Roald Øye

Alder: 88
  RSS

Om Roald

Født i 1933, bor i Kristiansand, pensjonert lektor gift og har 4 voksne barn. Konservativ kristen.

Følgere

Publisert over 2 år siden

Og du har selv vist til én av disse for å støtte opp om dine egne påstander, riksavisen.no.

Jeg har blitt kritisert for å ha anbefalt Riksavisen for leserne på denne tråden, men det er ikke riktig. Det var en helt spesiell artikkel om de 10 tapte stammene som jeg pekte på, for i den var det noe interessant innimellom annet som jeg stilte meg avvisende til. 

Nå har jeg  lest avisen fra ende til annen, og føler meg ikke bekvem med synspunktene deresnår det gjelder den hvite rase og innvandring. Men dem om det! 

Her er avisens målsetting og, den kan jeg ikke si er mer oppsiktsvekkende enn andre avisers målsetting på venstresiden i det politiske spektrum:

"Vi ønsker å bidra til kristen opplysning og kunnskap, veilede medmennesker til den litteratur og kunst og læremidler og hjelpere som behøves for å kunne se verden som den er, og ikke som den illusjonen som en er tillært, indoktriner og manipulert til å tro. Riksavisens formål er å bekjempe voldelige, totalitære og ukristelige bevegelser gjennom ord og avsløring".

Når det gjelder Nnjål Kristiansens kommentar 1116

Gå til kommentaren

En fullkommen sammenblanding.

Publisert over 2 år siden
Dag Løkke – gå til den siterte teksten.
Min erfaring etter denne tråden er at den er en sammenblanding av alt mulig. 

Det er jeg litt enig : Verdens fiendskap mot jøder eller staten Israel syns jeg har kommet  frem til en viss grad på denne tråden. 

Når du,  Dag Løkke,  skriver: "Det er grunn til å fordømme drap av sivile, uansett hvem som utfører dem. Derfor er det ofte grunn til å kritisere både Israel og Palestina., syns jeg din  sammenblanding av hummer og kanari, blir fullkommen. 

Hvis Løkke ikke har registrert at det er klasseforskjell på volden som utføres av Israel og "Palestina" i krigen som har bltt utkjempet  det siste halvåret i området ved Israels  grense til Gaza,  kan jeg forstå at han ser lite til antisemittisme og antisionisme i nyhetsbildet fra Midtøsten. og bare kaller det hele for sammenblanding.  Jeg forstår din avsluttende kommentar bedre nå,  Dag Løkke:   "Sammenblandingen på denne tråden består blant annet i å "se" både antisemittisme og antisionisme bak all kritikk av Israel.".

Gå til kommentaren

Min erfaring etter denne tråden.

Publisert over 2 år siden
Roald Øye – gå til den siterte teksten.

Hvis Bennett vinner frem, vil verdensopinionen på nytt vende seg mot Israel,   

og det er hva som forbauser meg  etter å ha fulgt denne tråden siden 12. mai Langt flere er fordømmende i sine kommentarer overfor de  israelske ledere som er hauker når landet angripes av palestinskk terror, enn de  som er fordømmende mot palestinske ledere som oppfordrer til terror mot den sionistiske entiteten.

 Jeg ser denne  kritiske holdningen til den demokratiske staten, Israel,  som uttrykk for en global antisionisme som har etterfulgt den globale antisemittismen fra uminnelige tider.  Antisionisme  i moderne tid har i all hovedsak  rådet grunnen bare siden opprettelsen av staten Israel  i 1948.

 Som individ  og som stat skal "jøden" bøye nakken og gå lydig mot skafottet slik de gjorde under Holucaust.  Jødenes  nye og " haukish" adferd er uvant for mange jødehatere. De vil, akkurat  som de fattige, alltid finnes blant oss.

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

Denne lange, nesten  halvt år gamle tråden,  hadde fortjent å få en oppsummering av en nøytral observatør, for det har skjedd så mye dramatisk både på slagmarken og i politiske organer i forbindelse med dette såkalte  stormløpet mot Israel. 

Jeg er ingen nøytral observatør, og kan derfor bare uttale meg på egne vegne Følgene av det som ikke skjedde ved Israels gense mot Gaza, nemlig at det ikke ble full krig mot Hamas,  har vi ennå ikke sett resultatet av. I  Israel kan det  bli  regjeringskrise og nyvalg til Knesset hvis det ikke blir enighet om hvem som i tiden frem til neste valg i november 2019, skal bekle forsvarsministerposten i koalisjonsregjeringen. Statsminister  Netanyahu ønsker å bekle posten selv, men undervisningsminister Naftali Bennet, lederen for partiet "Det jødiske hjem",  truer med å trekke seg ut av regjeringen  hvis ikke han får posten. 

Spørsmålet vil bli avgjort i et møte søndag 18. november. Han regnes som en av haukene i regjeringen, og vil innta en mye steilere holdning til Hamas'  krigføring mot Israel. Hvis Bennett vinner frem, vil verdensopinionen på nytt vende seg mot Israel,   

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden
Dag Løkke – gå til den siterte teksten.

Hvis du er nøye med å formulere deg korrekt, så går det fram av denne kommentaren (1065) at det er du som mener dette. Altså at kirken er Israels fiende. 

 Men OK, så mener du altså ikke det. Det er fint.

"Nei, Det er de messiastroende jøder som mener at Kirken er Israels fiende nr. en. Det er Kirken som du representerer, Dag Løkke,  Den støtter palestinere i deres krav om, og kamp for, en to-statsløsning",  skrev jeg i en tidligere kommentar." 

Det vil i det lange løp bety slutten for en jødisk stat, hvilket kanskje er Kirkens ultimale mål?

Mine sannhetsvitner på denne tråden har åpenbart for meg, at Kirken står fremst i den åndelige strid mot Guds utvalgte folk, jødene. Et av vitnene er bl.a. Paul Wilkinson, som jeg håper mange har tatt seg tid til å lytte til.  

Denne oppfatning av Kirkens svik overfor dagens Israel ble nylig bekreftet av  Bjørgvins biskop, Halvor Nordhaug, som i en  artikkel i "Dagen"  uttalte at  det er lenge siden staten Israel hadde en særstilling  i Kirken.  

Det er en frukt av  gjennomslaget for erstatningsteologien som ble rådende på de to teologiske fakultetene i Oslo i Mellomkrigstiden, og som stort sett fremdeles er  rådende  ved de fleste teologiske fakulteter i verden.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere