Hallgeir Reiten

Alder: 52
  RSS

Om Hallgeir

Blogger som privatperson om dagsaktuelle saker, politikk, lederskap, økonomi og kristenliv. Webside: https://hallgeirreitenblog.wordpress.com/

Følgere

Høyres skremmeskudd om superhøring

Publisert over 6 år siden

Høyre på Stortinget går i dag ut i pressen og åpner for en «superhøring» om sykehusssaken. 

Helge Orten fra Høyre mener at en eventuell åpen høring må gå helt tilbake til 2010 og at den også må ta for seg Arbeiderpartiets rolle i sykehussaken. Orten er for ordens skyld fra tidligere kjent som en forkjemper for Molde-alternativet.

Om en tenker taktisk må en selvfølgelig kunne tillate seg å tenke at det ikke er tilfeldig at dette utspillet kommer fra Høyre akkurat i dag, siden kontrollkomiteen på Stortinget skal behandle saken kl. 14:00. Det er derfor om å gjøre for Høyre å legge press på Arbeiderpartiet.

Høyre ønsker at Arbeiderpartiet skal skjønne at en høring også kan slå tilbake på dem.

Arbeiderpartiet sitter på mange måter med nøkkelen til om det blir en åpen høring eller ikke. Dersom AP først går for en åpen høring i denne saken, så følger nok flere partier etter og går for det samme. Dette skjønner Høyre godt.

Siden Kontrollkomiteen er en del av Stortinget er det svært mye politisk spill knyttet til denne komiteens arbeid. Det kan nok være en ulempe med tanke på å få belyst sykehussaken skikkelig. De ulike partiene tenker nå nøye gjennom hvilken fordeler og eventuelle ulemper de oppnår ved å gå for en åpen høring.

Helge Orten og Romsdal Regionråd krever altså at hele saken tilbake til 2010 belyses. Det synes jeg kan være greit nok, selv om denne saken er åpnet mot nåværende helseminister Bent Høie. Det er derfor først og fremst hans håndtering av sykehussaken som skal belyses. Men Arbeiderpartiet har også hatt en klar rolle i saken tdligere.

Høyre skal imidlertid også være klar over at kravet om å belyse saken tilbake til 2010 også kan slå tilbake på dem selv.

Jeg nevner her tre ting Høyre bør tenke over:

  • Det er et faktum at Helse Midt-Norge i forrige runde forsøkte å rasere akutt- og føde tilbudet ved Kristiansund sykehus - ved å flytte dette til Molde. Dette falt i grus for dem fordi Helse Midt-Norge ikke hadde fått utarbeidet noe så elementært som en risikoanalyse knyttet til slik flytting av funksjoner. Dette førte blant annet til at daværende administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Gunnar Bovim gikk av. Høyre-miljøet i Molde var også den gangen tungt involvert i prosessen. Sentrale spillere fra Helse Midt-Norge sin side den gangen var nåværende konstituert administrerende direktør Daniel Haga i Helse Midt-Norge RHF og prosjektleder for eierstyring Magnussen. Begge disse sto den gangen fram som klare Molde-forkjempere. I denne runden ble Daniel Haga løftet enda lenger opp i systemet med Bent Høies velsignelse. Dette har Høie selv uttalt til Dagbladet, som beskrevet i egen link i hovedinnlegget på denne strengen.
  • Anne-Grethe Strøm-Erichsen gjorde i hovedsak to ting i 2010. For det første stoppet hun prosessen med flytting av funksjoner fra Kristiansund – blant annet på bakgrunn av manglende risikovurdering. Dette skjedde etter politisk press fra Kristiansund. Det kan etter min mening ikke være tvil om at dette var en riktig avgjørelse på bakgrunn av situasjonen som hadde oppstått. En manglet altså risikovurdering, noe Gunnar Bovim ønsket «å legge seg helt flat for». Se her NRK Brennpunkt «Sykehuskrigen» som jeg har linket til i hovedinnlegget på denne strengen. Det andre Anne-Grethe Strøm- Erichsen gjorde var å slå sammen de to helseforetakene i Møre og Romsdal til ett felles helseforetak og be det nye helseforetaket utrede et felles sykehus for nordre del av Møre og Romsdal. Hun stoppet derfor den lovede og planlagte utbyggingen av Molde sykehus. Det ble det mye rabalder av. Men også her hadde Strøm-Erichsen etter min mening mye faglig gangsyn. Et sykehus bør nemlig ha et stort nok pasientgrunnlag til å kunne sørge for gode nok spesialiteter. En kan også i teorien effektivisere driften og spare penger på å slå sammen mindre enheter til en stor. Hennes avgjørelse om å utrede et, felles sykehus tror jeg derfor står seg godt for ettertiden. Selv om den skapte mye rabalder den gangen.
  • Det nye sykehuset som var planlagt i Molde den gangen, ble planlagt slik at det senere kunne utvides kraftig ved behov. Det skapte mye bekymring i sykehusmiljøene andre steder i fylket. Dette med bakgrunn i flere tiårs lokaliseringskamp mellom byene med tanke på sykehus i Møre og Romsdal. Det er godt kjent at det lå et politisk spill bak dette som enda ikke er belyst. Og som Molde-miljøet var en aktiv deltaker i. Mange har den samme bekymringen nå.

Det vi vet, er at flere partier enn AP i utgangspunktet har gitt signaler om at de er positive til en åpen høring i sykehussaken. Det er grunn til å tro at både Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF, Venstre, MIljøpartiet, SV og FrP i utgangspunktet kan være beredt til å stemme for en høring. Nå åpner altså Høyre for det samme, men med noen klare betingelser. I utgangspunktet kan det derfor se ut som om det går mot høring, eventuelt med mellomstasjonen «flere spørsmål til statsråden». 

Mørebenken på Stortinget bør nå først og fremst være bevisste på at de er valgt som representanter for hele fylket. De må ikke la seg forlede til å bli pådrivere for en bestemt by i denne saken. Mørebenken må forsøke å se ting i helhet. Siden det har kommet mye kritikk mot prosessen fram mot lokalisering av nytt, felles sykehus tror jeg alle – slik Tom Harald Nesvik viselig sier til NrK Møre og Romsdal i dag – er tjent med en åpen høring for å sikre at dette vedtaket får den nødvendige legitimiteten. Det er faktisk svært viktig for Møre og Romsdal.

Konsekvensene av å ikke åpne for høring er nemlig at spekulasjonene fortsetter og at det politiske samarbeidsklimaet i Møre og Romsdal blir dårlig i lang tid framover. Det kan lamme mange viktige politiske prosesser. Men verre er det faktisk at hele fylket i verste fall kan sprekke ved at Nordmøre velger å se mer nordover mot Trøndelag.

Ved neste valg kan unnlatelsessynder i dag også straffe seg hardt ved at det blir etablert en egen Nordmørsliste som slik situasjonen ser ut nå kan få massiv oppslutning på bekostning av andre politiske parti. Dette må politikerne på Stortinget ta innover seg i dag.

 

 

 

 

Gå til kommentaren

RE: Kompetanse og proporsjoner

Publisert over 6 år siden

Høie gikk jo faktisk inn og sparket Andersen uten at brevsenderne hadde fått noe møte for å utdype noen av disse punktene. Å fastslå at Andersen ikke hadde nok kunnskap om helse og medisin synes jeg derfor med respekt å melde at blir spekulativt, Runde. Vi vet jo ikke hva brevsenderne faktisk la i dette. Det er en påstend og det er det. De går ikke konkret inn i noen ting.

AP har også hatt en rolle i dette i forrige runde, det er jeg enig i. Det er nok en grunn til at alle - også AP er tjent med en åpen høring. Men jeg tror ikke det er særlig mange flere skjeletter å hente ut av skapet om AP sin rolle - siden det allerede er skrevet en bok om dette som jeg mener heter "Stille diplomati" eller noe i den retningen.

Gå til kommentaren

Styve Holte

Publisert over 6 år siden

Styve Holte sier nå til media at hun ikke oppfattet det Høie sa i sommer som instruksjon.

Hun sier likevel at sparkeingen av Andersen i oktober skjedde etter instruksjon fra Høie.

Gå til kommentaren

Bent Høie har svart Kontrollkomiteen

Publisert over 6 år siden

Hele svaret fra Bent Høie kan du lese her

I brevet bekrefter Høie i følge Sunnmørsposten oppsiktsvekkende nok at han alt i sommer gav daværende styreleder i Helse Midt-Norge RHF Marte Styve Holte beskjed om at han ønsket sykehuset til Molde. Se spesielt side 4 og 5 der han går mer inn i dette.

Les også VGs reportasje Høie innrømmer til Stortinget - helte mot Molde

Dette er i tråd med hva Sunnmørsposten tidligere har skrevet.

Gå til kommentaren
Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere