Roald Øye

Alder: 88
  RSS

Om Roald

Født i 1933, bor i Kristiansand, pensjonert lektor gift og har 4 voksne barn. Konservativ kristen.

Følgere

Hanukka-feiring i USA

Publisert over 2 år siden
Roald Øye – gå til den siterte teksten.

Æres den som æres bør!

Folk kan si hva de vil om president Donald Trumps manglende dannelse, men at han ser klarere enn noen annen nålevende statsleder hva antisemittisme er, viser denne talen som  han holdt  ved innledningen til Hanukka- feiringen  i USA for noen dager siden.

President Trump Tackles Antisemitism at White House Chanukah ...


Gå til kommentaren

"Israel today" melder 9. des.:

Publisert over 2 år siden

Desperate folk på venstresiden i Israel deltar i stormløpt mot sin  regjeringssjef:

"Hvis Benjamin Netanyahu har rett i at alle korrupsjonsanklagene  mot ham i løpet av de siste 10 år bare er venstresidens forsøk på å detronisere ham etter 22 år som statsminister,  vil stemmekretsen hans i Israel ytterligere  bli overbevist om at Netanyahu snakker sant når han forklarer stormløpet mot ham som  uttrykk for venstresidens hat «for what they call his "inciting" rhetoric in the 1996 election campaign, after which Yitzhak Rabin was  assassinated and Netanyahu ultimately rose to power. 

In  this camp's eyes, Netanyahu is the archenemy of peace, which justifies using every available means to overthrow him, including suspending all democratic norms until the government is back in the hands of those who dream of a peace that will end all peace.»

Netanyahu vil trolig bli gjenvalgt i sin valgkrets med overveldende flertall enten valget  blir fremskutt til juni eller,  som planlagt, blir avholdt i november 2019. 

Også i Norge regnes Netanyahu av mange  som den største hindring for fred i Midtøsten!

Gå til kommentaren

En rem av samme huden har Norge også.

Publisert over 2 år siden
Roald Øye – gå til den siterte teksten.
En gryende erkjennelse i FN?

Norges voteringer i FN når Israel er i fokus, har blitt analysert av SMA,  "Senter mot antisemittisme",  og Norges rulleblad  både under en rød og en blå regjering kommer ikke særlig godt ut av analysen. 

Selv om vi var med blant de 89 som stemplet Hamas som en terrororganisasjon i voteringen den 5. desember,  mener SMA at mye mangler i den norske stemmegivningen når det gjelder å gi Israel en fair og rettferdig behandling.  

Norsk utenriksforvaltning går ikke fri anklager om å være påvirket av gamle antismittiske holdninger.  Norges holdning  er riktignok  ikke så ille som den svenske holdningen til Israel, og heldigvis ikke på langt nær så ille som  i noen  få europeiske arbeiderpartiers politiske ledelse,  f.eks. Jeremy Corbyn i Englands Labour-party.  Det er et gjennomgående trekk at det er venstresiden som svikter Israel både i Europa, Nord-Amerika, Sør-Afrika   og  Australia. Hva er det  som gjør den politiske venstresiden så  jødefiendtlig?

En politisk uavhengig utenriksforvaltning

Gå til kommentaren

En gryende erkjennelse i FN?

Publisert over 2 år siden

"Israel's U.N. Ambassador Danny Danon said the countries that rejected the draft resolution should be ashamed. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu commended those that voted in favor".

I  FNs Hovedforsamling med 193 medlemsland der nesten alle  var til stede,  ble det i går den 5. desember fremmet et forslag av USA  som fordømte Hamas som den terrororganisasjon den vitterlig er.  I forkant ble det i et prosedyrespørsmål  med knepent flertall  vedtatt  at ved  den etterfølgende votering om Hamas, skulle det kreves 2/3 flertall for å  vedta en resolusjon som fordømmer  Hamas.  Det vanlige  krav er alminnelig flertall,  slik det alltid har vært når Israel utallige ganger har blitt fordømti i  FNs Hovedforsamling.

 "Staten  Palestina" deltok som observatør ved avstemningen, og dens mange støttespillere jublet fordi fordømmelsen ikke fikk det  nødvendige  2/3 flertall.  Israels støttespillere jublet også fordi resolusjonen fikk 89 stemmer, langt over halvparten av det vanlige krav til vedtak.  Ja, det var rekordmange medlemsland som denne gang  var villige til å fordømme Hamas.

FNs demokratiske medlemsland burde forstå hvorfor Israel  ikke regner FN  som en nøytral instans i landets konflikt med "staten Palestina".  Det er åpenbart  ingen  skam å bli fordømt av FN.  Les USAs  ambassadør Nikki Haleys avskjedstale i FNs Hovedforsamling!

U.S. Fails to Win Enough Support at U.N.  to Condemn Hamas - The ...


Gå til kommentaren

En rettelse.

Publisert over 2 år siden
Roald Øye – gå til den siterte teksten.
Eks-president Bush d.e. la grunnlaget for en uverdige prisutdeling  i 1998.


Det var i 1994 fredsprisen ble utdalt til de tre statsmennene, og komiteens begrunnelse for tildelingen lød slik uttrykt i få ord;

«for å hedre en politisk handling som krevde stort mot på begge sider, og som har åpnet opp muligheter for en ny utvikling i retning av brorskap i Midtøsten»![9

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere