Roald Øye

Alder: 88
  RSS

Om Roald

Født i 1933, bor i Kristiansand, pensjonert lektor gift og har 4 voksne barn. Konservativ kristen.

Følgere

Svar til Gaute Granlund

Publisert rundt 10 år siden

Det var tamme saker du hadde å komme med som kommentar til min meningsytring. Ingen argumentasjon og heller ikke noe meningsfylt om forfatteren  Mosab Hassan Yousef, som ikke ser ut til å passe inn i din tankeverden.

Kairosdokumentets ensidige fremstilling av hvilken folkegruppe som det er synd på og verdt å lytte til, har i løpet av de siste to år etter hvert blitt avslørt av dem som har tatt seg tid til å  lese dokumentet.  Det viser den manglende oppslutning om Kirkeuken i månedskiftet mai-juni i år. Norges Kristne Råd innså at det ble bondefanget av Palestina-venner i fjor. "Sønn av Hamas" er et mer troverdig sannhetsvitne en forfatterne av dette dokumentet. Ingen må la seg lure av flotte formuleringer i dokumentet, om forsoning og kjærlighet. Det oser av uforsonlighet overfor okkupantene, dvs. israelerne. Nei, la oss heller be om at begge folkegrupper følger Jesu ord om å elske sine fiender! Da kan det bli fred.

Gå til kommentaren

Muslim?

Publisert rundt 10 år siden
Leif GuIIberg – gå til den siterte teksten.

Mosab Hassan Yousef er vel en kristen nå og ikke lenger muslim?

Du har rett i at han ikke lenger en muslim. Min feil.

Gå til kommentaren

Guds velsignelse

Publisert rundt 10 år siden

I 1. Mosebok 12 loves det en velsignelse over Abraham og hans ætt og likedan en spesiell velsignelse over dem som velsigner dette folket. Det er Gud selv som står bak dette løftet, som er en ren bonus for oss som elsker Jesus. Ved å elske jødefolket og å vise det i ord og handling kan alle få del i denne bonusen. Men ingen  tvinges til å komme inn under velsignelsen. Og det går sikkert an å bortfortolke løftet som uaktuelt, siden Jesus altså ikke har referert til det  i sin forkynnelse. Og dessuten står løftet i GT, og da syns noen at det er heller tvilsomt kildemateriale for vår tro, som vi trygt kan se bort fra.  Det er trist for dem. 

Jeg tar gjerne imot all Himmelens velsignelser, og jeg syns det er lett å elske representanter for det folket som skjenket oss Jesus. Jøder har i hele mitt lange liv vært blant mine beste venner overalt hvor jeg har vært på kloden. Jeg er glad for å bli kalt kristensionist, men er like mye en sekulær sionist, som har David Ben Gurion som min store helt.

Merd dette er min deltakelse i samtalen om Guds velsignelse avsluttet. RØ

 

Gå til kommentaren

Kun EN måte

Publisert rundt 10 år siden
Leif GuIIberg – gå til den siterte teksten.

Ifølge samme Bibel som enhver sann kristen tror på, er det kun EN måte man kan "stikke fingeren i Guds øye" på - og det er å forkaste Ham som hele Bibelen er sentrert om - Kristus.

I den grad man vektlegger NT som Guds åpenbaring av den Nye Pakt, er det ikke mulig å tro på Israel som fundamentet for Guds velsignelse. Dette fundamentet er for alle mennesker Kristus - og Kristus alene - ikke en ny liten nasjon i Midt-Østen som nesten på alle måter forkaster Ham som Gud sendte for å frelse verden, og sågar forsøker på flere måter å legge hindringer i veien for de som velger å etterfølge og tro på Jesus som Messias.

Som kristne kan vi ikke late som om det profetiske ord ikke fins. Gud handler alltid i samsvar med sitt ord. Det er et av kjennetegnene på Hans vesen. Da kan vi komme til å sette "fingeren i Guds øye" og fremme planer som er mot Guds ord. Det skal vi være forsiktige med. Men det du skriver om Kristus som det aller viktigste i vår tro, så  kommer ikke det i motsetning til det jeg hevder i det følgende. Vi må ha minst to tanker i hodet samtidig.

Vi skal arbeide for rettferdighet og fred. Slik er det også i vårt forhold til Israel. Men når vi kommer til spørsmålet om Jerusalems status som jødenes by og Israels hjemkomst til Judeas og Samarias fjell, har disse to spørsmålene en spesiell stilling i det profetiske ord. I Skriften kaller Gud disse områdene for "sitt eget land". Hans anklage mot hedningfolkene er at "de delte mitt land". Bibelen gir jødene skjøte på dette landet

Også araberne elsker Gud, og han har gitt dette folket et umåtelig stort område. Nå er det ikke slik at araberne skal kastes ut fra Judea of Samaria. Ingen har foreslått det, slett ikke jødene som ønsker dem velkommen til fred og samarbeid. Men vi må ikke gå med på forestillingen om at jødene ikke har full adgang til å bygge og bo i Samaria og Judea, på linje med palestina-araberne. Det er et rettferdskrav. Ut fra alle målestokker har jødene historisk, folkerettslig og territorialt krav på det. (Jmf. Sikkerhetsrådets resolusjon 242 fra 1967.) Israels politiske ledere og deres venner, sekulære som kristne sionister,  behøver derfor  ikke argumentere ut fra Skriften for å legitimere denne staten, som FN har sto fadder til i 1948. Mye mer kunne ha vært sagt om denne legitimiteten, og den kjenner alle til som har satt seg litt inn i Midtøstens historie.

Et løfte som er 4000 år gammelt, sier at Gud vil velsigne den som velsigner Israel og forbanne den som forbanner Israel.  Den velsignelsen kan vi alle få, hvis vi stiller oss på riktig side i konflikten - og forsvarer Israels rett til å leve, med eller uten bibelsk begrunnelse.

Gå til kommentaren

Labib Madanat

Publisert rundt 10 år siden

Siste kommentar til Erling Rimehaug

En grensedraging mellom klassisk bibelforståelse av løfteslandet, Israel, og vranglæren om  samme tema, som palestinske og norske kristneledere står for, skulle jeg ønske det kunne bli enighet om.

Hvis Labib Madanat forfekter vranglære om dagens Israel, og lik andre palestinske kristenledere og imamer  primært ønsker denne statsdannelsen fjernet,  burde det være en oppgave for norske kristenledere å veilede ham, ut fra Guds ord, om at han og og hans meningsfeller i dette spørsmålet er på ville veier - og tar en alvorlig sjanse ved å "stikke fingeren i Guds øye" og erklære at dagens Israel intet har med Bibelens Israel å gjøre. Tenk om det bare er ett syn som er det riktige her og har løfte om Guds velsignelse? Hvilket ansvar norske kristenledere har!    RØ  

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere