Hallgeir Reiten

Alder: 52
  RSS

Om Hallgeir

Blogger som privatperson om dagsaktuelle saker, politikk, lederskap, økonomi og kristenliv. Webside: https://hallgeirreitenblog.wordpress.com/

Følgere

RE: Martin Luther og Bibelen

Publisert nesten 6 år siden

Vel, nå er det jo ganske godt beskrevet hva Luther faktisk mente om dette, både i Confessio Augustana  og Konkordieformelen (som ikke er bekjennelsesskrift for DNK). Så jeg mener jo klart at du er på gyngende grunn om du drar i tvil Luthers soleklare forhold til Ordet som øverste autoritet.

Gå til kommentaren

"Et høyere gode"

Publisert nesten 6 år siden

Du skriver: "Noen ganger er politikk å ta upopulære avgjørelser på vegne at et høyere gode".

Det er svært mange i dette landet som mener at den helsepolitikken som nå føres langt fra er noe "høyere gode". Regjeringen ved helseminister Bent Høie legger opp til å fjerne en rekke lokalsykehus de neste årene. Dette blant annet fordi de er for små ifølge sykehustalen 2015. I sykehustalen la også Høie opp til at akutt tilbudet skal sentraliseres. Det er vanskelig å se for seg hvordan betydelig lenger reisevei til sykehus og lenger avstand til nødvendig akutt medisinsk hjelp kan oppfattes som "et høyere gode". Smøla får for eksempel som kjent omtrent like lang reisevei som fra Oslo til Gøteborg til det nye fellessykehuset. Ville Oslo-borgere funnet seg i noe slikt? Selvsagt ikke. Men det skal altså distrikts-Norge bare svelge unna.

Gå til kommentaren

Grei avklaring fra Rimehaug

Publisert over 6 år siden

Erling Rimehaug har postet et tilsvar til mitt innlegg som jeg synes er klargjørende og er takknemlig for. Det tas til etterretning. Erling har også mange gode innspill til debatten på denne strengen, og innlegget hans anbefales.

Jeg forstod Rimehaugs innlegg som en litt ny retning i retorikken fra hans side, og beklager at jeg tydeligvis misforstod ham og Vårt Land i den sammenhengen.

Samtidig er det like fullt etter min mening viktig for ganske mange norske journalister å ta et oppgjør med ukritisk bruk av apartheid-begrepet om Israel.

Gå til kommentaren

Sønnesyn: De afrikanske prestene

Publisert over 6 år siden

Jeg synes det du skriver om "de afrikanske prestene" kan være et godt eksempel på ensidig logikk. Det kan synes ut fra det du skriver som om afrikanske prester har et enhetlig og negativt syn på Israel som en Apartheid-stat. For det første vet vi ikke hvem disse prestene faktisk er, eller hva slags politisk ståsted de har. For det andre er jo realiteten at afrikanske prester er en meget sammensatt gruppe som spenner fra svært pro-israelske prester/pastorer til dem som er svært negative til Israel. Du skriver heller ikke noe konkret om hva de fant som gjør Israel til en "apartheid" stat - finnes det en valid forskningsrapport på dette?

Gå til kommentaren

Til Sønnesyn

Publisert over 6 år siden

Hei igjen.

Jeg skjønner, og respekterer at du har et stort og ektefølt engasjement for palestinerne og deres sak.

For min del så vil jeg bare understreke at jeg ikke nødvendigvis mener at absolutt alt staten Israel eller IDF gjør er riktig. For eksempel mener jeg at en israelsk høyesterettsdom som til en viss grad åpner for bruk av tortur er over linjen for hva jeg mener kan aksepteres. Hvordan en behandler folk handler om i bunnlinjen om etikk og moral. Det er greit nok å ha ulike meninger om hva staten Israel gjør i så måte.

Det er selve begrepet apartheid jeg avviser. For det første handler dette begrepet om en tidsavgrenset periode og politikk i Sør-Afrika.Det er derfor uansett problematisk å løsrive begrepet og "overflytte det" til dagens Israel. For det andre var apartheid altså en rasistisk motivert politikk hvor en anså andre som undermennesker. Det er ikke heller ikke relevant for Israel.

Og: Jordandalen ses naturlig nok som et meget viktig strategisk område med tanke på Israel sin sikkerhet. Deter derfor på den andre siden helt forståelig at IDF er meget aktive i dette området.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere