Hallgeir Reiten

Alder: 52
  RSS

Om Hallgeir

Blogger som privatperson om dagsaktuelle saker, politikk, lederskap, økonomi og kristenliv. Webside: https://hallgeirreitenblog.wordpress.com/

Følgere

Helt enig

Publisert over 5 år siden

Takk for godt innlegg. Helt enig med deg. Dette må vi gjøre hva vi kan for å stoppe i sin nåværende form.
Gå til kommentaren

Kommentar

Publisert over 5 år siden

Jeg får jo ta det som et kompliment i det hele tatt å bli sammenliknet med størrelser som Nordahl Grieg og Arnulf Øverland - som jeg nok ikke når opp til støvlekanten på. Takk. Utover det, vil jeg bare minne om at asylinstituttet er tenkt som midlertidig. Derfor ekstra ille at det blandes sammen med ordinær innvandring.

Gå til kommentaren

Rettelse

Publisert over 5 år siden

Jeg har fått et godt pg relevant innspill fra et tidligere medlem i Oslo Vineyard på følgende formulering i dette innlegget:

"Vi hadde et sterkt engasjement for vekkelse og fornyelse, men så også at vi dessverre utviklet sterke sosiale koder og praksiser. Dette førte til at en del av de som var engasjert i menigheten ble såret – og i realiteten førte det menigheten nærmere og nærmere en skikkelig smell. Dette så vi ikke selv før det var for sent".

Som vedkommende helt riktig påpeker, så var det jo slik at vi som gikk i menigheten hadde en ulik opplevelse og erkjennelse av usunne trekk i menigheten. Vår bekymring for dette var også ulik.

Jeg trenger derfor å balansere det jeg har skrevet med tanke på nettopp det, og skriver derfor denne rettelsen. Den er ment som en bedre balansering av en kommentar som ble for generaliserende formulert.

Takker så mye for innspillet.

Gå til kommentaren

Har Braanen Sterri beklaget eller ikke?

Publisert over 5 år siden

Jeg registrerer at Aksel Braanen Sterri går ut i Vårt Land og på egen facebook side og mener at han ikke har beklaget sitt utsagn om maktbruk mot religiøse.

Her er hva han er sitert på av avisen Romsdals Budstikke angående dette under avsnitt overskriften Tar selvkritikk:

Tar selvkritikk: «– Jeg tar selvkritikk på at enkelte utsagn i kommentaren ikke kommer like klart fram som jeg skulle ønske og at noe kan misforstås. Blant annet dette. Det er selvfølgelig ikke en oppfordring til å bruke makt-midler mot religiøse. I Norge er vi enige om at kun sekulære argumenter skal få plass i den offentlige debatten og at argumenter av typen som «min gud sier dette og dette, derfor må vi gjøre slik og slik» ikke skal påvirke politikk og få plass i offentligheten. Dette er et eksempel på den type maktbruk jeg sikter til her».

Jeg forholder meg til dette utsagnet, og det er nok for meg.

Han har forklart sitt eget utsagn, og tatt selvkritikk på det.

Derfor står jeg ved at jeg legger denne ballen død.

Gå til kommentaren

RE: Kristian Kahrs

Publisert over 5 år siden

Jeg vil bare understreke at denne politianmeldelsen er levert inn som privatperson. Den, eller mine meninger om Dagbladet og Braanen Sterri represnterer på ingen måte KrF.

Utover det, så mener jeg at også debatten rundt ytringsfrihet har flere sider. Vi må ikke male oss inn i et hjørne der alt skal godtas under dekke av ytringsfriheten.

På en side har Vebjørn Selbekk bidratt til å reise en viktig debatt om ytringsfrihet. På den andre siden må vi passe oss for at konsekvensene av denne debatten blir en normalisering og ufarliggjøring av hatytringer og diskriminering.

Selv Vebjørn Selbekk kan komme i skade for å nøre oppunder holdninger i det norske samfunnet, som får konsekvenser vi ikke ønsker.

Nå bygges det nye murer over hele Europa, og høyre ekstreme krefter er på rask frammarsj.

Vi har en eksisterende lovgivning som tar i tu med diskriminering. Det er, slik jeg ser det viktig at denne lovgivningen ikke pulveriseres.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere