Hallgeir Reiten

Alder: 52
  RSS

Om Hallgeir

Blogger som privatperson om dagsaktuelle saker, politikk, lederskap, økonomi og kristenliv. Webside: https://hallgeirreitenblog.wordpress.com/

Følgere

Boikott fvt/evt i skolen

Publisert over 11 år siden

Min datter på 12 år kom hjem her om dagen og fortalte at man nå på vår lokale skole i Ålesund tar i bruk den nye termen ”før/etter vår tidsregning” (fvt/evt) for å tidfeste viktige hendelser i historien. Termen evt ble introdusert i den norske skolen av forlaget CappelenDamm i RLE-læreboken ”Vi i verden”.

Jeg ba min datter boikotte fvt/evt, og har oppfordret henne til konsekvent å skrive ”før Kristus” og ”etter Kristus” på skolen. Og det står jeg for. Hvis hun får problemer på grunn av det, skal jeg støtte henne herfra til evigheten. Er det nødvendig å lage bråk for dette da, spør du kanskje. Ja, det synes jeg i aller høyeste grad!

Fvt/evt som term for tidsangivelse i den norske skolen er etter min mening noe stort vås.I Norge har den kristne troen vært vårt verdigrunnlag i tusen år. Vi har en grunnlov som gjenspeiler dette og våre fedre tok valget om at korset skulle heises som banner over landet. Staten og kirken har gått hånd i hånd gjennom hele vår historie som nasjon.

Språkrådet har til orientering heller ikke normert ”før vår tidsregning” og etter vår tidsregning”. De skriver følgende på sin nettside:

Språkrådet har ikke normert bruken av uttrykket «før vår tidsregning» (fvt.) og «etter vår tidsregning» (evt.). Selv om denne benevnelsen er noe i bruk, vil Språkrådet ikke anbefale den som erstatning for den tradisjonelle «før Kristus» (f.Kr.) og «etter Kristus» (e.Kr.).

I allmennspråket fungerer tidsangivelsen «før og etter Kristus» som en teologisk nøytral tidfesting av et tidspunkt for 2008 år siden. Selv om vi har fått denne tidsregningen nettopp fordi vi i over tusen år har tilhørt den kristne kulturkretsen, tar vi i dagligtalen ikke et teologisk standpunkt ved å bruke denne tidsangivelsen.

Vi lever i en tid hvor sterke krefter jobber hardt for å få utvisket de kristne verdiene vi har bygget Norge på. Vi lever i det multikulturelle samfunnet nå, sier de. Jesus må ut av skolen. Kirken må ut av staten. Grunnloven må revideres. Det neste blir sikkert at de hyler om at korset må ut av flagget.

For min egen del så har jeg våknet. Det er på tide å reise seg opp og kjempe kampen for vår kulturarv i møte med både makter og myndigheter. Vi må be for landet vårt. Vi må legge reelt press på myndigheter og politikere. Vi må bli minst like flinke på lobbyvirksomhet som andre pressgrupper og tydelig få fram vårt syn på saker som denne i media.

Vi må aldri godta at vår kristne kulturarv utviskes. Det er bare et flagg som skal heises over dette landet. Og det er korsbanneret i rødt, hvitt og blått. Det var de kristne verdiene som formet Norgeog gav oss framgang som nasjon.Helt fra Olav den Helliges tid har de kristne verdiene preget vår hverdag. På Eidsvoll i 1814 ble denne arven videreført. Det er en hån mot alt dette landet er bygd på å revidere ut kristendommen fra grunnloven og skolebøkene.

Jeg vil oppfordre foreldre til å gjøre det samme som jeg har gjort. Oppfordre dine barn til å boikotte denne terminologien i den norske skolen. Du kan også legge press på forlaget CappelenDamm, både gjennom å la være å kjøpe deres bøker og ta direkte kontakt. De lever av sine kunder, så de vil nok være lydhøre. Du kan for eksempel ta kontakt med deres forlagssjef for grunnskole Trond Petter Hinrichsen.

Gå til innlegget

Etisk dilemma - drap eller ikke?

Publisert over 11 år siden

For noen dager siden kunne vi i en rekke aviser lese den sjokkerende historien om ei gravid jente på 18 år fra Ålesund som opplevde sitt livs mareritt:

Hun ble banket opp av ei jente på oppdrag fra barnefaren. I etterkant spontanaborterte hun tragisk nok. Den unge jenta som utførte volden, blogget selv om hendelsen i etterkant og fortalte at barnefaren "ville ha ungen ut av verden, drepe den i magen og få den gravide jenta til å spontanabortere".

Politiet i Ålesund ser naturlig nok svært alvorlig på saken. Det har likevel kommet motstridende meldinger om hvor streng siktelsen mot jenta som utførte volden blir:

Sunnmørspostens nettside melder 20.04 følgende: http://www.smp.no/nyheter/article208977.ece

"Jenta som utførte volden er siktet etter straffelovens paragraf 231, grov legemsbeskadigelse. Siktelsen kan bli utvidet dersom etterforskningen viser at angrepet førte til at barnet døde, bekrefter påtaleansvarlig i Sunnmøre politidistrikt Hilde Haugen. Dersom de medisinske rapportene støtter opp om offerets forklaring, kan siktelsen bli utvidet til å gjelde grov legemsbeskadigelse med døden til følge. Dette har en strafferamme på 21 års fengsel".

Dagbladets nettside melder 19.04 følgende: http://www.dagbladet.no/2010/04/19/nyheter/innenriks/angrep/11359925/

"Det 18 år gamle offeret sier hun fikk blødninger og spontanaborterte etter at hun ble utsatt for slag og spark fra 17-åringen. Politiet i Ålesund...opplyser mandag kveld at siktelsen mot to tenåringer som angrep en 18 år gammel gravid kvinne i byen, ikke vil bli utvidet til å gjelde drap. To tenåringer, en 17 år gammel jente og en 18 år gammel mann, er siktet for grov legemsbeskadigelse. Politiet har vurdert å utvide siktelsen. Mandag kveld opplyser politiadvokat Hilde Haugen til NRK Møre og Romsdal atnår det gjelder et foster anses det ikke som drap før fosteret lever et selvstendig liv. Etter politiets vurdering er dermed tiltale for drap uansett uaktuelt i dette tilfellet.

Dette viser hvilket etisk dilemma abort er. Jeg antar at svært mange vil være enige i at det dreier seg om et drap når mor blir sparket og slått slik at fosteret dør. Det handler om rettsfølelse. Samtidig sier norsk rett i følge Politiet at dette ikke kan kalles drap før fosteret lever et selvstendig liv. Her ligger selvfølgelig abortloven i bunn for tenkingen.

Politiet kommer i sjakk matt. En kan jo ikke si at å ta livet av et foster er drap så lenge det i Norge er lovfestet rett til å fjerne et foster i mors liv ved provosert abort. Ut fra tenkningen som ligger til grunn for den norske abortloven, er ikke fosteret sett som et eget individ med full rettsbeskyttelse før det lever et selvstendig liv.

Hva mener du, er rett eller galt at drapssiktelse ikke kan brukes i denne saken dersom det viser seg at fosteret døde som følge av vold?

Gå til innlegget

Hansen og bondespriten

Publisert over 11 år siden

I en liten notis på side 18 kunne Sunnmørsposten i går fortelle følgende: '

"Regjeringen uenig om alkoholsalg

Mens landbruksministeren vil åpne for at bøndene kan få selge egenprodusert alkohol, sier statssekretæren i Helsedepartementet tvert nei.

Strid. Roger Ingerbrigtsen i Helsedepartementet mener en slik ordning vil undergrave Vinmonopolets stilling. –Åpner vi for det, graver vi graven til det norske Vinmonopolet, sier Ingerbrigtsen. Dermed har en ny stridssak dukket opp i regjeringssamarbeidet. Landbruksminister Lars Peder Brekk mener at salg av lokalt produsert alkohol kan bli en viktig nisje for norske bønder. Brekk får støtte fra næringsminister Trond Giske. –Som Brekk ser jeg muligheten for lokal næringsutvikling og reiseliv i dette, sier Giske. Mer uventet er støtten fra nestleder i Krf, Inger Lise Hansen. Jeg tenker at han har et poeng, og har forståelse for forslaget. Det handler om å gi en utstrakt hånd til dem som vil satse, sier Hansen".

KrFs vedtatte program sier følgende om alkohol:

Nøkkelbegrepene i KrFs ruspolitikk er solidaritet med dem som sliter, omsorg for dem som har problemer og forebygging av skader. Som samfunn har vi et ansvar for å redusere skadevirkningene av rusmidler og gi rusavhengige hjelp til å bli rusfrie og begynne et nytt liv. En offensiv ruspolitikk handler om aktivt forebyggende arbeid.

En solidarisk alkoholpolitikk handler om å redusere alkoholrelaterte skader og alkoholmisbruk. Rusmisbruk og rusrelaterte problemer har en høy kostnad både for enkeltmennesker og samfunnet. KrF vil opprettholde den nasjonale målsettingen om reduksjon i alkoholforbruket. Det betyr å opprettholde en relativt høy pris på alkohol og begrense tilgjengeligheten.

Når Aps statssekretær mener at å tillate norske bønder salg av egenprodusert alkohol vil undergrave ordningen med vinmonopol, så er det all grunn til å lytte. En restriktiv alkoholpolitikk har vært KrFs kjennemerke siden starten; nettopp på grunn av det prgrammet vårt sier: Nøkkelbegrepene i KrFs ruspolitikk er solidaritet med dem som sliter, omsorg for dem som har problemer og forebygging av skader.

Jeg synes ikke det er for mye å be om at vår nestleder, som tidligere også har tatt til orde for flere vinmonopol og mer tilgjengelighet av alkohol, forholder seg til det vedtatte partiprogrammet som hun er valgt for å fronte. Dette nye utspillet bidrar dessverre til fortsatt forvirring om KrFs politikk.

Dagens meningsmåling fra Norstat viser at KrF har gått tilbake 0,7 % i april. Det er svært dårlige nyheter for et KrF som allerede sliter betydelig. Dagbladets partibarometer viste forrige uke en nedadgående trend for KrF hele våren, helt sammenfallende med kontroversene som startet med Inger Lise Hansens utspill i Aftenposten under KrFs strategikonferanse.

Dette bildet burde mane KrFs nestleder til stor forsiktighet med tanke på nye kontroversielle utspill i media. Dette ser det ikke ut til at hun har skjønt. Skadevirkningene for KrF som parti er nå så synlige at en ikke kan unngå å se sammenhengene. Flere av våre fremste valgforskere viser da også stadig til Inger Lise Hansen når de kommenterer KrFs triste tilbakegang på meningsmålingene. Det er også grunn til å merke seg at Dagbladets partibarometer som jeg refererer til (publisert i Dagbladets søndagsutgave) viste at KrF var på vei oppover igjen på meningsmålingene da bomben smalt etter jul.

Gå til innlegget

Ja til vandelsattest

Publisert over 11 år siden

VG skriver i dag at regjeringen er i ferd med å utarbeide et nytt lovforslag om at frivillige og ansatte i tros- og livssynssamfunn skal ha vandelsattest, slik det er krav om innen idretten.

Jeg er ikke alt for ofte enig med Anniken Huitfeldt, men i denne saken er vi på linje.

Huitfeldt mener at krav om vandelsattest er en trygghet i saker der overgripere opptrer på ulike kanter av landet. Det er jeg helt enig i. Seksuelle overgrep begås også i kristne sammenhenger, noe de siste ukenes oppslag i media til fulle har demonstrert. Mørketallene er også høyst sannsynlig mye større enn vi liker å tenke.

I utgangspunktet mener jeg derfor at det er all grunn til å ønske regjeringens forslag om vandelsattest velkommen. Jeg mener det totalt sett vil gavne tros- og livssynssamfunn og bidra til større trygghet, ikke minst for de mange barn og unge som er med i kristent arbeid av alle slag.

Taushetsplikten er særdeles viktig for rettsvernet. Som utdannet sykepleier er jeg likevel drillet på at taushetsplikten også har noen klare unntak.

Derfor støtter jeg også Huitfeldt når hun legger til grunn at grove seksuallovbrudd som man får kjennskap til at vil bli begått, må varsles om - uavhengig av taushetsplikt.

At grove overgrep forblir skjult på grunn av at prester og pastorer argumenterer med taushetsplikten synes jeg er både trist og galt.

Hva mener du?

Gå til innlegget

Ryggen rak, Filip Rygg!

Publisert over 11 år siden

Filip Rygg, KrFs byråd for skole og oppvekst i Bergen, har fått mediaoppmerksomhet etter at han på Twitter kommenterte en kronikk om evolusjonsteorien i Bergens Tidende  skrevet av KrFs Tomas Moltu. Les den her: http://www.bt.no/meninger/kronikk/Skaperverket-er-truet-1064961.html
I kronikken stilte Moltu, som tidligere har vært byråd for oppvekst og skole i Bergen, spørsmål ved den vitenskapelige troverdigheten til evolusjonsteorien. Rygg på sin side, kalte kronikken glimrende, og skrev på Twitter at "den stiller betimelige spørsmål ved evolusjonen".

Dermed våknet pressen og profilerte politikere på venstresiden, blant dem Bergens Tidende og Marianna Aasen, leder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget som er sitert på følgende i Bergens Tidende:

"Alle barn skal lære seg det vitenskapen vet om evolusjonslære og for den saks skyld også seksualundervisning, og så utvikle kritisk sans både til vitenskap og religion".

Filip Rygg har nå fått følgende spørsmål fra Bergens Tidende som han så langt ikke ønsker å svare på:

* Tror du på evolusjonsteorien?

* Hvordan mener du mennesket oppsto?

* Hvordan mener du at nye arter oppstår?

* Hvordan mener du at arter endrer seg?

* Hva er problematisk med evolusjonsteorien?

* Trenger vi en debatt om hvordan evolusjonsteorien skal undervises i skolen?

* Opplever du det som problematisk at evolusjonslæren er enerådende på pensum i norske skoler?

* Er du enig i at evolusjonsteorien kan gjøre at vi tar lettere på klimakrisen, slik Tomas Moltu skriver i kronikken sin?

Det krever ikke mye hjerneaktivitet å forstå at å tro på evolusjonsteorien krever minst like stor tro som å tro på skapelsesberetningen vi finner 1. Mosebok.

Tenk deg et passasjerfly som ligger i mange millioner biter på bakken. Etter noen milliarder år skulle altså dette flyet stå fiks ferdig og klar til bruk, perfekt skrudd sammen - helt av seg selv. Dette er evolusjonsteorien i et nøtteskall.

Du vil kanskje argumentere for at det er like vanskelig å forestille seg at en skaper står bak? Mitt svar er da at ja, det handler om tro uansett om vi snakker om evolusjon eller skapelse. Sett fra mitt ståsted er det derfor tro mer enn vitenskap som forkynnes for våre barn i norsk skole når de lærer å tro på evolusjonsteorien.

Harald Eia har vist oss at det faktisk går an å se på forskning som er "opplest og vedtatt" fra en ny synsvinkel og med et kritisk blikk. Er det snart på tide at også evolusjonsteoriens suverenitet i norsk skole utfordres? Denne teorien har blitt et slags mantra som gjentas i skolen dag ut og dag inn.

At en vitenskapelig teori med så store hull presenteres som den endelige sannhet om menneskets opprinnelse, burde bekymre oss. At Rygg problematiserer evolusjonsteorien er helt på sin plass -  men hylekoret begynner straks fordi denne teorien er selve gulvet i antikristelige krefters forsøk på å å gjøre skolen "verdinøytral".

Jeg vil oppfordre Filip Rygg til å rette ryggen i denne saken. Ingen tilbaketrekning, bare heis flagget høyt. Som KrF-velger er det hva jeg forventer at du gjør. KrFs program sier følgende: "Skolen skal være preget av kvalitet og åpenhet og bygge på den kristne kulturarv".

Politisk korrekt eller ikke; enhver KrFer bør med ryggen rak kunne si det samme som sies i kirken hver søndag:

"Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper".

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere