Roald Øye

Alder: 88
  RSS

Om Roald

Født i 1933, bor i Kristiansand, pensjonert lektor gift og har 4 voksne barn. Konservativ kristen.

Følgere

En uverdig insinuasjon, og en rettelse

Publisert over 10 år siden

Mine to motdebattanter, Njål Kristiansen og Leif Gullberg, viser en rørende tillit til sannhetsgehalten i den arabiske avisen Al-Jaseeras oppslag om Israels avvising av PAs generøse forhandlingstilbud for snart to år siden. Vår uenighet koker ned til et spørsmål om hvem vi tror snakker og skriver sant om disse politiske hendelsene. Det blir nok i utgangspunktet bestemt av vårt politiske ståsted. Den hele og fulle sannhet om innholdet i forhandlingene mellom PA og Israel i 2008, hvis de i det hele tatt fant sted som beskrevet, kommer kanskje frem en gang i fremtiden. Det er materiale for historikerne.

Jeg har tatt ett forbehold i min kritikk av utenriksministeren for hans - og mine to motdebattanters forståelse av nyhetsoppslaget i det siste: at PAs sjefsforhandler snakker sant, mens redaksjonen i Al-Jaseera har hatt en politisk agenda med sitt utspill, og i følge fredsforhandleren spredt "en samling grove løgner" med sitt utspill. (Det saklige innholdet i Al-Jaseeras lekkasje er ellers svært usannsynlig hvis man kjenner til palestinernes vanlige forhandlingsstrategi. Konferer med Midtøsten-eksperter!)  

Palestinernes store helt og forbilde, Yassir Arafat, ble av en norsk FN-arbeider i Midtøsten beskrevet som "en notorisk løgner", og det er vansklig å vite om hans etterfølgere i PAs ledelse følger i hans fotspor når det gjelder å holde seg unna sannheten. Derfor tar jeg et forbehold i mitt utspil i denne saken.

Debatten er ikke uinteressant, for det bør være en sport å komme sannheten så nær som mulig før man uttaler seg i media. Er Wikileaks avsløring sann, og/eller har Al-Jaseera hatt en politisk agenda med sin rapport?  Eventuelt hvilken? Det får ikke hjelpe at Leif Gullberg syns det er "useriøst  og uinteressant" å strebe etter større innsikt i et politisk hendelsesforløp. Det gjelder bare for dem som allerede har funnet svarene på sine spørsmål.

Gå til kommentaren

En uverdig insinuasjon, og en en rettelse

Publisert over 10 år siden

En korreksjon av mitt (Roalds) siste innlegg. Et betydningsfullt ord "ikke" har falt ut i siste avsnitt.  Al-Jazeeras rapport er IKKE holdbar nyhetsinformasjon, men "en samling grove løgner, i følge den palestinske sjefsforhandler Saed Erekat. Det høres veldig sannsynlig ut. Denne gang snakker Erekat faktisk sant. Det har ikke Jonas Gahr Støre fått med seg. Al-Jaseera var med andre ord en ryktespreder, som mange trodde på, også utenriksministeren. 

Gå til kommentaren

Publisert over 10 år siden
Lars Gule – gå til den siterte teksten.

Derfor krever fundamentalistiske muslimer at deler av Spania må tilbakeføres til dem slik at de igjen får  den politiske kontrollen over store deler av Spania i syd, slik Allah har befalt dem.» Ja, ja, så var det henvisning til disse islamofobe forestillingene igjen. Det er IKKE mange muslimer som har slike oppfatninger. Punktum.

«Derfor er fredsbestrebelsene fra palestina-arabernes side i våre dager bare "skuebrød".»  Dette er rett og slett ikke sant, men viser til fulle hvor lite Øye vet om konflikten og palestinernes situasjon og standpunkter. Da er det ikke særlig mye å diskutere – når man baserer sine oppfatninger på en total forvrengning av palestinernes historie og deres standpunkter i dag.

Så det er greit at denne tråden avsluttes her, for min del.

 

 

Avsluttende kommentar til Lars Gule

Min bakgrunn for å mene noe om muslimsk/arabisk tankegang, og som gjør meg rimelig godt orientert om muslimsk/fundamentalistisk tankegang og om muslimers religiøse og politiske målsettinger, fordekte og åpenbare, er mitt kjennskp til Hamas Charter fra 1982, som fremdeles er grunnloven for troende muslimer, f.eks. Hamas og Muslim Brothers og mange andre muslimer i den arabiske verden, især lederne. 

Jeg var den første som oversatte dette dokumentet til norsk og fikk det publisert for noen år siden. Les det, og se hva Allah forventer av sine troende når det gjelder å bevare kontroll over landområder og behandling av vantro og jøder. 

Det blir en lite meningsfylt meningsutveksling når den ene debattanten avslutter samtalen med å påstå at bare han (du) har den fulle historiske oversikt over temaet som drøftes, og at den andre (jeg) vet lite om det jeg uttaler meg om. Hovmod står for fall, Lars Gule. Derfor er det fint at vi kan enes om å avslutte vår kontakt. Du har i hver fall mye å lære om ydmykhet.

Gå til kommentaren

Bllfour og Esekiel er samde

Publisert over 10 år siden

Per Einar.

Det er flott at du har omsorg for meg når det gjelder min bibeltroskap og historiske forståelse. Det er et vanskelig tema vi begge er opptatt av. Hvordan skal Skriften forstås? Både Bishara Awad,  rektor ved Bethlehem Bible College og biskop og leder for Lutherske Verdensforbund, Munib Younan i Jerusalem høres så tilforlatelige ut i sine taler og skriftlige utlegninger av halve Skriften, (GT er nesten utelatt i deres forkynnelse!), men pastor Samuel Aweida i Haifa, som jeg kjenner og har stor tillit til, skriver i Dagen/Magazinet at han ser det som sin oppgave som hyrde for sin menighet å beskytte den mot deres lære (vrangglære). Han har fellesskap med alle de messianske menighetene i landet, som velsigner Israel, i motsetning til de fleste palestinsk-arabiske kristenledere, som står sammen med palestinsk-arabiske muslimer i sin fordømmelse av staten Israel. Det er et tankekors at bekjennende kristne kan stå så langt fra hverandre i teologiske spørsmål. Pastor Aweida skriver at  "det handler om en fundamental misforståelse av Guds åpenbaring og Guds plan" slik det viser seg i deres forkynnelse. Roald

Gå til kommentaren

Publisert over 10 år siden

Den som ikkje bryr seg om det bibelhistoriske i Israel si soga, er svært "forutinntatt" og uhistorisk!

Når me veit kor mykje dei religiøse gruppene har å seia i staten Israel, er det urealistisk å sjå bort frå dei.

Særleg etter eg var medvandrar i Palestina i 2003 har eg fylgt toleg godt med i spørsmål om Palestina og Israel, og har 30-40 historiebøker av ulikt slag, frå begge sider.

Stort sett ser det ut til at mine meiningar fell saman med det me finn i HaAretz,- men det spørst sjølvsagt kor "forutinntatte" redaksjonen der er!

Når det gjeld Balfour, nemner han ikkje Israel, men Palestina. Han nemner ikkje individ, men communities!

Og kva seier internasjonal rett om bygging etc. på okkupert land?

Beste helsing

Per Einar

 

 

 

Svar til Per Einar:  Jeg skal kommentere bare noen få av dine påstander og spørsmål og begynner øverst:  

Bibelhistorien har alltid interessert meg, men i den offentlige debatt går det ikke an å bringe inn den religiøse dimensjonen. Jeg tror at Gud styrer historien, uansett hvor meget vi forsøker å få våre idealer eller målsettinger igjennom i praktisk politikk.  Internasjonal rettspraksis og menneskerettighetene er gode retningslinjer som vi mennesker gjør klokt i å etterleve når det oppstår politiske interessekonflikter.

Selv om jeg har tanker om hvordan Midtøsten-konflikten mellom jøder og palestinere burde løses, vil jeg aldri gå ut med det i det offentlige rom, unntatt på ett punkt: Jødene bør ha sin en egen stat på bibelhistorisk grunn. Grensene må forhandlerne finne frem til og bestemme når internasjonal rettspraksis og menneskerettighetene behørlig har blitt tatt hensyn til. Om en palestinsk stat på bibelsk grunn side om side med Israel har livets rett, er jeg usikker på. Hvis Gud i himmelen tillater det og jødene går med på det, er det OK for meg!! En annen ting er om Gud vil tillate det ut fra det han har sagt i sitt Ord

Selv om du har lest "30-40 historiebøker av ulikt slag fra begge sider", må det være noe om Balfour-deklarasjonen som du har oversett. Deklarasjonens ordlyd har blitt inkorporert i internasjonale avtaler og er blitt opphøyet til å være gjeldende internasjonal rett.  Innenfor det geografiske området "Palestina" er det bare jødene som får løfte om en del reservert for jøder og en jødisk statsdannelse.  Ingen ord om noe tilsvarende for palestina-araberne.  

Hva som var og er okkupert område i "Palestina" er et spørsmål som det er ulike oppfatninger om. Likedan  hva internasjonal rett sier om bygging på okkupert land.  Du kan sikkert lese ytterligere 30-40 bøker uten å finne et entydig svar på disse spørsmålene. Si meg hva du leser, og jeg skal si deg hva du mener. Forsøk å lese Alan Dershowitz sin bok "Israels sak" uten å bli påvirket.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere