Roald Øye

Alder: 88
  RSS

Om Roald

Født i 1933, bor i Kristiansand, pensjonert lektor gift og har 4 voksne barn. Konservativ kristen.

Følgere

Brudd på retningslinjene?

Publisert over 2 år siden
På dette området er det på sin plass å gi honnør til Vårt Land, som de siste årene har gitt mange minoritetsrøster plass til å få fram sine syn. Det er ikke alltid populært, og kanskje liker vi heller ikke standpunktene som kommer fram. Men det er liten tvil om at det å gi et mangfold av røster en anledning til å bli hørt er svært nyttig. Jeg vil også si at det er viktigere enn mange tenker.

"Respekt og toleranse må derimot ­dyrkes fram. Jeg håper det er mange som vil ­engasjere seg i dette framover." 

Ja, det håper jeg. Det har vært fint å legge merke til at Vårt Land i mange år  har vært  åpen for å ta inn artikler med anliggender  som kanskje står noe  fjernt fra det jeg regner med er  den kristne dagsavisens redaksjonelle linje.  Slike artikler leser jeg med stor interesse. 

Derfor har det vært skuffende å høre fra skriveføre teologer i min  bekjentskaps-krets, at de har sluttet å sende innlegg til Vårt Lands papiravis  fordi innleggene  deres  har blitt avvist.  Det som har vært deres anliggende er ikke uventet Israels sak, vurdert  på bakgrunn av et bibelsk og historisk  ståsted,  som for tiden  ikke er rådende i det norske kirkelandsskapet. 

Verdidebatt kan i denne  situasjonen være  et fint alternativ for slike til å lufte sine hjertesaker. Der er det mindre sensur.  Jeg er blant dem som også har sluttet å sende innlegg  til VLs papiravis. Verdidebatt er derfor et fint alternativ. Jeg har imidlertid  fått tilbakemelding  fra moderator  om "Ikke godkjent"  fordi innlegget ikke oppfylte kriteriene til et innlegg,  slik de er definert i retningslinjene. 

Det har jeg akseptert, selv om jeg ikke forstår hvilke retningslinjer jeg ikke har oppfylt. Begge innleggene som ikke  ble godkjent, ligger etter 3 uker riktignok fremdeles  fremme under mitt navn med henholdsvis 20 og 176 visninger. Det forstår jeg heller ikke, siden de ikke er godkjent.

Overskriftene var: "Har han også sett lyset?" akkurat som Paulus,  og det andre: "Muslimsk fanatisme fins i de fleste land."  Siden de begge fremdeles ligger fremme kan de leses og  vurderes av "hvermannsen" .  Kanskje det er noen retningslinjer jeg har  oversett?  Jeg har ikke lyst til å si takk for meg på verdidebatt,  hvis jeg ikke blir nødt til det.

Gå til kommentaren

About Jay Sekulow:

Publisert over 2 år siden
Roald Øye – gå til den siterte teksten.
Godt politisk håndtverk vil dessuten si å være godt orientert:

"Listen to what he says. Read his book. Hear what some are inaccurately denying. Because right now, in a world where so many are denying history and facts, it is more crucial than ever to spread the truth."

De som mest trenger fakta,  garderer seg ofte mot å bli utsatt for dem.  Derfor regner de statsminister Netanyahu som den største hindring for fred mellom jøder og palestinere. Også bekjennende kristne  har mest tro på palestinernes fredsønsker. Så ille er situasjonen. Så viktig er derfor informasjon. Les og bli klok!

Gå til kommentaren

Stortingets flertall.

Publisert over 2 år siden
Leif Hovde – gå til den siterte teksten.
Hvem skal stå opp for dem om ikke KrF gjør det?

Jeg har trodd at det går an å stå opp for en  god sak ved å være med i  regjeringen. 100.000 skadde barn er et sterkt argument for rød tilknytning,   hvis det er eneste mulighet for en mer restriktiv alkoholpolitikk i Norge.  Det håper jeg det ikke er. "Det må da vel  finnes skikkelige folk iblant"  representantene på Stortinget.

Gå til kommentaren

Tvilen bør komme Ropstad til gode.

Publisert over 2 år siden
Leif Hovde – gå til den siterte teksten.
Vi ønsker et Kristelig Folkeparti som virkelig står opp for de svakeste, ikke et som vaier med symbolfaner som et Kristelig Høyreparti. 

"Politikk er det muliges kunst" og den kunsten er det vanskelig å bli god i, for i valget mellom flere onder kan den beste politiker  foreta dårlige valg, kanskje  fordi konsekvensene av valgene  noen ganger er lite oversiktelige. Abortspørsmålet syns jeg er mer oversiktlig enn tallet 80000 barn som kan  bli skadelidende på grunn av alkoholpolitikken til FRP. Kan ikke den bli  justert? Aner noen dessuten til fulle  konsekvensene av å gå med i en AP-regjering?

Jeg har sittet lenge på gjerdet når det gjelder partitilhørighet, men landet på nytt i fanget på KrF da partiet for kort tid siden valgte blå side. Blir det fortsatt blå, eller eventuelt gul side, vil jeg la tvilen komme Kjell Ingolf Ropstad til gode.  Ett ikke-abortert foster er mer verdt enn hele verden. På rød sid er det på nytt over og ut for min del.

Gå til kommentaren
Øyes stormløp er dødt og maktesløst nå som for et halvt år siden. Det var aldri der, og med godt politisk håndverk på begge sider vil det aldri oppstå. 

----  sa  Winston Churchill under krigen.

Godt politisk håndtverk vil dessuten si å være godt orientert:

Det er sikkert noen som ønsker å stå på Jerusalems murer og delta i forsvaret av byen og landet, men som syns de mangler de rette våpen mot fiendene som leirer seg rundt jødenes hovedstad.  

Jay Sekulow er en politisk rådgiver for president Trump som har skrevet en bok om Jerusalem, "A Biblical and Historical Case for the Jewish Capital."  og som i den gir leserne tips om hvordan de på bibelsk,  folkerettslig og historisk grunnlag kan være med på forsvaret av Jerusalem  Lytt til og les hvordan han i denne linken argumenterer for et godt forsvar:

Here is what you need to know about the case for Jerusalem


Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere