Roald Øye

Alder: 88
  RSS

Om Roald

Født i 1933, bor i Kristiansand, pensjonert lektor gift og har 4 voksne barn. Konservativ kristen.

Følgere

Publisert nesten 10 år siden

Vel,

Publisert 2 timer siden Kommentar #1

Hei!

Jeg tror heller ikke at Jonas Gahr Støre ønsker å erstatte Israel med en palestinsk stat nr. 2, men opprettelsen av en slik stat nå i september kan bli første steg på veien til nettopp det. Så realistisk syns jeg vår utenriksminister bør være når det gjelder å gjennomskue de langsiktige motiver som de palestinske lederne har for sin politikk. Det kan koste israelerne dyrt å være godtroende og naiv, men her oppe i det kalde nord kan vi tillate oss det, ser det ut til  i følge din lille kommentar, Elias Per Vågsnes. RØ

Gå til kommentaren

Labib Madanat og Erling Rimehaug

Publisert nesten 10 år siden

Jeg savner respons på mine spørsmål til Erling Rimehaug om den kristne samarbeidspartneren i Jerusalem som ser på opprettelsen av staten Israel som nakba. Er det helt OK? R.Ø.

Gå til kommentaren

H

Publisert rundt 10 år siden

?

Per Einar

Jeg har lest dine kommentarer til mitt første innlegg, og det er tydelig ut fra språket du benytter at jeg har såret deg med mine motforestillinger. Respektløs omtale av meningsmotstandere gir dårlig grobunn for ny erkjennelse, og det må jo være målet. Din forestillingsverden makter jeg nok ikke å forandre noe på, og jeg har problemer med å  ta dine oppfatninger helt alvorlig. Derfor er det lite fruktbart å fortsette samtalen. RØ

Gå til kommentaren

Benny Morris, en useriøs historiker?

Publisert rundt 10 år siden

Dei dryge påstandane her er ikkje dokumenterte!

Det verkar ikkje som Øye har solid kunnskap om tilstandane i Palestina. Og Benny Morris er ikkje ein heilt nøytral historikar. Om eg ikkje hugsar feil har han m.a. vore inne på tanken at israelarane skulde ha jaga ut alle palestinarane i 1948!

Og Øye verkar ikkje som ein nøytral, kunnskapsrik observatør av hendingane i Palestina etter 1948! Og noko innleving i deira vanskelege liv er det uråd å merka, tykkjer eg.

 Kommentar til P.E.S.

 Mine "dryge  påstander" om Palestina faller P.E.S. tungt for brystet. Jeg bare siterer  Benny Morris som  har vært sannhetsvitne for mange peaceniks og  Palestina-venner i flere tiår, bl. a. vår  forhenværende statsminister Kåre Willoch. Hvis du ikke liker historikerens forskningsresultater, er det for lettvint å erklære ham for useriøs.

Du høres ut til å vite bedre enn Benny Moprris og oss Israelsvenner hva som er den historisk korrekte fremstilling. Mine kunnskaper om tilstandene i Palestina skal jeg ikke uttale meg om. Det er ikke så viktig i denne sammenheng. Men jeg forstår at du er spesialist på dette saksfeltet.  Riktignok vet jeg litt om palestinernes vanskeligheter i flyktningleirene, for jeg har som FN-soldat vært inne i leirene og sett hvordan de holdes internert der som palestinske gisler tiår etter tiår. Der vil de bli værende til palestinerne ønsker en fredsavtale med Israel mer enn de ønsker å nedkjempe den lovlig opprettede staten. Det kan ennå ta noen tiår.

Velment råd til P.E.S. 

Les kommentaren til Knut Nygaard, og se på snutten fra Youtube, som han har lagt inn i kommentaren sin.  Der får du greie på hva som egentlig hendte i dette omstridte landet. Etterpå kan vi samtale seriøst om historiske forhold som du tydeligvis har oversett i din forskning.  Slike som deg er det morsomt å samtale med. De vet så lite, men tror de vet det meste. Som historielærer har jeg møtt mange velmenende mennesker med samme arroganse som deg.

Gå til kommentaren

Labib Madanat

Publisert rundt 10 år siden
Erling Rimehaug – gå til den siterte teksten.

At han gir uttrykk for skuffelse over det han opplever som manglende respons på israelsk side, er nok representativt for hvordan mange av de palestinere som ønsker fred opplever situasjonen. Det kan man alltids være uenig om, men jeg kan ikke se at det er diskvalifiserende på noen måte. Snarere burde vi lytte mer til hva palestinere som ham har å si.

Mener du virkelig, Erling Rimehaug, at vi skal lytte mer til palestinske kristenledere som karakteriserer opprettelsen av Israel i 1949 for Nakba, katastrofen. og som står sammen med Israels fiender som har som mål å kaste Israel og jødene på havet. Ville det ikke være riktigere å forsøke å rettlede Labib Madanat og de andre kristenlederne med samme syn, om at de er på ville veier og på kollisjonskurs med det som vil bringe dem Guds velsignelse. Skuffelsen dderes er sikkert ekte følt, men uberettiget, for det er deres dårlige lederes skyld at de er i en miserable situasjon.  

Det er diskvalifiserende og vantro å  bomme på spørsmåølet om Israel har noe med oppfyllelsen av landløftene i GT å gjøre. ( Har Gud virkelig sagt?) At den israelske regjering ikke vil legge "hodet på blokka" og innfri de palestinske ledernes politiske krav, burde norske kristenledere være i stand til å forstå. Tror du, Erling Rimehaug at Israel ikke vil ha fred? Palestinerne som folkegruppe har blitt hjernevasket av arabisk/muslimslk propaganda i mer enn 40 år, og for dem er det sikkert vanskelig å akseptere virkeligheten, men ikke  for norske kristenledere og mediefolk, som har hatt rikelig tilgang på saklig historisk informasjon. Hvem er det som ikke har villet gå med på kompromisser for å oppnå fred?

Labib Madanat har sikkert mange kvaliteter, men sider ved hans teologi ødelegger helhetsinntrykket, og den bør derfor ingen lytte til.

Gå til kommentaren
Berit Aalborg
Politisk redaktør
VÅRT LAND - EN BRO MELLOM MENNESKER, TRO OG TANKE
Sjefredaktør/administrerende direktør: Bjørn Kristoffer Bore
Kontakt: debatt@vl.no
Postadresse: Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo
Besøksadresse: Grubbegt. 6, Oslo
TIPS Vårt Lands redaksjon: tips@vl.no