Hallgeir Reiten

Alder: 52
  RSS

Om Hallgeir

Blogger som privatperson om dagsaktuelle saker, politikk, lederskap, økonomi og kristenliv. Webside: https://hallgeirreitenblog.wordpress.com/

Følgere

En fare for rikets sikkerhet?

Publisert rundt 5 år siden

Kan kristenkonservatives flørting med Russland og Putin utgjøre en trussel mot rikes sikkerhet, og bør PST i større grad overvåke slike miljøer?

I går kveld publiserte Hanne Nabintu Herland nok et sterkt amerikansk-kritisk innlegg på den russiske propaganda kanalen Russia Insider.

Hun har også publisert her på verdidebatt.no

Hanne Nabintu Herland har over tid blitt en av flere stadig mer høyrøstede stemmer i det høyreorienterte slash kristenkonservative landskapet som flørter åpenlyst med Vladimir Putins Russland. Denne utviklingen er høyst bekymringsverdig, og etter min mening er det god grunn til å spørre seg om disse grupperingene i ytterste konsekvens kan utgjøre en trussel mot rikets sikkerhet.

Herland og andre sluker tydeligvis rått - og videreformidler - det enøyde og til tider paranoide narrativet som bankes inn fra Putin og Russland sin side. Amerika og NATO er roten til det aller meste av den negative utviklingen i verden de siste tiårene. Mange forfattere og journaliseter har dokumentert hvordan Putin har bygget opp et ekstremt propagandamaskineri for å fortelle nettopp denne historien. På veien dit har han tatt full kontroll over russisk media, og høyst sannsynlig beordret drap på en rekke profilerte og regimekritiske journalister. Blant dem Anna Politkovskaya.

I et foredrag i går kveld pekte Generalinspektøren for Heimevernet, Tor Rune Raabye, på hvordan Russland nettopp arbeider svært aktivt for å rekruttere nettopp profilerte høyreorienterte personer. Både gjennom ulike mediakanaler, eksempelvis kommentarfelt i norsk aviser, og på en rekke andre måter. Dette er et gjennomgående trekk i hele Europa, og det er godt dokumentert hvordan eksempelvis franske Marine Le Pen over tid har utviklet en tett relasjon til Russland og fått store lån. Anti-EU bevegelsen i Europa har også blitt utsatt for Putins heftige kurtise. Putin jobber svært aktivt for å splitte både EU og Nato.

Herland skjønnmaler på Facebook også den syriske diktatoren Bashar al-Assad og hans kone, som i den syriske borgerkrigen er allierte med terrorregimet Iran, Russland og terrorgruppen Hezbollah. I et intervju med Assad som gjengis på nettsiden til Dagbladet i dag, gjengis han dog på følgende: Bashar al-Assad ler når han blir spurt om barna som blir drept i krigen, og svarer: “- Jeg sover godt om natta. Det er terroristenes skyld. Vi snakker om krig, ikke veldedighet. I krig blir alltid sivile rammet. Så hva gjør du? Du gjør ditt beste”.

Russland kan komme til å gjøre alvor av sine trusler om å intervenere i nasjoner der det bor mange russere, for å integrere disse i et stor-russisk eurasiatisk rike heiet fram av filosofer som Alexandr Dugin og andre.

Det russiske regimet har bygget opp en enorm militær kapasitet siden Putin ble president. Hvordan dette startet er dokumentert av journalisten Masha Gessen. Som dokumentert i linken I forrige avsnitt, har Putin også to uttalte politiske mål. For å oppnå disse målene må det militær konfrontasjon til. Det er ingen defensiv kapasietet Russland bygger opp. Det er en tydelig og klar offensiv kapasitet.

Noan av landene som står mellom Putin og hans store politiske drøm, er NATO land. Vi må derfor som nasjon være forberedt på at det aller verste kan skje, og at NATO og Norge kommer i militær konfrontasjon med Russland. Dette pekte også Generalinspektøren for Heimevernet på i foredraget i går kveld. Det svenske forsvaret er også fullt ut forberedt på at dette kan skje, og har gjentatte ganger kommet med advarsler om det.

I denne situasjonen kan vi ikke leve med at ytterliggående grupperinger i Norge samarbeider med Russland. PST og andre bør derfor følge nøye med på hva slike miljøer foretar seg framover. Det kan dessverre innebære overvåkning langt inn i kristenkonservative miljøer, som har latt seg forføre av Putins “verdikonservative” profil. Men i virkeligheten er denne et skalkeskjul for en brutal og ekspansiv politikk, der drømmen om et Stor-Russland er sentrum. Dette er det nå tid for å snakke åpent om, og ta et tydelig oppgjør med.

Gå til innlegget

Regnskapets time

Publisert over 5 år siden

KrF og Venstre er som regjeringens støttepartier medansvarlige for at Norge i denne stortingsperioden har etablert seg som et av landene i Europa med strengest asylpolitikk.

På VG nett kan vi i dag lese at Norge er landet som returnerer flest asylbarn til Afghanistan. I tillegg har vi i løpet av de siste ukene fått dokumentert at Norge i denne stortingsperioden har etablert seg i en dårlig divisjon, som et av landene med aller strengest asylpolitikk i Europa. Det plasserer oss sammen med land som Ungarn. Det er både trist og opprørende, og ikke minst et kraftig tilbakeslag for menneskeverdet. Enda verre er det at KrF og Venstre er støttepartiene som lar dette passere. Foran neste års stortingsvalg er det nå tid for å gjøre opp regnskapet for samarbeidet med Høyre og FrP. For KrFs del: Bak alle fagre ord, og forsøk på å løfte fram "seirer" og ting en har fått til gjennom dette samarbeidet, er det en direkte skremmende realitet som materialiserer seg. Kontrastene til Knut Arild Hareides krav til samarbeid med Høyre og FrP ("en human asylpolitikk") før forrige stortingsvalg kunne nesten ikke vært større. Bildet som avtegner seg er slik: I løpet av denne stortingsperioden har Europa og Norge stått overfor sin kanskje største test noen sinne med tanke på menneskeverd. Vi er i ferd med å feile bortimot totalt. I stedet for å hjelpe desperate mennesker i nød, bygges stadig høyere grensegjerder, og proteksjonismen rår. Mens bombene regner ned over uskyldige barn i Aleppo og andre syriske byer, skryter vår regjering av sin "strenge og rettferdige" asylpolitikk. Norge har blitt bortimot hermetisk lukket for disse flyktningene. Med KrF og Venstre sin hjelp. Regjeringen hadde ikke vært styringsdyktig uten deres støtte. For min del var det selvsagt ikke dette jeg så for meg, da jeg drev aktiv valgkamp for KrF før forrige stortingsvalg. I løpet av denne perioden har det blitt helt klart for meg, at når situasjonen er slik den er, kan heller ikke min støtte gå til KrF. Jeg opplever at KrFs liv og lære spriker alt for mye med tanke på menneskeverd. Jeg håper derfor at KRF klarer å lære av dette, og at partiet reposisjonerer seg i det politiske landskapet. Det bør være helt uaktuelt med fortsatt samarbeid med en konstellasjon bestående av Høyre og FrP. Det beste vil etter min mening være å fristille seg, styrke sentrumsprofilen og åpne for samarbeid fra Stortinget med en regjering bestående av AP og Senterpartiet. Om KrF fortsetter som nå, og går til valg på det, må vi regne med at valgresultatet kan bli katastrofalt. Kanskje under sperregrensen. Mange trofaste KrF velgere er dypt bekymret, og vil ikke være med lenger i denne retningen.
Gå til innlegget

Det virtuelle "sorte hullet"

Publisert over 5 år siden

Professor Hubert Dreyfus mener at internett kan være en platonisk felle, som fører til at vi fornekter vår egen kropp. Har han rett?

Pastor Thomas Åleskjær går ut og ønsker seg mindre e-post og mer «live» sosial interaksjon i menigheten. Han har et interessant og viktig poeng.

Professor Hubert Dreyfus peker i boken «On the Internet» på det han mener er en platonisk felle med tanke på vår tids enorme virtuelle muligheter. Nemlig at vi rett og slett prøver å bli kvitt kroppen. 

Dreyfus svinger i samme bok også pisken mot kristne. Han peker på at også kristne historisk sett - gjennom en dualistisk tilnærming til kroppen som ånd, sjel og legeme - har gått i den platoniske fellen med å fornekte kroppen.

Dreyfus konkluderer boken slik:

”In short, in using the Internet,we have to remember that our culture has already fallen twice, first for the Platonic and then for the Christian temptation to try to get rid of our vulnerable bodies – an attempt that has ended in nihilism. This time around, we must resist this temptation and affirm our bodies, not in spite of their finitude and vulnerability,but because, without our bodies, as Nietzsche saw,we would literally be nothing. As Nietzsche has Zarathustrasay: “I want to speak to the despisers of the body. I would not have them learn and teach differently, but merely say farewell to their own bodies – and thus become silent.” (Dreyfus, 2001, s. 143)

For min egen del, er kanskje dette sitatet som denne sommeren har ført til mest refleksjon. Dreyfus avviser for ordens skyld ikke på noen måte bruk av internett, men peker også tydelig på farene. Har Dreyfus rett?

I vår samtid har vi tilgang til et enormt tilfang av ulike «sosiale» verktøy eller artefakter gjennom bruk av internett. Samtidig viser forskningen klare tendenser til at dette også kan medføre isolasjon og ensomhet. Hva er egentlig sosial interaksjon? Hva innebærer det, og hva forutsetter det? Er det slik som Dreyfus og Nietzsche sier, at «uten en kropp er vi ingenting»? Kan det være at internett også har farer vi må adressere i mye større grad?

Hva er egentlig sammenhengen mellom eksistens, erfaring, interaksjon/samhandling og sosiale/kulturelle omgivelser? Det har mange store tenkere arbeidet grundig med. Karl Marx, Immanuel Kant, G. F. Hegel, Martin Heidegger og John Dewey kan alle være verdt å se nærmere på i så måte. En fin bok å fordype seg i for å få mer forståelse med tanke på dette, kan også være «Dialog, samspill og læring» av Olga Dysthe med flere (2001). Olga Dysthe har for øvrig også har hatt flere viktige verv i kirkelige sammenhenger.

Thomas Åleskjær et etter min mening virkelig på sporet når han etterlyser mer «live» mellommenneskelig kontakt. Det er også sterkt å se at den menigheten i Norge som antakelig har fremmet mest dualisme ånd, sjel og kropp - gjennom å målbære Kenneth Hagin sin teologi - nå er den menigheten som roper varsko. Aner vi et oppgjør med platonisk dualisme?

Jeg tror også dette er en viktig diskusjon som hele samfunnet trenger å ta, i en tid der vi alle suges inn mot et «virtuelt sort hull»

Gå til innlegget

Bønn

Publisert over 5 år siden

En refleksjon over Matteus 9,13: "Gå og lær hva dette betyr: Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer".

Far

Gi meg stiger av tro å sette opp mot gjerdene

Gi meg brosteiner av håp å legge ned på veiene

Gi meg elver av kjærlighet å fylle havet med

Gi meg øyne som ser, ører som hører og utstrakte hender

Gi meg kraft, besluttsomhet og muligheter

Når jeg står overfor andres nød og fortvilelse

Hallgeir Lindal Reiten 2016

Gå til innlegget

Dra tilbake til helvete

Publisert over 5 år siden

Gråt, Europa. Gråt over ditt tapte hjerte.

Dra tilbake til helvete, mann

Der tønner med død faller fra himmelen

Hvor hjerter rives ut på slagmarken

Og byer kalles ruinhauger

Du hører ikke hjemme her hvor det er fred, mann

Nei, dra tilbake til helvete


Dra tilbake til helvete, kvinne

Der du kan bli noens slave og gledespike

Hvor barna dine dør i kuleregnet

Lev bak det sorte sløret

Du hører ikke hjemme her hvor det er frihet, kvinne

Nei, dra tilbake til helvete


Dra tilbake til helvete, barn

Der bølgene slår over båten din

Hvor naken redsel fyller deg

Og venner slukes av havet

Du hører ikke hjemme her på våre sommerstrender, barn

Nei, dra tilbake til helvete


Dra tilbake til helvete, fremmede

Der støvet fra mennesker på flukt stiger

Hvor ukvemsordene hagler

Og du gråter utmattelsens og sorgens tårer

Du hører ikke hjemme her på vårt kontinent, fremmede

Nei, dra heller tilbake til helvete


Gråt, Europa

Gråt over ditt tapte hjerte


Hallgeir Lindal Reiten 2016

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere