Hallgeir Reiten

Alder: 52
  RSS

Om Hallgeir

Blogger som privatperson om dagsaktuelle saker, politikk, lederskap, økonomi og kristenliv. Webside: https://hallgeirreitenblog.wordpress.com/

Følgere

Realiteten

Publisert over 6 år siden

Realiteten er at denne saken gjelder de ganske få, såkalte lengeværende asylbarna.

KrF sin politikk bygger som kjent på de tre grunnpillarene menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

Du kaller vår politikk "uansvarlig, naiv og umenneskelig". Det kan jo være greit å få større klarhet i hva du faktisk legger i disse begrepene. Jeg har i mitt innlegg forsøkt å begrunne hvorfor jeg mener det er større grunn til å være "deltakar" enn "tilskodar" i saken om asylbarna og hva jeg mener med det ift. referanser og annet.

Du sier ikke mer konkret noe om hva du mener om innvandring eller hvordan du selv ønsker at dette skal fungere i Norge - sett mot ditt personlige politiske program, men henviser til Sverige. Jeg oppfatter deg likevel slik at du i hva du skriver gir uttrykk for enn betydelig mer innvandringsrestriktiv linje enn KrF. Du må gjerne utdype dette.

Jeg vil legge ved hva KrF faktisk mener om innvandringspolitikk, hentet fra vårt program:

"Vi lever i en verden der stadig flere mennesker flytter på seg på tvers av landegrenser. KrF mener det er en grunnleggende verdi at folk skal kunne bevege på seg så fritt som mulig. Likevel er det nødvendig å regulere innvandringen for å ivareta behovet for en god integrering av de som kommer. KrF mener et overordnet mål for integreringspolitikken må være at innvandrere som kommer til Norge for å bli her, opplever seg respektert og som en del av fellesskapet med de plikter og rettigheter som andre innbyggere i Norge har.

Det er viktig at alle som ønsker å bo her slutter opp om noen grunnleggende felles verdier. For KrF er det viktig at alle, både innfødte og innvandrede nordmenn, respekterer menneskerettighetene og deler synet på viktigheten av demokrati, solidaritet, likestilling og toleranse. Ingen skal utsettes for rasisme eller diskriminering på grunn av etnisitet, kultur eller religion.

Integreringspolitikken må sørge for at alle innvandrere og deres barn lærer seg å beherske norsk, som er nøkkelen inn i det norske samfunnet. Det må legges til rette for at alle første- og andregenerasjons nordmenn i størst mulig grad deltar på alle samfunnsarenaer – det være seg innenfor arbeid, utdanning, kultur, politikk, idrett eller frivillig arbeid".

Les mer hva vi mener om de enkelte temaene under:

I KrFs politiske program kan du lese mer om hele vår innvandringspolitikk og integrerings- og inkluderingspolitikk.

Gå til kommentaren

Helt greit

Publisert over 6 år siden

Da forstod jeg deg altså ikke riktig, og beklager selvfølgelig det. 

Gå til kommentaren

Helikoptertransport

Publisert over 6 år siden

En interessant rapport som kom nettopp viser jo at helikoptertrasport fungerer dårligere enn antatt - spesielt om vinteren. Det synes jo logisk. Når direktører som Daniel Haga sier at "en kan jo bare fly til nærmeste sykehus" - så er det en sannhet med klare modifikasjoner. En kan jo ikke bare trekke en kølapp, dette handler jo både om vær, helikopterkapasitet og andre forhold. Nærhet til tjenestene er jo det som er på vei "ut" nå. Det setter jeg store spørsmålstegn ved. Jfr. "Golden hour" i Triage systemet som setter fokus på den første kritiske timen ved akutte situasjoner. Men jeg stiller også også spørsmål ved din påstand om at økonomiske prioriteringer ikke er av særlig betydning, om jeg forstår deg riktig. Det mener jeg er en påstand som faller på sin egen urimelighet. Penger løser selvfølgelig ikke alt. Men penger har absolutt betydning for det aller meste når det gjelder helsetjenester.

Gå til kommentaren

Mye synsing, Runde

Publisert over 6 år siden

Her blir det etter min mening svært mye spekulasjoner, Runde. Både om foreldre, medisinsk vurdering og barnelegen. Det er nå en etterforskning i gang i denne saken som vi må avvente.

Mitt poeng er ganske enkelt at dersom barneavdelingen i Kristiansund hadde vært åpen 7 dager i uken, så hadde ikke dette blitt en problemstilling. Faktum at den ble stengt i helgene for å spare ca. 4 millioner kroner i året.

Det er dette jeg er kritisk til.

Fra Smøla til Ålesund er det eksempelvis omtrent like lang reisevei for et barn som fra Oslo til Gøteborg. Det synes jeg ikke er norsk helsetjeneste verdig.

Ellers så er det selve systemet jeg setter spørsmålstegn ved. Dypest sett: Skal vi sette pengene eller menneskene i sentrum?

Gå til kommentaren

RE: Høyres skremmeskudd

Publisert over 6 år siden

Hei.

Takk for innlegg.

For det første har du helt rett i at jeg det jeg mente å huske om boktittel ikke var riktig. Boken er skrevet av journalisten Helge Hegerberg om Arnt Wærnes og heter «Alt på en hånd». Og den beskriver først og framst den veldige tidlige fasen i denne saken - ikke så direkte Arbeiderpartiet sin rolle i kamprunden i 2010.

Ellers flott å få forklart hvordan ASUR sitt varslingsbrev kom fram til nettsiden Molde Nye Sykehus.

Jeg skriver for øvrig i kommentaren du henviser til at jeg synes en høring som går tilbake i tid er helt greit. Så ditt fjerde punkt kommenterer jeg ikke mer her. Jeg sier bare at dettte også kan slå tilbake på Høyre selv og Molde-miljøet generelt.

Med tanke på risikosport fra Kristiansund sin side når en åpnet for felles sykehus, så kan en også se dette fra en annen vinkel. Kristiansund gav ganske mye i prosessen med å være villige til å utrede felles sykehus. De visste jo utmerket godt tilbake i 2011 da utredningsprosessen ble satt i gang at dette kunne gå flere veier. Kristiansund kunne stått knallhardt på at de skulle ha sitt eget sykehus - slik også bredden av politiske partier i fylket gikk nn for (4 sykehus). Men Kristiansund valgte altså å komme Molde i møte. Og de visste da ingenting om utfallet av den store prosessen som ble satt i gang.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere