Roald Øye

Alder: 88
  RSS

Om Roald

Født i 1933, bor i Kristiansand, pensjonert lektor gift og har 4 voksne barn. Konservativ kristen.

Følgere

Hold tråden!

Publisert over 2 år siden
Anders Ekström – gå til den siterte teksten.
Ytterligare förklaring till varför Hes. 38 inte handlar om angrepp på nationen Israel i mellanöstern.

Jeg tolker din iver etter å delta på  tråden med ditt sekteriske budskap, Anders Ekstrøm,  som uttrykk for en gylden mulighet  for deg til  å gjøre budskapet  kjent i så  brede kretser som mulig. Ingen andre enn moderator  kan nekte deg det.

 Jeg har tidligere oppfordret deg til å starte din egen tråd, for jeg vet  det er noen som deler ditt syn. på jødefolket, men det er ikke tema på denne tråden .  

Gå til kommentaren

Presten og bonden.

Publisert over 2 år siden
Har Gud regien i opprettelsen av staten Israel og "stormløpet mot Israel"?

Er regisøren like vanskelig/lett  å identifisere på dette området som på landbruksområdet?  Historien om presten og bonden rant meg i hu.  Presten gikk forbi mens bonden dreiv med våronna ute på jordet. 

Presten: "Goddag, Ola! Du gjør en god jobb her ute  som såmann, men husk at det er Gud som står bak grøden du til slutt høster inn". 

Bonden: "Ja, det har jeg hørt, men du skulle ha sett hvordan det så ut da  Han dreiv alene her ute."

Hvem hadde den beste kommentaren?

Gå til kommentaren

Bli kjent med Gershon Hacohen!

Publisert over 2 år siden

Hvis  noen på denne  tråden syns eks-general Gershon Hacohens  fredsplan "The New State Solution " er interessant,  kan de lese hans  fyldige  begrunnelse for planen,  som  han la frem  for 4 år siden .Han skiller seg ut fra de fleste nåværende og pensjonerte venstrevridde israelske generaler i IDF.

Ehud Barak: Blatantly Ignoring Danger

Gå til kommentaren

Be om fred for Jerusalem!

Publisert over 2 år siden


I en kommentar #1173 på denne tråden har Jostein Sandsmark skrevet om Vårt Lands redaktør, Erling Rimehaug, som i papiravisen (30.11.) hadde et stort oppslag med tittelen:"Håpsreise i håpløshetens land".  Det ble skrevet  i november i år etter Rimehaugs adventsreise  fra Nasaret til Betlehem. Han stiller en overraskende diagnose etter sitt møte med palestinerne :

 "Håpet om en rettferdig fred fikk dødsstøtet da Donald Trump anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad.  Israelske bosettinger spiser seg stadig mer av landområdene. Gjerde og mur stenger dem inne,sjekkpunkter gjør det vanskelig og tidskrevende å ferdes .Økonominen går i stå..."

Jostein Sandsmarks betimelige kommentar til redaktørens diagnose er det grunn til å stoppe opp for et øyeblikk.  Erling Rimehaug har værtr edaktør i en kristen dagsavis i mange år, og det han får seg til å skrive om årsakene til palestinernes lidelser i «håpløshetens land», er oppsiktsvekkende . Les Sandsmarks  kommentar på denne tråden, #1173,  i sin helhet!

 Vi oppfordres i Bibelen til å be om fred for Jerusalem, og hvordan ska man da be? .Vi kan jo begynne med å takke for at Jerusalem har blitt erklært å være Israels udelelige hovedstad av verdens mektigste stat, USA. I  tillegg kan vi be om at fredsforslaget fra president Donald Trump, som snart vil bli presentert, vil legge gode premisser for fred for Jerusalem. 

Vi ser bare stykkevis og delt hvordan det kan gå til, og Gud trenger neppe våre råd i  spørsmålet. Likevel har jeg i all ubeskjedenhet ved to anledninger på denne tråden pekt på et fredsforslag som jeg tror er liv laga hvis verdenssamfunnet hadde maktet å samle seg om det.

 Jeg vil anbefale lesere på tråden om «stormløpet mot Israel» å finne frem til eks-general i IDF,  Gershon Hacohens fredsforslag:«The New State Solution». (Også på Google) President Trump kjenner til forslaget, for det ble publisert i New York Times samme dag som han ble valgt til president i november i  2016.   Announcing The New State Solution - Ynetnews

Gå til kommentaren

Hvor mye makt er det i de foldede hender?

Publisert over 2 år siden

1. Har Gud regien i opprettelsen av staten Israel og "stormløpet mot Israel"?

2. Har mennesket fri vilje til å avslutte "stormløpet mot Israel"?

Det er interessante spørsmål, som  jeg skulle ha likt å få hjelp til å bevare for ikke å si noe teologisk uholdbart.  Jeg har ingen teologisk utdannelse, og  tenker og resonnerer ofte som en sekulær historiker.  Det kan føre teologisk  galt av sted.  

Men jeg  kan jo forsøke med et svar på spørsmål nr. 1: Partiarken Abraham og hans etterkommere av Isaks slekt  ble lovet av Gud  et hjemland i Kanaan for nesten. 4000 år siden  Israelittene  inntok landet for 3200 år siden. På grunn av  ulydighet mot Guds vilje i mange spørsmål,  har de blitt jaget ut fra Kanaan  tre ganger.  siste gang i 135 e. kr. Oppfyllelsen av løftet så lenge mørkt ut,  men endelig i 1948 var tiden inne,  og  jødene  fikk helt uforskyldt landet sitt tilbake, med løfte om at de   aldri skulle miste det flere ganger.  

Troende mennesker, både jøder og kristne, ser Guds finger bak det meste av det  som har skjedd med det utvalgte folk, fra den utrolige utfrielsen fra Egypt for 3300 år siden til de dramatiske begivenhetene i flere kriger mot overveldende motstandere i den arabiske verden.på 1900-tallet. Bare sekulære historikere overser Guds medvirkning i opprettelsen av staten Israel i moderne tid. 

 Hvor mye ære jødene skal ha for fremdeles å være i live og blomstre  som aldri før i Israel, er et spørsmål  jeg ikke tør å svare på. Jeg vet bare at Gud kan bruke alle slags mennesker  til å fremme sin sak på jord.   I våre dager  har han  til og med brukt  Hitler, Stalin og president Trump. Det er helt utrolig.

Det er vanskeligere å svare på om menneskets frie vilje kan avslutte "stormløpet mot Israel".  Jeg har lært at det er makt i de foldete hender, men er de/vi sterke nok til å stoppe all vondskap i verden.. Det tør jeg ikke påstå,  Kanskje  vi kan døyve  den litt?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere