Hallgeir Reiten

Alder: 52
  RSS

Om Hallgeir

Blogger som privatperson om dagsaktuelle saker, politikk, lederskap, økonomi og kristenliv. Webside: https://hallgeirreitenblog.wordpress.com/

Følgere

Regjeringssamarbeidet med FrP bør skrotes

Publisert over 5 år siden

Erfaringene fra regjeringssamarbeidet viser at KrF før neste valg bør samle seg om et tydelig sentrumsalternativ, eller samarbeid mellom sentrum og Arbeiderpartiet.

Etter valget forrige høst, har vi sett et dramatisk skifte i den norske opinionen med tanke på flyktninger. Jeg synes Dagbladets kommentator John Olav Egeland treffer situasjonen godt med å kalle det som skjer «en kald vind over Norge». Fremdeles – midt på blanke vinteren – seiler desperate mennesker – menn, kvinner og barn – over Middelhavet på desperat jakt etter trygghet og et bedre liv. Norske skip er med å berge dem som overlever, og plukke opp fra havet de som dør. Blant dem som dør ganske mange små barn.

Europa jobber likevel på høygir for å hindre de samme flyktningene fra å komme videre nordover på kontinentet. Norge forsøker også å hindre flyktningene i å komme hit, og å bli kvitt flest mulig av dem som kommer. Vi ser nå et FrP i regjering som bruker alle muligheter til å fronte sin motstand mot innvandring.

Sylvi Listhaug går også rett i strupen på kirken, som forsøker å være en stemme for de svake, fattige og forfulgte - og beskylder kirken for å være «venstrevridd». Dagsavisens Arne Strand har etter min mening helt rett når han kaller det Listhaug gjør «grovt og langt over streken for en ansvarlig statsråd».

Før forrige stortingsvalg definerte Knut Arild Hareide noen punkter som var viktige for KrF med tanke på hvem KrF skulle samarbeide med i regjering. Tre av disse punktene lød slik: «En human flyktningpolitikk, en konsekvent innvandringspolitikk og en aktiv integreringspolitikk». «Styrket solidarisk innsats for de fattige hjemme og ute». «En politikk som sikrer kirke og trussamfunn rett til å være seg selv og som stimulerer, ikke styrer en mangfoldig frivillig sektor».

En human flyktningeplitikk? Er det human flyktningpolitikk å hente flyktninger i opptil 30 minusgrader, med en tydelig hensikt om å kjøre til Murmansk og bare sette dem av foran jernbanestasjonen? Mange i Nord-Norge – som kjenner utfordringene med mørketid og vinter på kroppen – protesterte heldigvis mot dette. Sentrale personer i Politiet i Nord-Norge var sterkt kritiske til praksisen.

Styrket solidarisk innsats? Er det styrket sosial innsats for fattige å tappe bistandsbudsjettet for store beløp i møte med flyktningekrisen? Dette er penger som blir tatt fra de aller fattigste og mest sårbare i verden.

En politikk som sikrer kirke og trussamfunn rett til å være seg selv? Er det dette Sylvi Listhaug bedriver om dagen med sine stadige angrep på kirkens integritet, og kirkens rett til å uttale seg i vanskelige etiske spørsmål?

Jeg synes det innimellom noen spredte blaff har blitt så stille. Det har blitt stille fra Stortinget, og merkelig stille fra KrF. Det synes som om FrP og Sylvi Listhaug både får legge til rette for de politiske oppspillene - og rom til å utnytte dem maksimalt uten særlig politisk motstand - når vi snakker om norsk innvandringspolitikk. Det er både synd og skam, for det er så mye mer å si. Om både nestekjærlighet, forvalteransvar og menneskeverd. Dette er KrFs helt umistelige grunnverdier som parti. Stillheten bekymrer meg mer og mer. 

Bak de besnærende ordene til Sylvi Listhaug om «godhetstyranni», «å sikre asylinstituttet», «bærekraft» og «en streng og rettferdig politikk», så finnes det nemlig noe mer. Et menneskesyn som FrP har vist fram i alle år, og som også kommer stadig tydeligere fram i regjeringsposisjon. Det er skremmende.

Derfor er det et minimum at KrF sier et klart og tydelig nei til regjeringens forslag om at alle enslige mindreårige asylsøkere kun skal få midlertidig oppholdstillatelse fram til de blir 18 år, til forslaget om innstramminger på retten til familiegjenforening og forslaget om at personer ikke skal ha rett på asyl dersom de for eksempel kan få beskyttelse i andre deler av landet de har flyktet fra.

Erfaringene fra regjeringssamarbeidet viser også, etter min mening at KrF bør skrote samarbeid med fløypartiet FrP før neste stortingsvalg. Vi bør, slik jeg ser det heller samle oss om et tydelig sentrumsalternativ eller et regjeringssamarbeid mellom sentrum og Arbeiderpartiet.

 

Gå til innlegget

Fred på jord - hvis du melder deg på

Publisert nesten 6 år siden

Byråkratene vil gjøre det så omstendelig og vanskelig å delta på skolegudstjenester som mulig. I Ålesund har vi heldigvis skoler som opponerer mot dette. De har min fulle forståelse og støtte.

Jeg går over den smale gangbroen mellom to av bygningene i det store kjøpesenteret på Moa i Ålesund. Sideveggene på denne innebygde gangbroen er av glass, og utenfor er det bortimot full storm. Regnet plasker ned i strie strømmer, og det ser ut som om de dansende julelysene hele tiden prøver å vri seg ut av festene for å komme seg ned på bakken og søke ly for været.

Tankene vandrer til flanellografen vi fikk se på skolegudstjenesten som barn. På en kunstferdig julekrybbe med Josef og Maria, engler, hyrder, dyr og et lite barn. Vi reiste så langt. Helt til Betlehem og tilbake på en formiddag. Det var som om vi formelig gikk gjennom ørkenlandskapet sammen med de tre vise menn - med den store, skinnende julestjernen over oss.

 «Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!»

Fred på jord og englesang. Jeg tenker på Homs og Aleppo. På ruiner, bomber og barnegråt. På flyktningebåter og tragiske nyhetsbilder av et lite barn i strandkanten. Han nådde aldri land.

Jeg skulle så gjerne ha invitert alle disse barna på en skolegudstjeneste nå før jul. Fortalt dem om engler og fred på jord. Om et lite barn i en krybbe, som vokste opp og lærte oss om å elske våre fiender og be for dem. Som gav sitt eget liv på et kors for å sone for alle våre feil og mangler. Jeg skulle så gjerne ha gitt disse barna et lite pusterom fra verdens ondskap og hat.

Men her i det fredelige Norge, ser byråkratene seg altså heller tjent med å «beskytte» våre skolebarn mot dette enkle julebudskapet. De vil gjøre det så omstendelig og vanskelig som overhode mulig å delta på skolegudstjenester.

Du kan fremdeles få høre at det er håp om fred på jord. Men nå må altså barna melde seg på skolegudstjenesten selv, dersom byråkratene for det som de vil. Selv om den norske grunnloven sier at dette samfunnet bygger på kristendom og humanisme. Selv om julen er blant våre viktigste tradisjoner. Forstå det den som kan. Jeg gjør det ikke.

Her i Ålesund har vi heldigvis skoler som ser det annerledes. De ser kanskje at nettopp julebudskapet kan bidra til å bygge gode verdier i våre barn. Verdier som nestekjærlighet, fred og forsoning. Det er jeg si så fall svært glad for.

Skolene som opponerer mot den nye ordningen, kan derfor være helt trygge på at de har min fulle forståelse og støtte så lenge jeg er folkevalgt i Ålesund.

Hallgeir Lindal Reiten, vararepresentant til bystyret i Ålesund for KrF

Gå til innlegget

Svaret til UDI bør være tydelig: Om dere mener alvor med dette, får dere i ytterste konsekvens heller finne andre overnattingsplasser.

Dagbladet og en rekke andre medier melder at UDI i avtaler krever at kristne symboler må fjernes før asylsøkere flytter inn på kristne overnattingssteder.

Kristne organisasjoner og stiftelser representerer blant de største og mest kostnadseffektive kapasitetene på ferdige overnattingsplasser som UDI kan ty til i den kritiske situasjonen vi nå ser. Jeg antar at de aller fleste av eierne vil være mer enn villige til å stille opp for mennesker i nød - på tvers av religiøs tilhørighet. UDI er i desperat behov for overnattingsplasser, og statsminister Erna Solberg har slått fast at hele asylsystemet er på randen av kollaps.

Likevel velger altså UDI nå å gå høyt på banen i møte med kristne organisasjoner. Det er meget uheldig. Når disse overnattingsstedene nå får presentert et krav om å fjerne kristne symboler dersom de vil ha kontrakt, så er det etter min mening både uhørt og helt uakseptabelt.

Jeg er selv vararepresentant for KrF til bystyret i Ålesund, og har vært en forkjemper for å ta imot flyktninger. Det står jeg for, og setter dette i sammenheng med sentrale verdier vi i KrF bygger vår politikk på. Her i Ålesund gjør vi nå hva vi kan for å avhjelpe statens behov for asylplasser.

I dette tilfellet mener jeg like fullt at nok er nok.Om vi mener alvor med at vi ønsker å bygge toleranse i det norske samfunnet, så må kristne tåle å se islamske symboler og motsatt. UDI nører med et slikt krav bare oppunder et grunnleggende problem, som faktisk er grunnen til at mange av flyktningene kommer: Religiøs intoleranse. Å fjerne symboler blir derfor helt misforstått politikk, noe som bare vil føre til mer av hva vi ikke ønsker.

Flyktninger som kommer til Norge må heller få et helt annet budskap enn det UDI nå ønsker å sende: - Du er trygg her, uansett hva slags tro du har. Det betyr også at vi i dette samfunnet - Norge - er helt ufravikelige på at du selv må vise toleranse i møte med andres tro. Her tillater vi ikke polarisering og diskriminering i forhold til andres tro. Derfor fjerner vi heller ingen religiøse symboler.

Jeg tror mange politikere og byråkrater, når en tenker litt etter, vil se logikken i dette. Vi kan ikke nøre oppunder religiøs intoleranse og ekstremisme. Vi må heller lære oss å leve sammen med ulik tro og ulike verdier. I et demokrati må det være plass til alle – så lenge en ikke bryter landets lover og slik stiller seg selv utenfor.

I Norge har vi ellers en grunnlov som bygger på kristendom og humanisme, og et flagg hvor korset er sentralt. Så lenge det er slik – at staten selv uttaler at den i bunn og grunn bygger på kristne verdier, og også viser dette tydelig hver eneste dag gjennom å heise et flagg med et kors – så blir det helt urimelig at den samme staten skal kreve at kristne symboler fjernes på overnattingssteder eiet av kristne organisasjoner.

Svaret til UDI bør derfor være ganske enkelt. Nok er nok. Om UDI mener alvor med dette, så får en heller i ytterste konsekvens finne andre overnattingssteder eller bygge dem selv. Mitt råd er derfor å ikke godta kravet, men i dette tilfellet sette hardt mot hardt. Det er selvfølgelig fristende at penger til syvende og sist blir styrende for hva eierne gjør i denne situasjonen. Slik må det ikke være. Vi må tenke videre og knytte dette til hvilke verdier vi ønsker skal være styrende i det norske samfunnet. Toleranse er en helt sentral kjerneverdi i så måte. Vi skal ikke spille med i et spill hvor å bekrefte intoleranse blir en styrende kraft.

I denne saken mener jeg at sentrale politikere bør kjenne sin besøkelsestid og instruere UDI til å heller legge til rette for mer religiøs toleranse i det norske samfunnet.

 

 

Gå til innlegget

Fortsatt stor grunn til bekymring over Iran

Publisert nesten 6 år siden

Irans president Hassan Rouhani har for tiden en stor sjarmoffensiv overfor vesten. Hva han sier hjemme, og hvordan Iran agerer etter atomavtalen gir imidlertid grunn til stor bekymring.

I dag meldes det at Iran trapper opp innsatsen i Syria på regimets side. Det er svært dårlige nyheter, men slett ikke overraskende. Iran agerer helt i tråd med det som har vært landets politikk gjennom mange år, og som Irans ledere har bekreftet gjentatte ganger også etter atomavtalen med G5+1.

General Mohammad Ali Jafari i den iranske revolusjonsgarden sa den 12. oktober 2015 blant annet dette om Irans rolle i Syria: "Syria is the forefront of Islamic resistance against occupying forces of the Zionist regime". Jafari sa også at Irans støtte til det brutale syriske regimet vil fortsette.

Det som nå skjer i Syria, kan være i ferd med å endre hele den geopolitiske situasjonen i Midt-Østen. At Russland og Iran engasjerer seg sterkere, har alt fått USA til å endre sin policy for våpenstøtte til syriske opprørsgrupper. Vi ser også tendenser til at tonen mellom USA og Israel er i ferd med å bedres.

Enkelte synes å mene at Israels statsminister Benjamin Netanyahu både overdrev og serverte sitater fra Iran tatt ut av sammenheng da han talte til FNs hovedforsamling tidligere denne måneden. Det er imidlertid gode grunner til å ta israelernes store bekymring på høyeste alvor. Jeg skal begrunne hvorfor med en del sitater fra iranske nyhetsbyråer den siste tiden, som viser Irans agenda og gjengir hva de iranske lederne faktisk sier hjemme i Iran etter atomavtalen.

Iran støtter fortsatt både Hamas og Hezbollah meget aktivt med våpen og annen militær støtte. Begge disse organisasjonene er til orientering fortsatt på både EUs terrorliste og USAs terrorliste. Iran og Hezbollah kjemper nå skulder ved skulder i Syria sammen med den syriske diktatoren Bashar al-Assad.

Det iranske nyhetsbyrået IRNA har en artikkel fra oktober 2015 om hva Hamas selv sier om Iran. "In an exclusive interview with IRNA, the movement’s deputy for international affairs Osama Hamdan said Iran has always been the number one supporter of Palestinian nation (...) Referring to the past successes of Hamas vis-à-vis the Zionist army, he said the biggest defeat for Israel is yet to come".

Dette rapporterer IRNA at terrorganisasjonen Hezbollah sier om Iran (15. August 2015): "Hezbollah Deputy Secretary Sheikh Naim Qassem underlined the need for readiness and vigilance against the Zionist plot aimed at spreading sedition in the region. Addressing the 6th General Assembly of the World Assembly of Ahl-ul-Bayt (AS) here, Sheikh Qassem said Muslim countries are facing three challenges today, namely lack of independent decision making, the Zionist regime and Takfiri terrorism. He described Iran as the pillar of resistance and a role model for challenging the enemies".

Det gir grunn til stor bekymring at Irans ledere fortsatt har en klar og tydelig agenda om at staten Israel skal bort. Irans åndelige leder Ali Khamenei sa den 11. september 2015 i et intervju på iransk TV: "I'd say (to Israel) that they will not see (the end) of these 25 years".

I et intervju med TV-kanalen Channel One utdyper Irans president Hassan Rouhani i følge IRNA hvorfor Iran ønsket en avtale med G5+1:

"Economic growth was our prime objective during the nuclear negotiations. The best way to insulate enemy's infiltration is economic security and power, he concluded by wishing welfare and bright future for the people of Iran".

Ved en annen anledning sa Rouhani i følge IRNA: "If we will create a strong economy, sufficient employment opportunities and enough target markets for our exports, we will be capable of competing with major world companies then the ways for influence of the enemies will be blocked".

I en artikkel fra 11. oktober 2015 kan IRNA også fortelle at Iran med suksess har testet en ny generasjon ballistiske raketter som skal erstatte Shabab 3. En ballistisk rakett kan som kjent bære atomstridshoder. Artikkelen kan du lese her.

Arbeidet med å teste ballistiske raketter fortsetter altså Iran ufortrødent med også etter atomavtalen med G5+1. I tillegg får Iran også levert nye S-300 Raketter fra Russland.

President Hassan Rouhani oppfordret ellers nylig til størst mulig oppslutning om Quds dagen (Quds er som kjent Jerusalem). IRNA skriver: "The President reiterated that the huge public turnout in the global ceremonies to be held on the occasion will deliver a stronger message to the usurper regime of Israel that its aggressive massacre and occupation will end soon".

Det iranske parlamentet la eller nylig unilateralt til en ekstra artikkel i atomavtalen med G5+1 som forutsetter at også Israel må gi fra seg eventuelle atomvåpen. Dette har fått lite oppmerksomhet fra verdenspressen.

Så sent som fredag sa den iranske generalen og sjefen for luftvåpenet Amir Ali Hajizadeh følgende tydelig at Iran uansett vil fortsette å utvikle og teste ballistiske raketter og annet utstyr som gir landet større militær kapasitet – også til å slå til langt unna. Dette kalles av Iran defensive tiltak, men ballistiske raketter brukes som kjent til å bære kjernefysiske stridshoder.

Irans president Hassan Rouhani har for tiden en sjarmoffensiv overfor vesten. Men hans egentlige agenda kan det stilles store spørsmålstegn ved. Rouhani sa den 15. August 2015 dette om staten Israel: "Certain governments are created based on terrorism and see their survival in light of terrorism and its clear instance is the fake Zionist regime in the Palestinian territories (…) The (Israeli) government and regime basically started its job based on intimidation, terrorism and occupation and today it is continuing the same anti-human path". Les hva han sier her.

Det er etter min mening all grunn til å være ytterst forsiktig med å gi Iran lettelser i sanksjoner og gjøre landet til en mer sentral spiller i Midt-Østen. Det kan fort bli meget farlig.

 

Gå til innlegget

Utvidet oljesamarbeid med Iran er en skandale

Publisert nesten 6 år siden

Det bør snart ringe noen klokker i de sentrale politiske miljøene i Oslo om hvilket land som er viktigst å støtte maksimalt for å fremme fred og stabilitet i Midt-Østen. Det er uten tvil Israel.

I dag kommer meldingen om at Norge utvider oljesamarbeidet med Iran. Det er en skam.

Iran er beviselig blant statene i verden som bidrar mest til terror-aktiviteter. Iran er den fremste støttespilleren til terrororganisasjonen Hezbollah i Libanon. Iran støtter Hamas aktivt med våpen og annet militært utstyr. Iran er også en meget aktiv spiller i noen av de farligste og verste krigssonene i verden for tiden, blant annet i Syra og Jemen. Den iraelske statsministeren Benjamin Netanyahu hadde nettopp en glimrende gjennomgang av alt dette i sin tale til FNs hovedforsamling.

Om Norge nå velger tettere oljesamarbeid med Iran, så er det en skandale. Og at det er en regjering med Høyre og FrP som går i bresjen for dette, er en enda større skandale. FrP har for eksempel tidligere vært blant partiene som har ropt aller høyest om at Norge ikke bør støtte terrorstater og terrorgrupper. I realiteten skjer altså dette når FrP kommer til makten. I tillegg har aldri støtten til palestinske organisasjoner fra Norge vært større enn i år.

I Midt-Østen finnes det et reelt demokrati: Israel. Israel er nå i startfasen når det gjelder utvinning av nyoppdagede olje- og gassressurser. Men her toer Norge og norske virksomheter sine hender, og har vært ytterst skeptiske til å bidra. Slik har Norge kommet bakpå med tanke på leveranser til den israelske olje- og gassvirksomheten. I stedet velger altså den norske staten tilsynelatende samarbeid med terrorstaten Iran. Det er dobbeltmoral på øverste hylle, det komplette hykleri.

Den norske oljebransjen står nå som kjent overfor store utfordringer. Dette har, for å nevne noe gitt store ringvirkninger for underleverandører som verft, utstyrsleverandører og oljeserviceselskap. Norge burde heller hjelpe Israel å utnytte sine olje- og gassressurser på best mulig vis. Det kan gi den norske offshorenæringen nye og viktige muligheter. Det vil også bidra til at den Israelske staten får bedre muligheter til å bidra til fred og stabilitet i regionen – som nå er preget av krig, kaos og terror. At den israelske staten får nye inntekter fra olje- og gassvirksomhet vil også gi den mulighet til å ta enda bedre vare på sine egne innbyggere - inkludert de mange med arabisk bakgrunn.

Jeg forventer mer av Høyre og FrP enn samarbeid med skrekkregimer som notorisk bryter menneskerettighetene, bidrar til terror og aktivt forsøker å skaffe seg atomvåpen. Det siste året har Iran forhandlet om å få opphevet sanksjonene. Samtidig har dette landet henrettet flere mennesker enn noen gang tidligere. Den iranske presidenten har samtidig også nesten til kjedsommelighet gjentatt Irans posisjon om å utslette staten Israel, innta Jerusalem og se USA som sin største fiende. Dette er en stat som opfordrer til folkemord. Tysk etterretning kan også opplyse om at Iran fortsatt jobber aktivt med å skaffe seg mer kjernefysisk materiale.

Det bør snart ringe noen klokker i de sentrale politiske miljøene i Oslo om hvilket land som er viktigst å støtte maksimalt for å fremme fred og stabilitet i Midt-Østen. Det er uten tvil Israel. 

Om islamistene skulle få kontroll i Syria og mer innflytelse i Jordan, så vil Israel ha islamister å forholde seg til på alle sider. Det kan medføre et skrekkscenario i Midt-Østen som kan ende med full katastrofe. Israel vil selvfølgelig ikke sitte rolig og ta imot sin egen udergang som folk og nasjon. Det israelske folket har full rett til å forsvare seg selv mot krig og terror. En fullskala krig mellom Israel og radikaliserte nabostater, kan meget fort involvere hele verden. Derfor er det tvingende nødvendig å sikre at Israel framover har stor nok økonomisk og militær styrke til å kunne skape terrorbalanse i Midt-Østen. Alternativet er langt verre: En regional krig med potiensial til å kunne utvikle seg til en verdenskrig og/eller en atomkrig.

Denne realiteten skjønte også AP-høvdingen Haakon Lie. Jeg håper at Arbeiderpartiet, med støtte fra NATOs eminente generalsekretær Jens Stoltenberg, også vil reflektere over om partiets standpunkter angående Midt-Østen de siste tiårene snart kan være modne for revisjon.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere