Hallgeir Reiten

Alder: 52
  RSS

Om Hallgeir

Blogger som privatperson om dagsaktuelle saker, politikk, lederskap, økonomi og kristenliv. Webside: https://hallgeirreitenblog.wordpress.com/

Følgere

Forvirring

Publisert over 11 år siden

Jeg måtte le litt da jeg i dag gikk inn på www.dagenmagazinet.no og så at deres meningsmåling vedrørende Inger Lise Hansen, som ligger ute på nettsiden nå, plutselig går i hennes favør.

Noen har tydelig gjort en målrettet aksjon for å få til det. Hele uken har denne meningsmålingen ligget stabilt på over 70 % for at hun skulle trekke seg som leder. Det hjelper jo heller ikke at leserne fritt kan stemme flere ganger, og dermed manipulere meningsmålingen enkelt. Nettet er en utfordring slik. Men at Dagen Magazinets majoriteten av lesere er for Inger Lise Hansen har jeg nok ikke særlig stor tro på J

Inger Lise Hansens tilhengere har de siste dagene mobilisert gjennom Inger Lise Hansens fanklubb på Facebook som nå har fått ca. 2500 medlemmer. Det er bra at vi alle står synlige fram med de meningene vi har.  Blant initiativtakerne til de to fan klubbene som finnes for Inger Lise Hansen på Facebook finner vi i følge Vårt Land blant annet Wenche Fone, tidligere politisk rådgiver for statsminister Kjell Magne Bondevik og Odd Naustdal, tidligere informasjonsrådgiver i KrF. En del andre sentrale folk i partiapparatet er også med i disse gruppene.

Det siste døgnet har det skjedd flere viktige ting i mediabildet når det gjelder KrF. En ny meningsmåling viser nå at KrF er under sperregrensen med 3,7 %. Valgerd Svarstad Haugland har gått ut og bedt KrF se mot AP med tanke på et forpliktende samarbeid.

Slik jeg opplever det, et nå stor forvirring om hva KrF egentlig står for. Dagrun Eriksen har tidligere sagt at nettopp det kunne bli resultatet av Inger Lise Hansens utspill vedrørende partiprogrammet. Eriksen mente at det ville være forvirrende for velgerne om en diskuterte politikk og strategi samtidig, slik Inger Lise Hansen har lagt opp til med sitt utspill i media.

Her mener jeg Dagrun Eriksen har sine ord i behold.

KrF framstår som delt på midten og med et dobbelt budskap utad som naturlig nok virker svært forvirrende. Partiet har et vedtatt program som partiet skal følge fram til 2013. Samtidig har Inger Lise Hansen frontet sine synspunkter kraftig i media. Hun mener det er viktig ”å ta oppgjøret nå” for å bygge et kristendemokratisk parti. De som går litt dypere i den retorikken, skjønner at hun har et klart ønske om å endre KrF som parti, slik blant annet Vebjørn Selbekk tidligere har skrevet om i Dagen Magazinet. Det Hansen startet med sitt utspill i Aftenposten har fått enorme konsekvenser for KrF. Det mobliseres nå kraftig i partiet blant dem som ønsker å stå fast på punktene Inger Lise Hansen vil endre.

19 av 22 fylkesledere i KrF mente først at Hansens utspill var en tabbe. Pipen fikk en annen lyd hos flere da sentrale nåværende og tidligere ledere i KrF gikk ut og støttet Hansen. På et tidligere tidspunkt hadde fylkeslederne sendt et brev til partiledelsen der de ba Inger Lise Hansen legge om stilen. På landsmøtet fikk hun, uten motkandidat, 27 blanke stemmer. Dette er noe som hun selv i sin blogg påpeker kan skyldes at noen allerede da innså at hun var uenig i flere av betoningene flertallet på landsmøtet vedtok. Partiledelsen har hittil latt henne slippe unna med at hun har kuppet agendaen i strategiprosessen i KrF før den egentlig har begynt og tok debatten i pressen i stedet for i partiets interne organer. Jeg har tidligere påpekt at denne måten å opptre på er svært uheldig som nestleder i et politisk parti. Det bør Hansen selv snart innse.

Jeg lurer på hva lederne (nåværende og tidligere) i KrF tenker i dag? Det tror jeg en god del velgere i dette landet støtter meg i. Kanskje noen av oss ikke helt vet hva vi mener selv heller, partiet framstår som delt på midten med et budskap utad som naturlig nok virker svært forvirrende.

Ett er sikkert; med gårsdagens meningsmåling har vi fått fanden malt på veggen.

Hvilken vei skal en gå for å snu utviklingen?

Svarstad Haugland mener at partiet skal inngå et forpliktende samarbeid med AP, partiet som skaffet Norge abortloven, ekteskapsloven og i den rød/grønne koalisjonen har gjort mer enn noen annen regjering for å utviske tilknytningen til den kristne kulturarven i Norge. Inger Lise Hansen vil tydeligvis gjøre KrF til et kristendemokratisk parti slik hun blant annet uttalte i nationen. Andre mener KrF bør samarbeide med FrP eller se etter muligheter for et borgelig alternativ for å oppnå sine mål. Dette har blitt vanskligere nå som FrP og Høyre har flertall alene og kan kjøre høyt ut på sine meningsmålinger. Forvirringen har blitt nærmest total. I tillegg er det sådd tvil om hva KrF egentlig mener.

Det er noen som drømmer om at dette er en situasjon KrFskal leve godt med fram til 2013, det er en fåfengt drøm.

Slik jeg ser det, er det nå helt avgjørende at hele ledelsen heiser flagget sammen og tydeliggjør hva som er KrF sin ene fastlagte politikk fram til 2013, slik det framgår i partiprogrammet som ble vedtatt av forrige landsmøte. Jeg vil derfor oppfordre landsstyret i KrF til å komme raskt sammen for å tydeliggjøre hva partiet faktisk står for. Nå må det vises tydelig lederskap.

Gå til innlegget

Grasrotaksjonen

Publisert over 11 år siden

Taushetens pris

Hallgeir Lindal Reiten som har tatt initativet til grasrotaksjonen i KrF som vi fjerne Inger Lise Hansen som nestleder, melder om stort engasjement og mye respons på initiativet. Jeg har fått både ris og ros, forteller han. Men mange KrF-velgere har tatt kontakt for å tilkjennegi at de støtter meg.

Reiten er sjokkert over gårsdagens uttalelser fra KrFs nestleder Dagrunn Eriksen om at partiet ikke er splittet.

En meningsmåling utført av Respons for Aftenposten viser det jeg har påpekt hele tiden; at partiet er delt på midten og har en betydelig utfordring foran seg med tanke på å finne en vei ut av uføret vi nå har havnet i, sier Hallgeir Reiten

Med meningsmålinger helt nede på 4,1 % trenger nå KrF hver eneste fotsoldat, og partiet må nå samle sine velgere og ikke spre dem. Mediastøyen knyttet til utspillene fra Inger Lise Hansen har gjort arbeidet med å forene de ulike fløyene i partiet betydelig vanskeligere, og derfor står vi fast på at hun må fratre som nestleder.

Reiten understreker på det sterkeste at dette handler om sak mer enn person. Inger Lise Hansen har med sine utspill gjort situasjonen umulig for seg selv. Slik vi ser det kan hun ikke lenger fronte viktige deler av KrF sitt program som nestleder. Hun har også gjort situasjonen vanskelig for partiets tillitsvalgte og partileder Dagfinn Høybråten. Derfor må hun nå tre til side for å skape ro og klima for samtaler i partiet. Hansens oppfordring til betydelige grupper av KrF sine velgere om å melde seg ut, oppleves også som et forsøk på ”etnisk rensing”. Det kan vi ikke leve med, fortsetter Reiten.

Han oppfordrer fortsatt de på grasrota i KrF som støtter at Hansen må gå om å tilkjennegi sin mening overfor partiledelsen.

Når dette er sagt, så må vi nå velge å se framover. Sentralstyret i KrF bør nå samles for å håndtere denne saken og vise tydelig lederskap. Prisen for handlingslammelse, taushet og unnfallenhet vil være at splittelsen får mye mer kraft og veien videre sammen i partiet blir betydelig vanskeligere. I kristne miljøer vil vi gjerne skyve problemer under teppet og framstå som prektige og enige. Men i dette tilfellet er tausheten veien til avgrunnen. Tausheten blir oppfattet som handlingslammelse. Bredden av toppledelsen må nå stå fram og tydeliggjøre partiets vedtatte politikk, sier Reiten.

Reiten understreker også at at det må være rom for alle fløyene i KrF også i fortsettelsen. Jeg innser selvfølgelig at også Inger Lise Hansen har en betydelig del av KrF sine velgere bak seg. Det er derfor viktig at hun og hennes meningsfeller blir i partiet selv om hun trer til side. Det er lov å være uenige, men vi må følge de demokratiske spillereglene i partiet, sier Reiten. Det er her hovedproblemet, og årsaken til at vi mener hun må fratre ligger.

Det er måten Inger Lise Hansen har gjort dette på, som er problemet – ikke at hun har meninger mange i partiet ikke støtter. Hun har lansert et ”skyggeprogram” midt i en programperiode, på utsiden av KrFs landsmøte og de demokratiske prosessene i partiet. Det kan vi overhode ikke leve med. På partiets interne arenaer er det stor takhøyde, og det er der ulike meninger skal komme fram, ikke som et soloutspill i media. Hansen har klart å skape stor forvirring om hva KrF egentlig mener. Er vi for eller mot EU? Er vi for eller mot ekteskapsloven? Er vi for eller mot fri flyt av alkohol?

KrF må nå gjøre som Frank Aarebrot, Ottar Brox og Hanne S. N. Herland råder oss til; mener Reiten. Vi må blankpusse vår profil og se at det er mer enn god nok plass til sentrumspartiet KrF i norsk politikk som et verdiparti med forankring i hele bredden av kristenfolket. Det er også andre velgergrupper enn kristne som står oss nær og ønsker at det norske samfunnet fortsatt skal ha en klar forankring i den kristne kulturarven vi har hatt gjennom 1000 år. Mange av disse velgerne ser betydningen av viktige saker Krf tradisjonelt har frontet, og er verdikonservative.  

Reiten mener det spesielt er et stort potensial for å ”hente hjem” velgere fra Høyre og FrP. Siv Jensen og Erna Solberg står selvsagt med åpne armer for å ta imot verdikonservative velgere fra KrF. Disse er mange, og i fortsettelsen bør KrF strekke ut en hånd mot disse velgergruppene. Da kommer man ikke utenom å stå fast i viktige saker som synet på EU, ekteskapsloven og Israel.

Fra vår side har vi tillit til Dagfinn Høybråten, men ikke til Inger Lise Hansen, fastslår Hallgeir Reiten. Meningsmålingen fra Aftenposten viser da også at Høybråten har betydelig støtte i partiet. 46 % av de som er spurt mener han bør gjenvelges, mens bare 12 % mener det motsatte. Vi ser ingen andre enn Dagfinn Høybråten som har den nødvendige tyngde, erfaring og tillit til å lede i denne situasjonen.

Det er Inger Lise Hansen som med sine utspill har skapt situasjonen vi ser nå. Derfor mener vi at det nå må fratre, avslutter Reiten

Gå til innlegget

4,1

Publisert over 11 år siden

4,1 %

Jeg tror jeg jeg har fått formidlet budskapet jeg har til Inger Lise Hansen. Herfra og ut må det være opp til partiet og henne selv å vurdere hennes posisjon som nestleder i KrF. Meningsmålingen formidler også et budskap. Noe må gjøres.

Jeg vil ganske enklet oppfordre grasrota i KrF til å fortsette å gjøre det jeg tidligere har oppfordret til:

La din stemme høres. Det kan du gjøre på mange ulike måter. Møt opp i lokallaget ditt og ta del i arbeidet og debatten. Da kan du være med å forme framtid. Gi lederne i KrF, både på lokalt plan, fylkesplan og sentralt tilbakemelding, det trenger de.

Ellers kom Nettavisen i dag i skade for å kalle meg en markant KrF-politiker. Det er jeg ikke. Jeg er en helt vanlig KrF-velger som har reist seg opp med en mening. Det kan du også gjøre. Din stemme betyr mye.

Takk for alle flotte tilbakemeldinger jeg har fått i løpet av dagen. Takk også til dere som har gitt meg negativ tilbakemelding, det er alltid noe å lære.

Les ellers gjerne dagens artikkel om Hanne S. N. Herland i Dagen Magazinet, hun har spennende tanker.

-Ha en riktig god natt -

Gå til innlegget

Mørkemann

Publisert over 11 år siden

Jeg har i dag gått inn i mørkemennenes rekker.

Ikke det at jeg egentlig vet hva en mørkemann er, jeg er jo bare en enkel og litt fet mann fra landet. Men jeg registrerer jo at flere jeg aldri har møtt tar fram den gamle gode retorikken som egentlig er et forsøk på å marginalisere meg og stigmatisere meg. Et forsøk på klassisk hersketeknikk som har gått ut på dato. Jeg hadde regnet med at en som du roper i skogen får du svar, så det går helt greit folkens :-)

Det har vært en begivenhetsrik dag på alle måter, som dere sikkert skjønner. Bloggen jeg skrev her på siden sist søndag og grasrotaksjonen jeg har satt i gang i KrF, har ført til store oppslag i media. Vårt Land, Dagen Magazinet og NrK grep alle tak i saken,  og det oppleves jo unektelig litt surrealistisk å plutselig være eksponert i Dagsnytt 18, hvor jeg ble snakket i senk av Frank Aarebrot, og som en av sakene Dagsrevyen, hvor jeg selvfølgelig ble klippet som "Halleluja-Reiten". Det hadde jeg regnet også med. Men, men, det var jo grasrota i KrF som var mitt publikum, og jeg tror DE skjønte litt mer av hvem jeg er og hva jeg står for. Det skal også sies at NrK Møre og Romsdal var snillere mot meg og gav meg bedre tid til å forklare.

SMS'er, telefoner og e-poster har allerede begynt å strømme inn med både ris og ros. Nå på tampen på dagen har jeg behov for å oppsummere mine standpunkter og forklare litt mer av bakgrunnen for grasrot-initiativet:

Sak mer enn person

Når jeg har bedt Inger Lise hansen om å trekke seg, så handler det  om det hun har gjort og ikke hvem hun er:

1. Hun har, slik jeg ser det, gjort det umulig for seg selv å fronte viktige saker i partiprogrammet til KrF som er vedtatt av partiets landsmøte

2. Hun har gjort situasjonen umulig for de tillitsvalgte i partiet gjennom å fronte en annen politikk en den partiet faktisk har vedtatt.

3. Hun har opptrådt illojalt mot Dagfinn Høybråten ved sitt utspill i media, uten å avklare dette med Høybråten først

4. Hun har ikke minst opptrådt illojalt mot partiets landsmøte, som har valgt henne for å fronte partiets vedtatte politikk

Derfor mener jeg at Inger Lise Hansen selv må innse at hun bør fratre som nestleder.

Dissonans mellom partiledelsen og grasrota

Det er betydelig avstand mellom det deler av partiledelsen nå fronter, og det betydelige deler av grasrota i partiet mener. Ledelsen må nå forstå hvor dyp bekymring og frustrasjon det er blant mange av KrF sine kjernevelgere over situasjonen i KrF. Partiet har lekket velgere til andre partier i lang tid, men nå er begeret i ferd med å renne over for langt flere. Langs kysten, dere jeg bor, finnes betydelige deler av grunnfjellet i KrF sin velgermasse. Hvis forvirringen som har oppstått rundt partiet sin vedtatte politikk får fortsette, står KrF i fare for å rakne som parti.

Tie-spiralen

Mitt syn er at en liberal "think tank" av politikere i og rundt partiledelsen for lenge har fått sette agendaen i KrF. De mangler evne til å se og lytte til store velgergrupper i KrF. Denne gruppen mener jeg representerer en minoritet i partiet. I mediateori snakkes det om den såkalte "tie-spiralen". Det er kort fortalt at en minoritet gir inntryll av at den er en majoritet. Gjennom at majoriteten tier, endres over tid bildet slik at minoritetens syn blir rådende. Jeg oppfatter at det er dette som til dels har skjedd i KrF. Majoriteten av partiets velgere er verdikonservative, og står for partiets vedtatte program.

Jeg har nå gitt en stemme til denne majoriteten av velgere, og får mye gode tilbakemeldinger på det

KrF, en menighet eller et politisk parti?

Ingen har noensinne sett på KrF som en menighet. Valgjerd Svarstad Hauglands påstander om at så er, faller på sin egen urimelighet. Det jeg peker på, er at KrF må ha en forankring blant kristne velgere for å ha en eksistensberettigelse som parti. Og partiet må være trygt plassert i det politiske sentrum. Hvis ikke tror jeg partiet vil utviskes mellom blokkene til høyre og venstre. Hauglands grove forenkling og angrep på KrF sine velgere som ønsker en politikk bygd på Guds ord er et grunnleggende brudd med hvorfor KrF ble startet som parti.

Den tredje kraften i KrF.

Fram til nå har det blitt snakket om to fløyer i KrF, den liberale og den verdikonservative. Jeg vil peke på en tredje gruppe som er markant, levende og langt fra "å avgå ved døden": Det karismatiske fornyelsesfolket. Vi er å regne blant de verdikonservative blant KrF sine velgere og det menigheter på denne siden som nå vokser raskest i kirke-Norge. Frank Aarebrot vet vel en god del om hva som skjer angående dette i Bergen.

En blogger som jeg synes representerer "den tredje kraften" i KrF er hordalendingen Sondre Olsen. Google han opp og sjekk bloggen hans. For framtiden gjør ledelsen i KrF lurt i å alliere seg med dette stadig voksende segmentet av velgere.

Pressen tar som vanlig parti?

Fra begynnelsen i denne prosessen så vi at pressen som vanlig tok parti for den som fronter "takhøyde", "raushet" og så videre. Nå har pressen begynt å få en litt annen tone. Ottar Brox kom ut i dag og anbefalte det samme som jeg har sagt i bloggene, at KrF i stedet for å forandre sin profil må blankpusse den og være forankret i kristenfolket (jeg vet at det er et belastet begrep, siden kristenfolket.no oppstod, en del av folkene bak den satsingen passer fint inn i definisjonen av "den tredje kraften" i KrF. Men de føler seg fremmedjort og forvirret av politikken som føres nå og blir "sentrifugert" ut av partiet. Det blir spennende å se hva pressen sier i fortsettelsen.

Takhøyde

KrF er et parti med takhøyde. Takhøyden ligger i våre demokratiske prosesser, der alle kan gi uttrykk for sine meninger. Takhøyde skal ikke brukes til å kuppe partiets politikk. Inger Lise Hansen har klart å få alt momentum over på noen få, veldig smale og veldig "kristelige" saker. De 99 % andre sakene som er like viktige, i noen tilfeller enda mye viktigere, har fullstendig havnet i skyggen. Slik har vi fått en smal og trang debatt. Viktige saker som bistand, familie, klima, næringsliv osv, hvor ble det av dem? Jeg har hele veien understreket at uansett hva som skjer, så håper jeg at Inger Lise Hansen blir i partiet. Det blir rikelig anledning til å diskutere saker framover. Men for å være nestleder må en faktisk fronte det vedtatte programmet. Det kan jeg ikke se hvordan hun kan klare i fortsettelsen. Hun vil rett og slett ikke bli tatt på alvor, fordi hun har flagget at hun er uening i partiets program.

Merkevaren KrF

Jeg kjøper Coca Cola fordi jeg liker det. Når jeg kjøper en flaske, forventer jeg at det er tappet Coca Cola på den. Slik jeg opplever det nå, har jeg fått Koskenkorva i KrF-flasken min. Kansje noen vil mene at det er derfor jeg handler som jeg gjør :-) Mens Ap vil stramme inn skjenketidene på grunn av økende voldsproblemer og annen kriminalitet, ja så vil altså Inger Lise Hansen sørge for fri flyt i alle lendets kommuner. Det rimer ikke. Merkevaren KrF har en stor utfordring i at det nå snakkes med to tunger fra partiledelsen. Slikt blir det dårlig salg av. Vi trenger nå klargjøring av hva KrF egentlig står for og ikke som parti. Vi kan ikke være for og mot muren, for og mot EU, for og mot ekteskapsloven og for og mot pol. Inger Lise Hansen har lansert en helt ny retning midt i en programperiode, det er en vektig grunn til at hun bør bli bedt om - og innse selv - at hun ikke kan være partileder. Men hun KAN selvfølgelig være en klar og tydelig stemme i KrF i fortsettelsen for å fornte sitt syn. Det tåler vi selvsagt. Men kan vi tåle at en av våre nestledere "går solo", uten forankring i partiets landsmøte. Nei, tenker jeg.

Hun kan jo være glad at hun ikke har Carl I. Hagen som leder, da hadde hun vel vært ekskludert for lengst...

Det er sent etter en lang dag, så jeg beklager skrivefeil som eventuelt har sneket seg inn.

Gå til innlegget

Inger Lise Hansen må fratre

Publisert over 11 år siden

Inger Lise Hansen må fratre som nestleder i KrF
Jeg velger nå å sette i gang et grasrot-initiativ i KrF for å sende et klart og tydelig signal til Inger Lise Hansen om at hun bør fratre som nestleder i KrF:  
Det er fire vektige grunner til at Inger Lise Hansen må vise seg voksen nok til å fratre som nestleder:
  1. Hun har satt seg selv i en umulig situasjon ved at hun nå ikke lenger kan fronte flere viktige saker i KrF program, som er vedtatt av landsmøtet.

  2. Hun har satt partiets tillitsvalgte i en umulig politisk situasjon gjennom å så stor tvil om KrFs standpunkter fram mot neste valg

  3. Hun har handlet illojalt mot partileder Dagfinn Høybråten gjennom sine stadige utspill i media

  4. Hun har handlet illjojalt mot partiets landsmøte

Jeg oppfordrer alle på grasrota i KrF som er enig i dette om å ta direkte kontakt inn mot partiledelsen i KrF sentralt for å tilkjennnegi ditt standpunkt. Partiet er faktisk velgerne, ikke først og fremst ledelsen, fotfolket må nå komme på banen. Jeg vil også oppfordre alle til å gjøre dette på en ryddig og grei måte, uten å dra ting for langt i forhold til personkarakteristikker og andre ufinheter. Dette handler først og fremst om sak, ikke om person.

Slik jeg ser det, har det blitt for stor avstand mellom partiledelsen og grasrota i partiet. Det har utviklet seg en kultur hvor deler av ledelsen i partiet går i en annen retning enn store deler av velgermassen, og ikke klarer å lytte til viktige signaler. Det er alvorlig. Derfor alle på grasrota som mener at vi ikke kan leve med uklarheten som har oppstått  rundt KrF sin politikk og det vedtatte partiprogrammet, nå sende et tydelig og sterkt signal til partiledelsen.

Slik situasjonen er med meningsmålinger nær sperregrensen, trenger partiet hver eneste fotsoldat. Derfor må nå partiledelsen samle og ikke spre sine velgere. For at det skal kunne skje, må Inger Lise Hansen fratre, slik at vi kan få ro og samle oss om politikken KrF faktisk har vedtatt på sitt landsmøte.

Store deler av grunnfjellet i KrF har ikke lenger tillit til Inger Lise Hansen som leder etter de siste ukenes hendelser. Derfor bør hun nå selv velge å fratre som nestleder.

Jeg understreker at jeg håper hun blir i partiet dersom så skjer. Debatt er alltid velkommen i et politisk parti, men det må skje slik spillereglene er. En nestleder er valgt for å fronte partiets politiske program. Dette helt fundamentale har Inger Lise Hansen handlet stikk i strid med, og derfor bør hun nå fratre.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere