Roald Øye

Alder: 88
  RSS

Om Roald

Født i 1933, bor i Kristiansand, pensjonert lektor gift og har 4 voksne barn. Konservativ kristen.

Følgere

I anelsen har vi ofte svaret.

Publisert over 2 år siden
Og vi kan trygt si at de gjengjeldes. 

Kan du utdype hva du mener med avslutningn av resonnementet ditt, Roger Christensen. Jeg aner riktignok hva du mener.

Gå til kommentaren

Selektivt minne?

Publisert over 2 år siden
Men for tiden er det alt annet enn et stormløp.

Alt du skriver forut for den avsluttende setning i ingressen, kan jeg slutte meg til, Roger Christensen,  men hvor har du vært "for tiden" mens rakettene fra Gaza regnet ned over Negev i vår-, sommer- og høstmånedene?  Kan selektivt minne være forklaringen?  Eller at rakettene er til pass for israelerne som ulovlig  okkuperer palestinsk land?  Din innledende kommentar er merkelig:"Det virker noe merkelig å snakke om et stormløp mot Israel når landets posisjon er sterkere enn på svært lenge."

 Det er merkeligere at Israel ikke  slo tilbake for fullt,  slik alle andre land ville ha gjort.

Gå til kommentaren

Lytt til deres sanne ledere!

Publisert over 2 år siden
Anders Ekström – gå til den siterte teksten.
Israels hus är ett annat folk och andra nationer, än det judiska folk som befolkar nationen Israel. Det är mot Israels hus folk och dess främsta nation, USA, som Hesekiels profetia handlar om.

I Hebreerbrevets kapittel 13 skriver en av Paulus sine medarbeidere, kanskje Timoteus,  i vers 9 :" La dere ikke rive med av alle slags fremmede lærdommer!" og videre i vers  17: "Vær lydige mot lederne deres og rett dere etter dem! For de våker over sjelene deres og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede, uten å sukke!"

 Anders Ekstrøm er ingens leder med sitt sekteriske syn på løfteslandet Israel. Det vil ikke  være til gavn for noen å følge ham.

Gå til kommentaren

Noen tankekors.

Publisert over 2 år siden
Jeg forsøker å forholde meg til dine premisser. Nå har du tydeligvis snudd 180 grader med tanke på Guds plan og regi og menneskets egen handlingsfrihet.

Hadde du lest mine kommentarer på denne tåden  fra den første til den siste, ville du ha oppdaget at jeg ikke har snudd 180 grader i  spørsmålet om menneskets frie vilje.

 Jeg ønsker og  håper imidlertid ikke å være  statisk i min oppfatning av kontroversielle politiske, etiske og teologiske  spørsmål når nye innspill kommer i  debatten på disse fagområdene. Tore Olsens  innspill skapte mer orden i min tankeverden angående Bibelens profetier. Det håper jeg det har gjort også for andre.

Å bringe inn Luthers forståelse av Gud og jødene,  og gjøre ham som forbilde for oss når det gjelder behandlingen av  jøder, er skivebom. På dette området  er Luther  ingen helt verken for kristne eller for jøder. 

Et større tankekors er det at Gud kunne tillate at Hans egen feilfrie sønn måtte gå gjennom så mye menneskelig djevelskap, uten at Han grep inn.  Det tankekorset  bør du få en teolog til å forklare deg, Gjermund Frøland, 

Gå til kommentaren

Stemmer det, Tore Olsen?

Publisert over 2 år siden

Da blir det spennende å se hvordan "stormløpet mot Israel" vil ende.

Utfallet er uvisst.

"Som man reder,  så ligger man",  høres ut som en rimelig forståelse  etter det  Tore Olsen skriver i sin kommentar # 1175.  Stemmer det?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere