Roald Øye

Alder: 88
  RSS

Om Roald

Født i 1933, bor i Kristiansand, pensjonert lektor gift og har 4 voksne barn. Konservativ kristen.

Følgere

Har hørt det før.

Publisert over 2 år siden
Dag Løkke – gå til den siterte teksten.
Takk for tydelig avslutningsreplikk! God natt og sov godt!

Dag Løkke har det med å ønske tråder avsluttet når gunnen under ham begynner å svikte. 

Gå til kommentaren

Tidenes beste fredsplan?

Publisert over 2 år siden
Det er kanskje en logisk, etymologisk grunn til at vi, i det minste på norsk, lar det samme ordet, historie, representere to ting, en fortelling, som regel fiksjon, og en fremstilling av menneskenes fortid.

"It is not hard to make the case for Jerusalem as the eternal capital of the Jewish people. There is proof in every area: Biblical, historical, archaeological, even legally, if you want to go that route. The problem is that no one cares about facts and truth when it comes to Israel. People ignore all relevant information if it goes against their lies," skriver Jay Sekulow i en nylig utkommet bok av ham. Les og lytt til hva han sier om Jerusalem i lenken i innledningen. 

Jeg har presentert  ham i to tidligere kommentarer, i #1137 og i #1146, og folk kan si hvor mye stygt om president Trump som de vil,  men ingen kan benekte at han har omgitt seg med Israels-vennlige rådgivere, .som veier opp for noen .av  hans dårlige  karaktertrekk.  Regissøren  kan heldigvis  bruke alle slags mennesker i gjennomføringen av sin storslagne plan.

Jay Sekulow er en av presidentens statsadvokater og leder for "The American Center for Law and Justice".  I motsetning til eks-president Obama  får president  Trump informasjon fra ham og andre i adminstrasjonen som ikke er infisert av palestinsk løgnpropaganda i samme grad som hans forløpere.  Det utgjør en stor forskjell og forklarer den nye amerikanske Midtøsten-politikkken.  

Det lover godt for Trumps  fredsplan som er ventet  fremlagt om kort tid 

Gå til kommentaren

Gershon Hacohens fredsforslag.

Publisert over 2 år siden
Du er fortsatt uklar på hvem det er som har regien.

 Jeg tror ikke jeg har vært uklar om hvem som har hatt regien når det gjelder  å innfri landløftene til patriarken Abrahams barn, Isak.  Du burde ha registrert Guds finger som  har vært til stede gjennom hele historien fra utgangen fra Egypt til opprettelsen av staten  Israel i 1948  og utfallet av krigene i 1967 og 1973.  Den samme regisøren vil stå for gjennomføringen av resten av løftene.  

For de som ikke kjenner til innholdet i eks-general Hacohens fredsplan, som egentlig er et columbi egg,  er det anledning  å ta en smaksprøve av egget her.  Gi gjerne en respons på hva du syns om kvaliteten!  Announcing The New State Solution - Ynetnews

Gjermund Frølands  kommentar #1149 fortjener ingen ytterligere respons fra noen, men det er fritt frem for hvem som helst hvis noen vil.

Gå til kommentaren

"Det er håp i hangande snøre".

Publisert over 2 år siden
Roald Øye – gå til den siterte teksten.

Jay Sekulow er en politisk rådgiver for president Trump som har skrevet en bok om Jerusalem, "A Biblical and Historical Case for the Jewish Capital."  og som i den gir leserne tips om hvordan de på bibelsk,  folkerettslig og historisk grunnlag kan være med på forsvaret av Jerusalem  Lytt til og les hvordan han i denne linken argumenterer for et godt forsvar:

Here is what you need to know about the case for Jerusalem

"Listen to what he says. Read his book. Hear what some are inaccurately denying. Because right now, in a world where so many are denying history and facts, it is more crucial than ever to spread the truth."

I en kommentar på denne tråden la jeg for noen uker siden inn en lenke som inneholdt et fredsforslag til den israelsk palestinske konflikten. Forslaget kom fra en pensjonert israelsk general og ble publisert i New York Times i forbindlese med at Donald Trump  hadde vunnet prsidentvalget i november 2016. Tittelen på forslaget var "The New Two State Solution" og essensen i forslaget var at Egypt, Israel og Jordan samarbeidet om opprettelse av en palestinsk stat, Palestina,  der kjerneområdet skulle være Gaza, med et  tilstøtende landområde på sydsiden langs Middelhavskysten,  som Egypt måtte være villig til å avstå.  De bibelske landområdene,  Judea og Samaria,  (Vestbredden) skulle, etter planen, for alltid tilfalle Israel. 

I utgangspunktet var/er planen dødfødt, for ingen nålevende palestinske ledere  vil våge å  akseptere den. Planen  må med makt tres ned over hodene på palestinerne,  etter en krig som det internasjonale samfunn organiserer. Planens gjennomføring er avhengig av Egypts, Jordans  og FNs tilslutning, og disse aktørene kan komme til å torpedere planen,  mest sannsynlig FN.

Før årets utgang har president Trump lovet å legge fem sitt lenge annonserte fredsforslag, som han har sagt vil bli tidenes mest geniale fredsplan. Mitt utopiske håp er at han adopterer eksgeneralens plan. Han kjenner til den. Men dessverre, planen vil nok bli avvist av alle parter, med unntak av Israel. 

 "Det er håp i hangende snøre". Den dagen snøret hales inn uten fisk, er det slutt  med denne tråden også.  Jeg legger den ned, etter instendige oppfordringer.

Gå til kommentaren

Det fins bare et sted bedre enn her.

Publisert over 2 år siden
Hva handler debatten om? Handler den om å liste opp brikker i spillet om å oppfylle Guds profetier der Airbnb er nok et redskap i Guds plan for staten Israel?

Ja, den handler om alle dem som på sitt vis,  verbalt eller ved  handling fosøker å forpurre oppfyllelsn av Guds løfter til jødene om et løftesland, Kanaan. 

Kampen om opinionen, slik jeg ser det, går ut på å identifisere løgnerne, og å gi støtte til alle gode forsvarstiltak som Israel  setter i verk for å nøytralisere terrorister og  BDS-tilhengere.  Den kampen er  det en fornøyelse å være med i. 

Det dukker stadig opp nye aktører i stormløpet mot Israel,  både fra sekulære og geistlige aktører,  sist ved Airbnb.  Derfor er det behov for flere  Israels-vennlige kommentatorer på verdidbatt. Det spørs om det fins et bedre sted enn her. Det måtte være dagsavisen  Dagen. 

Jeg innser at det kan bli vel mange kommentarer fra min hånd,  og skulle  ønske enda  flere ville  delta med kommentarer som imøtegår  Dag Løkkes og Gjermund Frølands  kritikk. av tråden,  fordi den aldri tar slutt.  De ønsker vel at den falske palestinske propagandaen skal ha så fritt spillerom som mulig: 

Dag Løkke: "Dette er en tråd hvor trådstarteren antakelig har skrevet de fleste kommentarene selv. Hensikten virker å være et ønske om å holde det gående. Stormløpet blir dermed selvoppfyllende.  Spørsmålet er bare om det finnes noe annet sted enn her."        

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere