4 mot at det har vært betydningsfulle feil i gjennomføringen av valget.

Alan Dershowitz konkluderte: «Jeg syns Pennsylvanias høyesterett gjorde det moralsk riktige ved å godkjenne de tvilsomme stemmene. Hvis du avlegger din stemme før fristens utløp, burde den ikke bli avvist på grunn av at postverket ikke fikk den frem i tide. Men jeg tror likevel at det i følge grunnlovens paragraf 2 er umulig å bruke dette «demokratiske» argumentet. Republikanernes argument er uansett sterkere. 

The US Supreme Court vil behandle saken hvis saksøkerne, Det republikanske partiet, greier å overbevise retten om at de omdiskuterte stemmesedlene, som ble lagt til side av høyesterettsdommer Alito, i antall overstiger marginene mellom den tapende og den seirende side. Hvis flertallet i valgmannskollegiene i Georgia, Pennesylvania og i noen andre delstater skifter side etter høyesteretts dom, kan det få konsekvenser for utfallet av valget.

Pennsylvanias konstitusjonelle argument som førte til et «nei» om gyldigheten av stemmene, står langt sterkere enn Demokratenes moralske argument «ja», og hører klart hjemme i føderale domstoler, hevder Alan Dershowitz. The US Supreme Court beordret allerede den 6. november «Pennsylvania election Boards» til å legge til side poststemmene som ankom etter valgdagen, i tilfelle retten kom til at disse stemmene måtte bli vurdert på nytt hvis det ble rettssaker om dem. Det er nettopp det som nå har skjedd! Tilsideleggingen av for sent innkomne stemmer taler til president Trumps fordel, for det indikerer at noen ansvarlige i «Pennsylvania election Boards» har oppfattet stemmene som ugyldige.

Presidentvalget i USA er ikke avgjort, sa professor Alan Dershowitz allerede den 6. november. Avgjørelsen faller  sannsynligvis to måneder senere ved valget i Georgia den 6. januar 2021. Fra da av ligger avgjørelsen i høyesteretts hender.

Gå til innlegget

Alan Dershowitz har blitt utropt i USA som «the nation's most peripatetic civil liberties lawyer» og en av dens mest distingverte forsvarere av sivile rettigheter, verdens best kjente forsvarer av dissidenter, «the top lawyer of last resort» og USAs offentlige jødiske forsvarer. Han ble «professor of Law at Harvard Law Schoof faculty» da han var 25 år gammel og har gitt ut 40 fiksjon- og non-fiksjonbøker, inkludert 7 bestsellere. Mer enn en million av hans bøker har blitt solgt på verdensbasis, og mer enn en million mennesker har hørt hans foredrag.

Universitetet i Oslo avslo riktignok for noen år siden et tilbud fra Dershowitz, som var villig til å holde en gratis, åpen forelesning om Midtøsten problemet.   

Denne Harvard Law School professoren», som nå er 82 år gammel, var gjest hos «Breitbart News» den 6. november 2020. Han sa i programinnslaget, «The Dershow» , at president Donald Trump etter all sannsynlighet kommer til å vinne  rettsaken som hans advokater har lansert i Pennsylvania. Disse advokatene utfordrer legitimiteten av poststemmene som kom inn til stemmelokalene etter at tidsfristen var ute på valgdagen den 3. november. Professor emeritus  Alan Dershowitz har engasjert seg i saken på republikansk side enda han i hele sitt liv har regnet seg som demokrat.

Han har forutsagt at USAs høyesterett  kommer til å ta opp president Trumps anliggende hvis stemmene, som kanskje ikke var gyldige. var mange nok til å forandre utfallet av valget i Pennsylvania.  “I do think that Trump will win the Pennsylvania lawsuit,” sa Dershowitz på SiriusXM’s Breitbart News Tonight med Joel Pollak som programleder. Han sa: «Sakens kjerne er spørsmålet om gyldigheten av de demokratiske stemmene som ble avlagt  før valgdagen, men som ikke nådde frem til valglokalet før etter fristens utløp.

Pennsylvanias lovgivende organ sa i utgangspunktet «nei» til spørsmålet om stemmene var gyldige, mens Pennsylvanias  høyesterett sa «ja» på grunn av pandemien som var skyld i forsinkelsen. Det kunne i teorien ha vært en riktig beslutning, etter Dershowitz sin  mening, men forfatningen tillater ingen i staten, unntatt den lovgivende forsamling, å ta avgjørelser om gjennomføring av valg. Hvis saken kommer opp i amerikansk høyesterett, vil det bli «en fem til fire votering» i Trumps favør.  Det gjenstår riktignok å se om de omdiskuterte stemmene er mange nok til å  få følger for utfallet av valget. Det kunnen eventuelt ha vippet det demokratiske flertallet i staten Pennsylvania over til republikansk side.

Dershowitz konkluderte i programinnslaget: «Jeg syns Pennsylvanias høyesterett gjorde det moralsk riktige ved å godkjenne de tvilsomme stemmene. Hvis man avlegger sin stemme før fristens utløp, burde den ikke bli avvist på grunn av at postverket ikke fikk den frem i tide. Men jeg tror likevel at det i følge grunnlovens paragraf 2. er umulig å bruke dette  argumentet. Det republikanske argumentet er uansett sterkere. 

The US Supreme Court vil behandle saken hvis saksøkerne, Det republikanske partiet, greier å overbevise retten om at de omdiskuterte stemmesedlene, som ble lagt til side av høyesterettsdommer, Alito,  i antall overstiger disse marginene mellom den tapende og seirende side. 

«Pennsylvanias konstitusjonelle argument som førte til «nei» om gyldigheten av stemmene, står langt sterkere enn Demokratenes moralske argument «ja», og hører klart hjemme i føderale domstoler», hevder Dershowitz. 

The US Supreme Court beordret allerede den 6. november «Pennsylvania election Boards» til å legge til side poststemmene som ankom etter valgdagen. Retten kom til at disse stemmene måtte bli vurdert på nytt, hvis det ble rettssaker om dem. Det er nettopp det som nå har skjedd. Tilsideleggingen av for sent innkomne stemmer taler til president Trumps fordel, så presidentvalget i USA er ikke avgjort, etter professor Alan Dershowitz sin mening.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere