Roald Øye

Alder: 88
  RSS

Om Roald

Født i 1933, bor i Kristiansand, pensjonert lektor gift og har 4 voksne barn. Konservativ kristen.

Følgere

Leif Gullberg bør lese Bibelen

Publisert over 9 år siden

Leif Gullbergs retoriske spørsmål til meg om krigen i 1947/48 var i samsvar med Guds gode vilje, har blitt besvart av Arnt Thye på en utmerket måte. Les svaret hans en gang til! " Dei dryge påstandane mine" om palestinernes forsøk på å delegitimere og utslette Israel har han også besvart.  At den sekulære demokratiske staten Israel ikke er en mønsterstat, kan mange si seg enig i. At de likevel er arvinger til det lovede land, viser Guds trofasthet til løftet han en gang ga Jakobs (Israels) barn. De skal få landet uten å bli avkrevd noe, for de er arvinger. Er ikke det fantastisk? Men en dag skal lyset gå opp for dette ulydige og ugudelige folket, den dagen de ser at Jesus var den Mesias, som de "har gjennomstunget". Da skal jødefolket få en stor oppgave i Guds fresesplan for oss mennesker. Les om det i Bibelen!

Gå til kommentaren

Arendal Frikirke viser vei

Publisert over 9 år siden

Leif Gullberg regner med at jeg ser forskjellen på  to ulike formuleringer, og jeg takker for tilliten. Lederen for Lutherske verdensforbund, biskop Younan, misbruker Guds navn uansett hvilken av de to utsagnene som er autentiske. Det er nemlig en fullt lovlig okkupasjon etter folkeretten, som Israel "har gjort seg skyldig i". Se på FN- vedtak i 1948 og Sikkerhetsrådets resolusjon 242 i 1967. Biskopens utsagn er uansett lite tillitsvekkende av en åndelig leder. 

Gå til kommentaren

Arafat, en notorisk løgner

Publisert over 9 år siden
Lars Gule – gå til den siterte teksten.

Så konstaterer jeg at ingen av de tre som kommenterer etter min utfordring, har klart å påvise en eneste løgn i den talen Arafat holdt i Johannesburg.

Det er unødvendig med andre og bedre sannhetsvitner om Yassir Arafats  personlige kvaliteter enn vår egen AP-politiker Terje Røed Larsen, som fulgte forhandlingene i for- og etterkant av Oslo-avtalen i 1993. Han observerte  den palestinske "fredsforhandleren" på nært hold over lengre tid, og har offentlig uttalt: "Yassir Arafat løy hele tiden." Det gjorde han sikkert også i Johannesburg! Det er en slik de fleste av oss kaller "en notorisk løgner". Hva vil du heller kalle ham, Lars Gule? Fredsforhandler og fredsprisvinner? De karakteristikkene klinger unektelig  bedre, men i en verdidebatt som dette er det naturlig at  meningene spriker. RØ

Gå til kommentaren

Det gode selskap

Publisert over 9 år siden

  1. Leif Gullberg lever i en ca. 1800 år gammel teologisk tradisjon som mener Kristi etterfølgere har overtatt landløftene om et himmelsk Jerusalem. At dette paradigment er det rådende i dag i kristenheten ser vi overalt rundt oss, nasjonalt og internasjonaltg. De skriftlærde fører an i villfarelsen, akkurat som de skriftlærde gjorde for 2000 år siden når det gjaldt synet på hvem Jesus var. Historien ser av og til ut til å gjenta seg. Kanskje gjelder det også  synet på Israel i våre dager, at Israel likevel er løfteslandet, selv om de skriftlærde dømmer det nord og ned, og deltar i ropet : Korsfest, korsfest! og Kast dem på sjøen!
  • Jeg har ingen illusjoner om å få Leif Gullberg ut av den narrativen han sitter fast i. For han er i godt selskap: Både  Augustin og Hallesby og andre "kirkefedre" har blitt offer for samme erstatningsteologiske bedrag. Proff. Hallesby sa til sine studenter  i 1932 om tanken på en gjenoppstandelse av en jødisk stat, Israel: "Den tid er for alltid forbi". Han fikk teologiske problemer i 1948 da han innså sin feiloppfatning. Det er mulig "situasjonen på bakken"  med tid og stunder kan få flere enn Hallesby vekk fra villfarelsen. Men en helomvending sitter nok langt inne. RØ
Gå til kommentaren

EIt varsku til alle kristne

Publisert over 9 år siden

Kjell Gullberg ønsker flere bibelsteder for å bli overbevist om sakens alvor: Kjell Bjørn Veland har allsrede  pekt på 1.Mos.27.29 der det står at Herren skal velsigne dem som velsigner deg (Abrahams barn) og forbanne dem som forbanner deg. Abraham hadde 7 barn utenom Isak,og velsignelsen gå da også til de arabiske folk, menandre steder skrives det at velsignelsen går eksklusivt til Isaks sønn Jakob, som er identisk med Israel. Hans etterkommere er lovet Kanaans land (det lovede land). De 7 andre sønnene til Abraham har fått en rikelig velsignelse i form av 22 arabiske land.  Men det ser ikke ut til at de i dag unner Jakobs barns etterkommere, Israel, en eneste bit av denne store arven. Belegg for dette fins i:  1.Mos12. 3 og 4 Mos. 24.9  Med disse henvisningene håper jeg din nysgjerrighet er tilfredsstilt, Leif Gullberg.RØ

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere