Roald Øye

Alder: 88
  RSS

Om Roald

Født i 1933, bor i Kristiansand, pensjonert lektor gift og har 4 voksne barn. Konservativ kristen.

Følgere

Alvorlig talt

Publisert over 9 år siden
Leif GuIIberg – gå til den siterte teksten.

Nå ble jeg nysgjerrig, men regner med at et kapitel og vers kan fremskaffes innen overskuelig tid....

Leif Guldberg er ikke fornøyd med svaret han fikk på sitt spørsmå lfra Kjell Bjørn Veland, og jeg skal da forsøke å tifredsstille hans nysgjerrighet. Ytterligere belegg for at de som velsigner

Gå til kommentaren

Kjartan Rusets palestinske agenda.

Publisert over 9 år siden

Tidligerte sokneprest og formann i Sabeel, Norge, Kjartan Ruset, skrev et innlegg,"Eit varsku til alle kristne" 19.10.201, som sikkert skremte flere enn meg, om enn på¨en annen måte enn forfatteren hadde tenkt. Han anbefalte"eit under-rapportert" manifest utstedt av to konservative professorer, Glen H.Stassen ved Fuller Theological Seminary og David P.Gushee ved Mersher University: "An open Letter to American Christian Zionists".

De hadde vært på en kort studietur til Israel og "Palestina" sammen med 50 av sine studenter og publiserte et manifestet 19.09 2011. Kristne sionister blir bedt om å lese Bibelen grundigere, særlig om Abraham og landløftene til hans etterkommere, som kristne, etter sigende, helt har misforstått. Løftene gjelder alle Abrahams etterkommeres, skriver professorene. og dert kan sikkert mange være enig med dem i. Han hadde jo 8 barn, ikke bare Isak, som riktignok står i en særstilling når det gjelder løftene om Kanaans land.  Og det er et viktig poeng. Isaks sønn, Jakob, fikk navnet Israel og løftet om landet med samme navn, dagens Israel.

Den Kristne Ambasade i Jerusalem har imøtegått innholdet i dette åpne brevet på teologisk grunnlag og finner innholdet overfladisk og dilettantisk. Se den teologiske evalueringen av   brevet på internettsiden "An open Letter to American Zionists", som Den Kristne Ambasade i Jerusalem har lagt ut.

Kjartan Rusets felttok mot den israelske stat er et prosjekt som er dømt til å mislykkes. Men det er et tankekors at en tidligere prest fører an i dette felttoget i Norge. En prest  trodde jeg ville bruke sin pensjonisttilværelse til noe annet enn å forsøke å delegitimisere staten Israel. Et paradigmeskifte i hans tenkning er det vansklelig å forestille seg. men det går jo an å håpe. Hans varsku til alle kristne håper jeg skremmer på¨en annen måte enn presten forutså. Det står noe alvorlig i Bibelen om dem som ikke velsigner Israel.    

Gå til kommentaren

Kommentar om Lars Gules innlegg i VD

Publisert over 9 år siden

Det er forstemmende å lese innlegg av Lars Gule der han forsvarer Yassir Arafat som palestinsk leder. Lars Gule som selv har vært innblandet i terrorhandlinger på fremmed jord, kan kanskje ikke forventes å fordømme andre terrorister som forsøker å fremme politiske mål med samme brutale midler. For Gule kan det  derfor være naturlig å ha terroristen Yassir Arafat som et lysende forbilde. Arafat  har oppnådd "store resultater"  på sitt spesialområde. At en norsk universitetsansatt kan finne mening i være forrsvarer for en slik dokumentert terrorist av verste slag, er pinlig og sterkt beklagelig. Gule er lønnet bl.a. av mine skattepenger. RØ

Gå til kommentaren

Yassir Arafats glipp som glapp

Publisert over 9 år siden
Johannes Morken – gå til den siterte teksten.

Du skriv at okkupasjonen er lovleg så lenge det ikkje er ein framforhandla fred. Meiner du at Israel kan gjere alt for å unngå ein framforhandla avtale - og slik sitje på «lovleg okkupert land» til ingen fred er mogeleg? Kva skal Israel gje for å få ein framforhandla avtale om fred? Vi må vel gå ut frå at du ikkje vil ofre eit heilt folks draumar om sjølvstende, rettferd og fridom for noko ein avdød leiar måtte ha sagt og gjort? Eller vil du det?

Og kva kjelder har du for forresten Arafat-sitatet ditt?

Jeg mener Israel ved flere anledninger og med ulike statsministre siden år 2000 har vist at de ønsker fred med en seriøs, kompromissvillig palestinsk motpart. En slik motpart har vært vanskelig å stampe opp, enten fordi den har forkastet forhandlingsresultatet (med Barak og Olmert) eller nektet å møte opp til nye forhandlinger( med Netanjahu). De fleste er vel kjent med dette hendingsforløpet. De palestinke lederne kunne ha fremforhandlet en gyldig fredsavtale med Israel for mange år siden - hvis ledernes og folkets drømmer ikke hadde vært så urealistiske (utopiske). De, og ikke bare Arafat, har ønsket og drømt om Israels likvidering oftere og mer intenst enn å få opprettet en egen palestinsk stat. Å innfri deres krav ved de ulike korsveier ville derfor for Israel vært å "legge hodet på blokka". Hvilken annen stat ville ha vært villig til det? Verdenssamfunnt  med Norge i spissen ser ut til å ville forlange det nå når spørsmålet snart kommer opp i FNs Hovedforsamling. Palestinernes drømmer om å kaste Israel på sjøen håper jeg ikke går i oppfyllelse, og det gjør vel heller ikke du, Johannes Morken? Svaret mitt på ditt første spørsmål bli derfor: Hvis Israel ikke firer på kravet om at alle parter, FN inkludert, må respektere Sikkerhetsrådets res. 242 og 338, kan det bli vanskelig, for ikke å si umulig, å forhandle seg frem til en fred mellom to likeverdige parter. Da er det kanskje bare et alternativ tilbake, det aller dårligste.

Jeg må ellers innrømme at mitt Arafat-sitat er upresist. Jeg tok det for god fisk, for det forekom i en israelsk avis der det ble godtatt av alle debattantene som et ekte Arafat-sitat, og fordi israelere jeg har vært i kontakt med sier at sitatet er vel kjent av de fleste israelere som er politisk oppegående. Det gjelder trolig også for oss nordmenn. Sitatet forekom i et intervju i den nederlandske avisen Trouw i 1977 med Arafats nestleder Zuheir Mohsen. Det var på et tidspunkt pan-arabisk tenkning ennå ikke var helt forlatt. Derfor ville formuleringen "Arafats bløff" vært bedre og mer treffende enn "Arafats glipp". Sitatet kan finnes på Wikipedias hjemmeside og da som et PLO-sitat.

Lars Gules siste bidrag i samtalen vil jeg ikke kommentere. Han har plassert seg selv på sidelinjen i denne meningsutvekslingen. RØ

Gå til kommentaren

Den bakvendte visa di, Per Einar Sønnesyn

Publisert nesten 10 år siden

Det er vanskelig å vite hva jeg skal begynne å ta fatt i i din kommentar til meg. Det er så mye i din tankegang som ikke holder mål for en kritisk  gjennomgang.  Det du står for er like meningsløst og historieløst som palestinernes påstand om at jødene ikke har hatt noen fortid i Jerusalem eller på Tempelhøyden. Slike meninger er det bortkastet tid på å motdrive. Når utgangspunktet er som galest --osv. RØ

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere