Hallgeir Reiten

Alder: 52
  RSS

Om Hallgeir

Blogger som privatperson om dagsaktuelle saker, politikk, lederskap, økonomi og kristenliv. Webside: https://hallgeirreitenblog.wordpress.com/

Følgere

Linker til viktige sakspapirer i saken

Publisert nesten 7 år siden

Her finner du Idefaserapporten for det nye Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR). Det var denne som ble sterkt kritisert av Holte Consulting og førte til Astrid Eidsvik sin avgang. Men samtidig brukes den nå for alt den er verdt av Helse Midt-Norge RHF for å presse gjennom et vedtak i saken

Her finner du den eksterne kvalitetssikringsrapporten (KSK) fra Holte Consulting. Den kritiserte kraftig Idefaserapporten som i virkeligheten sidestilte Molde og Kristiansund som alternativ (Hva var så kontroversielt med det at Eidsvik måtte gå av mon tro? Da gitt at rapporten ikke er endret etter hennes avgang slik strategisjef Espen Remme i HMR forsikrer at den IKKE er). De støtter samtidig å ikke anbefale Astad, men forklarer rett og slett ikke godt hvorfor. Det kan også være krevende å forstå hvorfor Holte mener det de gjør om en del saker og ting. Denne rapporten er langt fra det beste arbeidet jeg har sett fra et konsulentfirma, det er jeg helt klar på. KSK er betalt av Helse- og Omsorgsdepartementet. Noe av det viktigste Holte kom fram til er at kostnadsanslaget for det nye sykehuset allerede nå - før sykehuset er bygget - ser ut til å sprekke med over 1,3 milliarder kroner, noe som har store konsekvenser for framtiden i Helse Møre og Romsdal HF. Dette gapet skal nemlig etter hva Helse Midt-Norge RHF nå uttrykker dekkes inn gjennom økt effektivisering, noe som nødvendigvis vil favorisere det nye sykehuset kraftig i forhold til eksempelvis Åse Sjukehus. Dette fordi en ytterligere effektivisering på toppen av alt som er gjennomført må handle om ny teknologi, mer effektive pasientforløp og sentralisering.

Her finner du den økonomiske rapporten fra Ernst & Young som Helse Midt-Norge RHF la fram i all stillhet samme dag som KSK ble lagt fram. Den fastslår at den økonomiske bærekraften for det nye sykehuset vil bli meget meget krevende, "men mulig å gjennomføre". Rapporten er betalt av Helse Midt-Norge RHF.

Her finner du mistillitserklæringen mot Daniel Haga fra legene som skal behandles på styremøtet i Helse Møre og Romsdal HF kommende uke

Gå til kommentaren

SV: Bortsett fra...

Publisert nesten 7 år siden

Interessante betraktninger, Arne.

To små kommentarer.

1. Dagens kommentar om Pål Lønseth fra Venstres leder Trine Skei Grande

2. Jeg står for at Sverigedemokratene er et mye mer ytterliggående parti enn FrP, men registrerer samtidig at Venstre og KrF sine søsterpartier i Sverige ønsker å ta dem inn i varmen og få en bredere debatt om innvandring. Den debatten tror jeg kan være veldig bra for Sverige.

Gå til kommentaren

Reversering

Publisert nesten 7 år siden

På den ene siden er det fullstendig latterlig hvordan de rød-grønne nå "raser" over regjeringens håndtering av asylbarna. De sitter med det meste av ansvaret for at situasjonen har blitt slik den faktisk er. På den andre siden så er det klart at asylbarna er en klar del av den avtalen som ble inngått mellom støttepartiene og regjeringen. Det må alle forholde seg til om dette samarbeidet også skal gå bra i fortsettelsen.

Gå til kommentaren

Innovasjon Norge har informert meg

Publisert nesten 7 år siden

..om at de ikke lenger krever forretningsplan av gründere.

Utviklingen har dermed gått raskere det siste året enn jeg har fått med meg.

En god nyhet for norske gründere. Og litt trist for meg som brukte bortimot et halvt år på å levere det Innovasjon Norge etterspurte, noe jeg altså ikke hadde trengt å bruke verdifull tid på dersom jeg hadde ventet et år med å starte firmaet.

Du slette tid...

 

Gå til kommentaren

Smak på denne

Publisert nesten 7 år siden

"Jeg jobber på SAM". Samarbeidssykehuset på Astad.

Høres ikke det bra ut??

#samarbeidssykehuset #spennende #framtidsrettet #innovativt #midtimellom #møreogromsdal #liker #jatakk

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere