Roald Øye

Alder: 88
  RSS

Om Roald

Født i 1933, bor i Kristiansand, pensjonert lektor gift og har 4 voksne barn. Konservativ kristen.

Følgere

Det advares mot sterke scener.

Publisert over 2 år siden
Hvis de bibelske profetiene skal gå i oppfyllelse må vel noen være antagonistene i historien?

Svar på din undring, Roger Christensen,  gir min informant  i Israel,  broder Raoul, i sin siste mail til meg.  Den fullstendige tekst har jeg liggende parat hvis noen skulle være  interessert i  å vite  hva denne messias-troende jøden måtte mene om bibelske profetier.  Det er sterk kost, og det advares mot sterke scener:

"If massive oil reserves are continuing to be discovered in Israel and the oil reserves under the Golan Heights eclipses the amount of oil reserves underground in Saudi Arabia and Iran, then even the UN and the EU may well become involved in who has control over the Golan Heights. This could be the catalyst that brings the nations of the world against Israel for ‘spoil’ (oil?) (Ezekiel 38:12 KJV)
 According to the prophet Joel God Himself will bring these armies and their multitudes down into Israel into the valley of Jehoshaphat, the valley of decision, and there to pass judgement on them there for the way they have divided up His land of Israel and treated His people. (Joel 3:1-3, 14-16) The ‘hook in the jaws’ God will use to do this may well be the oil on the Golan Heights. This will be God’s “flashpoint.”
Once the invading army has taken the Golan Heights they will advance towards Jerusalem and after this the Time of Jacob’s Trouble will commence for "times, time and half a time." (3.5 years)".
 
Disse begivenhetene kan bli begynnelsen på slutten  for" stormløpet mot Israel".
Gå til kommentaren

"Veslevitet strekk ikkje til."

Publisert over 2 år siden
Men, jeg kan ikke huske å ha fått innlegg om bibelske og etiske temaer som nevnt ovenfor refusert hos andre, bare innlegg med positiv omtale av Israel - og - negativ omtale av en viss profet.

To av mine innlegg har blitt avvist i løpet av de siste 3-4 uker  uten at jeg forstod at jeg  hadde  brudt andre regler,  enn at omtalen av Israel. israelere  eller jøder kanskje var for positiv .

Min første tanke etter refuseringen var at debattansvarlige kanskje kunne bli utsatt for trusler hvis de publiserte for positive innlegg om israelske forhold.  Det er jeg som ikke forstår hvor grensene går. 

Jeg forsøker alltid  å dokumentere positive påstander,  som noen kan oppleve litt kontroversielle. Om profeten vil jeg ikke finne på å skrive  noe ufint i klartekst.

Gå til kommentaren

Hør på fredsmekleren!

Publisert over 2 år siden

. Stormløpet er altså ikke der ute i verden, men hos Øye, som påpekt så mang en gang tidligere. Øyes forvirring har grepet om seg, og det er tydelig basert på kun frykt uten realiteter i bunnen. Hvis Israel klarer å etablere hva vi kan kalle en normativt god holdning overfor Palestina vil det samme skje hos palestinerne, til og med basert på den våpenhvilen som Liebermann ikke kan leve med, hvor respekten for begge land vil stige for en gang å bli like normal som mellom Norge og Sverige. En slik utvikling må være forbilledlig for alle land, og det er bare å hive seg på for å nå dette, så vil antagonismen forsvinne kanskje selv i Iran!

Øyes stormløp er dødt og maktesløst nå som for et halvt år siden. Det var aldri der, og med godt politisk håndverk på begge sider vil det aldri oppstå. 

Dette utdraget av en kommentar er skrevet av Njål Kristiansen midtveis på tråden, Den glemte jeg  å besvare på grunn  av  strevet med å finne "Palestina"  på kartet.

Det er ellers en godbit, som jeg håper mange vil smake på.  Kristiansen må være litt blåøyd og  godtroende når  han tror  det går an for Israel  i  2018  å "etablere en normativ god holdning overfor Palestina",  slik Norge gjorde  overfor Sverige i 1905,  og som har vart  frem til i dag,  

Han burde umiddelbart ha blitt utnevnt til fredsmekler i Midtøsten, hvis det hadde vært så enkelt å skape et godt forhandlingsklima mellom partene,  Mye mer kunne ha vært sagt om naiviteten,  men tråden er lang nok som den er. 

Gå til kommentaren

Er tråden oppegående?

Publisert over 2 år siden
Det synest som om Roald Øyes "Stormløpet mot Israel ..." er avslutta. Eg var i ferd med å skriva ein kommentar, men innlegget er nå borte.  Men det eg vil ytra har relevans for denne tråden også.

Tråden kan ikke være  avsluttet, for i dag tidlig la jeg inn en kommentar som var et svar på et spørsmål som hadde blitt stilt på tråden.  Jeg stilte et spørsmål tilbake,  og venter på svar.  

Det ville ha vært interessant å lese din kommentar til noe av det som har kommet frem på den lange tråden. Du er en "tung" aktør, Sandsmark.  Moderator kan vel ikke kutte tråden mens den ennå er oppegående?

Gå til kommentaren

Sprikende tro.

Publisert over 2 år siden
Det er ikke grunnen som avgjør om stormløp lever evig. Det er løperen. 

I følge Bibelen,  som er kilden for vår tro, står det skrevet om hvor lenge stormløpet mot Hans utvalgte folk skal vare.  Ingen mennesker har noe med varigheten  av løpet  å gjøre.  Jeg syns det er oppmuntrende at så mange ser ut til å være opptatt av spørsmålet:  Hvor lenge?  Spørsmålet er tydeligvis  ingen "døgnflue".

På en annen tråd har jeg i over et halvt års tid forsøkt å gi Bibelens  svar på  spørsmålet.  Så lenge noen spør,  vil jeg, sammen med andre,  si hva jeg mener. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere