Hallgeir Reiten

Alder: 52
  RSS

Om Hallgeir

Blogger som privatperson om dagsaktuelle saker, politikk, lederskap, økonomi og kristenliv. Webside: https://hallgeirreitenblog.wordpress.com/

Følgere

Hjemsted

Publisert nesten 7 år siden

Runde tenker nok her på at jeg opprinnelig kommer fra Torvikbukt i Gjemnes kommune. Der har jeg imidlertid ikke bodd siden 1985. De faktiske forhold er at jeg bor i Ålesund, heier på Molde fotballklubb og kommer fra Nordmøre. Men i dette tilfellet heier jeg også på et nytt sykehus i Gjemnes kommune - fordi jeg synes det er en fornuftig og faglig god løsning hvor en kan trekke på ressurser fra begge byer.

Gå til kommentaren

Saken ble behandlet på HMN RHF sitt styremøte i begynnelsen av oktober, og dette omfattende bakgrunnsdokumentet fra administrasjonen i Helse Møre og Romsdal HF lå med som sakspapirer til møtet.

Gå til kommentaren

Protokoll fra styremøte i HMN RHF 13.10.15

Publisert rundt 7 år siden

Linken til protokollen finner du på denne linken.

1. Møtet var unntatt offentlighet.

2. Se protokolltilførsel fra styreleder Marthe Styve Holte.

Gå til kommentaren

Bakteppe om valg av sykehustomt

Publisert rundt 7 år siden

Den avgåtte direktøren Andersen i HMN RHF mente at ikke noe alternativ hadde pekt seg klart ut som det beste med tanke på plassering av nytt sykehus . -Det er en utfordring, kommenterte han i et intervju tidlig i oktober.

Gå til kommentaren

Dagens Medisin

Publisert rundt 7 år siden
Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere