Roald Øye

Alder: 88
  RSS

Om Roald

Født i 1933, bor i Kristiansand, pensjonert lektor gift og har 4 voksne barn. Konservativ kristen.

Følgere

Ny innsikt på verdidebatt.

Publisert over 2 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.
Jeg har store problemer med å få til og med kristne til å slippe taket i determinisme paradigmet, og slipper man det ikke, skjønner man heller ikke hverken Guds natur eller profetiens natur. Vi overlates til vår egen selvvalgte begrensning.

Gjermund Frøland: "Fortsatt er det slik at jeg forholder meg til Øyes premisser."

Premissene må i dette tilfelle justeres på grunn av ny innsikt om Guds og profetiens natur, Gjermund Frøland. Vi må være åpne for ny  innsikt på dette teologiske fagområdet.  Verdidebatt gjør det mulig.

Gå til kommentaren

Klargjørende innspill.

Publisert over 2 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.
Stormløpet følger profetiens forutsigelse - ser det ut som, men det er forutsigelsen som følger hendelsens gang og dynamikk. Prinsipielt er det ingen regi, det er Gud som forklarer det som skjer - på forhånd, som en tilskuer.

Din kommentar #1175, "Stormløpet under observasjon i handlefrihetens domene" var et klargjørende innspill på tråden om  stormløpet mot Israel. Jeg har ennå meget å lære på dette fagområdet. 

Gå til kommentaren

Jostein Sandsmark skrev på en annen tråd:

Publisert over 2 år siden

Kommentaren har relevans her:

Publisert 1 dag siden av Jostein Sandsmark på tråden  til Greta Aune Jotun.

Det synest som om Roald Øyes "Stormløpet mot Israel ..." er avslutta.  Eg var i ferd med å skriva ein kommentar, men innlegget er nå borte.  Men det eg vil ytra har relevans for denne tråden også.

Erling Rimehaug har i Vårt Land (30.11.) eit stort oppslag med tittelen:

"Håpsreise i håpløshetens land" - i samband med hans adventsreiser frå Nasaret til Betlehem. 

Han stiller sjølv diagnosen: "Håpet om en rettferdig fred fikk dødsstøtet da Donald Trump anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad.  Israelske bosettinger spiser seg stadig mer av landområdene. Gjerde og mur stenger dem inne, sjekkpunkter gjør det vanskelig og tidskrevende å ferdes . Økonominen går i stå..."

Men det er ikkje vanskeleg å imøtegå alle desse propagandafrasene og avvisa dei. Det har også grundig vorte gjort fleirfaldige gonger, men det ser ikkje ut til at somme - som avgjort skulle vita betre - vil gje slepp på desse antijødiske utsegnene. 

På reisa er han innom fleire palestina-arabarar og spør dei kva håp dei har for framtida. Ingen listar opp desse tilhøva som han anfører som hinder for fred og eit godt liv. Dei nemner forhold som godt kan levast ut og sameinast med det styret som israelarane utøver i dag. Det er Rimehaug som støttar opp om dei usanne vilkåra for fred og sameksistens - for alle partar - i heile Jødeland!

Og Rimehaug kunne ha samsnakka med dei om at: Så snart leiarane deira ville etterleva Oslo-avtalen med å erkjenna jødane sin fulle eigedomsrett og jurisdiksjon av Judea-Samaria, - og vidare i samsvar med Oslo: - stansa all intern negativ propaganda som berre aukar misnøya, oppvigleriet og terroren, - ville freden senka seg over landet på timen!

Vidare kunne Rimehaug ha opplyst dei om at bortsett frå dei sjølvpåførte ulempene som dei er plaga med - har dei som arabisk folkegruppe det betre enn nokon i heile Midtausten!   

Ingen kvinner i arabarland har slik fridom som i Israel. Levekåra for både menn og kvinner saman med jødane er betre enn i alle dei omkringliggjande arabarlanda. 


Gå til kommentaren

Den moralske pekefinger.

Publisert over 2 år siden
Hvis "stormløpet mot Israel" er i Guds regi, bør vi tenke oss nøye om før vi hever vår moralske pekefinger mot dem som har fått tildelt en mindre attraktiv rolle.

Vår moralske pekefinger er det ikke ofte vi har grunn til å heve. Det måtte være i en oppdragersituasjon som forelder eller lærer.  

I stedet for å reise en  moralsk pekefinger mot meningsmotstandere har jeg noen ganger spurt meg selv ome bare jeg kan ha rett i min oppfatning,  når så mange fornuftige og presumptivt  kunnskapsrike personer er dypt uenig med meg i de sentrale  spørsmål som har vært fremme på denne tråden.  I slike stunder tror jeg ikke jeg har  hatt lyst til å ta frem pekefingeren overfor noen. 

Men,  fristelsen til å gjøre det har jeg følt på når kunnskapsløsheten, etter min mening,  har vært for åpenbar på den andre siden.  Det kan nok være at noen vil påstå at jeg har brukt metoden noen ganger  Det beklager jeg.  Jeg vet det er umulig å  sitte inne  med hele sannheten i mange spørsmål.  

Likevel: Kunnskapsmengden  er ulikt fordelt i noen spørsmål..

Hvem har forresten fått tildelt en mindre attraktiv rolle,  Gjermund Frøland,? 

Gå til kommentaren

Skinnuenig.

Publisert over 2 år siden
Hvem andre enn Gud, han som gir oss profetiene, har regien?

Skinnuenig?  Da er vi jo enige.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere