Hans Olav Syversen

Alder: 55
  RSS

Om Hans Olav

KrFs parlamentariske leder

Følgere

Verdiforventninger til Høyre

Publisert nesten 10 år siden

Jeg har alltid sett et verdifellesskap mellom Høyre, Venstre og KrF i spørsmål som angår enkeltmennesket og samvittighet mot en stadig mer allmektig stat. Derfor må jeg innrømme skuffelse over Høyre og Venstre i reservasjonsadgangen for fastleger.

Enten man ser på dette spørsmålet fra et verdikonservativt ståsted eller et liberalt ståsted, burde konklusjonen bli at fastleger bør innrømmes en fortsatt adgang til å reservere seg, f.eks mot henvisning til abort.  I vårt samfunn er Staten blitt mer og mer allmektig.  Staten gir privilegier som krever motytelser, det er vi blitt vant til.  Jo sterkere stat, jo mer vanskelig å ikke innordne seg etter A4-modeller.  Derfor er reservasjonssaken mer enn en enkelt sak, den synliggjør hva som skjer når man ikke "innordner seg".  Da får man "finne seg noe annet å gjøre".  Vi vet at det i mange miljøer arbeides for å legalisere aktiv dødshjelp.  Skulle stortingsflertallet gi sin tilslutning, vil jo også dette kunne bli en fastlegejobb å gi en henvisning.  Forhåpentligvis kommer vi ikke så langt, men prinsipielt er det ingen forskjell.  Derfor er min oppfordring til Høyre og Venstre:  Se på saken påny og vurder om dette ikke burde gi grunnlag for en liten snuoperasjon i god verdikonservativ og liberal ånd!

Gå til innlegget

Et reelt sikkerhetsproblem for synagogen

Publisert rundt 10 år siden

Vårt Land melder idag at Justisdepartementet to ganger har avslått søknaden om støtte til sikkerhetstiltak ved synagogen i Oslo. Tredje forsøk bør imøtekommes fra justisminister Faremo.

Ingen er i tvil om at Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo har særskilte sikkerhetsbehov.  Kulehullene i synagogen sier sitt om den saken.

LES OGSÅ: Hvordan skal myndighetene beskytte den jødiske minoriteten?

Enkelt blir det heller ikke å drive menighetsarbeid når halvparten av kontingenten må brukes på sikkerhet.  Etter to avslag bør nå justisministeren svare ja.  KrF fremmet for ett år siden forslag i Stortinget for å bekjempe antisemittisme.  Det ble mange gode ord fra Regjeringen, men alle forslag ble nedstemt.  Ett av forslagene handlet nettopp om sikkerhet.   Jeg håper justisministeren nå ser på denne saken på nytt og ikke bare vurderer den som et hvilket som helst "budsjettinnspill" slik det hittil er blitt svart. 

Gå til innlegget

Det Norske Holocaust

Publisert rundt 10 år siden

I år er det 70 år siden "Det Norske Holocaust". 766 norske jøder ble drept eller omkom som følge av nazistenes utryddelsespolitikk. Også det norske statsapparatet bidro til dette. Tiden er inne for en offentlig beklagelse.

Den største gruppen av norske jøder ble deportert fra Oslo 26. november 1942.  532 personer ble fraktet med skipet M/S Donau til Stettin.  Her ble de lastet over i tog som tok dem til Auschwitz.  346 kvinner, barn og eldre ble drept i gasskammer ved ankomst.  De øvrige ble satt i slavearbeid.  Kun åtte - 8 - av disse overlevde krigen.

Enheter og personell fra det nazistiske Statspolitiet, Germanske SS og det ordinære norske politi var ansvarlig for arrestasjon og transport av personer med "J" i passet.  Menn og kvinner, barn og eldre ble transportert til Akershuskaia der M/S Donau lå.  Det er den eneste gangen norsk politi har arrestert barn.  Også andre deler av det norske statsapparatet bidro til registrering, inndragning av eiendom og transport som endte med deportasjon og tilintetgjørelse av en stor del av de norske jøder.  Først på Akershuskaia overtok tyske mannskaper kommandoen over fangene.  På denne måten ble det norske statsapparatet involvert i Holocaust.

Flere har den senere tid tatt til orde for at det bør gis en offisiell beklagelse fra øverste hold i Norge.  Aslak Nore sa det slik i en kommentar i VG før jul:

"26. november 2012 er det 70 år siden "Donau" forlot Oslo.  Jødene er i dag en av Norges best integrerte, men mest sårbare minoriteter. Jødiske barn plages i Osloskolen.  En unnskyldning til norske jøder er ikke fortid.  Det er også nåtid."

Tiden bør være inne !

Gå til innlegget

Ta antisemittismen på alvor!

Publisert nesten 12 år siden

Idag markeres Den Internasjonale Holocaustdagen.  Vi minnes ofrene for det mest grufulle og omfattende folkemord verden har opplevd.  Jøder og andre grupper som ikke passet inn i nazistenes menneskesyn og ideologi, ble tilintetgjort.

Antisemittismen lever dessverre også i 2010 - også i vårt eget land.  Under de store demonstrasjonene mot Gazakrigen i fjor, ble det ropt "død over jødene" i toget og at man skulle "jakte på jøder".  Skuddene mot synagogen i Oslo er også en vekker.  I min egen bydel måtte et jødisk søskenpar bytte skole på grunn av mobbing - fordi de var jøder.

Vi kan ikke sitte stille å se på slikt!  Samuel Steinmann, den eneste norske gjenlevende fra Auschwitz, sier at skolen er viktigst.  Kunnskap og holdninger er viktigste vaksine mot at antisemittismen slår rot.  Poltisk bør vi stå sammen om dette, ikke bare i ord, men i handling.  Derfor håper jeg på gehør hos Regjeringen for mer fokus i skolen på akkurat dette!

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere