Hallgeir Reiten

Alder: 52
  RSS

Om Hallgeir

Blogger som privatperson om dagsaktuelle saker, politikk, lederskap, økonomi og kristenliv. Webside: https://hallgeirreitenblog.wordpress.com/

Følgere

Den 12. november 2014 var det beviselig et styremøte om denne saken på Gardermoen. Men det finnes hverken innkalling eller protokoll fra møtet. Styreleder Ola Strand I HMN henviste først til møtet som et saksforberedende møte, altså ikke et styremøte. Men i den juridiske vurderingen advokatfirmaet Thommesen laget på oppdrag av Helse Møre og Romsdal HF etter styrebehandlingen denne uken kommer det fram at det likevel var et styremøte

Hva her egentlig foregått her? Da mener jeg mellom  Helse- og Omsorgsdepartementet ved Statsråd Høie, statssekretær Anne Grethe Erlandsen og politisk rådgiver Fredrik W. Gierløff med flere på den ene siden og Helse Midt-Norge ved Styreleder Ola H. Strand, Administrerende Direktør Daniel Haga, direktør for eierstyring Torbørg Vanvik, prosjektleder for eierstyring Lars Magnussen og HR-direktør Trond Håvard Eidet med flere på den andre.

Vi vet: 4. november var det et ledermøte i HMN hvor "saker til møte på Gardermoen" stod på sakslisten. 6. november var det styremøte i HMN. 7. november var det "oppfølgingsmøte med HOD (Video)". 11. november var Høie etter programmet i Værdal, rett ved HMN sitt kontor og traff en rekke helseledere, blant annet på et frokostmøte. 12. november var det styremøte på Gardermoen. Men det finnes ingen innkaling og ingen protokoll fra dette møtet. Hva skjedde faktisk bare i denne korte perioden? Slik saken står, så er det en rekke ting som enda ikke har kommet fram. For å få full klarhet må etter min mening Kontrollkomiteen få tilgang til både e-post, telefonslister og sms. De som har blitt underlagt taushetsplikt i saken, må bli løst fra denne og intervjues av Kontrollkomiteen.

Gå til kommentaren

Astad bør inn igjen som alternativ

Publisert nesten 7 år siden

Astad-alternativet forsvant brått før saken kommer til styrebehandling. Men uten noen god faglig begrunnelse. Derfor bør dette alternativet tas med som et #kompromissforslag når styrene behandler saken de neste dagene. Astad er alternativet som kan skape best #samarbeid. Det ligger #midtimellom Molde og Kristiansund, og en slik løsning er derfor både #rettferdig og #solidarisk. Den er også spennende og innovativ, fordi den kan bidra til å skape en ny hub mellom Molde og Kristiansund.

Gå til kommentaren

Astad - alternativet som bare forsvant?

Publisert nesten 7 år siden

Et ganske så velbegrunnet leserinnlegg fra en som faktisk har lest idefaserapporten og KSK.

Og VIKTIG. Hvem sørget egentlig for å luke ut Astad før styrebehandlingen basert på så sviktende forutsetninger og hvorfor?

Gå til kommentaren

Les mer om dette her

Gå til kommentaren

VG skriver søndag at Moldes ordfører Torgeir Dahl alt i 2011 sa at Erna Solberg garanterte for sykehus til Molde dersom Høyre kom i regjeringsposisjon. Det er jo så fall meget oppsiktsvekkende, og det var ukjent for meg inntil i går.

Gårsdagens utvkling i saken var dramatisk.

Kristiansund Høyre sendte varslingssak på sin egen helseminister og over 10.000 nordmøringer stilte på demonstrasjonen i Kristiansund.

Sentrale Høyre-politikere har meldt seg ut av partiet i protest mot behandlingen av saken.

Jeg har nesten aldri opplevd et slikt engasjement. Appellene under demonstrasjonen var meget direkte, men for oss som hørte på var det også sterkt å høre politikere og leger som snakket så tydelig til ministeren om etikk, moral og verdier. "Krifast-generalen" og tidligere Høyre-ordførerer i Kristiansund Knut Engdahl sa rett ut at en nå trenger å "rense tempelet slik Jesus gjorde for 2014 år siden". En av appellholderne leste også fra Helse Midt-Norge sine etske retningslinjer, som sterkt framhever åpenhet, tillit og respekt for det samunnsoppdraget en er satt til å forvalte.

I dag sender TV2 Nyheter direkte fra Molde fra 08:00.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere