Roald Øye

Alder: 88
  RSS

Om Roald

Født i 1933, bor i Kristiansand, pensjonert lektor gift og har 4 voksne barn. Konservativ kristen.

Følgere

Undrenes tid er ikke forbi.

Publisert over 2 år siden
Jarle Johansen og riksavisen.no tar jødehatet til lutherske høyder i deres bidrag til "kristen opplysning og kunnskap".

Etter å ha lest lenkene i din  kommentar #1125 må jeg gi deg rett i at "Jarle Johansen og riksavisen.no tar jødehatet til lutherske høyder"  i publikasjonene i avisen sin. Det sier ikke så lite.

 Jeg må beklage at jeg uttalte meg positivt og på sviktende grunnlag, da jeg bedømte avisen ut fra en artikkel om de 10 tapte stammer.  I artikkelen fant jeg en del ting som var interessante og  historisk holdbare, og ble forledet til å tro at det samme var tilfelle med mye av det andre som  Jarle Johansen presenterte i avisen sin.  Der tok jeg skammelig feil. Jeg deler din oppfatning av avisen, Gjermund Frøland.

Mitt syn på jøder og Israel er sammenfallende med det jødisk/katolske syn som Havard professor Roy Schoeman forteller om i de to videoforedragene,  som jeg presenterte i min kommentar #1108 : Medi Mentor: Virgin Mary converts Harvard Professor Part 2 (Jewish. Det er et mektig vitnesbyrd om hva Gud kan uttrette blant jøder i dag.

Gå til kommentaren

En spørreundersøkelse.

Publisert over 2 år siden
Dag Løkke – gå til den siterte teksten.
Du og jeg er derimot ganske forutsigbare. Men vi kjeder oss ikke! 

Jo, Jeg har begynt å kjede meg, for min opplevelse er at  debatten på denne tråden om staten Israel og jødene stilling i verden i dag, er svært  fastlås. Vi ligger i våre skyttergaver og lader våre  våpen før neste runde. 

For å komme ut av denne fastlåste  situasjonen tar jeg et initiativ og utfordrer kristne brødre og søstre , som ikke har tatt seg tid til, eller ikke  har hatt  anledning til å lytte til den teologiske forsker og pastor i en britisk lavkirkelig menighet i England  dr. Paul Wilkinson. Den språklige barrieren håper jeg ikke er for høy.

 Jeg har presentert ham her på verdidebatt på ulike tråder i noen år  siden jeg ble oppmerksom på han i 2012  da han hadde avsluttet sitt forskningsprosjekt "Palestinsk kristendom".  Det er i et videoforedrag på litt over en time at han dokumenterer sine påstander. Se nedenunder!

Jeg ønsker at troende mennesker som mestrer det engelske språk,  tar utfordringen og lytter til pastorens/forskerens  budskap i foredraget.  Særlig er hans møte med president Yasser Arafat  like før han døde i 2004 interessant og meningsfull:  På tidsskiven etter ca. 42 minutter. 

Hva er kristne brødres  respons på pastorens opplysninger om palestinsk kristendom? Christian Palestinianism – YouTube.

Gå til kommentaren

Si det i klartekst!

Publisert over 2 år siden
Argumentasjonen din henger ikke sammen lenger. Den er blitt for krampaktig og unyansert slik at den faller på sin egen urimelighet. 

Dette er tåketale av en debattant som ofte skriver  saklig og klart her på verdidebatt. Når det gjelder en meningsmotstander som taler vel  og forsvarer Israel og landets ledere på høyresiden, forholder det  seg imidlertidig  annerledes, som sitert ovenfor.  Hvordan er argumentasjonen hans? Ingen er interessert i tåketale. Si det i klartekst!

Gå til kommentaren

En uklarhet fra min side.

Publisert over 2 år siden
Dag Løkke – gå til den siterte teksten.
Det er et kunststykke av deg å klare å plassere www.riksavisen.no på venstresiden. 

Kunststykket er det du som står for, Dag Løkke.  Jeg har ikke, med det jeg skriver her,  plassert  Riksavisen. no på venstresiden: "Her er avisens målsetting og, den kan jeg ikke si er mer oppsiktsvekkende enn andre avisers målsetting på venstresiden i det politiske spektrum." 

Både venstre- og høyresidens aviser har ofte like forvrengte synspunkter når Israels ledere på høyresiden blir omtalt. Venstresidens redaktører er likevel de som tar kaka, når det gjelder forvrengninger.

 Jeg tar det som et uttrykk for at du mangler mer tungtveiende argumenter mot mine synspunkter, når du henger deg opp i en slik språklig unøyaktighet.  Jeg kunne ha skrevet  " enn mange andre avisers målsetting på begge sider av det politiske spektrum."  Det var og er min mening.


Gå til kommentaren

De naive og de edrue.

Publisert over 2 år siden
Øyes stormløp er dødt og maktesløst nå som for et halvt år siden. Det var aldri der, og med godt politisk håndverk på begge sider vil det aldri oppstå.

PC-en min  stoppet opp midt i min kommentar til Njål Kristiansen. Jeg forsøker på nytt. 

Øye mener at alle som uttaler seg om den israelsk palestinske konflikten, bør være nøkterne og ikke naive og tro at de to stridende parters ledere  er like oppriktige og ærlige i sine uttalelser om sine politiske motiver og mål. Det tror jeg  ikke er tilfelle. De nåværende palestinske ledere likner for mye på sitt store  ideologiske forbilde, Yasser Arafat,  som ble erklært å være en notorisk løgner av Terje Røed Larsen. 

Her skilles våre veier: De som tror på løgnerne, og de som ikke tror på dem.  De  første tror ikke at det har vært et stormløp mot Israel det siste halvåret.  De sier at stormløpet bare er noe som har foregått  inne i hodet på Øye!  Palestinerne sier at de ønsker å leve i fred ved siden av jødene, og da er de villig  til å tro at de snakker sant. 

De andre tror mer på de israelske lederne som har skoene på og kjenner hvor det gnager. Det gnager for tiden ganske kraftig, 

Naftali Bennett har jeg tro på.  Jeg ser frem til å høre at han har blitt forsvarsminister. Før november 2019 vil det bli nyvalg i Israel, og da er kanskje Netanyahus tid som statsminister over. De med skoene på vil avgjøre valget.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere