Roald Øye

Alder: 87
  RSS

Om Roald

Født i 1933, bor i Kristiansand, pensjonert lektor gift og har 4 voksne barn. Konservativ kristen.

Følgere

Teologer på ville veier?

Publisert 3 måneder siden

Det er fleire omtalar i GT om Fikentreet som staten Israel. Men erstatningsteologane er flinke til å nulla ut GT og profetorda ved å omtolka dei, eller seia at dei har "funne si oppfylling i Kristus." Ei halv sanning: - ei heil løgn». Slik skrev Jostein Sandsmark på verdidebatt 24. november 2013 og han fortsatte:


Underet i 1948: Staten Israel oppsto! Det har gått over 60 år utan at desse ideologane har oppdaga at Fikentreet har spirt, vakse opp, har skote blad og er i full gang med å bera frukt. Kva er "fruktene" av eit land"? Jo, det er infrastruktur med administrasjon, rettsvesen med lovverk, helsevesen, skulevesen og akademika, forskning, media, transport, forsvar, teknologi, industri og kultur. Infrastrukturen i Israel er utan sidestykke - både samanlikna med grannane deira - og blant dei beste i Vesten. Fikentreet er mange gonger i GT brukt for å omtala staten Israel. Og det er denne metaforen Jesus nyttar i Luk 21,29 når Han seier: "Akta på fikentreet - når blad og blomster kjem fram".

Nå har det gått ytterligere 7 år utenat erstatningsteologene har oppdaget at fikentreet har spirt.  Jeg deler «Jostein Sandsmarks tanker om fikentreets betydning i Bibelen, og har i årenes løp tenkt på om det er noen sider ved dette treet som har blitt oversett. Når Jesus snakket i liknelser og benyttet seg av symboler og metaforer i sine taler til disiplene, ba de Ham ved en anledning om å snakke tydeligere og i klartekst, så de kunne forstå hva han mente om vanskelige teologiske spørsmål. Jeg deler disiplenes frustrasjon:  Hvorfor si det vanskelig, når det kan sies enkelt? Svaret er kanskje: Jesus ønsket at bildene skulle være tvetydige, slik at de kunne forstås på flere plan.

For eksempel den gangen Jesus gikk sammen med sine disipler og de kom forbi et fikentre som ikke så helt friskt ut. Jesus forbannet treet, og det skjedde noe spontant med det. Neste gang flokken kom forbi fikentreet står det at «treet var visnet ned til roten».  Det var imidlertid ikke slutten på historien om fikentreet. Tredje gang fikentreet omtales, står det på samme plassen med friske blader og moden frukt. Røttene hadde ikke blitt rammet av Jesu forbannelse. Som en fugl føniks hadde fikentreet tilsynelatende oppstått fra de døde, akkurat som Israel i 1948. Både fikentreets og Israels røtter hadde det hele tiden vært liv i: «Neste år i Jerusalem» har vi kunnet høre her i Europa i nesten 2000 år.  Kan bildet forstås på andre måter, at fikentreet er dagens Israel?

Etter 2000 år i diasporaen kommer det daglig jøder tilbake til Israel, som vil slå seg ned i det jødiske kjerneområdet, Judea og Samaria, som erstatningsteologene, med biskopene i spissen, kaller «Vestbredden».  Jesus sa: "Akt på fikentreet - når blad og blomster kommer frem". Rådet gjør vi klokt i å følge.

Gå til innlegget

President Trump tvitret 17. november en nyhet som slo ned som en bombe i USA. Nyheten gikk ut på at Dominion Voting Systems, «the voting machine software», som ble brukt i opptellingen av valgstemmer i de fleste vippestatene, hadde manipulert med tallene i valgkampen, noe som førte til at Joe Biden etter valgdagen den 3. november ble utropt som seierherre av de store nyhetsbyråene i USA. Det kan vise seg å ha vært en forhastet kunngjøring.Den offisielle kunngjøring om hvem som har vunnet presidentvalget skulle egentlig ha kommet mandag den 14 .desember. Den blir det trolig ikke noe av. Det er gode nyheter for president Trump. Han tvitret den 17. november at «Dominion Voting Systems» hadde slettet 2.7 millioner Trump-stemmer i viktige stater, at data-analyser hadde funnet at 221.000 republikanske Pennsylvania-stemmer hadde blitt registrert som Biden-stemmer, at til sammen 941.000 Trump-stemmer hadde blitt slettet, og at stater som hadde brukt dette systemet hadde overført 435.000 stemmer fra Trump til Biden. Tallene høres uvirkelig ut for alle uinnvidde, og få mennesker i Norge tror på dem: Trump er jo en notorisk løgner!

Tallene og dette dramatiske scenariet høres uvirkelige ut, og hvis de er tatt ut av løse luften, håper sannhetssøkende mennesker naturligvis at amerikansk høyesterett greier å avsløre president Trumps løgner. Hvis han denne gang derimot snakker sant, fortjener han en ny presidentperiode. Så enkelt er det.

Ved valget i Georgia den 5. januar 2021 står to representanter på valg til Senatet. Valget av disse to senatorene er det viktigste i manns minne, og kan avgjøre presidentvalget. Hvis Republikanere vinner de to plassene som er på valg, vil partiet få flertall i Senatet, som kan få betydning for sammensetningen av USAs Høyesterett. President Trump kan da utnevne to konservative høyesterettsdommere, og utfallet i høyesterett om valgfusk kan dermed bli bestemmende for det endelige resultat av presidentvalget i 2020. Høyesteretts dom kan til og med falle  etter «inauguration day» den 20. januar, da presidentens «lame duck»-periode er over. Det vil bli en ekstraordinær situasjon i USAs historie. Hvis Republikanerne  vinner de to plassene og får flertall i Senatet den 5. januar, kan presidentvalget i verste fall bli avgjort på overtid.

Trump avsluttet sin ordinære presidentperiode med å utnevne Amy Coney Barrett som etterfølger til å fylle plassen til Ginsburg som nylig døde. Barrett har blitt godkjent av Senatet. Det har ført til at Republikanerne nå har 6 lojale høyesterettsdommere av til sammen 9 som sitter i Rådet.

«Dominion Voting» stjal valget fra meg», tvitret president Trump den 17. november. Han hevdet at i de kommende dager og uker ville verden bli vitne til hvilken kraft de legale tallene vil ha til fordel for ham i kampen om hvem som har vunnet presidentvalget. «Seieren kommer til å bi avdekket i det amerikanske rettsvesen, etter hvert som høyesterett får sakene på bordet», hevdet han.

Demokratene og mediene i USA har gjort alt hva de kan for å latterliggjøre presidentens rapport om valgfusk og korrupsjon i Det demokratiske partiet. President Donald Trump og hans vise-president Mike Pence har takket alle sine støttespillere i USAs 50 stater for hjelpen de har gitt dem med å avdekke jukset/korrupsjonen.» Georgia’s secretary of State annonserte at staten ville foreta en ny opptelling av avlagte stemmer for å sikre seg at alle legale stemmer hadde blitt talt opp. Opptellingen ble gjennomført, men ingen feil ble funnet!

Det var likevel et viktig steg i riktig retning», skrev de to republikanske kandidatene. De har lovet å kjempe videre inntil alle lovlige stemmer i presidentvalget har blitt talt opp. I de siste dager har amerikanske medier begynt å rapportere om opinionens raseri til støtte for de påståtte korrupsjonsanklagene. Til og med i NRK ble det rapportert om store protester i Washington DC mot valgfusket i dagsnyttsendingen den 19. desember.

Med så mange «fake news» i amerikanske medier er det vanskelig for alle utenfor den innerste krets i de to partiene å vite hvem som snakker sant, enten Donald Trump, som påstår at «valgseieren har blitt stjålet fra ham», eller han som påstår at tyveriet bare er oppspinn. Enten lyver presidenten like grovt som han har gjort mange ganger tidligere, eller det politiske etablissement på demokratisk side er så gjennomsyret av korrupsjon at lederskapet aksepterer alle konstitusjonelle avvik, bare de tjener Det demokratiske partiets sak. Hvem som snakker sant, og hvem som lyver, vil amerikansk høyesterett forhåpentligvis gi svar på før «inauguration day» 20. januar 2021.

Nå har snøballen begynt å rulle i USA. Den 9. desember la president Trump  frem et forslag for en domstol i Texas, der han intervenerte til fordel for delstaten som påstod at flere «battleground states», som Michigan, Wisconsin, Georgia and Pennsylvania, hadde ignorert eller foretatt illegale forandringer av valgreglene i forkant av presidentvalget den 3. november.

Rettssaken som Texas Attorney General Ken Paxton har anlagt, argumenterer med at de fire nevnte statene utnyttet COVID 19-pandemien til å ignorere føderale og statlige lover, og på illegalt vis gjennomførte valget med  "last-minute changes». På den måten fordreide de valgresultatet i Joe Bidens favør. Statsadvokaten i  Texas, General Ken Paxton,  hevder at forandringer av valglovene er uforenlig med gjeldende statslover og bryter med USAs konstitusjon fordi forandringene ble foretatt av ulovlige myndigheter, av «non-legislative entities. President Donald Trump kalte rettsaken i Texas for «the big one» og har annonsert at han vil forfølge saken. Et medium i USA har kalt interveneringen hans: «Trump Packs a Punch in Election Lawsuit».

Ingen bør bli overrasket over vendingen i denne saken. Professor Alan Dershowitz forutsa i alle amerikanske medier allerede dagen etter valget at president Trump ville bli gjenvalgt, når og hvis valggjennomføringen ble tatt opp i amerikansk høyesterett. Se mine innlegg på verdidebatt 11. november, 13. november, 17. november og 2. desember!  Det var det jeg skrev uten å peke på religiøse forhold!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere