Roald Øye

Alder: 88
  RSS

Om Roald

Født i 1933, bor i Kristiansand, pensjonert lektor gift og har 4 voksne barn. Konservativ kristen.

Følgere

Taktisk utspill?

Publisert over 2 år siden
Daniel Krussand – gå til den siterte teksten.
Min støtte i denne saken går til dere nestledere.  Men det beste hadde vært å forbli i opposisjon til neste valg.

Knut Arild Hareide skryter av Kjell Ingvar Ropstad som politiker og menneske  i degens papirutgave av Fe-vennen. Han  har gitt støtte til AP i budsjettforhandlingene om tax fee-spørsmålet, som FrP naturligvis ikke liker og som kan skape problemer i rgjeringsforhandlingene som gjør at rød side i KrF kanskje likevel kan vinne fem på et ekstraordinært landsmøyte med rød tilknytning. Det vil gi Hareide en ny sjanse til å vinne i kampen om lederskapet i partiet.  Det ville være en skikkelig nedtur.

Gå til kommentaren

Informasjon om det som skal skje.

Publisert over 2 år siden
Roald Øye – gå til den siterte teksten.
En utvidelse av perspektivet for stormløpet mot Israel


Denne lenken bør fortrinnsvis  leses av Bibel-troende mennesker. Den gir en beskrivelse av hva som er i vente for Israel ut fra nyhetsbildet som tegner seg i Midtøsten  i disse dager - og ut fra det som Bibelen  forteller  skal skje i de siste tider når det gjelder Israel. Det blir spennende tider.
Shalom to you. Brother Raoul www.blowthetrumpet.com.au 
 
Gå til kommentaren

Netanyahu fikk åndelig veiledning?

Publisert over 2 år siden
Roald Øye – gå til den siterte teksten.
I etterkant  av drakampen mellom Netanyahu og Bennett  har sistnevnte lagt frem for offentligheten i Israel en begrunnelse for sin fallering overfor statsministeren

En utvidelse av perspektivet for stormløpet mot Israel, som kanskje forklarer  Naftali Bennetts fallering  overfor statsministeren.

When All Else Failed, Netanyahu Turned to Spiritual Guidance - Israel ..

Gå til kommentaren

Tidløse fenomen.

Publisert over 2 år siden
Torleiv Austad – gå til den siterte teksten.
Å reagere på NS’s eskalerende jøde­fiendtlighet var tydeligvis ikke en prioritert oppgave da kirken samlet seg om sin selvstendiggjøring overfor NS-staten i april 1942. Kirken var ikke så opptatt av jødenes truede stilling at den ikke kunne tie. Det tyder på en viss likegyldighet, som en kan undre seg over – ikke minst når en tar i betraktning at kirken kjempet for rett, menneskeverd og kirkelig selvstendighet og mot rettsløshet, samvittighetstvang og vold.

Elie Wiesel: "The opposite of love is not hate, it's indifference." Antisemittismen kan en  i dag undre seg over, men antisionismen er det  like stor grunn grunn til å undre seg over.  – ikke minst når en tar i betraktning at kirken kjemper for rett, menneskeverd og mot rettsløshet, samvittighetstvang og vold.


Gå til kommentaren

Drakamp på Israels hjemmebane.

Publisert over 2 år siden

Det har blitt kjent at statsminister Benjamin  Netanyahu gikk seirende ut av striden med Naftali Bennett om hvem som skal bekle forsvarsministerposten i den israelske rgjering etterat  Lieberman og hans parti kastet inn håndkleet i forrige uke på grunn av at regjeringen reagerte så tafatt mot Hamas, som sto bak rakettregnet mot Israel fra Gaza. 

Hvis også Bennett og hans gruppe på 8 representanter i Knesset, hadde gjort det samme, som de truet med å gjøre, ville det ha blitt rgjeringskrise i Israel  og nyvalg til våren, et halvt år før tiden for det planlagte valg. 

Statsministeren vant en innenrikspolitisk seier  av dimensjoner, og Bennet led et forsmedelig politisk nederlag som kan koste ham dyrt når valget til slutt kommer i november 2019. 

Bennett bøyde seg for de argumenter statsministeren la frem på et kabinettmøte søndag kveld 19. november. Der må han ha overbevist lederne for koalisjonsregjeringen om hvor skadelig det ville være for Israel om det ble regjeringskrise på dette tidspunkt. Hvilke tungtveiende argumenter han presenterte, vet ingen uteom de som var til stede på møtet. Verden vil få geie på det i løpet av få dager, ble det sagt.

I etterkant  av drakampen mellom Netanyahu og Bennett  har sistnevnte lagt frem for offentligheten i Israel en begrunnelse for sin fallering overfor statsministeren. 

Det er en interessant erklæring, som kanskje vil reparere litt på den politiske skaden hans renome ble påført av nederlaget. Noen observatører hevder derimot at begivenheten som fant sted denne helgen, kan innvarsle en politisk opptur for partiet "Det jødiske hjem" og Naftali Bennett. Her er hans erklæring som det skal bli spennende å se om har noen virkning på den israelske opinion:  

Bennett demands 'revolution' in Israel's defense policy.


Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere